Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘FN:s klimatpanel (IPCC)’

Why am I not surprised? As time goes by and the low quality of other so called scholars studies been presented, one by one, I have reached a conclusion. IPCC and their ”scholars” are persons of Faith not persons of solid sound science….
It didn’t take long for the warmists to go from Thesis using Fallacies instead of Theories of Science to the present situation where IPCC acts same way as Christian Church leaders did in Medival Age and up to present. Of course(?) Humans must be the ones around which the sun and universe rotate 😛

IPCC preparing ‘most important’ document on climate change,bbs science environment 30 October 2014

10 important findings from the IPCC-reports, 350.org homepage Where have all the money gone?

9 significant scientific findings too recent to be included new IPCC-report, ”World resorces institute”October 30 2014 Haven’t anyone of them studied more than Fallacies in subject Theories of Science? Who told them that Fallacies were/are legitim sound science????
Pseudo scientists are by no mean true to Theories of Science quote from The new faith of IPCC: Humans are Universe centre, Norah4you 204/10/31
as I wrote in comment below: Someone ought to have sent the so called scientists in question on a Theory of Science course….. had been cheeper and had at least had a chance leading up to better knowledge….

Is it to this undergrade so called studies the Money have gone? Please enlighten us where the rest of the Money gone….

Swedish media.
”Kyotoprotokollet har varit direkt skadligt – byt spår”, professor John Hassler Inst. för internationell ekonomi Stockholms universitet, professor Per Krusell Inst. för internationell ekonomi Stockholms universitet and professor Jonas Nycander Meteorologiska inst. Stockholms universitet, på DN Debatt 2 november 2014
Need I remind you reading this of one of the worst fallacies in Argumentation:

argumentum ab auctoritate
Professor X, Professor of Science A presents an argumentation for a thesis. You need to remember that due to the thesis being presented by a professor. That goes for all cases, whether this professor pronounce him-/herself within his/her own scientific field or in other science fields. A thesis or an argument presented by a professor does not mean that the professor is credible because he is a professor. In other words: It does not necessarily mean that the professor’s statement, even if it is within his own territory, is sound and free from biases as well as independent of the influence of research grants from the interest group. Business, individual interest groups, etc. Authority is no safe criterion of credibility.

For non-Swedish readers I might have to add the odd situation in Swedish Science – The only Academic position, title, where quality of presented academic work or need to have written such aren’t called for is the Professor-position. I have no idea what so ever which real Academic work the article’s professors written, nor their quality – but I do know that Economic isn’t among the 43 needed parameters for establishing CO2, ”heat” on Earth and sealevels ….. 😉

”Byt spår i Klimatpolitiken”, GP 2 november 2014
Ny varning från FN:s klimatpanel, SvD 2 november 2014
Ny varning från FN:s klimatpanel, Aftonbladet 2 november 2014

Watts Up With That?

From the American Journal of Botany
tide-sim-bucketInexpensive tidal simulator allows ecological studies of tidal marsh plants

Rachel MacTavish is growing salt marsh plants in microcosms that replicate the tide. She assembled them in an outdoor greenhouse at the Sapelo Island National Estuarine Research Reserve in Georgia, USA, with buckets from a hardware store, aquarium tubing, and pumps. Her tidal simulation units could be an important tool for preserving and restoring environmentally important wetlands, because they enable researchers to investigate tidal marsh plant growth in a controlled setting.

”Tidal wetlands are often influenced by many factors, and controlled experiments allow researchers to isolate and untangle the roles of individual variables,” explains MacTavish, a graduate student in the Department of Biology at Georgia Southern University. ”I was inspired to construct and test this tidal simulation method as a way to examine the effects of added nutrients and salt in the water on…

Visa originalinlägg 312 fler ord

Read Full Post »

att jag måste skratta. För nu sitter ni verkligen i rävsaxen. Precis som alla av de sk. forskare som senaste åren pläderat för att det skulle föreligga ett CO2-hot. Precis som alla de av dessa forskare som jag själv debatterade med när de försökte få det till klimathot förra gången, på 1970-talet.

