Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Flumskola från 1968’

På dagens ledarsida i Aftonbladet lyser en rubrik som klart visar tidningens nuvarande ledargarnityrs okunskap.(not 1) Okunskap om allt från skillnaden på helhet och del av helhet (slumpvis vald eller subjektivt urval?) till den okunskap som följer av att ”Alla skall med skolan” släppt igenom elever som saknar elementär matematisk kunskap(Not 2) som förr i tiden låg på 3-4 klassarnas bänkar.

Borgarna gjorde Sverige svagare, Aftonbladet ledarkrönika 2 februari 2015

Allra först: Att kalla Allianspartierna för ”Borgarna” tyder på okunskap om samhällsutvecklingen! De jobb som för 30-40 år sedan inte krävde mer än genomgången 9-e klass med godkänt kräver idag som minst gymnasiekunskap. Det är inte heller samma sak i terminologin då som nu. En person som inte röstar för Socialism eller Kommunism ÄR INTE PER DEFINITION ”Borgare!. Idag är rätt term ”ICKE SOCIALIST”.

Att försöka tillämpa 1950-tals terminologi på 2015 politik är och förblir ren desinformation samt uppvisande av okunskap om kurskrav för godkänt i årskurs 9 Samhällskunskap respektive Historia!!!!

Det är förvisso tillåtet i Sverige att vara dum. Dumt att visa det av de som nått höga poster i media. Världen har genomgått en stor Finanskris. Att Sverige återhämtat sig så bra att BNP inte sjunkit är INGET BEVIS på att Alliansregeringen under den tiden skulle gjort Sverige svagare. TVÄRT OM! Bakläxa matematik årskurs 2. Vi kanske borde återinföra Kardemummas ”Två år i varje klass” Zetterström Erik (Kardemumma),Två år i varje klass : En elak skolgosses minnen, Stockholm 1923?

Lite från när skolan lärde ut och krävde uppvisande av förståelse för utlärd kunskap
….en hel del missat att lära sig senast i femte årskursen….
Annat var det 1930. Då skulle elever som gått ut fjärde årskursen kunna och de som i femte gick över till realskolan repetera tal som t.ex.: ”Hur mycket salt finns det i 1650 kg havsvatten, som innehåller 3.4% salt? (tal 590 sid 51; Rendahl-Wahlström-Frank; Räknebok för realskolan första delen För den fyraåriga realskolans första klass, Stockholm 1930)
Hmm, Matematik är kanske svårt, Norah4you 20 november 2009

De som inte hört talas om tal liknande detta bör uppsöka mor/farföräldrars matematikböcker eller om dessa yngre än 50 år uppsök gammelmormor/farmor/farfar/morfar. Skrämmande så utförsbacken i matematikkunskap går snabbare och snabbare.

Min i januari förra året avlidne fars gamla räkneböcker från 3 årskursen i Folkskolan under 1920-talet, innehåller när man läser dem både triguladitri, geometri och självfallet de fyra räknesätten. När jag läser att: ”Var fjärde tredjeklassare förstår inte sambanden mellan de fyra räknesätten, visar ett urval av den första omgången av nationella ämnesprov i årskurs 3.

Att så stor andel, 27 procent, inte kan välja rätt räknesätt beror helt enkelt på att de ännu inte fått lära sig alla. ”Vi har fått höra i kommentarer från lärare att det är många som väntar med genomgång av alla de fyra räknesätten och att många läromedel tar upp division först i årskurs 4”, skriver projektledare Maj Götefelt i ett pressmeddelande.”
Räknesätten svåra för tredjeklassare, Aftonbladet 21 oktober 2009 utdrag från Vad har hänt, Norah4you 21 oktober 2009

Räknesätten som förr lärdes ut under första och andra skolåret. Räknesätten som vi så sent som på 50-60 talet fick lära oss rabbla i ”sömnen” 1 + 1 är 2; 2 gånger 2 är 4, 100 minus 3 är 97 o.s.v. Skulle det verkligen ha gått så långt i utförsbacken att svenska skolbarn idag inte får ens den matematikkunskap som krävs i kursplanen för de första skolåren???? Har Sverige så många icke ämnes- o stadieutbildade (inte nödvändigtvis samma som ”behöriga” då en del lyckats få behörighet på ett bananskal pga ”erfarenhet” och mångårig ”lärartjänst” utan behörighet)

Matematik exempel från förr
Om ett tåg åker från Stockholm med hastigheten Z och ett annat åker från Göteborg med hastigheten P var kommer tågen att mötas givet att sträckan Stockholm – Göteborg beräknas till 50 mil? De som inte fått lära sig tänka logiskt går vilse i lingonskogen. (Att Socialdemokraterna valt Magdalena Andersson som är praktexemplaret på vilse i matematiska skogen till Finansminister försvarar inte Aftonbladets Daniel Swedins okunskap!)

