Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Folkrätten’

Det finns ingen liberalism i ditt uttalande: Kan man förstå oron hos Ukrainas rysktalande befolkning?

– Det är dimridåer från Putins sida. Varje anständig nation skyddar sina minoriteter. Det handlar inte om de rysktalande. Det är en maktmarkering från rysk sida.

Hur reagerar du på att partiet Svoboda har fått plats i interimsregeringen?

– Jag hade hellre sett att de inte varit där. Det är ett högerextremt, rasistiskt parti med osmaklig politik. Men om 76 dagar är det val och det avgör vilka partier som kommer att ingå i regeringen.Birgitta Ohlsson: Ukraina är en del av Europa, GP 10 mars 2014

Förvisso har DU Birgitta Ohlsson gång efter gång visat att Du inte har den grundläggande skolkunskap som en EU-minister borde ha. Men nu visar Du att DU inte ens behärskar Kursmålet för 5:e klass i SO-ämnen. Skrämmande.

I 5:e klass läser eleverna om Ryssland i Geografi avsnitt Europa….. och om Vikingatiden-tidig Medeltid i Historia. Hur i hela fridens namn kan Du räkna Ukraina till Europa men missa att Ryssland är en del av Europa oaktat att väst och öst blev uppdelat efter västroms och östroms intresseområden när västliga kristna kyrkorna gick en väg och östliga en annan efter Nicea?

Hur kan en svensk EU-minister så flagrant visa sig inte förstå innebörden i de Mänskliga Rättigheterna?

Utdrag ur bloggartikel Ukrainas problematiska historia, Norah4you 2 mars 2014
Ukraina behöver både EU och Ryssland. Allt annat är att hålla fast vid ”som jag tycker”-syndromet som bortser från att det viktigaste i grunden måste vara att trygga Mänskliga Rättigheterna genom att sätta sig ner och bjuda in i stället för att skilja ut. Vänsternissar och högerfötter har Europa sett tillräckligt av!

Mänskliga Rättigheterna

Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Betrakta och begrunda kartorna nedan så förstår nog de flesta att problemen är gamla.
Om vi börjar att titta på kartorna som visar hur Europa såg ut 1763, respektive alldeles innan skottet i Sarajevo 1914, så ser vi i klartext varför vissa delar av Europa är oroliga hörn.

Europa 1763

Europa 1763

Europa 1882

Europa 1882

Det viktiga vid jämförelse mellan landsgränser 1763 och 1882 att ha i minnet är att två saker under tiden påverkat hur vi idag ser på omvärlden,
* vilka länder som har lång historia som påverkar(se nedan) dagens aktuella situation. Speciellt de länder som skaffat sig kolonier.
* religionsstrider som går tillbaka minst 1000 år.

europa-1914 källa historia123Omvärldsanalys 11 december 2013

Många av de problem som uppkom redan innan Första Världskrigets slut, före Ryska Revolutionen och Sovjetunionens tillkomst långt före dess fall vilket under Sovjetunionens tid inkluderade Stalins deportation och förföljelse av Tartarerna, historiskt förankrade på Krim, samt Tartarernas återkomst till Krim efter att Ukraina blivit fri stat, ligger och gror under ytan. Stalin deporterade Tartarer för att som han sa dessa hade stött tyskarna. Europas kartgränser har oavsett när och varför dragits av okänsliga händer. Det är ett av problemen runt den Gordiska knuten Ukrainas nutid och möjliga inkluderande i stället för exkluderande av invånare med långa rötter i området.
——— slut på Utdrag ur Ukrainas problematiska historia, Norah4you 2 mars 2014

Sedan när har det enligt DIG Birgitta Ohlsson blivit accepterat att en Liberal inte tar avstånd från rasism eller från diskriminering av homosexuella? Lär dig vad som står i Regeringsformens 1 kapitel 2§ och försök förstå att det gäller i alla situationer för svenska Ministrar eftersom svenska lagar och svenska Grundlagar gäller i Sverige! Svoboda är längre utåt höger än SD. Läs deras program!

Pseudoliberalism är lika illa som ideér från Stureplanscentern! Icke förankrat i respektive partis ideologiska historia!

Read Full Post »

Fick länken i en kommentar. Tack för viktig och intressant länk. Beklagar dröjsmålet att godkänna den.
Intressant att Henry Kissinger har liknande tankegångar om möjlig lösning för Ukrainakrisen som jag själv. Dock är Henry Kissingers analys vidare i och med att han utöver den historiska bakgrundsanalysen och realpolitik utifrån att handla rätt även tar in en mycket viktig aspekt: Ukraina kan vara länken som förenar öst och väst i Europa.
Henry Kissinger skriver i artikeln: Far too often the Ukrainian issue is posed as a showdown: whether Ukraine joins the East or the West. But if Ukraine is to survive and thrive, it must not be either side’s outpost against the other — it should function as a bridge between them.Henry A. Kissinger, How the Ukraine crisis ends, Published March 5

Kiessinger skriver vidare:
Russia must accept that to try to force Ukraine into a satellite status, and thereby move Russia’s borders again, would doom Moscow to repeat its history of self-fulfilling cycles of reciprocal pressures with Europe and the United States.Henry A. Kissinger, How the Ukraine crisis ends, Published March 5

