Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Flumskolan’

Det där med att svenska socialdemokratiska politiker och de som arbetar som lärare utan att vara ämnes- samt stadiebehöriga skulle erkänna att de själva är orsak till att vi i Sverige numera ser så få Nobelpristagare samt att kunskaperna rasar inte bara i PISA-undersökningar, det lär vi aldrig få vara med om….. att de skulle erkänna sin egen skuld till problematiken….

Det skrämmande är att vi gång på gång ser nyfikna, vetgiriga barn som kommer till skolans första årskurs och att, som en gammal lärarinna en gång sa till mig: vi släpper ut uttråkade barn från femte årskurs.

Att ens få för sig att det bästa för de enskilda barnen/ungdomarna är att ALLA skall gå gymnasieskole linjer som leder till högskolebehörighet, är att göra ett stort antal barn en björntjänst.

Det är lika tokigt med detta, som benägenheten i svenska samhället idag att sätta etiketter på alla som inte följer den politiskt giltiga normen. För ett stort antal av de barn som får bokstavsbeteckningar och/eller hamnar i särskola, är inte mindre begåvade men behöver samma lugn och ro, stabilitet i hur undervisningssituationen ser ut samt ämnes- och stadiebehöriga lärare under hela grundskoletiden, som i sig borde utgöra grunden för vad vi skall tillåta i ett klassrum i form av springande fram och tillbaka; i form av störande musik i hörlurar och/eller mobilanvändning i klassrumssituation.

Alla är lika värda, men en del är skickliga på praktiskt arbete och bör självfallet få känna självkänslan i att lära in den vägen även om det inte leder till högskolestudier; andra är tidigt hejare på att läsa och/eller räkna men hämmas idag då alla skall göra samma sak och hela klassen skall gå lika snabbt/långsamt fram. Hur många genier som Sverige missat genom flumskolan är svårt att säga. Alla lika värda men olika

Verkligheten
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall

Skolan ingen plats för smarta barn, Metro 13 mars 2015

Det är dags att sluta sjunga okunskapens lov
Kunskap står inte högt i kurs i det svenska samhället. Överallt sjungs okunskapens lov. Detta förhållande är särskilt tydligt i skolan. Nu krävs omfattande förändringar, skriver Helena Mechlaoui, lärare i historia, religion och filosofi.

Kunskapsnivån faller hos svenska elever. Det märks på gymnasiet, universiteten larmar och OECD:s senaste rapport visar samma sak.

Sedan kommunaliseringen av skolan 1991, har utvecklingen bara gått utför. På Sveriges kommuner och landsting, SKL, vilar ett tungt ansvar. Utan att verka ha förstått lärarnas och utbildningens betydelse, har SKL enbart sett skolan som en ekonomisk belastning och inte som en grundläggande och nödvändig investering för den svenska industrin och för samhället i övrigt.

Parallellt med kommunaliseringen dök det upp idéer från de pedagogiska institutionerna om skolan och om vägen till lärande, som vilade på en mycket bristfällig vetenskaplig grund. Exemplen är många, men ett är att barn mycket tidigt, själva skulle ta ansvar för vad de skulle ägna sig åt under lektionerna, ett annat är så kallat problembaserat lärande. Eleverna skulle problematisera och ”forska”, och detta utan att först ha fått en grundläggande ”kunskapsbank” att arbeta utifrån. De skulle göra det de hade lust till och allt skulle vara roligt. Läraren skulle vara handledare, mentor, coach, sökande medlem i klassrummet (!) – bara inte lärare.Det är dags att sluta sjunga okunskapens lov, Helena Mechlaoui lärare i historia, religion och filosofi på GP debatt 14 maj 2015

Förlåt älskade barn – vi visste inte!.

Read Full Post »

Bygga upp ett stort berg av självegocentrisk tilltro till sin egen avsaknad av kunskap. Det Magdalena Andersson numera Finansminister straffar sig!