Notverk
Not 1: annat exempel på Aftonbladets nuvarande lednings okunskap: Aftonbladet kan inte skilja på vetenskapliga studier och pseudovetenskap

Not 2:Maken till okunskap som gymnasielärare Andreas Magnusson Extrema mattekrav osmaklig och ineffektiv sållning, GP debatt 27 augusti 2012 visar har sällan skådats. Vänligen gå till närmaste UB och beställ fram de matematikböcker som användes på 1930 talet, samt för säkerhetsskull även Naturlära för första året på Folkhögskola under 1930-talet, eller tag kontakt med någon av de ännu levande lärare som undervisade i 7-9 på Tornhagsskolan under dåvarande rektor senare professor Eve Malmqvists tid. Vi räknade mer matematik än under de åren än vad som undervisas i gymnasiet idag upp till matematik 5 (tidigare Matematik E). Och ja, vi fick backa när vi kom till sista förstaringare av gamla gymnasiet och en del av det vi räknade under 9:an hade jag inte nytta av förrän under Matematik AB på Linköpings Högskola som det hette då.Extrema mattekrav? – Det elever på 1930-talet, Norah4you 27 augusti 2012

Read Full Post »

mupparna har fått nog…. men inte har mupparna förstått skillnaden mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund… 🙂 I det förra har man under senaste 20 åren ofta värnat om att icke ämnes- och icke stadieutbildade ‘lärare’ ofta helt utan lärarutbildning minsann skall gå före de som har ämnes- och stadieutbildningen. I det senare har man under alla tider värnat om att sätta krav på kunskap i förgrunden. Gustav Fridolin kan inte ett skvatt om vad det verkligen krävs för att en lärare i Grundskolan SKALL kunna tillräckligt för att ge VARJE ELEV det verktyg och det stöd som eleven både behöver och har rätt till. En Folkhögsskolelärare som vikarierat i Grundskolan är hur trevlig han/hon än är och hur mycket han/hon än månar om sina elever INTE rätt person på rätt plats!

Lärarna måste få tid att…. ja så långt låter det väl. För i lärares arbetsuppgifter ingick redan tidigt en hel del för- och efterarbete som kommit i skymundan när skolhälsovård försämrats och oordningen i klassrummen spridit sig ut i uppehållsrum och korridorer. Men resten Gustav Fridolin (MP) resten är ren och skär fantasi utan kontakt med verkligheten! 30 elever? En normal SO-lärare, Språklärare/NO-lärare i Grundskolan har cirka 150 elever under en vecka. Ibland mer. Det är inte alls omöjligt utan tvärt om relativt enkelt för en ämnes- och stadiebehörig lärare att individualisera undervisningen, dvs blanda det som förr kallades katederundervisning och nu brukar kallas allmän genomgång med förberedda uppgifter alternativa böcker etc för varje enskild elev. Men det krävs att läraren är kunnig. Inte bara kunnig lärare utan också en som kan sitt/sina ämnen baklänges och framlänges utifrån egen ämnesutbildning på Universitet och Högskolor.

Ena eleven har svårt att läsa andra har lättare att lära in utifrån sina egna intressen, den tredje är tabellbitare och älskar dataspel (idealisk elev för där går det att samla uppgifter som går att använda år ut och år in) Kan en lärare in slå om på nolltid när elever kommer med oväntade frågor så att läraren klarar av att göra ett kort avbrott och en extra utläggning i stället för att hänvisa till boken. Läroboken är ett hjälpmedel men endast ett hjälpmedel som all annan undervisning bottnar i. Det krävs mer än läroboken för att stimulera eleverna och inte döda lärandets öppna sökande efter kunskap. Att använda nätet är ett annat hjälpmedel, men skolbiblioteket är bättre. Det finns oändliga skatter där som kan göra att elever inte tappar intresset. Allt från historiska romaner som kan användas som extra för snabba elever som vill veta mer till böcker på andra språk än svenska.

Den lärare som inte har en aning om vilken guldgruva som finns numera bland invandrare som kommer i form av flerspråkiga föräldrar, kanske inte så bra på svenska som på engelska eller franska som andra språk, den läraren har missat en hel del som underlättar för läraren!
Lärare måste få tid att göra sitt jobb, GP 28 december 2013 Det är exakt det som Björklund vår Skolminister säger: Det krävs god skolvård och att rektorer/rektorsexepeditioner inte överlåter administrativt arbete utöver kunskapsuppföljning på lärarna. Det krävs god ordning och reda i klassrummet. Allt flum och springande efter bok, penna och suddgummi måste upphöra.

Mupparna protesterar, men de protesterar mot fel saker! Okunskapen har spridit sig upp i fackliga miljöer och ända in i Riksdagshuset!