Personligen håller jag med i att Ryssland måste acceptera detta. MEN och det är den bärande knuten i samtliga möjliga lösningar när det gäller Ukrainakrisen: Den religiösa historien när det gäller Ukraina MÅSTE respekteras. Kissinger skriver:

The West must understand that, to Russia, Ukraine can never be just a foreign country. Russian history began in what was called Kievan-Rus. The Russian religion spread from there. Ukraine has been part of Russia for centuries, and their histories were intertwined before then. Some of the most important battles for Russian freedom, starting with the Battle of Poltava , were fought on Ukrainian soil.
….
The European Union must recognize that its bureaucratic dilatoriness and subordination of the strategic element to domestic politics in negotiating Ukraine’s relationship to Europe contributed to turning a negotiation into a crisis. Foreign policy is the art of establishing priorities. Henry A. Kissinger, How the Ukraine crisis ends, Published March 5

En intressant svensk artikel: Kulturkriget på Krim, Aftonbladet Kultur 6 mars 2014 Vad som borde berättas utöver att Krimtartarerna under andra världskriget hjälpte nazisterna.

Läs även Russian Ortodox Church and Kiev, Norah4you 5 mars 2014 samt Analys ur historisk synvinkel, Norah4you 4 mars 2014

Svensk-Rysk historisk bakgrund till Rysk-Ukrainsk historia.

Intressant är att Henry Kissinger tar med det krig som var startpunkten för senare krig på Krimhalvön och som samtidigt var slutpunkten för svenska stormaktsdrömmar.
För där har vi i ett nötskal allt som började med den till 1000-talet av svenska runologer (och flera arkeologer/historiker) förpassade Ingvar. Verklighetens Ingvar/Igor dog 945 (möjligen redan 944 lite beroende på det märkliga fenomenet att man i Europa har haft tre tideräkningar sida vid sida. Återkommer till det i kommande artikel i Norah4History). Det började dock betydligt tidigare än så. Det började med Varjager kommande från Östergötland(!) som för en tidig ‘svensk östlig kungs räkning’ redan innan vikingatiden började kräva tribut av folk som levde från Finska Viken till södra Estland och in via de ryska floderna hela vägen ner till Svarta Havet. Skatten var en plogskatt.

Allt började med att man i Östergötland, Öland, Gotland, Bohuslän, Västergötland och Dalsland tidigt började använda annan metod för järnframställning från myrmalm. Den metod som användes gav ett tidigt stål genom att luft tillfördes underifrån. Det påminner eller är en utveckling av keltisk järnproduktion i östliga Tyskland och Polen. Dock är flest ugnar, till antalet och lokala koncentrationen, hittade vid arkeologiska utgrävningar i Jernstad, Ödeshögs kommun. I Jernstad finns det fler ugnar av denna typ än vad som finns i hela Polen.
Jernstad ligger inte långt från Rökstenen där Varin berättar sin historia om förfäder 7 generationer bakåt. I händelseförloppet samma historia som Armeniens historiefader Moses Khorenatsí som i History of the Armenians,ed. transl. RW Thomson, London 1978 berättar om en namngiven Ostrogot (känd i flera andra östliga källor). Ostrogoten hade tillsammans med sina ‘bröder’ tjänstgjort i den romerska armen och försökte göra sig till kung av Armenien. De övriga ‘bröderna’ fick ‘rida Reida Havets vågor’ men den namngivne fördes till kejsaren i Konstantinopel och slogs i bojor. Fördes hem via Krim till T’uli, ön i den Norra Oceanen.

Med Moses Khorenatsís näst intill samtida historiska notering har vi ringat in tiden långt före Kievruserna då Ostrogoter redan under Folkvandringstiden krävde tribut i form av skinn hela vägen ner till Krim längs de ryska floderna, Dnjepr och stora Volga. Henry Kissinger verkar tro att Slaget vid Poltava var slutpunkten för de svensk-ryska striderna om det område vi idag kallar Ukraina och Krim. Så är tyvärr inte fallet.

Från det att de första goterna redan på 180-talet efter Kristus kom och bosatte sig i området, fram till Gustav III(!) så har det som började som plogskatt men övergick till svensk(!) handelskatt införd i mer än 100 nu ryska städer.

Handelskatten som infördes under den tidiga Ruriksätten en svensk/norsk släkt (i strid med en dansk ‘kungaätt’) som under 900-talet gifte sig med slaver och obodriter och blev mer och mer slavisk. Oleg mördad av sin och Vladimir den stores halvbror Yaropolek. Var mannen bakom handelsskatten. Birger Jarl av alla var den som fick Sverige avstå ifrån genom ett avtal tecknat nästan samtidigt som Novgorodavtalet. Det var inte bara Tavasterna som sedan Ingvar/Igors tid varit skattskyldiga till Sverige. Gustav III reste inkognito till Katarina den Storas hov och uppehöll sig i St Petersburg cirka en månad samtidigt som rysk-svenska krig fortsatte. (Läs gärna Magnus Olausson: Katarina den stora och Gustav III) Det som inte framkommer där men i andra samtida källor speciellt österut är att Gustav III refererade till det då mer än 800-år gamla handelsavtalet för att försöka bilägga striderna. Efter Gustav III:s besök i St. Petersburg har i varje fall jag inte lyckats hitta några uttalade svenska intressen för handelsstäder i Ukraina. Fram till dess finns de i små notiser här och där.

