Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘FN och UNHCR är INTE VÄRLDSREGERING’

Nedan är det som varenda svensk, oavsett var i världen han/hon eller föräldrarna är födda innan svensken blev svensk medborgare SKALL HA LÄRT IN OCH LÄRT SIG FÖRSTÅ för att vara berättigad till Godkänt i Samhällskunskap årskurs 9. Så har det varit ända sedan Sverige skrev under de Mänskliga Rättigheterna. Allt annat är och förblir ”Tyck som jag”-uppfattning som är och förblir subjektiv tolkning av vad som är skrivet och vad som är godkänt av FN:s medlemsländer.

Redan innan Sverige gick med i EG som blev EU och innan Sverige skriftligt inkluderade de Mänskliga Rättigheterna i våra Grundlagar, så hade vi i Sverige FN-dag en gång om året. Som minst har alltså en svensk skolelev som gått hela Grundskolan utöver att få lära in detta på Samhällskunskapslektion under högstadiet och utöver att detta ingått som en del i Kursmål även för ämnet Historia när vi talar om Andra Världskriget och Nutidshistoria, som minst skall detta alltså ha repeterats en gång per år i Grundskola och varje år i Gymnasiet på FN-dagen. Har detta inte skett, så finns det tre möjligheter:

* Antingen har Du som inte lärde in detta haft icke ämnes- och icke stadiebehöriga lärare. Vilket tyvärr många i Sverige inte haft efter att de ”gamla” ämneslärarna som hängde med in i Grundskolans införande pensionerats alternativt bytt arbete då lärarlönen urholkades.
eller
* Så har Du själv av något skäl inte varit fysiskt eller psykiskt närvarande för Du har i så fall inte lärt in det som lärare lärt ut.
eller
* Så har Du glömt att skola är till för att lära in och lära sig använda det man lärt in samt att ställa frågor om man inte förstår.

Nåväl här är en kortfattad genomgång av ett arbetspass som normalt är 2-3 lektionstimmar i ämnet Samhällskunskap senare årskurser.

Mänskliga Rättigheterna

Artikel 14
1.Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.

2.Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska brott eller på gärningar som strider mot Förenta nationernas ändamål och grundsatser.

OBSERVERA NOGA:
KRÄVS ATT PERSON SOM SÖKER ÄR FÖRFÖLJD OCH ATT DET INTE FINNS ICKE-POLITISKA BROTT (!!!!)

SAMT ATT DET INTE ÄR TILLÅTET ATT ÅBEROPA ASYLRÄTT FÖR NÅGON SOM FLYR SITT LAND
NÄR HAN/HON VARIT AKTIV I terrorism, folkmord, förföljelse av oliktänkande o.s.v.
Alla sådana fantasidrömmar som många närde här i Sverige under 70-talets diskussioner om Mänskliga Rättigheter, Rättvisa för alla o.s.v. är och förblir drömmar om en felfri värld. Drömmar som på den tiden inkluderade såväl teorier om att verklig demokrati och ekonomisk utveckling skulle följa som brevet på posten OM BARA den och den Diktatorn försvann OM BARA Järnridån försvann; OM BARA det och det landet blev självständigt o.s.v.

Vad man glömde bort, var att inte ens Svenska senaste Regeringsformen skyddas av en Författningsdomstol och att det är och förblir viktigt för alla som strävar efter demokrati att ha klart för sig att demokrati inte är så enkelt att säga vad det är. Bara vad det inte är. Läs gärna: Demokrati

Logiskt innebär detta att humanism inte är ett giltigt skäl att ge asyl!

