Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Förälder är man hela livet’

Nu har jag fått nog av vänsternissarna till vänster om svenska Vänsterpartiet och kvasiliberalerna. Som person kan man tycka att mycket är tragiskt, bedrövligt, orättvist o.s.v.

MEN
Varje land har sin egen konstitution/grundlag. Det står varje självständigt land fritt att avgöra OM de vill ELLER INTE VILL adoptera bort sina egna medborgare Det är ingen Mänsklig Rättighet att få bli förälder. Varken på vanliga naturliga sättet eller genom t.ex. adoption. Det är upp till varje land att avgöra vad landet anser vara Barnets bästa. Inte det landet till vilket barnet adopteras bort.

Sedan Ryssland förbjudit adoption till utländska homosexuella par har adoptionen av ryska barn till Sverige stoppats.

-Vi hoppas att regeringen kommer att hjälpa oss så att vi får hem vår flicka, säger Sara Silverdahl.
I torsdags eftermiddag fick Sara och Lars Silverdahl i Hedemora besked om att deras adoption av en fyraåring flicka i Sankt Petersburg i Ryssland stoppats av ryska myndigheter.
Ryska barn till Sverige stoppas, GP 4 oktober 2013
Putin stoppar deras adoption, Expressen 4 oktober 2013
Putins lag stoppar deras barn, Aftonbladet 4 oktober 2013 Ursäkta – det är inte Putin utan Ryska Duman som efter påtryckningar från Rysk-Ortodoxa kyrkan drivit igenom lagen. Kunskap om rysk historia och rysk statsbildning borde som minst varje journalist som skriver om Ryssland eller ryska förhållanden ta reda på. Syfte och tendens med försöken att svartmåla Putin är lika starka som samma gruppers Syfte och tendens mot Västeuropa märks när det gäller migration till Europa och samma vänsternissars Syfte och Tendens i påhoppen på USA i allmänhet och Obama i synnerhet märks mer och mer också. Varje land är suveränt bestämmande och åsiktsfrihet är en sak. Nonchalans mot andras uppfattningar en helt annan!

Maken till okunskap om andra länder i allmänhet och Ryssland i synnerhet har sällan skådats som den som visas upp i dagens SvD: ”Kreml kan gå på en nit”, SvD 4 oktober 2013 Hallå Svenska Dagbladets perspektivjournalistskrivare: Ryssland är inte Sovjetunionen även om det sedan ett år tillbaka finns två stora grupper som vill vrida klockan bakåt på olika sätt. Det är inte Kreml som bestämmer vad Ryska Duman röstar på. Det är de två starka grupperna som tävlar om att ta makten när Putin stiger tillbaka. Ryska militärens gammelkommunister m.fl. samt Rysk-Ortodoxa kyrkan.

Att det för oss i Sverige och Västvärlden är beklämmande att orsaken beror på att Ryssland, obs Rysk-Ortodoxa kyrkan inte Putin bakom detta, inte godtar att det ens finns någon risk att ryska barn hamnar i enkönade äktenskap/förhållanden, är en sak. Men det är Ryssland som bestämmer om detta inte något som någon här har någon som helst rätt att göra rubriker av. Rubrikerna och snyftningarna gör faktiskt att fler än undertecknad, fört fler idag, ställer sig frågan om VARFÖR personer som vill ha barn ställer upp på ett sätt som verkligen inte gynnar barnet. För tro inte att någon som snyftar blir bättre förälder än andra. En fråga som uppkommer är om alla vill bli föräldrar med barnets bästa satt i första hand. Eller om det handlar om att föräldrarna vill bli föräldrar för sin egen skull fast de utåt uttrycker något annat. Som om barn som adopteras skulle behöva vara tacksamma för att de kommer till Sverige. En helt annan fråga än den som stoppet i sig tagit upp till ytan.

Vi vill bara få hem barnen, DN 4 oktober 2013 OBSERVERA att det aldrig någonsin oavsett känslor är så att ‘barnen’ hör hemma juridiskt i Sverige innan adoption är godkänd i landet, vilket land vi än talar om, där barnen är medborgare innan adoption.