Read Full Post »

Ur historisk synvinkel för alla som inte har ‘kalla kriget’-skygglappar eller förutfattade meningar, så är det helt logisk utveckling att President Putin idag återkallar de styrkor som övat i Västra Ryssland till sina ordinarie baser. Ryssland idag är inte Sovjetunionen. Något som borde gått fram redan när President Putin tvingades begära tillstånd att sätta in militär på Krim och även att få tillstånd att om så behövdes göra så i hela Ukraina. Västvärldens historiekunskaper är dåliga. Mycket dåliga när det gäller Ukraina och Krim.

Börja med att titta på:

Ukrainas senaste 1000 år

Ukrainas senaste 1000 år

Olof Skötkonungsdotter Ingegerd född cirka år 1000, död 1050, var först förlovad med norske kungen Olav Haraldsson. Inte bara enligt Isländska sagorna vilket även många historiker tror utan också i ett stort antal östliga källor för att Olav Haraldsson skickade sin son att uppfostras av Ingegerd och Jaroslav. Ingegerd, först kallad Irina i Ryssland senare efter makens död kallad Anna när hon gick i kloster, var storfurstinna av Kiev. Fram till mitten av 1100-talet finns det såväl västliga som östliga källor som berättar att man i Kiev och ner till Krim hade ett stort antal Ruser som utöver Rusiska (slaviska ryska äldre språket) talade rusisk-gotiska språket.

Rusisk-gotiska, samma som användes redan i Wulfilas gotiska Bibel, nu i Uppsala, redan på 340-talet. Rusiska Kievriket fanns fram till 1371, men ryssar som flyttat in från 890-talet och framåt bodde kvar även när det som nu kallas

Ukraina kom under Litauisk kontroll, Litauiska storfurstendömet, som sedan blev Polsk-Litauiska samfundet fram till Polens delning 1772. Under alla de år som gått sedan år 1000, så är det endast under senaste århundradet som Krim räknats som och officiellt godkänts som del av Ukraina! Under alla dessa år har ryssar och ryssättlingar bott i hela det som nu kallas Ukraina sida vid sida med muslimer som flyttat dit före Osmanska Rikets erövringar långt in i Europa; sida vid sida med mosaisktroende ättlingar till Khazarerna (se Khazarriket) och sida vid sida under relativt lugna förhållanden även med Tartarerna på Krim.
Relativt lugna förhållanden? Allt är relativt men när Tartarerna tog ställning för tyska Nazisterna under Andra Världskriget, så skapades en av de senaste viktiga bitarna i den Gordiska knuten som Ukrainakrisen är.
Gunnar Hökmark du har fel, Norah4you 4 mars 2014

Det budskap som framtonar är något helt annat än i princip alla utom Statsminister Reinfeldt och FN-ordförande Ban Ki-Moon förstått är att Ryssland vill poängtera att de Mänskliga Rättigheterna omfattar alla minoritetsgrupper, även ryssar och rusiska ättlingar på Krim. EU har tyvärr inte tagit avstånd från interimsregeringen i Kievs beslut att ta bort ryskan som ett officiellt språk. Ett beslut som var och är helt olagligt enligt Ukrainas konstitution oavsett om det handlar om interimsregering eller stadig regering. Sedan har President Putin haft att göra med hetssporrar i Ryska Armen. Ryska Armen är konkurrenter med Rysk-Ortodoxa kyrkan vem som skall få inflytande/bestämma om vilken ledare som kommer efter President Putin. Putin har agerat helt oacceptabelt sett ur våra västliga ögon. Det innebär dock inte att vi skall förmena Ryssland rätten till sin historia. Inte heller att deras åsiktsfrihet att föra fram sitt lands ståndpunkter skall ifrågasättas. Förståeligt är inte detsamma som acceptabelt. Läs gärna Mänskliga Rättigheterna måste respekteras, Norah4you 3 mars 2014

Det President Putin har uppnått, som media i väst och sk. experter som saknar historikunskap missat, är att han:
* Gett hetssporrarna i Ryssland rätt så tillvida att han klart markerat. För hårt sett ur i princip alla andra synpunkter. Förhoppningsvis har han kväst dem genom att först lyssna, som Gorbatjov gjorde fram till samma grupps försök till statskupp 1991, och därefter kallat tillbaka de övningstrupper som utifrån rysk synvinkel borde utgöra det stora hotet mot världsfreden.
* Gjort klar för Krimryssar, och även rusgotiska ättlingar samt khazarättlingar på Krim (det har förekommit uppgifter att Israelvänliga har strömmat tillför att trygga för de senare, sanna uppgifter eller rykten får framtiden utvisa) att de Mänskliga Rättigheterna skall gälla på Krim och i Ukraina också.

