Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘FN-s rasdiskrimineringskonvention’

Novus Opinionsundersökning

Enda frågan utöver om vi får nyvalssituation är hur länge MP klarar av att bluffa sina CO2-troende?

Reality rules

Antarctic sea ice extent September 19 2014 Larger than ever observed before

Antarctic sea ice extent September 19 2014
Larger than ever observed before

fromThe new Faith of IPCC: Humans are Universe’s centre

Åter till nagelbitaren som fått Husbondens Röst, förlåt Aftonbladet, att skriva Även Annie Lööf måste ta ansvar, Karin Pettersson ledarkrönikan Aftonbladet 11 november 2014 Vad säga? Den som måste ta sitt ansvar som minoritetsstatsminister är Stefan Löfvén! Att gå i rosengrönt dimmoln drömmande om att Alliansen skulle rädda traineens regering efter alla dess bravader, det är att ha missat verkligheten eller leva i en helt parallell verklighet som möjligtvis hör hemma någon annanstans i universum. Inte här i Sverige i varje fall.

Skillnad mellan blocken krymper, GP 13 november 2014 Förvisso är det en bit kvar till den STORA omröstningen om Budgetens ramar 3 december. Men redan nu börjar nagelbitaren denna fredag.

Att det redan börjar ny förvalsdebatt(!??) från Kristdemokraternas sida mot sittande regering, är nog bara början på den stormigaste resan traineen till kapten för S+MP skutan har framför sig…..

Att avskaffa kravet på vårdvalssystem i primärvården har mycket långtgående konsekvenser för såväl patienter som personal och vårdgivare. Varje förslag med så stora konsekvenser behöver utredas och analyseras ordentligt. Regeringen har medvetet brustit i sitt ansvar att göra detta. De har valt att inte lyssna på den mycket omfattande och allvarliga remisskritiken. De har underlåtit att skicka lagförslaget till Lagrådet.

Sammantaget har regeringens hantering så allvarliga brister att den bör granskas av Konstitutionsutskottet. Vi menar också att beredningsunderlaget är otillräckligt som grund för ett riksdagsbeslut. Därför kommer vi på dagens möte i riksdagens socialutskott att kräva att regeringens lagförslag ska skickas till Lagrådet för behandling.Vi anmäler regeringens havsverk till KU, Göran Hägglund (KD) partiledare f.d. tidigare socialminister och Emma Henriksson (KD) ordförande riksdagens socialutskott på GP debatt 13 november 2014

”Men om vi ska ha ett skatteutjämningssystem på asylområdet, betyder inte det att vissa kommuner kan köpa sig fria från mottagandet?”

Frågan ställs i SVT till migrationsminister Morgan Johansson. Jo, den risken finns, svarar han. Men det är ändå detta verktyg han vill testa först (5/11). Saken ska avhandlas på fredag, när alla partier utom Sverigedemokraterna möts för samråd. Att SD inte är inbjudna beror enligt uppgift på att bara ”demokratiska partier” är välkomna. Hmm. Delar av regeringen skulle må bra av en termin eller två i statsvetenskapSka sju partier på fredag bekräfta SD:s kritik, Ledarsidan SvD 12 november 2014 En eller två terminer? Minst med obligatorisk närvaro samt skriftlig tentamen efteråt. Speciellt bör tentan från herr Folkhögskolelärare studeras – har karln lärt sig något eller har han än en gång lyckats låta bli att lära sig lära in? Tips på vägen innan studier: Demokrati samt Demokrati kräver samma rättigheter

Analys av trolig utgång 3 december 2014
Till skillnad från många i mediavärlden, flera av dem vänsternissar och eller verkliga högerfötter långt till höger om Sverigedemokraterna, så tror jag att Sverigedemokraterna kommer att rösta på Alliansbudgeten i ett läge där denna ställs mot Regeringens. Enda chansen för Regeringen att slippa den utgången torde vara att S + MP röstar på Alliansbudgeten när den ställs mot Sverigedemokraternas, men det vore ett rävspel som banar vägen för Socialdemokratiska partiets splittring. Alltså inte speciellt troligt.

Det som händer därnäst, tror jag är att nuvarande regering avgår. Att Stefan Löfvén naiv och okunnig som han är försöker sig på en Ingvar Carlsson variant, dvs ombilda regering till endast S regering. En regering som vore så svag att den bara överlever juluppehållet samt faller i trasor i februari månad. Mitt tips är fortfarande samma som tidigare Jag tror, jag tror på sommaren 2015, för nyval alltså

Read Full Post »

för din värste politiske motståndare som du kräver för dig själv.
Det är inte upp till någon enskild person eller grupp av personer att avgöra vilka som skall omfattas av Sveriges Grundlags Rättigheter och Skyldigheter. Det är inte upp till någon enskild person eller grupp av personer att avgöra vad som är rasistiskt eller ej i lagens mening. Det har Högsta Domstolen redan avgjort i ett prejudicerande mål helt i enlighet med FN:s rasdiskrimineringskonvention.