Vi måste lära oss skilja på de som med pengar bakom ryggen, betalda till smugglare eller genom att själva köpa flygbiljetter till Europa tar sig förbi alla de som lever/levt i flyktingläger dag ut och dag in där FN:s UNHCR av ”oförklarliga”(???) skäl samtidigt som dessa med pengar tränger sig före människorna som i lägren ser UNHCR krympa dagsransonen….. Som alltid är det intressant att följa pengarna…..
Dessa som inte har Asylskäl enligt de Mänskliga Rättigheterna MÅSTE VI också göra klart för vad som gäller enligt EU-direktiv samt Regeringsform, Brottsbalk och Utlänningslagen I SVERIGE GÄLLER EU-DIREKTIV OCH SVENSKA LAGAR! inte svenska politikers och journalisters ”Tyck som jag” uppfattning hur dessa skall läsas 😛

Ett skrämmande exempel på okunskap visar Anders Lindbergs Ledarkrönika i Aftonbladet upp….
Jag vill fortsätta kunna vara naiv

Även i kris måste vi klara att värna mänskliga rättigheterJag vill fortsätta kunna vara naiv, Anders Lindbergs Ledarkrönika 19 November 2015

SVERIGE HAR GÅTT LÅNGT ÖVER DET SOM ÄR ASYLRÄTT ENLIGT FN:S MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER. Så enkelt är det att det är tillåtet att vara dum i Sverige – Dumt att visa det själv!

Som motpol på Aftonbladet finns ju tack och lov Lena Mellin:
Det är bra att statsministern inte är en linslus som pladdrar. Men Säpobeslutet att höja hotnivån för terrorbrott till den hittills högsta siffran är en åtgärd som han, eller hon, verkligen bör säga något om. Medborgarna förväntar sig helt enkelt det.

Det gjorde Stefan Löfven till sist,
…..
dessutom konstaterade han att Sverige hittills varit för naiv mot terrorismen.

Det är inte en uppfattning som jag delar. Sverige vaknade ur sin möjligen naiva dröm 1972 när högerextrema kroater kapade ett plan på flygplatsen Bulltofta i Skåne. De krävde att sju fångar, dömda för mordet på den jugoslaviske ambassadören i Sverige. Det lyckades inte.

Bulltoftakapningen ledde till Sveriges första terroristlag som dock inte permanentades förrän 1975. Då ockuperade Kommando Holger Meins, en del av Röda armé-fraktionen, västtyska ambassaden i Stockholm. En exploderade trotylladdning satte till sist stopp för ockupationen.

Sedan dess har säkerhetspolisen faktiskt avvärjt flera terrorhot. Exempelvis Kommande Sigfried Hausners planerade kidnappning av dåvarande statsrådet Anna-Greta Leijon 1977. Eller det planerade attentatet mot tidningen Jyllands-Posten i Köpenhamn 2010, där hela redaktionen skulle skjutas.Till sist sade Stefan Löfvén någonting, Lena Mellins kolumn Aftonbladet 19 November 2015

Read Full Post »

När nu Kristdemokraterna (KD) skärper tonen mot tiggarna. Varför inte ta steget fullt ut och förbjud allt tiggeri, utdelande av pamfletter och broschyrer, insamling oavsett vilka o.s.v. som inte fått skriftligt tillstånd?

”Det ska vara möjligt för kommunen att ange att det vid entréer eller på vissa gator ska hållas fritt från utdelande av flygblad, insamlingar av pengar eller uppställande av föremål utan lov från fastighetsägaren”Busch Thor (KD): Tiggeri bidrar till fattigdom, Ebba Busch Thor partiledare KD och riksdagsledamoten Annika Eclund på SvD Debatt 8 oktober 2015

Skall vi ha ett samlat grepp och förståelse för att det som står i Sveriges Grundlagar ingalunda ger icke Svenska Medborgare de rättigheter som automatiskt tillfaller Svenska Medborgare, så måste dels samma krav på efterlevnad av Svenska Lagar falla på de icke Svenska Medborgare som inte försörjer sig genom lagligt arbete som på alla andra!

När det gäller Allmän plats behöver inte någon lag stärkas eller omformuleras. Detta står helt klart i och med:

Ordningslagen
1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller särskilda föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (2 kap.) samt
föreskrifter om allmän ordning och säkerhet i övrigt dels vid sammankomster och tillställningar, på offentliga platser och
vid vissa anläggningar och verksamheter (3 kap.), dels i viss kollektiv persontrafik (4 kap.), dels vid vissa idrottsarrangemang (5 kap.). Lag (2009:101).