Tyvärr för President Putin och Ryssland har de inom EU som vuxit upp med Kalla Kriget missat att markera var gränsen gick för interimsregeringen i Kiev. Tyvärr finns det fortfarande politiker som går och tror att Ryssland idag är Sovjetunionen av igår. Kan man inte sin historia från Katarina den Storas tid så är detta förståeligt men inte heller det är acceptabelt. Historiska rötter i samtliga oroshärdar runt jorden ger sig till känna i nutid. Viktigt att kunna förstå historien.

”Ryska styrkor återkallas till sina permanenta baser, beordrar president Putin, enligt Kreml.Putin återkallar ryska styrkor, GP 4 mars 2014

Vladimir Putin kallar tillbaka de ryska styrkor som bedrivit övningar i närheten av gränsen till Ukraina, rapporterar TT.

Men beslutet får sannolikt ingen större betydelse för den rådande krisen, enligt folkrättsexperten Ove Bring.

– Jag tror inte att det betyder att Ryssland trappar ner, återgår, ångrar sig eller något i den stilen, utan de känner sig snarare trygga i sadeln, säger han.Putin återkallar styrkor till permanenta baser, Expressen 4 mars 2014 Tror herr folkrättsexpert, gör man i kyrkan. Att analysera en politisk kris utan historiekunskaper är däremot bara subjektivt troende av samma slag som de som går ut på sjön när väderrapporten talat om klart vindstilla väder utan att kolla på molnen och vindriktningen…..

Sant är att USA, och EU, ”USA kastar sten i glashus”, SvD 4 mars 2014 Vad är Afganistan, Irak o.s.v.??? Mänskliga Rättigheterna bör försvaras och har använts som argument att försvara folkgrupper av fler än Ryssland. Något jag personligen aldrig gillat är resonemanget Mina barn och Andras UNGAR Lika illa tycker jag om de som målar en viss potentat på väggen. Man behöver inte göra saker värre än de redan är. Försök se möjligheter inte bara problemen!

Ryssland kallar tillbaka trupper, tv.aftonbladet 4 mars 2014

Det är viktigt att försöka hitta lösningar. Det finns lösningar om man ser bortom sin egen nästipp. Min analysslutsats är att det finns många öppningar. Frågan är om de hittas?
Handlar inte om att ha rätt utan om att HANDLA RÄTT! Nu är verkligen inte rätta tillfället att föra fram tyck som jag åsikter som krav för rättigheter man själv hänvisar till. Mänskliga Rättigheterna gäller ALLA!

Read Full Post »

Det är med blandade känslor jag som SO-lärare, historia huvudämne skrivit till D-uppsats (master), och specialiserad på Europas historia 400-1400 ser att en person i ”mitt” parti, röstar på Moderaterna, som jag redan när jag var Folkpartist för länge sedan hade stor respekt för personens kunskaper, så kapitalt missat verklighetens Europeiska historia. I all synnerhet som vi svenskar har varit med att forma den såväl i Ryssland som i Kievregionen och på Krim.
Hökmark: Etnisk koppling ”helt fel”, SvD 3 mars 2014 Den som har HELT FEL, Gunnar Hökmark (M) är du själv!

Rurik som person finns inte omnämnd men samtliga händelser år 861 som ledde fram till bildandet av Ryssland finns bekräftade i Rimberts Vita Ansgari kapitel 32 ff(skriven på 860-talets mitt). Men skapandet av Kievriket i söder av Rurik och hans ättlingar är ingalunda den äldsta ‘svenska’ inblandningen i den nu så oroliga Ukrainska regionen. Inte det sista heller.

Ukrainas senaste 1000 år

Ukrainas senaste 1000 år

Men om vi går fram till Olof Skötkonungs tid, så finns det gott om källor speciellt arabiska och grekiska skrivna av arabiska kartografer samt greker främst kyrkomän utöver att vi har ett par bysantinska kejsar- och kejsardotter böcker som ger uppgifter om området vi idag kallar Ukraina. Olof Skötkonungsdotter Ingegerd född cirka år 1000, död 1050, var först förlovad med norske kungen Olav Haraldsson. Inte bara enligt Isländska sagorna vilket även många historiker tror utan också i ett stort antal östliga källor för att Olav Haraldsson skickade sin son att uppfostras av Ingegerd och Jaroslav. Ingegerd, först kallad Irina i Ryssland senare efter makens död kallad Anna när hon gick i kloster, var storfurstinna av Kiev. Fram till mitten av 1100-talet finns det såväl västliga som östliga källor som berättar att man i Kiev och ner till Krim hade ett stort antal Ruser som utöver Rusiska (slaviska ryska äldre språket) talade rusisk-gotiska språket.

Rusisk-gotiska, samma som användes redan i Wulfilas gotiska Bibel, nu i Uppsala, redan på 340-talet. Rusiska Kievriket fanns fram till 1371, men ryssar som flyttat in från 890-talet och framåt bodde kvar även när det som nu kallas

Ukraina kom under Litauisk kontroll, Litauiska storfurstendömet, som sedan blev Polsk-Litauiska samfundet fram till Polens delning 1772. Under alla de år som gått sedan år 1000, så är det endast under senaste århundradet som Krim räknats som och officiellt godkänts som del av Ukraina! Under alla dessa år har ryssar och ryssättlingar bott i hela det som nu kallas Ukraina sida vid sida med muslimer som flyttat dit före Osmanska Rikets erövringar långt in i Europa; sida vid sida med mosaisktroende ättlingar till Khazarerna (se Khazarriket) och sida vid sida under relativt lugna förhållanden även med Tartarerna på Krim. Relativt lugna förhållanden? Allt är relativt men när Tartarerna tog ställning för tyska Nazisterna under Andra Världskriget, så skapades en av de senaste viktiga bitarna i den Gordiska knut som Ukrainakrisen är.