När Sveriges Radio sänder kritik mot S-minister, då är det långt gånget 😛

Inflik 17 oktober 09.00

– – – – slut på inflik – – – kallat Löfvénregeringen Disneylik. Borde kallat dem Jönssonligeregering…. Trippelstöt 🙂

Finanspolitiska rådet: Regeringen bryter mot reglerna, SvD 16 oktober 2014
Magdalena Andersson får kritik av expertråd, Expressen 16 oktober 2014

Bryta mot regler är en sak, att inte kunna läsa matematisk statistik eller ens kunna förstå hela bilden av en balanserad budget du fick på bordet när du tillträdde. Det är en annan. Börjar förstå varför du aldrig avslutade din doktorandtjänst med avhandling. Hållbara sunda argument inte fallacies eller hypoteser utan verklighetsanknytning gäller i såväl vetenskapliga världen som inom politik!

Read Full Post »

Magdalena Andersson hittar inte motor i Ladorna. Finns det möjligtvis någon som har en manual till Lada årsmodell 2006 eller äldre?

Andersson står på sig om tomma lador, SvD 14 oktober 2014

Read Full Post »

När Magdalena Andersson idag visar sin inkapacitet och okunskap och kommer med rena lögner, så följer hon S tradition om att lasta motståndare för handlingar och beslut som S fattat. Se Kan S inte vara ärliga, Norah4you 12 oktober 2014

Det skrämmande är att det inte längre efter alla hennes bravader går att komma ifrån frågan: Har inte Socialdemokraterna en verkligt kunnig nationalekonom? Hur i hela fridens namn har någon som saknar förmågan att se skogen utan bara tittar på enskilda träd och plats hon vill plantera nya träd på kunnat hamna så högt upp?

Finansministern om det ekonomiska läget, SvD 13 oktober 2014
Andersson: Det är en tom låda vi kommer till, DN 13 oktober 2014

Damen kan inte räkna, saknar ordförståelse….. kan hon tänkta självständigt?

Inte trovärdigt Magdalena Andersson, Expressen ledarsidan 14 oktober 2014
Budgetfinter utan finess, DN ledarsidan 14 oktober 2014

Var det inte en samarbetsregering Löfvén sade sig skapa? Märkligt samarbetssökande som yttrar sig i knuffar och påhopp på de han vill samarbeta med 😛

Dags för S + MP regeringen att ta ansvar för sina underfinansierade utgifter. Eget ansvar krävs av alla som vill framstå som trovärdiga vuxna!

Read Full Post »

Magdalena Andersson (S) uppvisar återigen med den tveksamma konsten att försöka göra vitt till svart. Det är tillåtet Magdalena Andersson att vara dum. Mycket dumt att gång på gång visa sig vara det! Ännu dummare är att försöka bluffa!

Inflikat 16 oktober 2014

slut på inflik som ger dig Magdalena Andersson BAKLÄXA!

Du har inte den kunskapen du behöver i grundläggande matematik, matematisk statistik eller ens i att göra sunt vetenskapligt hållbara analyser av siffror! Skrämmande att du som egocentriker ens försöker påstå att Sveriges finanser som är en av världens bästa statsfinanser skulle vara något annat än de är!

Säger tyvärr för dig mer om dig och Socialdemokratiska Alla skall med-andan än om Alliansen eller Sveriges finanser!

Ta ansvar för egen önskebudget med vidlyftiga löften! Magdalena Andersson (S) ser i syne och beskyller Moderaterna av alla för att tiga om ett Budgethål. Men hålet som Socialdemokraterna grävt i sin kommande budget är inte längre bara ett hål utan närmar sig oceanstorlek. 60 till 70 miljarder som minst saknas för var pengarna skall tas det har socialdemokraterna inte velat sägaMagdalena Andersson (S) ser i syne

En av Dina tidigare ”bravader” kommenterade jag här: Läser inte Socialdemokraterna och Miljöpartiet SCB-s statistik? Förvisso har Magdalena Andersson (S) utmärkt sig sedan hon kom i rampljuset med att glömma bort att göra sin hemläxa alternativt genom att tro att svenska folket numera kan så lite matematik att det ”går bra” att använda de värsta avarterna från Huffs Hur man ljuger med statistik ISBN 91-27-18805-1 (10:e upplagan)

