Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Flyktinguppgörelsen’

Egna funderingar har jag länge haft….
För att det skall kunna bli mer skattebetalare i Sverige och inte tvärt om mer bidragstagare, så krävs det att den totala mängden jobb ökar i Sverige. Inte att antalet invånare ökar. Verkligheten är den att det närmaste 20 åren försvinner 2.500.000 arbetstillfällen i Sverige på grund av den tekniska utvecklingen.

…..
Vi behöver inte mer arbetskraft. Den tekniska utvecklingen har gjort så att utvecklingen går mot färre jobb.
…….
Robotar tar över både tillverkning, sortering och distribution i allt högre grad. Enligt en rapport från Stiftelsen för strategisk forskning från 2014 kan så många som 53 procent av jobben i Sverige ersättas med tekniska lösningar. Det innebär uppemot 2,5 miljoner jobb som försvinner över en 20-årsperiod
……..
Och här har vi då den svåra nöten: om flyktingmottagning och migration ska motiveras med att vi behöver arbetskraft är det lätt att bevisa motsatsen
Invandring – för vems skull? För vår eller deras?, Torbjörn Elensky krönika ledarsidan GP 21 september 2015 Arbetskraftsbehovsmyten – 2.500.000 jobb försvinner på 20 år, Norah4you 23 oktober 2015

Ibland undrar jag i vilken parallell verklighet ”våra” politiker som nu begår Almedalsveckan lever i. Läste att mer än ett parti har politiker som tror att de har väljarkontakt med verkligheten när de följer sociala forum….. frågan är väl vilka de följer. På twitter tycks vissa grupper vara mer aktiva än andra……

————————— slut på egna funderingar —————

Att ”arbetslinjen” är nödvändig för att klara ekonomin efter förra årets påfyllning av invånare i Sverige, tycks de flesta partier vara överens om, i alla fall de som hittills har presenterat sig i…

Källa: Jobb åt alla!

Read Full Post »

Robotar tar över både tillverkning, sortering och distribution i allt högre grad. Enligt en rapport från Stiftelsen för strategisk forskning från 2014 kan så många som 53 procent av jobben i Sverige ersättas med tekniska lösningar. Det innebär uppemot 2,5 miljoner jobb som försvinner över en 20-årsperiod
……..
Och här har vi då den svåra nöten: om flyktingmottagning och migration ska motiveras med att vi behöver arbetskraft är det lätt att bevisa motsatsen
Invandring – för vems skull? För vår eller deras?, Torbjörn Elensky krönika ledarsidan GP 21 september 2015

Något har gått helt fel när politiker inte klarar av att förstå att drömmar om ökat antal som betalar skatt förutsätter två väsentliga saker:

* att de som kommer till Sverige har utbildning som efterfrågas samt snabbt lär sig svenska språket i tal och skrift och härutöver accepterar de Grundlagar och Lagar som finns här i Sverige.

* att det finns arbeten att söka.

I en internationellt minskande mänsklig arbetsmarknad då robotar samt nya produktionsmetoder tar över de arbeten som finns idag, gå och tro att ökat antal människor i Sverige skulle borga för att bevara välfärd som naggas i kanterna av de utgiftsökningar som sker då fler och fler som bäst får arbeten som betalas via Skatteverket. Det säger tyvärr mer om den illusion som många politiker lever på än om den verklighet vi i Sverige och övriga industrialiserade världen har framför oss.

Inflik 25 April:
Viktig artikel: Harvardprofessor: ”Ni måste inse att invandring kostar, DN 25 April 2016

————————

Så fick han då avgå till slut, numera före detta bostadsminister Kaplan. Det bästa hade varit om han dragit med sig hela sitt parti i fallet, men så blir det uppenbarligen inte. (Mp) vill till varj…

Källa: Den ljusnande framtid är inte vår!

Read Full Post »

Viktig ord att begrunda finns i Alice Teodorescues Ledarartikel Göteborgsposten 24 oktober, idag:

Vid regeringens presskonferens under torsdagen, jag har tappat räkningen vilken i ordningen, konstaterade finansminister Magdalena Andersson (S) och migrationsminister Morgan Johansson (S) att dagens situation inte är hållbar i längden. ”Frågan är ju om det här fortsätter månad efter månad, var går då den gränsen?”, förklarade Johansson.