Källor:
Ibn Miskawaih,The Eclipse of the Abbasid Caliphate, Oxford 1921.
Ipaty Annals
Kejsar Konstantin of Bysans, Dee Cermoniis
Khazarian Hebrew Documents of the tenth Century, edit Golb Norman and Pritsak Omeljan, London 1982
Lavrenty Annals
Liutprand of Cremona, Antapodosis,transl. FA Wright, London 1930
Nestorskrönikan se även Vem var Nestor, Norah4history sida
Novgorodkrönikan
Nikonian Chronicle, vol 1 from the beginning to 1132, ed. Princeton 1984
Radziwill Chronicles
Rimbert, Vita Ansgari
Sharaf Al-Zaman Tahir, Marvazi on China, the Turks and India. transl V Minorsky, London 1942
Walesiska protokollet
med flera. Finns cirka 75 med händelser samtida källor som jag själv har haft förmånen att läsa och analysera källkritiskt.

Read Full Post »

Ukraina behöver både EU och Ryssland. Allt annat är att hålla fast vid ”som jag tycker”-syndromet som bortser från att det viktigaste i grunden måste vara att trygga Mänskliga Rättigheterna genom att sätta sig ner och bjuda in i stället för att skilja ut. Vänsternissar och högerfötter har Europa sett tillräckligt av!Ukrainas problematiska historia, Norah4you 2 mars 2014

Det finns tre grundpelare som om USA och Ryssland kan enas om dessa, EU är lite för taggat i tänkande från före 1989 enligt min mening, kan utgöra grunden för en lösning av Ukraina konflikten:

* Att USA och Ryssland enas om att de Mänskliga Rättigheterna måste ligga till grund för att Ukraina skall kunna lösa sina problem.

* Att USA och Ryssland tillsammans med Tyskland och Frankrike uttalar sig gemensamt mot korruptionen som är och har varit ett av Ukrainas större problem under de senaste tre Ukrainska regeringarnas tid, dvs fortfarande är så under interimsregeringen.

* Att OSSE inte bara får i uppdrag att ta reda på vad som verkligen hänt i Ukraina.

OSSE kommer att behöva hjälp av som minst tre trossamfunds högsta representanter:
* Representanter för påven i Rom och Patriarken i Moskva för kristna kyrkan. Obs att många kristna i Väst under åren uttryckt kritik mot båda för deras gammaldags syn på homosexuella samt utomäktenskapliga förhållanden, är tyvärr ett utslag av ”tyck som jag”-syndromet. I åsiktsfrihet ingår att man respekterar att andra inte delar ens egna uppfattningar.

*Representanter för Sunni och Shiamuslimer.

*Representanter för den Mosaiska kyrkans ledare i Europa.

Själv tror jag mer på OSSE än på FN som har alldeles för många medlemsländer som själva inte respekterar punkterna ovan. När det gäller mitt förslag om representanter för de olika Världsreligionerna, så utgår det från att jag tvivlar på att någon utan hjälp från dessa kan få en tillräcklig helhetsbild på situationen i Ukraina. Har av svenska ungdomar som känner ungdomar som var på torget i Kiev hört att rykten om de ‘andra’ sprids alldeles för lätt. Tror även att det är lättare att få fram uppgifter genom religiösa ledares representanter som får i uppdrag att lyssna på ”rälsens” ljud om annalkande ”tåg”

Det finns öppningar. Tysklands förbundskansler Angela Merkel hade ett telefonsamtal med Putin. En tysk regeringstalesman sade att Putin har accepterat ett förslag från Merkel om att upprätta en grupp som tar reda på fakta i konflikten. Syftet är att få till stånd en politisk dialog.Fördömanden från flera västledare sätter press på Putin, DN 2 mars 2014 Islossning i samtal Putin-Merkel, GP 2 mars 2014

När det gäller korruptionen finns det i min personliga uppfattning endast en som är tillräckligt kunnig och tillräckligt fristående stark för att gå igenom Ukrainas papper. Att hon är svenska har i sammanhanget mindre betydelse…

Mänskliga Rättigheterna

Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Wilhelm Agrell visar sin rätta färg när han kritiserar Reinfeldt. Tyvärr Wilhelm Agrell visar du att du inte förstått att Människors lika värde är övergripande och styr Folkrätten! Du uttalar dig ignorant för att inte säga rent ut- OKUNNIGT!

