Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Folkmord’

Osmanska Rikets uppgång och fall gav rötter till dagens oro i östra Medelhavsområdet
Under glansperioden i mitten av 1500-talet var imperiet ofantligt: det sträckte sig från österrikiska gränsen i väster till Persien i öster, från västra Ukraina i norr till Jemen och Nordafrika i söder. Dess betydelse för Balkan och Centraleuropa, men också indirekt för resten av den europeiska civilisationen, kan inte värderas högt nog. Faktum är att den europeiska föreställningen om Europa uppstod i kraft av osmanernas expansion. Hotet skapade en stark europeisk identitet.
Mötet med turkarna, Sören Wibeck i Populär Historia nr 5 1997

Osmanska riket hotade Europa och hade inte framryckningen stoppats vid Wien, sista försöket att belägra staden för att gå vidare västerut skedde i slaget om Wien 1683 så hade vi knappast haft ett Europa som såg ut som det gör idag. Men en stor del av de svårigheter som Balkan upplevt var precis som de svårigheter vi ser idag från gränsområdet Turkiet/Syrien mot kusterna längs Röda Havet har långa rötter tillbaka i tiden innan Osmanska Riket började sönderfalla. Först blev Grekland självständigt 1821. Rumänien, Serbien och Montenegro följde i Greklands spår 1878. Tunisien och Egypten på 1880-talet. Under fredsförhandlingarna efter Första Världskriget tvingades Osmanska Riket som stått på Tysklands sida att stycka upp riket. Kort därefter gjorde ett uppror Turkiet till en egen självständig stat.

Det är i skuggan av den historien med de många självständighets upproren som redan på 1800-talet gjorde att t.ex. områden som tillhört Osmanska Riket inte kände samhörighet utan tvärt om som de grupper som idag strider i Syrien, dvs nuvarande ledarens Baathparti som blev det största partiet under 1950-talet och där en militärkupp på 60-talet knöt Syrien till socialismen, Sovjetunionen och Kina, men där det även är en religiös skillnad mellan muslimska grupper som i sig utgjort grunden för en inre oro, mycket väl skulle kunna leda till ett storkrig i Europas närhet.I skuggan av Osmanska Rikets fall, Norah4you 2012/04/12

Redan när jag skrev bloggartikeln hörde jag talas om de från nordöstra Göteborg som sökte sig till falanger som brutit sig ur Al Quida. De som berättad var tidigare elever samt deras vänner. Då som nu kom de emellanåt fram när jag satt på utsidan av Nordstaden mot Centralen. Annat hörde jag när jag väntade på buss. På den tiden reste jag ofta fram och tillbaka till Mölnlycke. Bytte buss o.s.v.

Bakgrunden Syrienkrisen har rötter tillbaka i nuvarande Turkiet
För att förstå problematiken i Syrien krävs kunskap om de Alawiter, idag i Syriens ledning, som bildades på 850-talet av de som ansåg sig vara faktiska ättlingar till Profeten Muhammed. Eller som jag skrev i en tidigare bloggartikel om Syrienproblematiken.

Alawiterna, de som idag är i Syriens ledning bildades på 850 talet av de som ansåg/anser sig vara faktiska ättlingar till profeten Muhammed efter att den nya muslimska religionens framväxt resulterat i interna maktstrider där sunnimuslimer var de som ‘segrade’ inom nuvarande Syriskt område. (Glöm gamla beteckningar på länder i området. Gränser och namn är något som ofta ändrats i historien). Alawiterna blev behandlade som paria på samma sätt som de kastlösa i Indien. De förföljdes och 1317 resp 1516 utsattes de för ren massaker på liknande sätt som de själva idag långt senare ger igen.

…….
För att göra en lång historia kort, så fick Frankrike Syrien som protektorat på samma sätt som England fick dåvarande Palestina. Frankrike försökte styra Syrien genom att låta alawiterna som var i minoritet bli de som fick ledningen i armé och statsledning. Alawiterna hade i princip ingen annan möjlighet att få utbildning än att gå med i militären. Vilket många gjorde. Det var där och då 1959 samt vid de alawitiska baathisternas kupp 1966 som dagens skrämmande situation blommade upp

Rötterna till dagens kriser, Norah4you 15 juli 2012

I en av de många säkerhetspolitiska analyser som finns på nätet finns en betydligt förenklad version av den komplicerade historiska bakgrunden:

Första världskriget blev slutet för det ottomanska Osmanska riket. I Sèvresfreden 1920 föreskrev segrarmakterna hur det som fanns kvar av riket skulle styckas upp. Där talades i vaga ordalag om att bilda ett självständigt Armenien och söder därom ett ”självstyrande” Kurdistan.
Men republikanska turkiska nationalister vägrade acceptera fredsvillkoren och återupptog kampen med krigets segrarmakter. Sedan de kört ut alla ockupanter kunde de turkiska nationalisterna under Kemal Atatürk utropa Republiken Turkiet 1923.