But the researchers were surprised when they entered temperatures and other data from the decade 2000-2010 into the model; climate sensitivity was greatly reduced to a “mere” 1.9°C. Global warming less extreme than feared?, Pressmeddelande The Research Council of Norway 25 januari 2013
Överraskade? Har Ni verkligen inte gjort er hemläxa och läst mer än översiktliga kurser i geologi, oceanografi, fysik, kemi, samt inte minst arkeologi för att få reda på verkligheten så som den går att se i arkeologiskt material???? Själv har jag ‘bara’ känt till detta sedan 1974!

IPCC Ni sitter verkligen i Rävsaxen. Tänk om dagens och gårdagens unga inte bara fått lika bra utbildning i naturkunskap som vi, förrgårs unga, fick. För inte kan man väl begära att alla skulle ha fått lika bra utbildning i Naturlära/Naturkunskap som de som gick i skolan på 1920-30 talet fick? Det är väl ändå att begära för mycket av ett samhälle där de som skall forska fram kunskap för att utbilda de lärare som skall utbilda andra älskar att uppfinna hjulet igen. Om inte hela, så i varje fall delar av det……

”Hotet mot jordens klimat kanske inte är lika stort som man trott.

En norsk undersökning visar att temperaturökningen till år 2050 troligen är 1,9 grader – jämfört med befarade 3,0.
– Resultaten är verkligen sensationella, säger den svenska klimatforskaren Caroline Leck.”
Sensationell norsk miljörapport, Aftonbladet 27 januari 2013 Sensationell? Nej tvärt om. Det enda sensationella är att det funnits forskare som blivit sk. forskare när de inte gjort sin hemläxa!

************
Verkligheten:inom 400 år möjligt för människor att återse/åter se hur Grönlänningarna som exporterade smör (i saltade krus) och hård ost(!) till Europa under 1300-talet verkligen levde och bodde! För mellan år 980 och fram till 1341:s flertal vulkanutbrott som drastiskt sänkte temperaturen på Grönland, och på hela norra Hemisfären, så var det flera grader VARMARE än idag. Speciellt varmt var det perioden fram till år 1200. Men även senare så odlades det t.o.m. äpplen på sina håll på Grönland. Glöm alla fantasier och möt verklighetens nordliga klimat som dramatiskt sänkte temperaturen bl.a. på Grönland så att det först år 1990 var möjligt för arkeologer att gräva fram delar av

Hört talas om Gården under Sanden, även kallad GUS?
”Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today.” Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet, a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fa11 1997, sid 40
En av de vanligaste pollen funna vid utgrävning av Garden i Sandet var Cyperaceae, om man läser Linnaeus, den virutella floran noga så skulle den inte kunnat finnas där alls….. men det borde ju inte odon, en, Lomme (Capsella bursa pastorais), kråkbär eller säd av olika sorter heller….. För att inte tala om att björk och sälg var vanligt förekommande i tidigaste och senare bosättningsperioden. I mellantiden var det varmare….

Ladugården och andra uthus var så stora att de flesta icke kungliga gårdarna i Norden under vikingatid – tidig medeltid borde varit avundsjuka på ytorna och antalet bås i stallet. Äntligen efter 671 år blir det, Norah4you 1 december 2012
****** Slut på utdrag ur bloggartikeln ***********

– Den norska studien ger en mer nyanserad bild av klimathotet men det är fortfarande mycket viktigt att minska utsläppen, säger den svenska klimatforskaren Caroline Leck.
Hon tror att även FN:s klimatpanel IPCC snart kommer att justera ned sin prognos för global uppvärmning.

Caroline Leck svensk klimatforskare, SvD 27 januari 2013
Nya rön dämpar klimathot, DN 27 januari 2013 Nya? Nej samtliga uppgifter om verkligt läge var kända 1974 när vi började debattera frågan förra gången!
Norsk klimatrapport väcker hopp, Dagen 27 januari 2013
Misstolkad klimatrapport hotar forskares trovärdighet, DN Debatt 21 januari 2013
Alarmist scientist admits: whoops we exaggerated, Herald Sun Australien 27 januari 2013
Global warming downgraded, uspoliticsonline.com

För mer information läs:
Sanning och konsekvens -‘klimathotet’, Norah4you 1 januari 2009 samt
Stackars-al-gore-verkligheten-hinner-ifatt från Norah4you 23 november 2008 Ompublicerad idag Stackars Al Gore -verkligheten hinner ifatt, Norah4you 23 november 2008, länkar reviderade 28 januari 2013 (För att de som vill skall få kommentera det jag skrev då, samt för att vissa länkar av hmm oförklarligt skäl spruckit senaste veckan….)

