Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘FN utbildar journalister(!!!????)’

Nog är nog FN! Nu börjar ni till och med bli lika skrattretande som 1 april skämten kan vara. Det är dags för FN:s ledning och samtliga medlemsländer att förstå att FN må vara en politisk organisation, INTE MER, men för att det är politiskt valda representanter från många länder, så innebär inte det att FN kan ett dyft om vetenskap och vetenskaplighet. ÄN MINDRE OM VAD SOM ÄR SANNING! Stopp och belägg. Återgå till det FN var på Dag Hammarskölds tid. Nu har Ni själva lyckats med konststycket att visa att FN 2015 är som kejsaren utan kläder i sagans värld!

FN hoppas att journalister världen över ska göra de nya utvecklingsmålen kända för sina läsare. Då tror organisationen att en verklig förändring kan ske.

I höst ersätts FN:s millenniemål med nya utvecklingsmål som gäller från 2016 till 2030. Fokus ligger på att skydda jordens resurser samtidigt som global välfärd skapas och fattigdomen bekämpas. En skillnad mot de tidigare målen är att man nu riktar sig till alla medborgare – och inte bara politiker. Den allmänna opinionen anses viktig för att skapa en social förändring.

Därför ska journalister världen över utbildas i vad målen innebär i en kampanj sponsrad av Postkodlotteriet.Journalister utbildas i FN-mål, Aftonbladet 6 juni 2015 FN är inget universitet och journalister är inte ämneslärarutbildade som regel. Sättet att försöka pracka på folk ”tyck som jag”-uppfattningar är så långt från demokratiska spelregler som tänkas kan! BAKLÄXA

Sedan undrar jag, vän av ordning VILKA AV POSTKODLOTTERIETS KÖPARE HAR FÅTT GODKÄNNA DEN IDIOTISKA SPONSRINGEN? RÄCKER DET INTE ATT STÖRRE DELEN AV INTÄKTERNA INTE GÅR TILLBAKA TILL DE SOM ”SPELAR”???????

Read Full Post »