Se även: Prinsessan på ärten, Norah4you 4 oktober 2013

Lika tokiga snyftreportage går idag flera media ut med om de som drunknade respektive överlevde men ändå hålls instängda för att de tog sig oinbjudna och utan att ha sökt tillstånd över till EU-land. Tragedi att människor ger sig iväg från sina hemländer ja – Tragedi att många dör på vägen ja – men verkligen INGEN MÄNSKLIG RÄTTIGHET att själv bestämma i vilket land man vill bo.
Tar sig över med livet som insats, GP 4 oktober 2013 Verkligen inget som skall premieras – de som bäst behöver ‘vår hjälp’ är de som år ut och år in lever i flyktingläger. Öka gärna kvotflyktingantalet – men premiera inte de som köper sin resa även om det sker med livet som insats.
Alems bror överlevde flyktingbåtolyckan vid Sicilien, SvD 4 oktober 2013
Överlevande inhysta i flyktingläger, DN 4 oktober 2013
Helvetet på havet, DN huvudledaren 5 oktober 2013 Det är ingen rättighet att ta sig till och få stanna i EU!

INGET FN eller något annat land kan kräva att migration skall innebära öppna dörrar för alla som lyckas köpa sig plats på båt, i bil eller på annat sätt smugglas hit! Det är varje lands skyldighet att se till att egna medborgare inte far illa. EGNA MEDBORGARE. Det är FN:s skyldighet att se till att biståndspengar hamnar i länder där medborgarna behöver ekonomisk, social eller medicinsk hjälp. FN är inte utsett till Världsregering. Även om många vänsternissar och kvasiliberaler försöker få det till detta.!

Se även: Hallå FN, Norah4you 4 oktober 2013

Read Full Post »

Rubrikerna skrivs som vore det ‘bara’ Sverige eller som minst ‘speciellt Sverige’ Rysslands stopp till andra länder när det gäller adoptioner av barn som i sina nya hemländer får homosexuella föräldrar.

Ryssland stoppar adoptioner till Sverige, SvT 3 oktober 2013 i texten under bilden som finns med står: Tusentals människor demonstrerade på söndagen i Moskva i protest mot beslutet att inte låta ryska barn adopteras av amerikaner…. i brödtexten i artikeln står: Endast länder som genom direkta avtal med Ryssland garanterar att ryska barn inte kan hamna hos homosexuella får adoptera. Ryssland vill skriva ett sådant avtal med Sverige och förhandlingarna inleddes i dag.

Det är Utbildnings- och vetenskapsministeriet som ansvar för internationella adoptioner i Ryssland. Vid en konferens i Moskva i går bekräftade ministeriet att inga adoptioner sker till Sverige just nu.

– Eftersom Sverige erkänner enkönade par och Rysslands högsta domstols rekommendation är att inte låta sådana länder adoptera sker inga adoptioner till Sverige just nu, sa Irina Romanova från Utbildnings- och vetenskapsministeriet.

Vi svenskar är alltså inte speciellt utvalda. Alla länder som tillåter samkönade äktenskaps individer att adoptera är utvalda. Om det kan man tycka. Jag tycker det är snett och vint för det går inte att säga att några potentiella adoptivföräldrar är bättre eller sämre än andra potentiella utifrån vilket kön individerna som är tänkta att bli adoptivföräldrar har. Det är trots alla kontroller inte alltför sällan, man hör att barn som adopteras även till ett par bestående av en man och en kvinna känner sig utanför eller inte känner sig hemma. Tack och lov är det mer sällan jag under åren hört barn som farit illa av att bli adopterade. Men den aktuella frågan om kön på adoptivföräldrarna har jag personligen aldrig någonsin hört varken från skolbarn, unga vuxna eller andra på minsta sätt påverkat hur adoptivbarn fått det. Som hetrosexuell till 100% kan jag mycket väl förstå en sak, att det kan vara bra att ha personer av båda könen som råmodeller nära sig under sin uppväxt.

MEN och det är som jag ser det den springande punkten: Det är ingen Mänsklig Rättighet att bli förälder och det är heller INTE KÖN på någon av föräldrarna som avgör om barnet får lämpliga föräldrar! Att homosexualitet inte är smittbart borde väl alla som har någon så när dagsaktuell kunskap från vetenskapliga området ha klart för sig. Däremot så verkar det som de barn som föds eller adopteras till föräldrar som misshandlar och slår barnet får en smittbar tendens till att tycka att ‘jag mådde inte illa av att bli slagen’ – det handlar om något helt annat: Ett barn vars självkänsla av ena eller andra skälet knäckas eller hålls nere av föräldrarna, det barnet tror att det är barnet själv det är fel på och att det endast är genom att vara som den/de misshandlande föräldern/föräldrarna som man blir bra förälder. NÅGOT HELT ANNAT. HAR INTE MED ÅLDER; KÖN ELLER SÅ ATT GÖRA.

