Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Flyktingmottagande’

det som många politiker önskar, dvs. vi har idag inte de möjligheter som vi borde ha för att kunna ta emot fler invandrare. Det jag skriver här kan låta rasistiskt, men jag är inte rasist. Många av mina bekanta är invandrare och har i flera år sagt samma sak. De säger rent ut att vi svenskar är naiva. Att vi härutöver sett stora problem inom Skola och Vård gör inte saken bättre. Sverige är inte bästa välfärdslandet på långa vägar. Det finns mycket som behöver göras och då talar jag inte om att återta forna tiders drömmar om välfärd utan om att se till t.ex. att öka möjligheterna för småföretagande i alla delar av landet. Att se till att hela Sverige får leva. Det sker inte genom att flytta någon grupp till en ödebygd. Först måste det till möjlighet för utkomst för de som bor i en glesbygd idag. Sedan måste infrastrukturen förbättras så att de unga som får jobb kan få bostad inom rimligt avstånd både i storstad och glesbygd. Politiker kan lika lite lösa invandringens integrationsproblem som de kan skapa nya jobb. De kan endast skapa förutsättningarna som behövs. För det krävs det att politiker lyssnar på folket utanför Stureplan och Stockholm.

Oavsett var en person som idag är svensk medborgare är född eller en person som fått svenskt uppehållstillstånd är född, så räcker inte kakan till om huset som kakans försäljning skall bekosta inte konstant renoveras så att problem i grund och röta i bärande balkar åtgärdas före man bygger en takvåning under taknocken.

Gör omtag och acceptera att situationen ute i landet är sådan som den är vad gäller såväl bostadsbrist (drabbar inte bara unga) som arbetssituation där många långtidsarbetslösa 40 och 50 åringar t.o.m. får mindre hjälp att hitta lediga jobb inte bara i Sverige utan i hela Norden än vad unga får. Hur i hela fridens namn kan någon politiker på riksplanen försöka springa ifrån det stora problemet som finns med flyktingmottagandet i svenska kommuner. För att kunna ta emot fler än kvotflyktingar, som ofta drabbas värre än vad som sägs i media och som verkligen behöver vår hjälp, så krävs omtag och det handlar inte bara om Statliga pengar, dvs mer skattepengar, utan också insikt i att man löser inte något om man inte först kurerar sig själv och ser till att krafterna samt ekonomin finns för att hjälpa till. Att öka sedelpressens aktiviteter vilket skulle krävas om de som inte vill diskutera frågan fick som de ville, leder inte till bättre svensk ekonomi. Bättre svensk ekonomi i hela landet krävs för att vi skall kunna hjälpa de som kommer till som minst självhjälp. Idag är situationen den att de som inte har specialistutbildning eller annan kunskap i något område där bristföreligger får mycket svårt att få något annat än passisivitet oavsett hur gärna än rikspolitiker vill integrera.

Kommuner nobbar fler flyktingar, GP 6 februari 2013
Kommuner nobbar fler flyktingar, SvD 6 februari 2013
Kommuner nobbar fler flyktingar, Aftonbladet 6 februari 2013
Reinfeldt vill se över mottagande, GP 6 februari 2013
Reinfeldt vill se över mottagande, SvD 6 februari 2013
Reinfeldt går emot Billström, DN 6 februari 2013

Tillägg 16.54 SSU tycker att Moderaterna sviker. Ett oerhört svek av Moderaterna, Gabriel Wikström SSU på SvD Brännpunkt 7 februari 2013
Själv tycker jag att alla svenska partier svikit såväl de som kommit hit och fått asyl de senaste åren som kommunerna.

Exempel: Om inte Migrationsverket tar ansvar för de asylsökandes dagliga problem läggs bensinmacken och Ica i Glava ner.
– Kundunderlaget har minskat och vi jobbar gratis med att hjälpa folk.

Macken och Ica kan läggas ner, nwt.se 23 januari 2013

Om inte kommunerna kan åstadkomma lägenheter för alla som redan bor i en kommun; om det inte finns jobb för alla arbetslösa unga som gamla; Om inte Migrationsverket ser till att det finns personal på alla de ställen de hyr(?för de betalar väl hyran på flyktingförläggningar eller vad man skall kalla dem?) oavsett om det är personal från Migrationsverket eller anställda av de som hyr ut för flyktingboende, så var i hela fridens namn har SSU tänkt ta pengarna som redan saknas?

Read Full Post »

Några snurriga exempel i dagens tidningsskörd:

På något sätt måste man skapa en arbetsmarknad som har plats också för människor som i dag inte anses platsa. Och det är en uppgift som är så stor att den bör ingripa även arbetsmarknadens parter och Socialdemokraterna.