2 § Med offentlig plats enligt denna lag avses
1. allmänna vägar,
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamn- verksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.

….

3 kap. Allmän ordning och säkerhet

Användningen av offentlig plats

1 § En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte utan tillstånd av Polismyndigheten användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget. Tillstånd behövs dock inte, om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd.

KD skärper tonen mot tiggarna, DN 7 oktober 2015
KD skärper tonen mot tiggarna, Aftonbladet 7 oktober 2015

Se även: Riktlinjer finns redan utifrån Sveriges Grundlagar och EU-direktiv!!!!

Read Full Post »

Alla har vi våra ”käpphästar” en av mina är att jag älskar att titta på långsamma filmer som låter mig själv se, höra och fundera. Vi lever i en tid då alldeles för många i ny- och gammalmedia försöker få oss att följa det dagsaktuella ”Tyck som jag”-syndromet. Tredje statsmakten, television och tidningar gör allt de kan för att försöka hävda sin gamla makt. En gammal makt där det skrivna ordet så som det presenterats och det talade ordet så det framstått när klippborden gjort sitt under lång tid fått människor att glömma konsten att lyssna, konsten att bara vara, konsten att ta sig tid att reflektera och fundera på vad som är rätt och fel. Allt står ju numera, tror många, i Wikipedia….

Något jag reagerat på under många timmars filmtittande, ofta i min dotters soffa först i Majorna sedan i Mölnlycke, passande en vovve för det var innan jag blev mormor, är hur lite den bilden som presenteras i t.ex. SvT och i svenska tidningar om länder som Kina, Indien ja t.o.m. Bangladesh stämmer med de långsamma reportagen där bilderna ofta får tala sitt eget internationella språk utan att vara klippta….

Självbilden i Sverige bland journalister och politiker var skev redan innan EG som blev EU medlemskapet. Det var aldrig några som helst problem på 70-talet att beställa samt hämta hem varor från hela världen. Att skapa ett handelsområde är i sig inget som gör annat än binder pengar som skulle kunnat investeras i ny teknik och spetsforskning. Konstgjord andning i form av fiktiv efterfrågan och fiktiv tillgång på pengar där konsumtion stimuleras, allt högre lånesättning stimuleras genom ränteavdrag oavsett vad ett lån varit tänkt för, boende, bil, resor eller konsumtion. Varken svensken eller andra i EU har blivit rikare. I verkligheten fattigare. Talet om de rika är en chimär. Å ena sidan är de som är verkligt rika mindre än 2 % av befolkningen, till antalet fler än förr men inte i proportionella siffror. Å andra sidan betalar dessa redan större del av den gemensamma kakan än vad några politiker oavsett färg vill erkänna. Å kantsidan – myntet har också kanter – har dessa till skillnad från ”gemene man” möjlighet just för att de har pengar att låna vid rätt tillfälle och utnyttja just ränteavdragen för att sänka sin skatt. Detta till trots är det inte de som har de stora tillgångarna, förutsatt att de är villiga att investera i andra och andras verksamheter, som är problemet.

Problemet ligger i den falska självbilden om att så många andra lever gott och har så mycket pengar. Mycket mer pengar att leva gott för än vad andra i andra länder har….. Att det är lånade pengar som stort antal svenskar lever gott för och tycks ha råd att slösa omkring sig, det glöms bort. Emellanåt får någon dåligt samvete och tar upp Fattigpensionärer eller svenska hemlösa…. Men VI ÄR JU EN HUMANITÄR STORMAKT???!!!???

Tiden är länge sedan förbi när Sverige och Europa var stormakter. Hade inte USA och Rysslands dåvarande Sovjetunionen offrat stort antal av sina soldater, hade vi med all säkerhet levt under Hitlers ok även vi i Sverige. Europa klarade sig inte ensamt ens i Första Världskriget. Men minnet är kort när historielöshet spridit desinformation om både det ena och det andra.