Ryssland har hos sina jurister (Stöttade av den Rysk-Ortodoxa kyrkans 1000 åriga traditioner och starka stöd oavsett politik i landet) en dålig kunskap, ovilja eller religiös indoktrinering, jag vet inte riktigt vilket, fått för sig att homosexualitet är smittbart, skulle kunna påverkas av propaganda etc. Förvisso har Ryssland problem med att Rysslands europeiska befolkning föder färre barn per kvinna än den asiatiska gör. Förvisso är det som Putin sade vid något tillfälle så att många där tror att stopp för propaganda samt stopp för utrikes adoptioner till homosexuella par ökar möjligheterna för att fler tvåkönade par kommer samman och skaffar barn tillsammans i Ryssland. Hur många unga som flytt hemifrån eller fötts på gatan och som är extra utsatta för risk för självmord i miljö där det är lätt att få tag på droger för att döva de inre känslor de blir medvetna om att samhället de lever i avskyr, det vet vi inte.

Vad vi vet, är att det i alla länder där Andra Världskriget gick fram speciellt i länder där det finns utstötta grupper och grupper som har haft det svårt att få föräldraskapets krav, ekonomiska och sociala, att gå ihop med sin egen livssituation. Dessa barn, behöver fungerande föräldrar som älskar dem och är beredda att vara föräldrar hela livet med allt det innebär. Föräldrarnas kön eller om föräldrarna är en av varje kön spelar i det fallet ingen som helst roll för om barnet är/blir homosexuellt. Det ligger så vitt jag förstår av all forskning, även forskning som de som är mot sexualitet presenterat, latent i generna. Inte något som smittar. Alldeles för enkel förklaringsmodell som de som tror det har.

Men och det är viktigt för sakfrågan att komma ihåg: Sveriges vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet agerar som prinsessan på ärten. Det är INTE BARA SVERIGE utan alla länder som tillåter samkönade äktenskap Ryssland stoppar adoptioner till innan Ryssland fått avtal som garanterar att adoptioner av ryska barn endast får ske till tvåkönade föräldrar. Horribelt? Ja enligt mitt sätt att se det. Dock inte något som bör användas för dessa vänsternissars agitation mot Putin. Här är det Rysk-Ortodoxa kyrkan och dess kamp om vad som skall komma efter Putin som spelar stor roll. Se Vad kommer efter Putin del 2, Norah4you 16 juli 2013 En fördel är nämligen att känna till den ryska historien som i alla andra länders fall…..

Ryssland vill ha adoptionsavtal, GP 3 oktober 2013
Ryssland stoppar adoptioner till Sverige, Aftonbladet 3 oktober 2013
Ryssland vill ha adoptionsavtal, SvD 3 oktober 2013
Ryssland förbjuder svenska adoptioner, DN 3 oktober 2013

Read Full Post »

Ärligt talat så har jag å ena sidan full förståelse för att många barn far illa i samhället idag. Det är dock inte så enkelt som en del vill göra gällande att det är mer barnpsykologer och/eller fler utredningar om barnet/barnen är bokstavsbarn (se nedan) som är det allra viktigaste. Viktigast av allt är att samhället markerar att Förälder är man hela livet. Det får vara slut på den Myrdalska epoken där samhället skulle ta ansvaret över uppfostran och socialisering (hemska ord) från föräldrarna. Märkliga konsekvenser kommer ofta av att föräldrar tycks tro att de kan lämna barnen klockan sex på morgonen, hämta dem efter jobbet och stressa hem för att ungarna självfallet måste sysselsättas med än den ena än den andra förströelsen. På samma sätt när de, förälder/föräldrar tar barn till badplats, idrottsplats etc…. Se Badvakt är inte förälder, Norah4you 5 januari 2013 samt Förälder är man hela livet, Norah4you 8 juni 2012

Det må vara idrott, musik, dans eller något annat som föräldern själv alltid önskat att han/hon fått göra men inte fick. Observera att jag inte säger att barn inte bör vara på dagis, fritids eller hos dagmamma. Många föräldrar som är ensamma HAR INGET VAL utan måste oavsett hur de skulle vilja lägga upp sin arbetsdag inget annat än att väcka barnet i tidiga ottan för att stressa vidare. Men ändå….