I nu aktuell norsk studie är det inte 1,9 graders höjning jämfört med befarade 3,0 på många hundra eller tusen år som sägs. Läs studien noga….. 1,9 graders ökning jämfört med 1990, men där förra årets temperaturhöjning i förhållande till 1990 ändå låg som minst 0,6 grader lägre än vad som gällde hela perioden 980-1400. 😛

Verkligheten är den att det var under perioder av den tiden, eller rättare sagt fram till 1341. Det var 1341 och vidare fram till 1400 som de många och stora vulkanutbrotten på Island och mellan Island och Grönland (stor ö försvann i vattnet öster Grönland och är idag en av världens bästa fiskebankar) gjorde att vi fick Lilla Istiden. Men historia/arkeologi och geologi samt vattnets kretslopp, vad är det IPCC?

Read Full Post »

som landade en och en, eller flera tillsammans, med privatplan eller officiella plan för länder/FN och organisationer. Utspyende mer än kondensstrimma när de for genom luften för att landa i Doha.

Allt för att fortsatt försöka samla in pengar och stöd till något de aldrig förstått att deras sk. experter som uttalat sig utifrån konstruerade, förlåt korrigerade, värden från begränsat antal mätningar där korrigeringen av verkligt uppmätta värden gjorts utifrån mätningar på en aktiv vulkanö ute i det stora vida havet….. Det är klart att de måste ha något att samtala om för att försvara sina egna resor kors och tvärs över jordklotet. Men ändå. De avslöjar sig själva som lika okunnig och ignoranta som den på SMHI som härom året använde Uppsala (!) som har helt annat microklimat än Stockholm för att kunna korrigera(jo det är sant, se nedan) Stockholms äldre mätresultat se* nedan.

1995. Två år efter att jag själv utifrån mer än 40 variabler användande mig av faktiska data från geologi, oceanografi m.m. samt min utbildning till systemprogrammerare för att fastställa genomsnittlig havsytenivå från mitten av stenåldern fram till år 1000 erbjöd jag ett av de snillen som uttalar sig ibland i debatten faktiska rådata. Rådata från mätningar gjorda under mer än 25 år för ett större område i Sverige samt även förmedling av var arkiv fanns för liknande mätningar gjorda i vår del av världen…. Till svar fick jag då att det var lättare att göra interpolering och extrapolering av nutida siffror som korrigerats än att gå på verklig rådata. För den skulle ju ta för lång tid att registrera och ‘lägga in’.

Där kom de och möttes i Doha. Säkerligen åt de gott och tillslut gav de sig åter iväg i sina fina flygande maskiner efterlämnande en hel del föroreningar utöver kondensslingor i vår jords närhet. Tänk om de hade haft lite kunskap om verkligheten också. För nu när Ryssland, tack för det, inte skrev på förlängning av Kyotoavtalet utan bifogade egen skrivning, så har dessa politiker styrda eller styrande, det är frågan, de sk. experterna som utöver allt annat glömt Archimedes princip, vattnets kretslopp, kolets kretslopp m.m. fått för sig att det är 15% av världens totala växthusgaser de har ‘kontroll’ över.

Matematiska kunskaperna är små. Av världens totalt utsläppta växthusgaser varje år kommer 95% från nya eller gamla, utdöda eller aktiva vulkaner runt jordklotet och på havsbotten. Av resterande kommer de 0,04 % av CO2 som ger oss väldigt fast värde, trots snillens försök att använda ett felskrivet resultat på en plats en gång i tiden, till 91-95% från jordens naturliga utsläpp av CO2 för att vi människor meddelst fotosyntes skall få det syre vi behöver för att kunna andas och en temperatur som inte hamnar under 50 minusgrader stor del av året.

Var i hela fridens namn har de fått sin naturvetenskapliga utbildning? Eller har de bara ‘glömt’ för att hamna i rampljuset och få en chans att skapa nya skatter? Inte redovisades vart de sk utsläppsrätternas insamlade pengar gått. Men det är väl att begära för mycket.