Professor Hans Rosling hade helt rätt när han tappade tålamodet med journalist som levde kvar i 70-talsvänsterns världsbild Rosling upprepade att medier i allmänhet, och Adam Holm i synnerhet, inte begripit att världen är komplex och att många människor i Afrika och Indien är utbildade, arbetar och har en stigande levnadsstandard.Hans Rosling tappade tålamodet i TV, GP 3 september 2015

Det Nord och Syd som speciellt vänsternissar förde diskussion om hade en relevans på 1960 och 1970-talet. MEN redan då var många av människorna i Syrien, Libanon, dåvarande Persien nuvarande Iran, Indien och delar av Afrika rika även jämfört med den övre medelklassen (gilla inte beteckningen) i Sverige och Europa. Snedfördelat, ja så var det och klyftorna i många länder har ökat trots att större antal i reella tal samt procent har högre utbildning än vad vi har i Sverige. Inte alltid jämförbar utbildning även om många oavsett politisk hemvist går och tror det här i Sverige och EU idag.

På 1960-talet och 1970-talet gjorde FN fortfarande mycket god verksamhet. Senare har FN politiserats och det finns de politiker från Afrika och Asien som strävar efter samma sak som vissa i tidigare stormakter att få Världsherravälde. För så bra är ju den egna självbilden att det är den som enligt Tyck som jag- syndromet är överlägset allt. Får man ta med sig hunden in i himlen sjöngs det härom året. Sverige och Europa har till skillnad från USA och Ryssland till stora delar avkristnats. Fler religioner och olika varianter trots att de flesta inom en religion oftast försöker hävda att alla inom religionen tror lika så anser de själva att de har den ”rätta tron”. Men fortfarande oavsett religion, ateism och tvivlare, så försöker folk vara ”goda”, sätta sig själva på en piedestal för än idag tycks det som om flertalet vill ta med sig hunden och mer därtill för att vara säker på att få en plats i himlen….

Europa är inte Världens rikaste kontinent. Det är Asien. Men självbilden är en annan…. Världens rikaste kontinent, vad är problemet, SvD 3 september 2015

Det var då min vän, det var för länge sedan……
Nu lever Sverige och flertalet EU-länder på lånade pengar för när man ätit upp kakan samt även nästa års utsäde, då finns inte många andra alternativ att kunna upprätthålla sin skeva självbild….

Read Full Post »

Uppdatering 5 Mars 2016.
Vanligtvis mycket välinformerade Teodorescu på Göteborgs Posten har tyvärr även hon missat att allt det hon föreslår INKLUSIVE LEGALA VÄGAR IN I EU – REDAN FINNS OCH HAR FUNNITS HELA TIDEN SEDAN MAASTRICHTAVTALET. Däremot är det ingen Mänsklig Rättighet att själv få välja hemland. Har aldrig varit det.

Aldrig någonsin varit en Mänsklig Rättighet att söka asyl för att man kommer från ett krigshärjat land.
Finns ett antal krav som måste vara uppfyllda. Inklusive att man själv inte fått begått brottslig handling. Vänligen läs: Asylrätt enligt FN:s Mänskliga Rättigheter

Teoforescu: Kavla upp ärmarna, släpp brunstämpeln, Ledarkrönika Göteborgs Posten 5 Mars 2016 Här syns vådan av att stort antal de senaste 20 åren aldrig någonsin, oavsett om de är födda i Sverige eller kommit hit, haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i ämnet Samhällskunskap. Det som hela tiden har krävts för att en lärare skall ha rätt att ge godkänt enligt kursmål och betygskriterier, det har icke ämnes- och ibland totalt outbildade ”pedagoger” som för all del kan ha varit aldrig så trevliga och såvidare ALDRIG LÄRT SIG FÖRSTÅ…. Bara en del av svenska moraset när det gäller skolan.

Inflik 9 november: Läs gärna en mycket bra bloggartikels kommentarer: Moderaterna föreslår åtgärder med anledning av den ohållbara situationen, meritwager.wordpress.com/2015/11/09 Hon påpekar något som jag försökt få fram år ut och år in. Det finns klart i EU-direktiv, i Regeringsformen samt Utlänningslagen vad som gäller.