Att vara förälder är ta ett ansvar för någon annan än sig själv. Inte någon rättighet vilket det i annan debatt ofta verkar som många tror. Det innebär t.ex. att man som förälder erkänner att det är viktigt för barnet, även om det är stressande för föräldern, att sitta ner och äta som minst en enkel frukost tillsammans. Lika viktigt är att när man väl kommer hem, så sätter man som ansvarig förälder inte regelbundet barnet framför tv:n utan tar med barnet/barnen ut i köket och låter dem vara med att duka, röra i ev. grytor eller bara sitta och berätta vad barnet själv känner för att berätta. Stressande? Då skulle du aldrig skaffat barn. Det är nämligen här det brister i Sverige idag. Det går inte en vecka utan att jag vid busshållplatser, spårvagnshållplatser eller t.o.m. när man går på gator och torg stöter på unga som kommer fram och bara vill prata. Dessa unga är av alla grupperingar och från alla samhällsgrupper och bostadsområden. Två saker kommer alltid fram:

* Mamma/pappa har inte tid att lyssna när jag vill prata. Även när det gäller hårt ekonomiskt trängda föräldrar verkar det som om många hellre avstår från något de skulle behövt köpa för att ge barnet en liten slant så barnet/den unge kan gå ut, köpa fika, träffa kompisar o.s.v. När det nu inte handlar om att vi har curlande V70-föräldrar förstås…. se nedan.

* ”Jag får bara ta in en eller två kompisar på en gång” Hör jag varje vecka och vill då säga vad jag sa till en arbetskamrat på Volvo Data på 70-talet som kom och beklagade sig att hennes son tagit in fem kompisar. (Hon hade slängt ut dem och sin egen son…) Det måste vara bättre för ditt förhållande till ditt barn på lång sikt, att du låter honom bjuda in flera kompisar så att du lär känna kompisarna och har möjlighet att styra upp så det inte blir tokigheter på stan eller i skolan!

Själv släpade jag hemma hela eller halva klassen och min dotter hade ibland ‘huset fullt’. Finns det bar ett rum att sitta i, så nog duger golvet när sittplatserna tar slut. Finns det bara te och kaffe hemma samt inget pålägg till en ev. smörgås, så går det lika bra! Barn kräver inte lyx, flärd, resor o.s.v. av sig själva. Det är något som de fått med sig i den packade ryggsäcken hemifrån. Barn kräver däremot tid!

Så till de sk. bokstavsbarnen. När jag skolat om mig till lärare stötte jag självfallet på ett antal diagnostiserade. Inte i ett enda fall var det där som skon klämde. Barn som var understimulerade blev stökiga när de inte syntes lika väl som barn som inte fick det stöd som Skollagen ger dem för att de skall ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Inte utifrån någon maxim ‘Alla skall med’. Alla barn är lika värda men olika. Barn som tystnar eller blir utåtagerande blir det för att de speglar sig i vuxenvärlden utan att känna samhörighet och utan att känna att vi vuxna verkligen bryr oss. Frågat ett antal psykologer och sk. lärarforskare samt även en och annan läkare i bekantskapskretsen under åren. Märkligt nog så hade alla sk. syndrom, symptom och tics kunnat sägas föreligga för hela generationen män som växte upp i Sannäs i norra Bohuslän under 1920-40 talet. Det som kallas tics numera var något som killarna sysslade med när de ‘gick fram’ som man sa här i Väst när en grupp gick gatan fram och tillbaka för att få syn på någon tjej eller för att bara prata när de inte hittade tillräckligt avskild plats att prata på. Vi har allt för lätt i dagens samhälle att sätta etiketter på det som vi inte finner vara ‘normalt’. Tänk om det tvärt om är så att flertalet människor mår bra av lugn och ro, ordning och reda, schemalagda aktiviteter blandade med tid för att vara? Tid för att bara vara, ha lite långtråkigt och själv komma på något nytt spännande. Inte matas hela tiden av och med allting?