Inom ramen för en sådan blocköverskridande uppgörelse är det rimligt att man också funderar över hur man bättre kan dela ansvaret för flyktingmottagandet inom Europa. När Sverige, som redan är västvärldens mest generösa mottagarland sett till befolkningsmängd, tar emot flest syrier av alla EU-länder, flest ensamkommande flyktingbarn och så vidare måste man väcka frågan om andra länders ansvar. Tid för ansvar, Expressens ledarsida 30 oktober 2012

Förutom den privata vinsten för den som flyttar, kan det finnas både positiva och negativa bieffekter som ska beaktas.

På plus-sidan: Människorna i mottagarlandet vinner på att fler människor innebär ökade möjligheter till stordriftsfördelar och specialisering/arbetsdelning. Det är en aspekt som sällan framhålls i debatten, vilket är konstigt då stordriftsfördelar och specialisering är och har varit avgörande för Sveriges och andra rika länders välstånd. Ju fler olika kompetenser och smaker som finns, desto större är vinsten av att specialisera sig på olika områden och byta med varandra. Vinsten ökar faktiskt med graden av olikhet i befolkningen: Ju mer olika vi är, desto mer kan vi vinna på att byta med och lära av varandra. Visst kan migration bli en lönsam affär, Andreas Bergh är docent i nationalekonomi på Expressen debatt 30 oktober 2012
Verkar på mig som 68-vänsterns flummande gått i arv. Förvisso är drömmar bra, men de måste utgå från verkligt läge. Stordriftsfördelar? Var när och hur förekommer det att detta inte redan intecknats i Sverige….. Arbetsfördelning låter som ett slagord från Miljöpartiets barndom…..

Självklart innebär fler asylsökande en utmaning för flyktingmottagningen i Sverige. Redan i dag är det svårt att få tag på hyresrätter och Migrationsverket måste hyra tillfälliga boenden på vandrarhem och campingplatser. Fler asylsökande innebär också större behov av svenskundervisning, barnomsorg och vuxenutbildning.

Men precis som under krigen i Bosnien och Kroatien under 1990-talets början borde det vara självklart att gränserna öppnas för människor som flyr för sitt liv. När, om inte nu, ska principerna bakom de internationella flyktingskonventionerna tillämpas? Självklar rätt till asyl, DN huvudledare 30 oktober 2012

Det är mot att det skulle vara självklart att Sverige alltid ställer upp och automatiskt skall ge asyl till människor som kommer från krigshärar jag reagerar. I många fall är det säkerligen bättre för alla om Sverige skulle tagit över ansvaret för något flyktingläger i ett grannland. Sett till att flyktingarna i flyktinglägret fått trygghet, mat, kläder, bättre boende samt undervisning.

Det är ingalunda så att man kan se Sverige som bästa land på jorden varken ekonomiskt, socialt eller på längre sikt för alla som kommer från ett krigshärjat land. Sverige skall ställa upp på kvotflyktingar och de som FN ber om hjälp med. Inte tu tal om annat. Men för många av dessa människorna hjälper det inte ens om de tillhör högutbildade. Det går inte att konstruera jobb inriktade på att integrera flyktingar. Problemet är nog svårt med unga arbetslösa, 45+ are som blivit arbetslösa vid nedläggning av företag eller omorganisation med flyttning till annan ort. Vi måste inse våra begränsningar och använda pengarna där de gör bäst nytta. Att låta människor komma hit för att få stanna i trygghet ger dem inte livskvalité, flummande i den vägen håller inte.

Vi lever i den verklighet vi lever. Sverige har ont om jobb för stort antal människor. Sverige är en exportindustri som är väldigt beroende av omvärlden för att vi skall få in de intäkter som gör att vår nuvarande och framtida industri kan hållas igång. Vi kan inte leka Snälla farbror Sverige. Ni får ursäkta att jag som röstar på moderaterna talar klarspråk. Vi måste inse våra begränsningar och hjälpa till så gott vi kan inte flumma om att bördan bör delas av andra EU-länder. Våra media och en hel del politiker klagar på flyktingmottagandet i Italien, Grekland o.s.v. Gå i stället in och ta över hela ansvaret för några flyktingläger i grannländer som dignar under kostnaderna och som bara får hjälp med livsmedel (ofta via FN-organ) samt får hjälp (i bästa fall) med läkarvård samt volontärer som hjälper till med undervisning/byggande av temporära bostäder.

En av de fåtal som inser att verkligheten, i det fallet Arbetsförmedlingen, inte precis talar för politisk korrekthet är Ge inte ber resurser till Arbetsförmedlingen, SvD ledarsidan 30 oktober 2012 där inser man att det finns problem som måste lösas inom landet före vi erbjuder fler att få stanna längre om vi vill att de skall kunna integreras genom jobb som inte finns.

Read Full Post »