Notera att sittande socialdemokratiska statsråd, liksom Maj-Lis Lööw på sin tid, talar om gränser för kapaciteten. Det är en viktig insikt som drabbat regeringen och som många av oss, som velat problematisera volymfrågan under en längre tid, fått mycket kritik för.

……
Det är glädjande att mantrat om att ”vi har klarat det här förut, vi kommer att klara det igen” börjat övergå i ett försök till ansvarstagande. Sanningen är att vi inte har klarat det förut, för situationen har aldrig varit i närheten av den uppkomna.
…..
Överenskommelsen är ett första viktigt steg mot en EU-harmonisering på migrationsområdet. Men i realiteten riskerar förslagen att bli tandlösa och signaleffekten att utebli, särskilt om Tyskland skulle välja att strama upp sin politik. Att kommunerna kommer att tvingas att ta emot asylsökande skapar nämligen inte de 45 000 boendeplatser som Migrationsverket menat kan komma att saknas redan till jul. Också den volymkontrollerande åtgärden TUT riskerar att urvattnas om inte undantagen liksom möjligheten till familjeåterförening, som enligt experterna är en av de mer centrala aspekterna vid val av destination, stramas upp.
De kom överens – Men om Vad, Alice Teodorescus ledarkrönika 24 oktober 2015

En annan ledarartikel som visar att insikt så sakteliga börjar sippra in på tidningsredaktionerna:
Regeringen och alliansen har missat ett historiskt tillfälle att skapa en hållbar flyktingpolitik. Istället fick vi en blocköverskridande uppvisning i inkompetens.
…….
Frågan: ”Vem är det som kör egentligen?” har skämtsamt upprepats under de senaste veckornas politiska turbulens. Migrationsuppgörelsen har gett ett bistert svar: det är tomt i förarsätet.
FFlyktinguppgörelsen tar oss inte ur krisen, Expressen ledarsidan 24 oktober 2015

I februari 2013 pratade Tobias Billström, dåvarande migrationsminister, om att ”minska volymerna” av asylsökande till Sverige. Många krävde hans avgång. Aftonbladets ledarsida menade att han använde SD:s retorik och politik (1/3–13). Statsminister Stefan Löfven, då i opposition, skrev på Facebook att Billströms utspel var oanständigt och avhumaniserande
….
Så sent som i april, när Stefan Löfven fick frågan om det finns något tak för hur många Sverige klarar att ta emot, svarade han att ”nej, det finns ingen gräns”. (Sydsvenskan 29/4) Nu säger Löfven: ”En sån stor mängd människor som söker asyl i Sverige, det är inte hållbart” (TV4 23/10). Alltså motsatsen till vad han sade bara för ett halvår sedan.
180 grader senare, SvD 24 oktober 2015

Problemet är att hela ”krisen” är en av vänsternissar och högerfötter SKAPAD kris. Det är alltid lika tråkigt att inse att konsekvensanalys och källkritisk analys inte är något som lärts ut så att elever som får någon form av akademisk examen lärt in….

Striderna i Syrien och Irak har förvisso förvärrats sedan IS kom in i bilden. MEN i Syrien samt i gränsen mellan Kurdistan (som inom parentes borde erkänts som ett land direkt vid Första Världskrigets slut) och landet samt gränstrakterna av Turkiet, Irak och Iran, har haft liknande svåra strider förr. Det nya är inte antalet flyktingar för många fler finns i flyktingläger i grannländer och har ingen som helst ekonomisk möjlighet som dessa sk. ”flyktingar” som hade råd att betala sig ut samtidigt som pengarna till FN:s matdistribution stryptes så att de som hade ork att söka sig för att få mat även de började röra sig om än inte så långa sträckor som dessa som har betalt mer per familjemedlem för att komma hit än hälften av alla svenska pensionärer har haft möjlighet att spara under ett helt liv. Snyfthistorier har varit vanliga. Tyvärr.

Att många svenska politiker ofta är fega och inte tål att kritiseras av ”Tyck som jag”-medias uppfattning, är allt annat än lyckat. Speciellt inte i kombination med att Sveriges två ledande politiska partier samtidigt har partiledare som saknar de viktigaste ledaregenskaperna.

Read Full Post »

Nu är det mer än nog, Stefan Löfvén. I Sverige gäller Svenska Grundlagar.

