Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘FN-s kvotflyktingar’

i det landet vara det viktigaste att lära sig tala och förstå. Detta oavsett om det är svenskar som flyttar till Spanien eller någon som kommer från något avlägset land till Sverige. Det är där skillnaden mellan kvotflyktingar och de som själva betalar, för det kostar stora summor, för att komma hit. Kvotflyktingarna som ofta levt många år i flyktingläger kan psykiskt ha svårare att ta till sig att de aldrig kan komma hem och det måste vi ha förståelse för även om kravet måste vara att Sveriges kommuner och staten ser till att de får så bra svenskutbildning i att tala och förstå som de klarar utifrån den situation de levt i. De som själva sökt sig hit har ju gjort klart(!?!) att de vill bo i Sverige. I Sverige talar man svenska. Vill man själv välja ett land, så bör kravet vara att man också är beredd att lära sig språket. Då krävs det en helt annan svenskundervisning än SFI.

FP: Lära sig svenska viktigast, GP 12 juni 2012
Folkpartiet vill skärpa kraven på invandrare, Expressen 12 juni 2012
FP: Lära sig svenska viktigast, SvD 12 juni 2012
Kunskaper i svenska krav för medborgarskap, FP-ministrarna Jan Björklund, Erik Ullenhag och Nyamko Sabuni på DN Debatt 12 juni 2012
FP: ”Lära sig svenska viktigast”, Aftonbladet 12 juni 2012

Tillägg 00.57 13 juni 2012 Svenska är ett rimligt krav, GP Ledarsidan 13 juni 2012 Självfallet är det ett rimligt krav. Lika rimligt är att möjlighet till retroaktiv (vem i hela fridens namn och från vilket parti kom på en sådan tokig idé som att införa retroaktiv??? Den personen borde ställas i skamvrån) föräldrapenning tas bort. Någon måtta får det allt vara i galenskapen.

Read Full Post »

Det börjar med att varje barn får lära sig att visa solidaritet med sina syskon, sina föräldrar, sina mor- och farföräldrar. Dvs det börjar med att barn får lära sig att man måste rätta mun efter matsäcken och inte hela tiden tjata ‘men alla andra får’, ‘alla andra gör’ o.s.v.

Solidaritet växer genom att barn och ungdomar lär sig respektera människovärdet även för de som är sjuka och de som inte har råd till det som man själv har råd med. Det är ingen solidaritet annat än fernissa på påse utan innehåll om inte solidaritet visas till de äldre som varit med och byggt upp samhället man lever i. Det handlar alltså om respekt och empati här och nu inte där och då.

Förvisso vore det en vacker dröm som gick i uppfyllelse för många om Sverige och svenskarna rent generellt verkligen hade råd utan att leva på checkkrediter och lån att både få ett drägligt liv under de yrkesverksamma åren och på ålderns höst samt utöver det ha råd att ge pengar till det ena och andra behjärtansvärda ändamålet. Så är inte fallet. Lika lite som ett företag kan leva på kredit och lån samt sägas vara solvent om det utan intäkter som svarar mot utgifterna i stort skänker styrelse och VD stora bonusar, lika lite kan ett land satsa stora summor på utgifter som inte svarar mot det som respektive lands grundlagar kräver att staten skall bekosta. Ytterst få länder om ens något har i sina grundlagar att solidaritet innebär att det egna folket skall avstå från grundläggande trygghet, för det är det det är frågan om Cecilia Malmström, folkpartist och EU-kommissionär, när du går ut och frågar vad som hände med Europas solidaritet och kallar allt som ifrågasätter vänster- och liberala drömmar om att prioritera solidaritet med fattiga i andra länder i form av att de skall få samma rättigheter här som vi – fast verkligheten varit den att de som kommit hit, även de sk. papperslösa som nekats uppehållstillstånd och fått besked att de inte har legala asylkrav men ändå får stöd av politiker för att de skulle ha rättigheter till fri sjukvård, tandvård och så vidare som inte ens våra svenska fattigpensionärer har. Solidaritet börjar hemma.

Vad hände med Europas solidaritet, EU-kommissionär Cecilia Malmström på GP debatt 24 juni 2011

Read Full Post »