Se även: Vad skrev Eberhard?
Problemet började redan under 1960-talet. Den så kallade flumskolan med problembaserad inlärning och grupparbeten, i stället för kunskapsfokus och färdighetsträning, har varit förödande för kvaliteten. Att försöka få sjuåringar att diskutera i stället för att inhämta kunskap är minst sagt märkligt. Rädslan för katederundervisning tycks ha skrämt vetandet ur barnen.

Det är inte konstigt att barn inte lär sig saker när det inte finns något krav på att de ska göra det och då nyttan inte är uppenbar. Vad Pisa-rapporten visar är att svenska elever är dåliga på kunskaper men bra på att ställa till oreda.Skolan tar stryk när barn tillåts vara gränslösa, David Eberhard psykiater, författare och debattör på GP 27 december 2013
Allt detta är självklarheter som varje person som har fått tillräcklig ämnes- och stadieutbildning för Grundskolan OCH fått lära in Barn- och Ungdomars utveckling samt didaktik, metodik + pedagogik BORDE förstå. Borde…. men en del verkar ha missat eller inte varit psykiskt/fysiskt närvarande för att lära in….

Read Full Post »

Är Henrik Arnstad. sk. vetenskapsjournalist som utan vetenskaplig förankring ger sig på en av de bästa skoldebattartiklarna som skrivits.

Hur i hela fridens namn kan någon vara så urbota dum att denne någon tror att barn eller unga vuxna har det minsta möjlighet att göra källkritisk analys av det de googlar fram – för det är den varianten som flertalet som inte förstått att det krävs kunskap för att kunna veta hur och var man inhämtar mer kunskap? Vänsternissarna försöker än en gång fördärva skolan. Alla skall med, till vilket pris som helst tycks det. Att priset blivit att vi utbildar unga till arbetslöshet – det bekymrar dem mindre….
Se Utbilda till arbetslöshet, 23 augusti 2012

Vad skrev Eberhard?
Problemet började redan under 1960-talet. Den så kallade flumskolan med problembaserad inlärning och grupparbeten, i stället för kunskapsfokus och färdighetsträning, har varit förödande för kvaliteten. Att försöka få sjuåringar att diskutera i stället för att inhämta kunskap är minst sagt märkligt. Rädslan för katederundervisning tycks ha skrämt vetandet ur barnen.

Det är inte konstigt att barn inte lär sig saker när det inte finns något krav på att de ska göra det och då nyttan inte är uppenbar. Vad Pisa-rapporten visar är att svenska elever är dåliga på kunskaper men bra på att ställa till oreda.Skolan tar stryk när barn tillåts vara gränslösa, David Eberhard
psykiater, författare och debattör på GP 27 december 2013

Allt Eberhard skriver i sin artikel är självklarheter för varje ämnes- och stadiebehörig lärare som verkligen lärt in det som lärts ut om barn och ungdomarsutveckling på Lärarhögskolan. Nåväl SKALL HA LÄRTS UT… 🙂 Ett barn på t.ex. 7 år har ingen som helst möjlighet att veta VAD som är viktigt att lära in.

Henrik Arnstads dumma uttalande 27 december 2013
Men att, som Eberhard antyder, skolan var bättre under 1960-talets början är dumt. De unga svenskar som i dag gör världssuccéer med att skapa datorspel, inte hade de blivit så mycket mer kreativa om en Caligula slagit en pekpinne i huvudet på dem varje skoltimma, säger Henrik Arnstad.

Deras framgångar handlar i mångt och mycket om att de lärt sig leka fram kunskap och insikter.Eberhards debattartikel får hård kritik, GP 27 december 2013

Kritik? Gnällspikuttalande från en som bevisar att han inte alls förstått att hans uttalande motbevisar det han påstår!
Leka fram kunskap och insikter?
Utöver journalistyrket, författaryrket och möjligen de fåtal som lyckats på dataspelfronten, så finns det INGA yrken ute i vanliga privata arbetslivet där det ens skulle kunna vara någon fördel att sakna allmänbildning inklusive internationellt gångbar utbildning men i stället hänvisa till att den som söker ett jobb är bra på att leka fram kunskap och insikter Vem får normala jobb på sådana meriter? Utöver uppräknade yrken – INGEN!

Samhällsdebattörer oavsett om de tillhör flumliberaler och/eller vänsternissar KAN INTE ETT JOTA OM BARN OCH UNGDOMARS UTVECKLING OCH INLÄRNING! Än mindre kan de kursmål och betygskriterier i de ämnen som legitimerade lärare har att undervisa i. Skulle någon vilja bli opererad av en vaktmästare som sett hur riktiga kirurger gör och slått upp det han inte förstått på Google?????

På vilken planet i universum har Henrik Arnstad lärt sig sådana dumheter? Tala genast om det så vi kan varna alla rymdfarare för tid och evighet att inte söka sig dit!

Read Full Post »