– Det är ett mycket starkt bevis för styrkan i svensk demokrati att vi två veckor efter att December­överenskommelsen bröts sluter vi en sådan här överenskommelse. Det har betydelse för Sverige, men också för signalen utåt till vår omvärld, att svensk demokrati klarar det här.Löfvén: En styrka att vi lyckats enas i en mycket svår situation, DN 23 oktober 2015

Styrka att bryta mot Regeringsformen andra året i rad? Styrka att visa upp okunskap om vad som står i Sveriges Grundlagar och vad orden betyder? För det är så enkelt Stefan Löfvén att det är brottsligt att beskylla någon för rasism om man inte kan visa att personen, gruppen eller partiet är rasister. Det har varken Du eller någon annan Svensk politiker lyckats. Allt Ni visat upp är tyvärr okunskap om vad definitionen på rasism är i såväl FN:s Mänskliga Rättigheter som i EU-direktiv och Svensk Grundlag. För att inte tala om att Högsta Domstolen här i Sverige klart visat vad definitionen på rasism är.

Skrämmande låg ordkunskap och ordförståelse hos en som innan han blev politiker trots allt jobbade som fackföreningsledare förhoppningsvis med någon kontakt med verkligheten ute i arbetslivet och inte som Han där uppe – De andra där nere.

Detta innebär att oavsett vad du, jag och alla många andra enskilt eller i grupp tycker bl.a. om Sverigedemokraterna,
* så äger varken Svensk Regering, Svensk Riksdag eller Svenska Riksdagspartier någon som helst rätt att diskriminera dem.

* Inte heller äger Svensk Regering, Svensk Riksdag eller Svenska Riksdagspartier någon som helst rätt att fatta beslut som strider mot den Kommunala Självbestämmanderätten.

* Lika lite äger Svensk Regering, Svensk Riksdag eller Svenska Riksdagspartier rätten att diskriminera Svenska medborgare och/eller de som fått uppehållstillstånd här.

Allra först bör Du och de andra som träffade den mycket märkliga överenskommelsen som är mindre värd än en tummetott lära in det Ni missade att lära Er förstå redan de första 5 skolåren!

Definition på rasism

Rasism
The belief that all members of each race possess characteristics, abilities, or qualities specific to that race, especially so as to distinguish it as inferior or superior to another race or races
Källa Oxford dictionary.

Skall vi gå vidare till FN:s rasdiskrimineringskonvention, så är det ytterligare en sak viktig att känna till. Rasism förutsätter inte bara att någon grupp av människor betraktar en annan kulturell och eller etnisk grupp som underlägsen, utan att denna grupps existens ifrågasätts.

Ur Svenska Nationalencyklopedien:
rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar: (jag har här listat de fyra första)

1) uppfattningen att det är rimligt att indela människosläktet i ett antal distinkta raser utifrån fenotypiska skillnader (yttre kännemärken);

2) antagandet att det finns ett samband mellan å ena sidan sådana fenotypiska skillnader och å andra sidan nedärvda mentala och intellektuella anlag, beteendemönster samt lynne och moralisk karaktär

3) antagandet att dessa nedärvda drag är gemensamma för alla medlemmar av respektive raser;

4) övertygelsen att raserna låter sig klassificeras i en hierarki, beroende på kvaliteten av de nedärvda dragen;

Med andra ord:
För att något skall kunna kallas rasistiskt krävs rasideologi
Definitionen på rasideologi kräver att ideologin anser att det finns människor som saknar existensberättigande OCH därför kan ses som mindre värda/kan utplånas.

HD har i den prejudicerande domen följt FN:s rasdiskrimineringskonvention. Att många inom media och övriga Sverige tror att de förstår engelska innebär tyvärr inte att så är fallet. Avsaknad av ordkunskap i svenska innebär ofta avsaknad av ordkunskap i främmande språk. För mer information om det Du, Stefan Löfvén, och andra Svenska Politiker skulle lärt in om Ni haft behöriga lärare och inga andra under skoltiden se: Definiton fascism, Nazism och Rasism

Alla varianter av ”Tyck som jag”-syndromet är och förblir icke juridiskt eller definitionsmässigt grundade på Svensk Grundlag ej heller på FN:s Mänskliga Rättigheter!

Dags för Grundkurs i Samhällskunskap motsvarande första veckornas kurs i sjuan!