Något måste vara snett när Magdalena Andersson helt missat att det inte ens fanns 3 miljoner uppgivna som antal anställda i Sverige i AM63 SM0602 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 1 kvartalet 2006, SCB 2006 februari 2006 sid 4 Det var under Göran Perssons regeringsperiod……

Motsvarande kortperiodiska sysselsättningsstatistik nu är en annan:
Det totala antalet anställda i Sverige ökade med 1,1 procent till 4 248 700 under fjärde kvartalet 2012, jämfört med motsvarande kvartal året innan. Lönesumman ökade totalt med 4,2 procent.
Antalet anställda fortsatte öka, SCB 30 februari 2013

Illa måste det vara ställt med matematikkunskaperna trots de ekonomiska studierna och trots att beräkningssiffrorna görs på annat sätt, dvs de som fått arbete men inte skall påbörja arbetet förrän under kommande tremånaders period räknas numera som arbetslösa(!)…… Jag säger bara – flumskolan och ‘Alla skall med’.Omtenta Magdalena Andersson (S), Norah4you 24 februari 2014 Din kunskapsnivå har till och med sjunkit det gångna halvåret!

Du Magdalena Andersson är en skandalöst okunnig ekonom som blivit Finansminister. Lika dumma okunniga utspel har du gjort förr och fått bakläxa för:

Somliga klarar tydligen inte av att se skogen för bara trän, som de gamle sa!

Regeringen: Ladan är helt tom, SvD 13 oktober 2014 NEJ men S försöker återigen bluffa svenska folket på samma sätt som S-väljare blev blåsta på vallöfte efter vallöfte – allt för att höja skatter och gynna de som tjänar mest. S har genom åren varit bäst på att skapa B-arbetskraft genom Vuxendagis via AF. VET HUT!

Andersson: Det är en tom lada vi kommer till, DN 13 oktober 2014

För Sveriges bästa hoppas jag S-ekonomiska proposition kommer att falla snabbare än ett korthus vid omröstning i Riksdagen. Vi har sett tillräckligt av höga skatter som drabbar lågavlönade mer än högavlönade. Vi har sett tillräckligt av inkompetens som den nya regeringen uppvisat! Nyval tack!

Read Full Post »

och Per Bolund (MP) är vad som väntar Er. Att slarva med hemläxorna och försöka bluffa sig fram är inte att rekommendera. Det är tillåtet att vara dum, mycket dumt att förutsätta att andra är dummare, ännu värre att visa sig själv inte kollat det man pratar om 😛

Läser inte Socialdemokraterna och Miljöpartiet SCB-s statistik? Förvisso har Magdalena Andersson (S) utmärkt sig sedan hon kom i rampljuset med att glömma bort att göra sin hemläxa alternativt genom att tro att svenska folket numera kan så lite matematik att det ”går bra” att använda de värsta avarterna från Huffs Hur man ljuger med statistik ISBN 91-27-18805-1 (10:e upplagan)

Något måste vara snett när Magdalena Andersson helt missat att det inte ens fanns 3 miljoner uppgivna som antal anställda i Sverige i AM63 SM0602 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 1 kvartalet 2006, SCB 2006 februari 2006 sid 4 Det var under Göran Perssons regeringsperiod……

Motsvarande kortperiodiska sysselsättningsstatistik nu är en annan:
Det totala antalet anställda i Sverige ökade med 1,1 procent till 4 248 700 under fjärde kvartalet 2012, jämfört med motsvarande kvartal året innan. Lönesumman ökade totalt med 4,2 procent.
Antalet anställda fortsatte öka, SCB 30 februari 2013