”Det är i någon mån förståeligt att Ryssland agerar på en rysk minoritets oro på Krim och i östra Ukraina, men inte på det sätt man agerar”, sade Fredrik Reinfeldt.Hård kritik av Reinfeldts uttalande, Aftonbladet 2 mars 2014
Reinfeldts uttalande får skarp kritik, Expressen 2 mars 2014

Den forskare som inte klarar av att objektivt inse att Alla människors lika värde är tillämpligt i Ukraina precis som i Afganistan, Irak, Syrien o.s.v. den forskare respekterar inte vetenskapsteori där ”tyck som jag”-syndromet motverkar objektiv analys av verklig situation. Att något är förståligt är inte detsamma som att det är acceptabelt. Men åsiktsfrihet gäller alla – även de som inte delar herr Agrells uppfattningar!

06:42
Fredrik Mellgren:FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon och FN-diplomaten Lakhdar Brahimi ska senare idag träffa Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov. Mötet ska enligt i Genève ryska nyhetsbyråer äga rum i Genève. Under söndagen hade Ban Ki-Moon också ett långt telefonsamtal med Vladimir Putin och uppmanade honom att ”omedeblabart upprätta en diaolg med myndigheterna i Kiev”.
Direkt: Utvecklingen i Ukraina, SvD direkt 3 mars 2014

På måndagsmorgonen rapporteras också att FN:s generalsekreterare ska träffa Rysslands utrikesminister i Genève, på ett möte om mänskliga rättigheter.Eliasson på väg till Ukraina, DN 3 mars 2014

De Mänskliga Rättigheterna, speciellt artikel 1-3, får inte vara något som tolkas av ”tyck som jag”-grupperingar utan MÅSTE VARA BASEN FÖR ALL POLITISK OCH DIPLOMATISK DIALOG. Kom ihåg att samma rättigheter som Du själv kräver också är rättigheter som din värste meningsmotståndare/fiende äger rätt att kräva för sin räkning. Kritisera gärna aktioner men inte Mänskliga Rättigheter.

Hur ”ny” är Europas säkerhetsmiljö, SvD Ledarsidan 3 mars 2014
Däremot har GP fel. Grundläggande fel när man beskyller Ryssland för att äga hela ansvaret. Ryssland bär hela ansvaret, GP ledarsidan 3 mars 2014 Brott mot Mänskliga Rättigheterna begicks först av interimsregeringen i Kiev som förbjöd Ryska som ett av de officiella språken. Se min analys Ukraina – Folkrätten, Ryssland och EU, Norah4you 1 mars 2014 Man skall inte måla hin på väggen sa de gamle liberalerna. Samma rättigheter och skyldigheter gäller alla. Jämför med konflikter där t.ex. USA eller Ifor gått in. Alla människors lika värde måste omfatta ALLA! Vänta tills världen har kunskap om vad som verkligen hände med att dra de slutsatser ni nu gör på GP eller ta och fråga nu pensionerade ledarskribenter som har mer erfarenhet!

Angående kritiken mot Sveriges Statsminister Reinfeldt, så har Reinfeldt helt rätt: Fredrik Reinfeldt bemötte i morse kritiken i SVT och förtydligade att han menar att det är nödvändigt att förstå omständigheterna i konflikten mellan Ryssland och Ukraina för att kunna lösa den.

– Men det förändrar inte att Rysslands beteende är förkastligt, säger statsministern till SVT.

Minoriteter finns i de flesta länder och i det här fallet är det den ukrainska regeringens ansvar att förhindra att konflikten mellan de rysktalande och ukrainsktalande grupperna i landet trappas upp, enligt statsministern.

– Det är Ukrainas ansvar att skapa ett inkluderande samhälle, säger Fredrik Reinfeldt.Fredrik Reinfeldt bemöter kritiken, Expressen 3 mars 2014

Read Full Post »

Ukrainas problematiska historia är mer komplex än vad många förstår. Ett problem som trots att det varit synligt i många internationella konflikter under slutet av 1900-talet verkar bortglömt. Med tusen år gammal historia som i sig gett stora folkvandringar efter den sk. Folkvandringstiden, så har stora delar av vår jord speciellt i Europa och Europas östliga delar och i östra delen av Medelhavet efter Fredsavtal/FN-beslut/Internationella Domstolens gränsdragningar fått gränser som skurit rätt igenom folkgruppers hemområden som i Kurdistan men även här i Europa. Kombinationen av lång historisk samhörighet mellan folkgrupper som av ena eller andra skälet valt eller tvingats att byta ‘hemland’ med gränsdragningar från ovan har i sig skapat ohållbara situationer. Speciellt i länder där det förekommer stor ekonomisk instabilitet och korruption.

En viktig ledarartikel finns på Aftonbladet idag. Det finns fortfarande inga genvägar till Kiev, Katrine Kielos Ledarkrönika Aftonbladet 2 mars 2014

Ukraina behöver både EU och Ryssland. Allt annat är att hålla fast vid ”som jag tycker”-syndromet som bortser från att det viktigaste i grunden måste vara att trygga Mänskliga Rättigheterna genom att sätta sig ner och bjuda in i stället för att skilja ut. Vänsternissar och högerfötter har Europa sett tillräckligt av!

Mänskliga Rättigheterna

Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Betrakta och begrunda kartorna nedan så förstår nog de flesta att problemen är gamla.
Om vi börjar att titta på kartorna som visar hur Europa såg ut 1763, respektive alldeles innan skottet i Sarajevo 1914, så ser vi i klartext varför vissa delar av Europa är oroliga hörn.