I den nya Lausannefreden nämndes inte kurderna. Det vi här kallar turkiska Kurdistan var nu en del av Republiken Turkiet. Men andra kurdiska områden som lytt under det ottomanskaOsmanska riket hade gått förlorade för Turkiet. De hade i stället hamnat under brittiskt respektive franskt mandat. Dessa områden ingår nu i Irak och Syrien.Syrien-Turkiet, kris med rötter runt 1000-talet, Norah4you 2012/10/06

Förföljelse av kristna i Turkiet

Förföljelsen av kristna började med folkmordet på Armenier.
Folkmordet i det Osmanska riket eller Osmanska Turkiet under första världskriget benämns ofta som Folkmordet 1915, Armeniska folkmordet eller, av framförallt assyrier och syrianer, som Seyfo. Majoriteten av de som mördades, omkring en miljon, var armenier, men bland offren fanns även rikets andra kristna minoriteter: assyrier, syrianer, kaldéer och greker. De flesta dog under åren 1915-1916, men förföljelserna och morden fortsatte till 1923. Offren utgjorde mer än hälften av den armeniska befolkningen i området, de flesta av de som överlevde flydde landet. Det Osmanska riket tömdes i stort sett på sin kristna befolkning. Folkmordet 1915/Massmorden i det Osmanska Riket, levandehistoria.se

IS/ISIS Folkmord på kristna
När det gäller kristenheten finns inom Islamiska staten ett grundläggande synsätt som bygger på den egna tolkningen av salafistisk sunniislam och som uttryckligen definierar troende kristna som ett ”legitimt mål” eftersom de betecknas som otrogna och fiender till islam. Att straffet för otroheten och fiendskapen är död och utrotning uttrycks inte sällan helt öppet.

EU har i de här fallen inte någon juridisk rätt att väcka talan i Internationella brottmålsdomstolen, ICC. Däremot har Europaparlamentet och varje lands politiska företrädare såväl en möjlighet som en skyldighet att ta ställning till huruvida kriterierna i FN:s folkmordskonvention är uppfyllda och om så är fallet officiellt erkänna att folkmord äger rum.IS dödande av kristna är inget mindre än folkmord, Ebba Busch Thor ordf. KD, Lars Adaktusson EU-parlamentariker KD, GP debatt 4 Februari 2016

Read Full Post »

en misstänkt krigsförbrytare! Som jag skrev i Helt rätt högsta domstolen, Norah4you 26 maj : ”De som begått folkmord skall behandlas enligt de lagar som gäller antingen vid internationell krigsdomstol eller i det land de begått brottet!”

och i Beatrice Ask har rätt, Norah4you 9 juli i en kommentar den 10 juli: ”Nu är det också så, att krigsförbrytare oavsett grad knappast har något försvarbart och giltigt argument för att inte utvisas. Det gäller rent principiellt så att Sveriges lagar gäller i Sverige, andra länders lagar, även om de förefaller oss barocka, gäller i respektive land.

När det gäller en som inte bara är krigsförbrytare utan också misstänkt för folkmord, så har i samtliga fall där detta varit fallet från 1940-talet och framåt grunden för utlämningar bestått i svensk värdering av respektive falls bevis. Är bevisen tillräckligt hållbar för att mannen i det aktuella fallet skall ställas inför rätta, så skall han ställas inför rätta i det landet han begått brottet så långt som möjligt. Finns under inga förhållanden ett hållbart skäl att åberopa för att inte lämna ut mannen.”

Att det sedan bakom varje brott finns en människa och den människans bagage är något helt annat, men INTE något skäl att låta bli att utvisa!

Snyfthistoria i DN

Tillägg kl 21.29 på förekommen anledning
* Norah är en förkortning av mitt andra namn och vem jag är, kan den som läst ordentligt i bloggen finna.
* Yttrande- och tryckfriheten ger INGEN utom mig själv rätt att skriva vad den vill i min blogg. Jag betackar mig för Ad hominem och de som går till politiska angrepp mot Sverige, EU och Västvärldens ekonomiska, demokratiska och/eller juridiska system. Om någon vill diskutera det krävs det giltig mailadress.

Read Full Post »

Sverige får inte bli en fristad för de som skall ställas inför rätta i annat land misstänkta för folkmord!
DN

Det är stor skillnad på att vara ett torterat eller våldtaget offer och vara en misstänkt folkmördare. Inte ens i första fallet kan Sverige vara landet där alla offer kan finna fristad. Vi måste först se om vårt eget hus vilket inkluderar vård, skola och omsorg om svenskar, födda här eller inte, och de vi redan gett och ger uppehållstillstånd enligt FN-s flyktingstatus. Brott skall aldrig löna sig!

GP
DN Nyheter
DN Ledare 9 juli

Read Full Post »

Sverige får INTE vara ett land där krigsförbrytare som begått folkmord skall kunna få skydd.

Sverige kan bli det första landet som utlämnar en folkmordsmisstänkt till Rwanda. Högsta domstolen beslutade på tisdagen att det inte finns något lagligt hinder.”
DN

Sedan är det bra om vi ser till att våra ‘egna’ brottslingar får rättmätiga straff också. De skall behandlas enligt svenska lagar. De som begått folkmord skall behandlas enligt de lagar som gäller antingen vid internationell krigsdomstol eller i det land de begått brottet!

Read Full Post »