Idag skriver Aftonbladet: Det är inte synd om rasister, Patrik Lundbergs kolumn Aftonbladet 18 september 2014 Nej inte om rasister, men om alla som politiskt-korrekthet utan juridisk förankring kallar för rasister. Än mer synd är det om de som kallar andra för rasister för att de i ”Alla skall med skolans” anda slussats vidare utan ordförståelse, ordkunskap som missade/eller inte förstod när ismerna gicks igenom i ämnet Historia. Varför? de som kallar andra rasister utan att de andra står för att någon ras är överlägsen andra raser och/eller står för att någon ras är underlägsen/borde utrotas, de som gör detta bryter själva mot diskrimineringsförbudet i Regeringsformens 1 kap 2 §.

Det är inte lätt med demokrati. Har gått så långt att demokratifrågan kommit i allvarlig fara. Demokrati kräver samma rättigheter för din värste motståndare som du kräver för dig själv.

Att jag personligen moraliskt håller med att ett antal av SD-s riksdagsledamöter balanserar på eller gått över gränsen innebär INTE att jag utifrån demokratiskt synsätt samt Alla människor är lika värda, men olika; skulle ens kunna tänka mig att begränsa någon enskild eller grupps Grundlagsstadgade rättigheter utöver de som HD i dom fastställt gränserna för!

Högsta domstolen (HD) avkunnade 1996 en prejudicerande dom (mål B 3203/96). En man i Visby dömdes för hets mot folkgrupp då han burit märken med anknytning till nazismen.
…….HD konstaterade att de fem märken mannen burit kunde förknippas med symboler som användes av nazisterna under 1930- och 1940-talen. Vidare anförde domstolen att symbolerna också ”får idag anses vara förknippade inte enbart med nämnda rörelser i och för sig, utan i hög grad också med idéerna med rasöverlägsenhet och rashat som ledde till förföljelse och utrotning, särskilt av människor av judisk härkomst och som är intimt förknippade med dessa rörelsers ideologi.”.
Tveklös avsikt med lagskärpning, Dagens juridik januari 2014

Rasism innebär i korthet samma som står ovan: Rasöverlägsenhet och önskan att förfölja/utrota de som anses underlägsna. Detta är också innebörden om man läser orden i FN:s rasdiskrimineringskonvention. All annan tolkning är subjektiv tolkning som inte håller juridiskt. Detta innebär dock inte att förklenande uttalanden eller diskriminerande uttalanden inte kan falla under diskriminerings-/mobbnings begreppet. Det är en helt annan sak.

Det finns inget mer förödande för demokrati än att hävda att man själv äger rättigheter man förnekar sina meningsmotståndare. Inget mer förödande än att klistra etiketter på andra människor. Det skrämmer mig, och jag skulle aldrig kunna rösta på SD av en rad olika skäl, att så många svenskar inte kan skilja på förutfattade meningar om andra människor, t.ex. invandrare och fascism/nazism/rashat.

Ärligt talat så har det ingått i kursplanen för Historia sedan 1950-talet att läsa om ”ism-erna” lära in och framför allt lära sig förstå och kunna förklara vad skillnaderna är. Alltför många idag uppnår inte de kriterier som under åren gällt för att vara ”godkänd” i ämnet Historia! Som utbildad SO-lärare uppfattar jag detta som horribelt. Vad som är moraliskt riktigt, är inte alltid detsamma som vad som är juridiskt riktigt utifrån gällande Grundlagar eller ens vad som följer av ”praxis”(praxis är långt ifrån alltid demokratisk se Rätt fråga

SD kräver talsmanspost, GP 18 september 2014
Sverigedemokraterna kräver en talmanspost, Expressen 18 september 2014
SD kräver talmanspost, DN 18 september 2014
SD kräver talmanspost, SvD 18 september 2014
SD kräver talmanspost, Aftonbladet 18 september 2014

De som inte accepterar HD:s prejudicerande domslut och FN:s rasdiskrimineringskonventions innebörd, äger självfallet rätten att lägga fram förslag på Grundlagsändring i Svenska Grundlagar. För att sådan skall få vinna laga kraft krävs två beslut med mellanliggande Allmänt Val till Riksdagen. Intill dess vore det bra om de som vill betraktas som demokratiska accepterar att ALLA även deras meningsmotståndare äger samma rättigheter och har samma skyldigheter som de själva!

Read Full Post »