Illa måste det vara ställt med matematikkunskaperna trots de ekonomiska studierna och trots att beräkningssiffrorna görs på annat sätt, dvs de som fått arbete men inte skall påbörja arbetet förrän under kommande tremånaders period räknas numera som arbetslösa(!)…… Jag säger bara – flumskolan och ‘Alla skall med’.
Hur man räknar antalet arbetslösa idag, dvs även de som är över 19 år och studerar heltid men söker arbete m.m. som före 2007 inte räknades till arbetslösa, de som är i åtgärder och gömdes bort i statistiken under GP-s tid vid makten samt självfallet alla invandrare som kommit under åren och oavsett om de kom förra året eller tidigare söker jobb utan att få något heltidsjobb. Skall man tala om arbetslösa, så skall man tala om vad man inkluderar i dessa siffrorna. Man skall också redovisa antalet i arbete. För det är lika viktigt att känna till antalet som arbetar som antalet som är arbetslösa enligt statistiken!

Alliansen måste börja ge svar, Magdalena Andersson (S) och Per Bolund (MP), SvD Brännpunkt 24 februari 2013 BÖRJA HEMMA!!! De som måste börja ge svar är Socialdemokraterna i första hand och Miljöpartiet i andra. Man bygger inte ett samhälle genom att lägga på tungt tak utan att säkra grunden och se till att de bärande balkarna som krävs finns på plats. Man bygger inte ett samhälle genom att rasera infrastrukturen eller att tro att man genom politiska beslut skapar jobb som ger exportintäkter. Det är det senare som krävs för att Sverige skall ha en framtida möjlighet. Inga överbyggnader, halvera kostnaderna för administration och politiker samt se till att pengarna kommer ut i verkligheten!!!

MP och S angriper Alliansen, GP 24 februari 2013
MP och S angriper Alliansen, SvD 24 februari 2013
MP och S angriper Allianssen, Aftonbladet 24 februari 2013
Det är inte att rekommendera att glömma bort Finanskris, Eurokris och strukturomvandling av Världens industrier. Ännu mindre är det att rekommendera att uttala sig om svensk statistik utan att ge helhetsbild. Hjälper inte med vilka konstruerade tabeller som Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterar – SCB-s statistik skall redovisas korrekt oavsett allt annat.

Så det viktigaste av allt Magdalena Andersson (S) och Per Bolund (MP): Ta ansvar för Era egna ekonomiska förslag – Det enda de kan göra är att gräva den ekonomiska graven för Sverige djupare samt att ytterligare avlägsna Sverige från demokrati. Ytterligare? Ni i rödgröna vänsterröran som helt bortser från Verkligheten och att HELA Sverige skall leva – att det inte är verklighetsanpassat att slå ner på kommuner och landsting för att från OBEN kollektivistiskt bestämma att alla skall med på Ert tåg om inte så straffskatt, det Socialdemokraterna sysslat med sedan Juholtarn öppnade munnen och som man talade tyst om till de senaste veckorna strider mot Sveriges Grundlagar och mot bär bort från demokratin i fråga efter fråga som du och de andra i S-vänsterflygel driver idag!

Read Full Post »

oavsett vad det gäller! Hur i hela fridens namn kan en fd KFML-rare som blev socialdemokrat på 80-talet och redan då var republikan samt när han avancerat till professor och prefekt på Statskunskap utifrån sina områden Israel-Palestinafrågan samt Politisk Opinionsbildning, och en miljöpartist som är erfaren politiker med att visa att de inte ens har täckning för det som varje svensk skolelev skall ha lärt in och visat att den förstått för att vara berättigad till godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9? Det är skrämmande. Att media som Expressen inte förstått eller vill sälja lösnummer, det må vara en sak. Men dessa herrar borde skämmas att visa att de inte kan Sveriges Grundlagar!

Regeringsformen 5 kapitel Statschefen
”8 § Konungen eller drottning som är statschef kan inte åtalas för sina gärningar. En riksföreståndare kan inte åtalas för sina gärningar som statschef.”