Europa 1763

Europa 1763

Europa 1882

Europa 1882

Det viktiga vid jämförelse mellan landsgränser 1763 och 1882 att ha i minnet är att två saker under tiden påverkat hur vi idag ser på omvärlden,
* vilka länder som har lång historia som påverkar(se nedan) dagens aktuella situation. Speciellt de länder som skaffat sig kolonier.
* religionsstrider som går tillbaka minst 1000 år.

europa-1914 källa historia123Omvärldsanalys 11 december 2013

Många av de problem som uppkom redan innan Första Världskrigets slut, före Ryska Revolutionen och Sovjetunionens tillkomst långt före dess fall vilket under Sovjetunionens tid inkluderade Stalins deportation och förföljelse av Tartarerna, historiskt förankrade på Krim, samt Tartarernas återkomst till Krim efter att Ukraina blivit fri stat, ligger och gror under ytan. Stalin deporterade Tartarer för att som han sa dessa hade stött tyskarna. Europas kartgränser har oavsett när och varför dragits av okänsliga händer. Det är ett av problemen runt den Gordiska knuten Ukrainas nutid och möjliga inkluderande i stället för exkluderande av invånare med långa rötter i området.

Det är viktigt, mycket viktigt att alla parter är beredda att inse att En åsikt är alltid subjektiv och beroende av den som formulerat frågeställningen som ligger bakom framförandet av åsikten. Det som vetenskapsteoretikern Vollmer Gerhard skrev i bok om Vetenskapsteori gäller i dagliga livet också:
”Die wichtigkeit oder Bedeutung eines Problems haengt immer auch von subjektiven, bewer tendens Elementen ab” Vollmer Gerhard, Wissenschaftstheorie in Einsatz, Stuttgart 1993

Read Full Post »

Det är förvisso ett brott mot Folkrätten att invadera ett annat land. Därom råder det inget tvivel. Inte heller är det konstigt att övriga världen reagerar starkt. Att invadera länder är inte acceptabelt, DN 1 mars 2014

Problemet är dock större än så. USA är det enda land som visat sig ha någon som helst förståelse för att det å ena sidan var folkrättsligt ok att ett parlament i ett land som övergetts av sin statschef, som sprang iväg som sprang han till mamma från sandlådan, det parlamentet har självfallet utifrån de Mänskliga Rättigheterna rätt att välja en interimsregering. EU borde ha reagerat starkt som minst när denna interimsregering beslöt att ta bort Ryskan som Officiellt språk. Alla Människors lika värde är en av de viktigaste pelarna i de Mänskliga Rättigheterna.

President Obama och President Putin, inte EU och Putin, har större möjligheter att samtala med varandra så att världen får se en lösning som inkluderar Alla Människors lika värde EU har varit förvånansvärt svagt när det gäller att ta ställning mot alla gruppers brott mot de Mänskliga Rättigheterna som i Ukrainas fall självfallet tillkommer även ryssättlingar på Krim!

Hade varit illa nog om ett land som har haft ett minoritets språk eller en minoritetsgrupp godkänd som Officiellt språk och som fullständiga medborgare i ett land, låtit ett folkvalt parlament där frågan varit uppe på dagordningen före ett öppet demokratiskt val beslutat att exkludera en folkgrupps lagliga rättigheter. (Att Tornedalskan länge var förbjuden att tala och att samiska skolbarn länge tvingades tala svenska i skolan är en skam långt fram i tiden här i Sverige). Men det är absolut inte tillåtet av en interimsregering att fatta beslut som strider mot de Mänskliga Rättigheterna. Att flytta ett allmänt val närmare i tid, ja den situation som uppkom i och med att Janukovytj flykt från makten samt att detta tack vare Tymosjenkos uppmaningar om att ”folk” skulle stanna på torget och att Janukovytj borde komma tillbaka till Kiev för att på torget(????? så långt från Folkrätten som tänkas kan) stå till svars för sina aktioner. Att interimsregeringen efterlyste Janukovytj var gränsfall – det borde varit Internationella Domstolen i Haag som gjort den efterlysningen samt kompletterat med de som begått våld på båda sidorna i Ukrainakonflikten.

det inte någon i EU som talade om att det var och är ett brott mot de Mänskliga Rättigheterna (Alla människors lika värde) att en interimsregering beslöt att ta bort ryskan som officiellt andra språk. Där har jag faktiskt förståelse för att människor av rysk härkomst på Krim inte bara kände sig förorättade utan rädda.

Problematiken på Krim är ju att tartarerna under Andra Världskriget samarbetade med Nazisterna. Det var folkrättsligt brottsligt av Stalin att utöver att göra sig av med stort antal tartarer, så deporterade Stalin överlevande tartarerna efter Andra Världskriget. De borde ställts inför Nürnbergrättegången eller motsvarande. När tartarerna under senare år återvänt till Krim är dessa numera i minoritet.
Kommer ryska soldater hit så försvarar vi oss, SvD 1 mars 2014 säger tartarer på Krim.
Jag förstår att Sovjetfödda, födda innan 1989, och ryskättade på Krim känner sig rädda för sin egen säkerhet med en interimsregering i Kiev som förnekade dem deras Mänskliga rättigheter. EU borde sagt ifrån direkt att Alla människor är lika värda. Rysslands hetssporrar insåg möjlighet att ta ledning på Krim. EU och dessa målade in Putin i ett hörn.