Det jag skulle önska innan någon förälder, lärare, läkare eller psykolog ens drömmer tanken om att ge barn så mycket medicin som nu visar sig ges,
den önskan är: Skriv ut föräldrakontakt, antal timmar per vecka eller månad, på recept till barnen och se till att det kollas upp att barnet får den tid det behöver!

Barnens pillerkarta ritas om, SvD 9 januari 2013
Barn tar mer oprövade mediciner, SvD 9 januari 2013
Läge att hissa varningsflaggor, Inger Atterstam på Perspektiv SvD 9 januari 2013
Barn tar mer oprövade mediciner, GP 13 januari 2013 Sedan när blev det enligt Barnkonventionen tillåtet för läkemedelsindustri, forskare, läkare, lärare och föräldrar att använda barn som försöksdjur för mediciner som inte är testade på annat än vuxna?
Barn tar mer oprovade mediciner, DN 9 januari 2013
Barn tar mer oprövade mediciner, Aftonbladet 9 januari 2013

Det är väl ändå inte de vuxnas oro för att barnet är utåtagerande, inte sover så mycket som föräldrar önskar, är aktivt på ett sätt som i vissa kretsar räknas som överaktivt, som barnet skall behandlas för! Medicin när det är nödvändigt, som febernedsättande när febern går över 39,7 och barnet är hängigt eller astmamedicin om barnet har astma. Men barn blir alltid lugnare om föräldrar, i synnerhet föräldrar eller äldre släktingar, tar sig tid att sitta ner och lyssna. Inte jaga runt i ett ekorrhjul. Tror någon att barnet kommer på besök speciellt ofta när ni sitter på ålderdomshemmet om inte du själv tagit dig tid så att barnet känt den närhet och det förtroende med dig som mamma/pappa det så väl behöver? Ärligt talat – oavsett bakgrund kan aldrig ett barn som inte känner närhet till sin förälder även om samma barn älskar sin förälder över allt annat må helt bra psykiskt. Så det där med orsak och verkan, hönan och ägget är kanske något man i hela samhället behöver fundera mer på!

Skriv ut föräldrakontakt på recept och prova det under några månader INNAN man gör psykologiska studier på barnet i miljöer där barnet inte känner sig hemma.

Read Full Post »

att barn som får syskon skall få vara på dagis alls.

Det är bra för barnet att vara hemma och inte känna sig undanskuffad, för barn har en tendens att känna sig förfördelade OM syskon får något de själva inte får. T.ex. närhet och tillgång till mamma eller pappa som inte är hemma så länge, har tid så ofta. Läs tar sig tid så ofta. Skylla på att man behöver jobba båda för att man behöver pengarna eller för att man vill bo/resa/ha bil eller sommarstuga är inget argument som hindrar ett barn från att känna sig undanskuffat. Så undrar en del föräldrar och dagispersonal varför nyblivna storasystrar/storebröder blir stökiga och oroliga…. Dags för Er att vakna upp. Förälder är man hela livet och är man inte beredd på att vara det, dvs ändra sitt liv och i förlängningen sina värderingar, då är det något som brustit någon gång nånstans. Låt inte det vandra vidare till nästa generation!

Men som sagt. Det är bra att barn som blir storebror eller stora syster har rätt att vara på dagis 15 timmar per vecka. För om nu förälder inte anser sig klara av att ge båda eller flera barn den tid de behöver, så är det självfallet klart att barnet behöver få känna sig sedd. Därom råder inget tvivel. Dock är det enligt svensk tradition och lag FÖRÄLDRAR som ansvarar för sina barns uppfostran. Ibland undrar jag hur det står till för när en förälder klagar för att barnet inte får vara mer än 15 timmar i veckan på dagis, då undrar jag varför man skaffat fler barn. Barn behöver inte prylar och fina märken, inte utlandsresor eller egna mobiler i tidig ålder. Barn behöver vuxna som har och tar sig tid med barnet. Barn behöver bli sedda, kramade, pussade och få vara med i köket, i trädgården, få egen tid med föräldern när föräldern inte är stressad, få rätten att vara barn.