Ingen, varken media eller politiker, regering eller riksdag har enligt svenska grundlagar någon som helst rätt att kräva svensk kung på svar för vad kungen hört, vet, gjort etc. SKAMVRÅN NÄSTA för de som inte förstår att i Sverige gäller svenska grundlagar och svenska lagar! Grundlag gäller över lag är kanske bäst att tillägga i allt detta stoltserande från fleras sida av att inte lärt in det de SKULLE lärt in och förstått.

Nu krävs kungen på sanningen, Expressen 4 december 2011

Snacka om flumskolans effekter på kunskapskvalitén. Detta är ett bra exempel på varför det är rätt att kräva ämnes- och stadiebehöriga lärare!

Peter Eriksson (MP) är ett exempel på flumskolans efterverkningar. Han går och kräver Sanningen måste fram, Aftonbladet 4 december 2011
Nu har det gått för långt. Allt det han påstår sig ha rätt att kräva innebär de facto ren och skär mobbning för det finns INGET i svensk lagstiftning som ger honom rätt att fortsätta sprida villoläror. Inte ens om banden är/vore äkta så innebär det något bevis för att kungen skulle veta det Peter Eriksson och andra undrar över och ABSOLUT INGET som ger någon rätt att kräva att få veta.
Även svensk Kung är omfattad av Mänskliga Rättigheterna, Svenska Grundlagar Regeringsformens 1 kap 2§ om vad som krävs att Offentliga myndigheter *SKALL* och inte får göra samt 5 kapitel om Statschefen.
BAKLÄXA GÅ TILL SKAMVRÅN!

Dags att kräva att samtliga riksdagsmän och riksdagskvinnor som minst får utbildning i statskunskap innan de får trycka på en enda knapp i Riksdagen!

Read Full Post »

Det har gått troll i socialdemokraternas och de Rödgrönas oförståelse när det gäller utbildning och jobb. På något sätt tycks de tro att om man häller äpplen, päron och jordgubbar genom en och samma tratt, så blir resultatet att den ena saftflaskan smakar äpplemust, den andra päron och den tredje jordgubbssaft.

Alla barn så väl som vuxna är lika värda. Regeringsformen 1 kap 2 § har t.o.m. detta uttryckt i klartext. Men det innebär inte att alla barn är lika. Det handlar inte ‘bara’ om var och i vilken familj, under vilka ekonomiska förhållanden etc som barnet växer upp. Även i en och samma familj, t.o.m. om två barn är tvillingar, så är varje barn en individ med egna intressen, egna förutsättningar och egna möjligheter.

Att ens få för sig att det bästa för de enskilda barnen/ungdomarna är att ALLA skall gå gymnasieskole linjer som leder till högskolebehörighet, är att göra ett stort antal barn en björntjänst.

Det är lika tokigt med detta, som benägenheten i svenska samhället idag att sätta etiketter på alla som inte följer den politiskt giltiga normen. För ett stort antal av de barn som får bokstavsbeteckningar och/eller hamnar i särskola, är inte mindre begåvade men behöver samma lugn och ro, stabilitet i hur undervisningssituationen ser ut samt ämnes- och stadiebehöriga lärare under hela grundskoletiden, som i sig borde utgöra grunden för vad vi skall tillåta i ett klassrum i form av springande fram och tillbaka; i form av störande musik i hörlurar och/eller mobilanvändning i klassrumssituation.

Alla är lika värda, men en del är skickliga på praktiskt arbete och bör självfallet få känna självkänslan i att lära in den vägen även om det inte leder till högskolestudier; andra är tidigt hejare på att läsa och/eller räkna men hämmas idag då alla skall göra samma sak och hela klassen skall gå lika snabbt/långsamt fram. Hur många genier som Sverige missat genom flumskolan är svårt att säga. Det finns de som trots att de hämmas/inte får lagenlig hjälp för att kunna läsa och förstå det de läser. Genier missas helt oavsett om de är skickliga i praktiskt arbete eller i teoretiskt när politiker försöka stöpa alla enligt samma gjutjärnsform.

Rödgrön sorteringsskola, GP 14 maj 2010

Read Full Post »