Ursprunglig titel: riktlinjerna-finns-i-regeringsformen-och-eu-direktiv
Uppdatering 29 september 2015
Ännu en journalist som måste ha sovit OM journalisten haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i Samhällskunskap. För utöver att Grundlag, Allemansrätt och EU-direktiv MÅSTE ha gåtts igenom och lärare SKALL ha kollat att eleverna lärt in, så har just Allemansrätten och den mycket skarpa begränsning som finns var en person kan få t.ex. tälta under en eller möjligtvis två nätter gåtts igenom redan i 5:an! Börjar undra om det är så att det finns medveten desinformation som är spridd?

Politikerna måste ta tag i tältlägren, GP ledarsidan 29 september 2015 POLIS OCH DOMSTOLAR I SVERIGE MÅSTE BÖRJA FÖLJA SVENSKA GRUNDLAGAR, EU-DIREKTIV SAMT LÄRA SIG ALLEMANSRÄTTENS BEGRÄNSNINGAR!!!!!!!

För Riktlinjer i Regeringsform och EU-direktiv, se nedan i ursprungliga blogginlägget.
För vad som gäller enligt Allemansrätten se:

Detta gäller enligt Allemansrätten:
Tältning

Vi får tälta något enstaka dygn, om vi inte stör markägaren eller skadar naturen. Välj en tältplats med mark som inte är slitagekänslig. Ta med dig eventuella sopor hem! Eftersom risken för markskador och sanitära olägenheter är större när man tältar i stora grupper med många tält ska vi be markägaren om tillstånd vid sådana tillfällen.

Inlägg 20 augusti 2015
Mycket märklig ledarartikel: Kommunerna är i behov av riktlinjer, Csaba Bene Perlenberg Expressen 20 augusti 2015

vilken jag kommenterat på Facebook: DU HAR FEL Csaba Bene Perlenberg ALLT STÅR I KLARTEXT i REGERINGSFORMEN Att ordkunskap och ordförståelse saknas samt även det som vi ämnes- och stadieutbildade lärare i Samhällskunskap VET ingår i Betygskraven för GODKÄNT i ämnet Samhällskunskap årskurs 9 säger tyvärr mer om svenska skolan senaste 25 åren när obehöriga eller i bästa fall lärare som aldrig läst Samhällskunskap efter gymnasiet än mindre metodik, didaktik och pedagogik anställts av kommuner som tillämpat osthyvel och tårtspade. Det enda som krävs är att politiker och tjänstemän läser innantill och Börja tillämpa svenska lagar och EU-direktiv – De finns redan!

Jag börjar bli mer och mer trött på att alldeles för många som gått i svenska skolan senaste 25 åren inte bara gått där, utan i flertalet fall lyckats få Godkänt i ämnet samhällskunskap, trots att detta inte är möjligt för en lärare att ge om han/hon är ämnes- och stadiebehörig lärare som kan läsa innantill (vilket man får hoppas att behöriga lärare kan) vad som gäller för att få Godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9.

Det finns inget som helst behov av riktlinjer till svenska kommuner – däremot borde ett stort antal politiker och tjänstemän som aldrig lärde sig vad de skulle lärt in redan i årskurs 7 första terminen, de borde skickas till Komvux och få tenta av Samhällskunskapskursen!

Detta gäller:

ALLT SOM ÄR NÖDVÄNDIGT FÖR ATT ÅTGÄRDA DE VIKTIGASTE PROBLEMEN FINNS REDAN I KLARTEXT I GRUNDLAGAR; SVERIGES RIKES LAGAR SAMT EU-DIREKTIV. Att vänsternissar och de som lever kvar i 70-talets drömmar om allehanda rättigheter inte hängt med i svensk lagstiftning eller i EU-direktiv – alternativt vill tiga om dessa lagar, gör inte någon skillnad – LAGARNA FINNS REDAN.