Svag klimatkompromiss i Doha, GP 8 december 2012
”Väldigt väldigt dålig överenskommelse”, GP 8 december 2012
Rysslands raseri – lämnade mötet, Expressen 8 december 2012
Miljöministrns hårda kritik efter klimatmötet, Expressen 8 december 2012
Det finns mycket att göra utanför klimatmöten, Lorentz Tovatt (skribent på supermiljöbloggen) och Mattias Goldmann delegat för Tricorona Climate Partner i Doha på SvD opinion 8 december 2012
Svag klimatkompromiss i Doha, SvD 8 december 2012
Ryssland lämnade i vredesmod, DN 8 december 2012
För lite långsiktiga satsningar, DN 8 december 2012
Klart att Kyotoavtalet förlängs, DN 8 december 2012

* Från Forskning och Framsteg: ”Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Referens Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder./span>

Tillägg 07.10 Lättnad efter Doha, GP 9 december 2012 Lättnad för alla som kan sina naturvetenskapliga ämnen mer än enbart baskunskaper ja, för nu börjar det bli stopp på politiska CO2-tågets vansinnesfart i datamodellernas uppbyggda landskap fjärran från verkligheten.

Read Full Post »

Världen pratar klimat och miljö när det inte finns andra mer påträngande bekymmer, skriver GP:s Abraham Staifo.” Abraham Staifo: Klimatångesten tar paus, GP Ledarsidan 14:e oktober 2010

Det finns andra mycket mer påträngande bekymmer, som rent dricksvatten, föroreningar i vattendrag, sjöar och hav. MEN att lösa de problemen skulle kosta mer än 10 gånger mer än vad den sk. klimathotet skulle kosta att lösa. Sk. Klimathotet? Ja verkligheten är den att något klimathot har aldrig funnits! Som jag skrev:
”De sk forskarna börjar kanske bli oroliga nu när det avslöjats att det inte finns något CO-2 hot ens om man räknar med alla planerade byggnationer….. Skrev om det härom dagen. Dags att kyssa CO-2 hotet Good bye MP, Norah4you 21 september 2010
Se även: Slowing climate change requires overcoming inertia in political, technological, and geophysical systems. Of these, only geophysical warming commitment has been quantified. We estimated the commitment to future emissions and warming represented by existing carbon dioxide–emitting devices. We calculated cumulative future emissions of 496 (282 to 701 in lower- and upper-bounding scenarios) gigatonnes of CO2 from combustion of fossil fuels by existing infrastructure between 2010 and 2060, forcing mean warming of 1.3°C (1.1° to 1.4°C) above the pre-industrial era and atmospheric concentrations of CO2 less than 430 parts per million. Because these conditions would likely avoid many key impacts of climate change, we conclude that sources of the most threatening emissions have yet to be built. However, CO2-emitting infrastructure will expand unless extraordinary efforts are undertaken to develop alternatives. Future CO2 Emissions and Climate Change from Existing Energy Infrastructure, Steven J. Davis,Department of Global Ecology, Carnegie Institution of Washington, 260 Panama Street, Stanford, CA 94305, USA.Ken Caldeira Department of Global Ecology, Carnegie Institution of Washington, 260 Panama Street, Stanford, CA 94305, USA, H. Damon Matthews Department of Geography, Planning and Environment, Concordia University, 1455 de Maisonneuve Boulevard West; Science 10 September 2010: Vol. 329. no. 5997, pp. 1330 – 1333.
Inget klimathot, Norah4you 5 oktober 2010

Någon som helst risk för att Vattennivån i Göta Älv skulle stiga om havsytan stiger, vilket är diskutabelt läs på Archimedes princip, finns inte heller. Innan landhöjningen, vilken ännu inte är avslutad i vårt land, som skett de senaste 2000 åren, i snabbare takt norröver än söderöver (dvs landet har tippat och tippningen fortgår än i dag), när havsytan gentemot Ferroscandia i Västerhavet stod mer än 12 meter över dagens som minst (varierade med årstider och var längs kusten vi talar om, och innan Vänern tippat ens så mycket som den gjort från 1000 talet till nu, innan älven reglerats o.s.v. så finns det dels en skriftlig uppgift som nästan är 2000 år gammal, på 50 år när för att ge mer besked, där en älv som forsade fram från det inre av ön i norra Oceanen kallades Vigotha Elf(!) Jag har skrivit om den på flera ställen i mina bloggar med angivande av referenser. På den tiden skapades genom förslamning en hel del av den lera som finns längs älvens stränder och i botten där man inte muddrat. På den tiden liksom tidigare och senare. Varje vattendrag medför erodering längs ner. När landet fortsätter tippa, så är problemet inte att vattnet i älven inte skulle kunna forsa fritt ut i västerhavet men en ev. deltabildning i yttre övärlden. Dock är detta heller inte något aktuellt problem.