Live: Ryska stridsfartyg vid Krim, GP 1 mars 2014 Hallå de brukar finnas på de ryska baserna som Ryssland har på Krim. Så att de finns patrullerande är i sig ingen nyhet att de agerar mer aktivt är det.

en ryss eller en amerikan känner oftast sig stolt över sin nationalitet även om de har mycket att klaga på eller vilja ändra på. Det är demokratins spelregler att varje lands ledning, inklusive ett framtida demokratiskt Ukraina, måste bygga på två viktiga bitar:

* Identitet där man inkluderar och inte exkluderar. Något som USA tyvärr historiskt gjorde länge men till slut insåg och något som fanns i form av Rysk-Ortodoxa kyrkan även i gamla icke demokratiska Ryssland före Sovjetunionens tid en historisk länk bakåt. Det är inte så som många vänsternissar tror att nationalitetskänsla är detsamma som nazism eller att exkludera. Det är heller inte så som många högerfötter tror att nationalitetskänsla är detsamma som kulturell identitet varpå högerfötter ofta börjar exkludera de som inte har exakt samma kulturella identitet som de själva. Både vänsternissar och högerfötter har missat att demokrati inte är detsamma som Tyck som jag – syndromet

* Att alla medborgare i ett land skall inkluderas efter ett val. D.v.s. att de som kommer till makten i ett land efter ett demokratiskt val inser att de är regering för alla i landet och inte bara för de som röstat på dem. Det är viktigt att förstå att demokrati inte alltid är som Tyck som jag – syndromets vänner tolkar yttranderätt, åsiktsfrihet o.s.v. Allt sker under varje lands Grundlag/Konstitution.

Demokrati är inte lätt. Tyvärr finns det alldeles för många som inte förstår vad demokrati är.

Vi behöver inte gå längre än att titta på Europas karta de senaste århundradet för att förstå att förutsättningarna inte är samma för EU som för USA och Ryssland att se problem och verkliga möjligheter i Ukraina.

Europa 1882

Europa 1882

Kartan ovan, 1882 års gränser, ger en liten bakgrund till EU:s problematik i ljuset av kartan nedan.

europa-1914 källa historia123

Då har jag ändå inte inkluderat de problem som uppstod i landsidentiteter för många miljoner människor som lyckades överleva Andra Världskriget. Inte heller de problem som uppkom när länder som Jugoslavien splittrades och när länder bröt sig ur gamla Sovjetunionen efter Berlinmurens fall.

När det gäller Ukraina, så har Ukraina en lång egen historia gående tillbaka till Gotertiden inkluderande att Kiev varit viktig knutpunkt för såväl den Rysk-Ortodoxa kyrkan (Kievruserna), Khazarerna (se nedan), Osmanska Riket o.s.v. fram till våra dagar. Där har religionerna mötts och levde länge sida vid sida. Där har kulturella identiteter av vitt skilda slag haft sin historiska bakgrund fram till våra dagar. Där har en hel del av den splittring mellan Väst och Öst funnits ända sedan Kyrkomötet i Nicaea år 325.EU och Ukraina, Norah4you 27 februari 2014

Ingen kommer ingripa mot Putin, Wolfgang Hanssons kolumn på Aftonbladet 1 mars 2014 Det är förhoppningsvis möjligt för Putin och Obama att tala sig samman utifrån kombination av De Mänskliga Rättigheterna och hur interimsregeringen i Kiev faktiskt är de som först bröt mot dessa. EU är en helt annan sak. EU:s fastbundenhet i det Sovjetunionentänkande som levde under Kalla Kriget lämnar mycket övrigt att önska. Bättre att inkludera än att exkludera. Våld föder våld så enkelt är det. Allt våld måste fördömmas. Så också ALLA brott mot de Mänskliga Rättigheterna.

Krisen i Ukraina, Expressen 1 mars 2014

Obama fördömmer Putins agerande, Aftonbladet 2 februari 2014 Så långt är det enkelt att förstå. Men i ärlighetens namn, vad är det som gjort att EU skickat soldater till t.ex. Afganistan om det inte varit för att trygga Alla människors lika värde?

Mänskliga Rättigheterna

Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Ukraina ber Nato om hjälp, GP 2 mars 2014 Det vore ytterst olyckligt om Nato förbinder sig att hjälpa interimsregeringen i Kiev i detta läget. Nu gäller det först att trygga Alla människors lika värde samt att se till att det kan hållas fria val i alla delar av Ukraina. Det är först när det är en nyvald regering på plats i Kiev som det går att säga om denna regering står för eller inte står för demokratiska värden. Interimsregeringen i Kiev är laglig, när en statschef flyr, så får i de allra flesta länder vald församling skapa en interimsregering. Dock äger denna interimsregeringen ingen folkrätt att bryta mot Mänskliga Rättigheter. Det är där den gordiska knuten ligger.

Read Full Post »