Ger jag dig som är ensam förälder dåligt samvete? Det behöver du inte ha. Du har inte många alternativ utan tvingas ta de jobb som finns om du vill byta jobb eller jobba kvar där du jobbade innan du blev förälder oavsett om ni då var två eller du tidigt blev ensam. Jag skilde mig själv när min dotter var tre år. Man måste välja vad som är bäst för barnet. Det är inte en mänsklig rättighet att bli förälder men en rättighet för ett barn att få leva utan hot, slag eller rädsla. Det är en Mänsklig rättighet barnet har att få tillgång till sin kultur, sitt arv och att ha föräldrar som bryr sig om. Bry sig om handlar om att ta tid, för tid har man alltid råd med även om det inte är hela dygnet, hela dagen eller ens när man som ensam förälder tvingas lämna barnet på dagis halv sju för att åka kollektivt till jobb och vara där mellan 8 och 17 (eller 16) för att därefter hämta barnet, handla, laga kvällsmat o.s.v. En ensam förälder behöver tid med sitt barn innan barnet skall sova. Barnet är inte det som frågar efter framtida idrottskarriär eller modelluppdrag och för att en ensam förälder skall orka, så behövs den gemensamma halvtimman/timman utan stress så barnet somnar och föräldern får tid att bara vara. Det unnar jag alla. Barn och vuxna.

Laga kvällsmat är förresten ett utmärkt tillfälle att låta barnet vara med. Barn kan hjälpa till eller bara få vara nära. Äta gemensam kvällsmat i lugn och ro unnar jag varje barn. Inte att stressa i sig en macka eller snabbmat för att sedan köras till någon aktivitet om än aldrig så rolig. Att vara barn är att få vara barn och inte prackas på alltför många val i allt för tidig ålder. Att bara vara är viktigt hela livet men mest viktigt när man är liten. Att känna sig älskad och att mamma/pappa lägger ner tidningen, sätter sig ner och lyssnar/berättar är viktigare än all världens barnprogram på TV som tyvärr ofta används som surrogat för barnpassning. Barnpassning som alltför många barn upplever att de får alltför många timmar per dag.

Alva 4 år fick vänta i regnet medan kompisarna åt frukost, SvT 14 oktober 2012 OCH? Vilken förälder tänker så lite på sitt barn att den när man är mamma eller pappaledig tar barnet till kompisar vid tid man vet att de skall äta? Oavsett om kompisarna äter på dagis eller hemma? Något ansvar för sina egna barns känslor måste väl alla föräldrar känna? Eller har jag fel tycker Ni som tror att samhället skall och har råd att uppfostra och ta hand om Era barn för att tillfredställa Ert behov av tid utan barnet? Skilj på tid som du tvingas ta för att jobba och tid du väljer bort att vara med ditt barn. Två helt olika saker. Inser du inte det, då undrar jag varför du skaffat barn. Barn är inte ett snyggt attribut att visa upp nytvättat när det passar. Väljer man att skaffa barn, så är man förälder hela livet!

Syskon stängs ute från förskola, SvT 14 oktober 2012 Jag vet att paret Myrdal ansåg att samhället är det som skall uppfostra barnen. Jag vet att det var vanligt i vissa länder och kulturer att barn och föräldrar skilts åt och bara haft umgängestid tillsammans. Men tycker du verkligen att det är det som är vad ett barn behöver och vad ett barn skall ha rätt till? I så fall undrar jag varför du valde att bli förälder. Behöva jobba är en sak. Välja att göra annat i stället för att umgås med sitt/sina barn något helt annat. Alldeles för många av de stökigaste ungdomarna, och jag talar med sådana varje vecka, säger två saker: Att föräldrarna inte tar sig tid att lyssna när barnet behöver. Samt att de sällan får ta in mer än en kompis eller två åt gången. Tro sjutton att vi har ungdomar som inte fått normer hemifrån och som drar på gator och torg samt hittar på det ena eller andra. Låt dina barn ta in kompisar. Så länge det finns golv att sitta på så duger det. Har du bara saft hemma så duger det. Annars duger vatten. Det är tid med dig ditt barn behöver och att du accepterar att barnet tar hem kompisar. Vad gör det om det blir lite stökigt eller högljutt. Har du gett tid till ditt barn, så är det troligt att ditt barn ger av sin tid till att hälsa på dig när du blir äldre!

Föräldrar kritiska till förskoleregler, Expressen 14 oktober 2012 Själv är jag kritisk till föräldrar som inte vill/vågar eller törs vara föräldrar.

Read Full Post »