Däremot har vi två stora problem i samband med vattenfrågan:

* En stor del av de utsläpp som görs ut i vattendrag innehåller kemikalier, kemikalierester, hormon- och medicinrester m.m. som INTE försvinner vid rening i reningsverk innan de når oceanerna. I sig är detta ett stort problem som gör det kostsammare att få rent vatten, för att inte tala klarspråk: En stor del av jordens befolkning har inte tillgång till ens acceptabel kvalité på dricksvatten. Men det är värre. När dessa i sig små mängder från varje utsläpp kommer tillsammans och med vindar och strömmar förs så de kommer i varmare vatten, så kan många av ämnena reagera tillsammans för att försämra vattenkvalitén på djur och växter i våra hav. Vilket i förlängningen självfallet drabbar människan inte bara genom att tungmetaller anrikats i varje steg på väg till föda på våra bord.

* Vi är rent ut sagt lata. Stor del av den föda som finns i t.ex. våra svenska skogar går till spillo. I stället låter vi i industrialiserade världen Brasilien och Argentina odla sojabönor för att utfodra våra grisar och ibland kor med. Sojabönorna är i sig tveksamt om de skulle odlas på åkrar som kunde använts bättre, men hur någon kan försvara att bulkfartyg går över Atlanten till t.ex. Sverige för att våra grisar och kor skall få föda, det förvånar mig.
Men födoproblemet finns på närmare håll också. Vem har inte sett Omega 3 reklamen. Observera att jag inte ifrågasätter Omega 3 i sig, men sättet att använda krill som är många fiskars föda och även vissa av valarnas; sättet att fiska inte bara ‘skräpfisk’ som i sig är föda för andra av havets djur och t.o.m. matfisk längs Afrikas kust för att i fiskfabriker göra om detta till Omega 3-olja är inte bara helt förkastligt, det finns andra och mer närliggande ställen där fiskleverolja som är lika bra kan ‘utvinnas’, det är dessutom ett bevis på vår lathet att inte se till att vi får tillräckligt allsidig kost i oss.

Men som sagt. De närliggande problemen bara i vattenfrågan kostar 10 gånger mer än vad beräkningarna för klimathotet om det funnits skulle kostat. Matfrågan i sig kostar mycket mer och det hade inte varit så svårt att föda världens befolkning om helhetssyn på vad som är rimligt när det gäller var man odlar var och hur långa sträckor mat som går att hitta på närmare håll skall transporteras hade varit frågan för dagen!

Read Full Post »

De sk forskarna börjar kanske bli oroliga nu när det avslöjats att det inte finns något CO-2 hot ens om man räknar med alla planerade byggnationer….. Skrev om det härom dagen. Dags att kyssa CO-2 hotet Good bye MP, Norah4you 21 september 2010
Se även: Slowing climate change requires overcoming inertia in political, technological, and geophysical systems. Of these, only geophysical warming commitment has been quantified. We estimated the commitment to future emissions and warming represented by existing carbon dioxide–emitting devices. We calculated cumulative future emissions of 496 (282 to 701 in lower- and upper-bounding scenarios) gigatonnes of CO2 from combustion of fossil fuels by existing infrastructure between 2010 and 2060, forcing mean warming of 1.3°C (1.1° to 1.4°C) above the pre-industrial era and atmospheric concentrations of CO2 less than 430 parts per million. Because these conditions would likely avoid many key impacts of climate change, we conclude that sources of the most threatening emissions have yet to be built. However, CO2-emitting infrastructure will expand unless extraordinary efforts are undertaken to develop alternatives. Future CO2 Emissions and Climate Change from Existing Energy Infrastructure, Steven J. Davis,Department of Global Ecology, Carnegie Institution of Washington, 260 Panama Street, Stanford, CA 94305, USA.Ken Caldeira Department of Global Ecology, Carnegie Institution of Washington, 260 Panama Street, Stanford, CA 94305, USA, H. Damon Matthews Department of Geography, Planning and Environment, Concordia University, 1455 de Maisonneuve Boulevard West; Science 10 September 2010: Vol. 329. no. 5997, pp. 1330 – 1333.