Står det något i Sveriges Rikes Lagar, Grundlagar eller andra, eller i EU-direktiv undrar säkert många? Jo det gör det. Och inte så lite heller –

Regeringsformen
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Kroppslig integritet och rörelsefrihet
….
7 § Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket.

Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem.

8 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det.
……
Utbildning och forskning
18 § Alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola. Det allmänna ska svara också för att högre utbildning finns.
……
23 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten göras endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.

Vid bedömandet av vilka begränsningar som får göras med stöd av första stycket ska särskilt beaktas vikten av vidaste
möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.

Att meddela föreskrifter som utan avseende på yttrandens innehåll närmare reglerar ett visst sätt att sprida eller ta emot yttranden anses inte som en begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten.

24 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.

Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket),

2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen),

3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),

4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),

5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena),

6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),

7. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina verk (16 §),

8. rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §),

9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket),

och
10. skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen).

På sådana föreskrifter om särskilda begränsningar som avses i första stycket ska 22 § första stycket, andra stycket första meningen samt tredje stycket tillämpas.
– – – – – – – – – – – – – – – slut på citat från Regeringsformen – – – – – –

OBS. När det gäller rätt till utbildning, så gäller detta för Svenska medborgare, de som har uppehållstillstånd i Sverige eller de som sökt asyl och väntar på att deras ärende skall avgöras. FINNS INGENSTANS VARKEN I SVENSK LAGSTIFTNING, EU-direktiv eller internationella avtal någon som helst rättighet för migranters barn att få gå i skola i Sverige – de barnen faller inte på något sätt under de som har SKOLPLIKT i Sverige.

Brottsbalken
16 kap Om brott mot allmän ordning

….
16 § Den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten, döms för förargelseväckande beteende till penningböter
– – – – – – – – – – – – – – – slut på citat från Brottsbalken – – – – –
[OBS. det finns absolut inget undantag för att denna lagparagraf inte skulle kunna tillämpas när det gäller organiserat tiggeri. Inte för andra tiggare som stör heller.

Själv upplever jag det som djupt kränkande när jag sitter på en bänk eller står och talar med människor och någon (oavsett vem) kommer och sticker en mugg eller insamlingsbössa 10 cm framför mitt ansikte. Den första gången jag reagerade mot detta var redan i min ungdom och då var det en organisation som hade tillstånd att samla in pengar som gjorde det på en uteservering i Linköping under 1960-talet. Principen om rätt till personlig sfär anser jag viktig så länge denna inte kolliderar med rättssamhället som Sverige är enligt våra Grundlagar/IEJ 30 april 2015]

Utlänningslagen
1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser

Lagens innehåll

1 § I denna lag finns föreskrifter om

– lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser (1 kap.),

– villkor för att en utlänning ska få resa in i samt vistas och arbeta i Sverige (2 kap.),

– visering (3 kap.),

– uppehållsrätt (3 a kap.),

…….
Vissa definitioner
Asyl

3 § Med asyl avses i denna lag ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför att han eller hon är flykting eller alternativt skyddsbehövande.

EU-stat
3 a § Med EU-stat avses i denna lag en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU).

EES-stat och EES-medborgare
3 b § Med EES-stat avses i denna lag en stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Med EES-medborgare avses en utlänning som är medborgare i en EES-stat. När det gäller familjeanknytning avses även vissa
svenska medborgare i enlighet med vad som närmare framgår av 3 a kap. 2 § andra stycket.
….
Schengenkonventionen, Schengenstat och Schengenvisering
4 § Med Schengenkonventionen avses i denna lag konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985.

Med Schengenstat avses
1. en stat som har tillträtt eller anslutit sig till Schengenkonventionen, samt
2. Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein.

4 a § Med Schengenvisering avses i denna lag en visering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex).

Rörlighetsdirektivet
4 b § Med rörlighetsdirektivet avses i denna lag Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG.

Inresa
5 § Med inresa avses i denna lag att en utlänning passerar in över gränsen för svenskt territorium.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från vad som anges i första stycket.

Utresa
6 § Med utresa avses i denna lag att en utlänning passerar ut över gränsen för svenskt territorium.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från vad som anges i första stycket.

