Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Flickor’

som flickor måste bli mer sedda och bekräftade. Bekräftade för de de är som individer och få reda på att föräldrarna älskar dem oavsett hur de ser ut, grupptrycket som kräver idealutseende finns bland ungdomar över allt, att de är älskade även om de inte skriver felfritt på proven om även om de inte idrottar så att de ligger i topp. Killar tar för sig speciellt inom familjer tar killarnas träningar och matcher ofta överhanden över tjejerna, att bara duga ändå det bör varje svensk förälder visa i ord och handling till sina flickor.

I skolan blir flickorna sedda. Även de flickor som brukar kallas de tysta flickorna. De blåläser för att de tror att varje prov måste vara felfritt. Det är en av avigsidorna när inte betyg ges som en naturlig del att vad än som sägs om flickans kunskap, hur hon sköter sig i skolan, för det gör hon i de flesta fall, så kommer flickorna tack vare sin tidigare utveckling än killarna mentalt tidigt i ett stadie där de försöker hitta sig själva genom att jämföra med andra. Har de då inte fått grundtryggheten hemma att de duger som de är, så är det lätt att de hamnar i märkesstress, provstress, känner sig icke önskade och icke sedda. Trots att de är det i skolan, men tyvärr inte alltid hemma. Flickorna är beroende av att få tid, inte kvalitetstid utan just tid, med sin förälder/sina föräldrar.

I skolan har flickor precis som pojkar i bästa fall 1,5 till 2 minuter ‘egen’ lärartid per lektion och en lärare har upp till 150 elever i veckan på högre stadie, förberedelser inför lektion, bortplockning inklusive borttagande av skräp som eleverna lämnar kvar dvs även fastsatta tuggummin och papper av alla de slag, gående till lärarrum – om de hinner – innan nästa lektion och däremellan självfallet rast som alla andra – dvs om de inte får den begränsad pga av rastvakt på skolgård, korridorer eller i matsal eller någon elev söker dem på lärarens ‘egen’ lunchrast. Lärare har dessutom en hel del inläsning, rättning av vanliga läxuppgifter, framtagande av skrivningsmaterial, rättning av skrivningar, lärarlags tid då ny kurslitteratur, nya skrivningar, inriktning av nästa kurs och anpassning av den för de elever som går i skolan, vidareutbildning, kollegium o.s.v. det finns inte en svensk ämnes- och stadiebehörig lärare som inte arbetar mer än tiden i skolan + den sk. förtroendetiden, dvs den tid som ligger utanför den som läraren är på skolan. Rättning hinns ytterst sällan med under den tiden för lärare som har flera årskurser och ofta mer än en klass i varje årskurs.

V70-föräldrarna finns speciellt när det gäller killar, V70-föräldrar, ett begrepp här i idrottskretsar i Göteborg, har föräldrar som kommer jagande släpper av barnen och undantaget första träningen då de går in för att noga kolla av när de måste baka och när de måste stå för kaffet och det andra vid matcherna. Sedan sticker föräldrarna och kommer ofta när träningen väl är över. De är lika illa de som många andra föräldrar som i och för sig curlar för sina barn, men inte ägnar dem tiden hemma vid köksbordet att förhöra dem på läxan, prata om hur dagen varit och vad de funderar över. Grabbar har ofta sina kompisar ofta i större ‘sammanhang’, inom idrotten eller på ungdomsgården. Tjejer har i bästa fall några få kompisar de litar på. Många säger att de inte riktigt litar ens på sin ‘bästis’. Har de då inte stödet hemifrån, det vill säga att föräldrar tar sig tid varje dag att finnas där, så hjälper det inte om lärarna hade haft möjlighet att ta mer tid med varje enskild elev. Arbetsdagen har sin begränsning i tid och med 120-150 elever går det inte att kräva mer tid utanför lektionstid till var och en av flickorna. De blir sedda, de lyckas oftast mycket bra på proven och de får beröm som de suger i sig men sedan känner sig osäkra på om de ändå duger eller om det bara är beröm som inte betyder någonting. Det är flickorna som står på led när lektionen är slut för att få mer bekräftelse, mer uppgifter och gång på gång få höra att de är duktiga. Det är i hemmet detta borde höras varje dag – Du duger som du är.

”Nu måste flickorna bli sedda”, Wendela Aftonbladet 28 augusti 2010

Read Full Post »