Tänk om DN-s journalister gjort sin hemläxa innan de skrivit sin artikel….. Väderkaoset dyrt för världen, DN 5 oktober 2010

Miljöpartister som klagar på Alliansen har inte heller gjort sin hemläxa och läst in som minst det som gäller för jordens historia, geologi, statistik och var forskningen verkligen står i frågan idag. Fyra viktiga år för klimatet, GP debatt 5 oktober 2010

Läs även: FN manar till klimatarbete, nyhetskanalen.se 4 oktober 2010 som klart visar hur politiskekonomiska krafterna bakom fortfarande inte inser att bluffen, för det var och är en bluff att CO-2 skulle utgöra ett hot, är avslöjad. Bluff där datamodeller med falska, teoretiskt korrigerade utifrån mätningar av CO-2 på en vulkan som själv släpper ut varierad mängd av CO-2 beroende på trycket inuti när den som i det aktuella fallet är aktiv, som kommer att släppa ut CO-2 under miljoner år framöver, används för att korrigera varenda ett av de mätstationer, som i sig själva är alltför få, runt jorden uppåt, används för att sedan få fram fiktiva temperaturer där t.ex. Grönland förutsätts ha ett par grader varmare än vad det är idag men de sk. forskarna ändå INTE ens känner till att temperaturen i verkligheten 980-1341 var 2-3 grader varmare än i deras datamodeller 🙂 😛

Observera att det inte är så att det är lämpligt att fortsätta använda fossila bränslen i bilar, oljan behövs inom plastindustrin som i t.ex. Småland redan fått brist på råvara. Observera också att vi har stora akuta, här och nu, problem med utsläpp i luft och vatten som måste åtgärdas för att vi människor skall kunna överleva där människor nu bor.

Tillägg 25 oktober 2010. MP har missat tåget och inte förstått att det inte är någon fara med CO2 eller klimatet, men att det ändå finns många närmare och riktigt akuta miljöproblem. Problem som Alliansen tagit till sig och sätter främst. Inget spår av klimatdebatten, GP debatt 25 oktober 2010

Read Full Post »

OCH kardinalfelet i hela klimathotdebatten visas i exemplet när Himalayas isar utifrån icke uppmätta och därmed icke giltiga argument som lett till en icke hållbar slutsats använts som vore det fakta för att bevisa temperaturhöjningen på jorden i sig samt en ännu mindre bevisad slutsats om CO2-s inverkan på det hela. En helt ‘slutsats’ som i sig byggt på icke giltiga argument där premisserna glömts bort att undersöka till förmån för att hålla klimathotflaggan högt!

Problemet är tyvärr värre än det som framkommer i FN rapport om glaciärer felaktig, DN 19 januari 2010. För verkligheten är den att inte ens den slutsats som påstås vara bevisad ”Att glaciärerna i Himalayamassivet minskar i storlek är ett vetenskapligt faktum. ” samt härleda det till en förmodad temperaturhöjning på jorden skulle vara ett bevisat vetenskapligt faktum sett över längre tidsperiod.

Vad vi har att göra med är att allt vatten, rinnande såväl som bundet strävar efter att nå ner till havsytan och att fruset vatten på hög höjd eroderar p.g.a. vind- och temperaturinverkande krafter. Dvs. kyla som påverkar is på höga höjder spränger isen som när den nått neråt självfallet smälter. Grundkunskaper som i den ‘gamla’ skolan var enda elev fick läsa om och de som sedan gick till folkhögskola fick läsa igen, har glömts till förmån för en på lösa grunder antagen hypotes ‘Jordens medeltemperatur stiger p.g.a. mänsklig användning av CO2’…..

Kontinentalblocken kunna, anser man, röra sig i horisontell led, varigenom sammanskjutningar och veckningar av de utanför kontinenterna hopade avlagringarna äga rum och höga bergskedjor upptornas. Bergskedjorna äro av isostatiska skäl djupare nedsäkta i simat än andra sialpartier. Allt eftersom deras högsta partier förstöras genom förvittring och erosion höja de sig som självständiga block…..” källa Holmström Leonard, Naturlära delen Geologi, De nutida bildningarnas uppkomst sid 254, Lund 1933

Read Full Post »