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

………
Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt
tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt
ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.
………

– – – – – – – – – –
Konkret betyder det som står i Regeringsformen:

* Svenska röstberättigade har rättigheterna till Åsiktsfrihet, Yttrandefrihet och Fritt välja vilket parti de röstar på.

Observera noga, vilket alla vi som är behöriga lärare vet och eleverna skall lära in, att Sverigedemokraterna som parti aldrig får disrespekteras! Att enskild eller enskilda medlemmar/politiskt valda representanter inte respekterar Regeringsformens 1 kap 2§ är LIKA ILLA om det är Socialdemokrater/Miljöpartiet/Vänsterpartiet/Alliansparti eller Sverigedemokraterna som begår Grundlagsbrott.

* Det betyder också att varje försök från Svensk Regerings, Sveriges Riksdag och/eller Svenskt Riksdagspartis sida att side steppa den Kommunala Självstyrelsen är ett Grundlagsbrott fram till dess att ändring i Grundlagen skett genom två Riksdagsbeslut med mellanliggande val!!!!

För övrigt visar Du, Stefan Löfvén, stora brister i kunskap om vad demokrati är. För den biten Du skulle lärt in senast sista skolåret vänligen se: Demokrati

Sverige behöver en Författningsdomstol snarast möjligt!

Read Full Post »

Lena Mellin på Aftonbladet har gått på myten om behov av fler skattebetalare….

Även om sexpartiuppgörelsen är omfattande och långsiktig kommer den inte att vara tillräckligt omfattande. Sverige måste göra ännu mer för att det ska gå snabbare att avvisa dem som inte har skyddsskäl, göra det lättare och snabbare att lära sig svenska och betydligt enklare att få ett jobb.

I grunden är det bra att många människor söker sig till vårt land. Andelen åldringar ökar snabbt och för att klara vården och omsorgen av dem krävs fler skattebetalare.Annat än kaffepengar – men det räcker inte, Lena Mellins kolumn Aftonbladet 23 oktober 2015

Sverige kan bli transit-land för flyktingar, Expressen 23 oktober 2015
V utanför flyktinguppgörelsen, DN 23 oktober 2015

För att det skall kunna bli mer skattebetalare i Sverige och inte tvärt om mer bidragstagare, så krävs det att den totala mängden jobb ökar i Sverige. Inte att antalet invånare ökar. Verkligheten är den att det närmaste 20 åren försvinner 2.500.000 arbetstillfällen i Sverige på grund av den tekniska utvecklingen.

…..
Vi behöver inte mer arbetskraft. Den tekniska utvecklingen har gjort så att utvecklingen går mot färre jobb.
…….
Robotar tar över både tillverkning, sortering och distribution i allt högre grad. Enligt en rapport från Stiftelsen för strategisk forskning från 2014 kan så många som 53 procent av jobben i Sverige ersättas med tekniska lösningar. Det innebär uppemot 2,5 miljoner jobb som försvinner över en 20-årsperiod
……..
Och här har vi då den svåra nöten: om flyktingmottagning och migration ska motiveras med att vi behöver arbetskraft är det lätt att bevisa motsatsen
Invandring – för vems skull? För vår eller deras?, Torbjörn Elensky krönika ledarsidan GP 21 september 2015

Politikerna i flera av partierna talar om att skapa 350.000 arbetstillfällen….. Hur kan 350.000 arbetstillfällen lösa 2.500.000 som försvinner? Matematikkunskaperna är till och med lägre än PISA-undersökningen visar om någon tror på det.

Politikerna talar om att befolkningen blir äldre och att fler behövs inom vård och omsorg. Där är inte problematiken. Problematiken börjar redan på gymnasienivå med att unga Utbildas till arbetslöshet och vuxendagis

Frågan journalister och politiker borde ställa sig är vart alla de 2.500.000 som blir av med jobbet i Sverige under närmaste 20 åren skall hitta jobb om nya jobb skall gå till migranter och inte till de som redan är svenska medborgare eller har uppehållstillstånd…

Se även Framtida behov av arbetskraft en myt

Sedan återstår frågan i vilken utopisk värld som politiker kan skapa jobb? Sverige är inte Socialistiskt eller Kommunistiskt och även OM Sverige hade varit ett av de alternativen, så måste offentliga jobb betalas med pengar som kommer från export eller privat verksamhet – skattemedel som används till offentliga jobb räcker inte till att betala de som jobbar inom det offentliga….

Read Full Post »