Säkerhetsärenden
7 § Säkerhetsärenden enligt denna lag är ärenden där Säkerhetspolisen av skäl som rör rikets säkerhet eller som
annars har betydelse för allmän säkerhet förordar

– att en utlänning ska avvisas eller utvisas,

– att en utlännings ansökan om uppehållstillstånd eller arbetstillstånd ska avslås eller att en utlännings uppehållstillstånd eller arbetstillstånd ska återkallas,

– att en utlänning inte ska beviljas statusförklaring eller att en utlännings statusförklaring ska återkallas,

– att en utlänning inte ska beviljas resedokument, eller

– att en utlännings ansökan om ställning som varaktigt bosatt ska avslås eller att en utlännings ställning som varaktigt
bosatt ska återkallas.

Ett ärende hos Migrationsverket om huruvida ny prövning ska beviljas enligt 12 kap. 19 eller 19 a § är ett säkerhetsärende om beslutet om avvisning eller utvisning har fattats i ett säkerhetsärende.

Allmänna bestämmelser
8 § Lagen skall tillämpas så att en utlännings frihet inte begränsas mer än vad som är nödvändigt i varje enskilt fall.

9 § Det som föreskrivs om avvisning och utvisning i denna lag gäller i tillämpliga delar också för beslut om överföring
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning) (Dublinförordningen).
……
2 kap. Villkor för att en utlänning skall få resa in i samt vistas och arbeta i Sverige Pass

1 § En utlänning som reser in i eller vistas i Sverige skall ha pass.

1 a § Om en utlänning inte har någon handling som gäller som pass och saknar möjlighet att skaffa en sådan handling, får
Migrationsverket utfärda ett främlingspass för honom eller henne.

Har en utlänning beviljats uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande eller övrig skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § eller beviljats skyddsstatusförklaring enligt 4 kap. 3 c §, ska Migrationsverket utfärda ett främlingspass
för utlänningen, om han eller hon inte kan få ett nationellt pass. Främlingspass ska dock inte utfärdas om tvingande
hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen kräver att så inte sker.

……..
Visering

3 § En utlänning som reser in i eller vistas i Sverige ska ha Schengenvisering eller nationell visering.

Uppehållsrätt
3 a § Bestämmelser om uppehållsrätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar finns i 3 a kap.

Uppehållstillstånd

4 § Uppehållstillstånd är ett tillstånd att vistas i Sverige under viss tid (tidsbegränsat uppehållstillstånd) eller utan
tidsbegränsning (permanent uppehållstillstånd). Den som har uppehållstillstånd eller ställning som varaktigt bosatt i
Sverige får, om villkoret i 1 § är uppfyllt, resa in i Sverige.

5 § En utlänning som vistas i Sverige mer än tre månader ska
ha uppehållstillstånd.

6 § Regeringen får meddela föreskrifter om att utlänningar skall ha uppehållstillstånd redan efter en kortare vistelsetid i Sverige än tre månader.

– – – – – – – – – – slut citat ur Utlänningslag – – – – –

OBS. Det krävs Uppehållstillstånd för att få vistas längre tid i Sverige än 3 månader och att detta gäller ALLA icke svenska medborgare även de som numera kallas EU-migranter.

Ovanstående skall alla som kan läsa och förstå svenska kunna förstå.
d.v.s. ALLA som haft ämnesbehörig och stadiebehörig lärare i svenska första fyra skolåren SKALL för att betraktas som godkända oavsett om betyg finns eller inte finns ha lärt sig svensk ordkunskap och fått ordförståelse med sig till senare skolklasser och studier. (har du inte fått det, så är du att beklaga) Det är skillnad vad som gäller enligt Sveriges Grundlagar för icke svenska medborgare och detta är helt i enlighet med vad som gäller enligt EU-direktiv, vilket vänsternissar plägar förtiga. (kan du inte ordet plägar, slå upp det i SAOL på nätet eller i bok – SAOL = Svenska Akademins OrdLista)

Read Full Post »

« Newer Posts