Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Fiskebeståndet’

allvarliga effekter på livet i havet, den okunskapen lyser som ett bål i de mycket oinitierade uttalanden som kommer från FN-s sk. Klimatmöte.

Vi börjar från början. Så sent som under mellankrigstiden fanns det jättar till fiskar i världshaven och i våra svenska fiskevatten. Verkliga fiskeäventyr kunde utspela sig i Öresund vid tiden för andra världskriget. Tonfiskar på upp till 700 kilo simmade in i farvattnen och hamnade i dödliga dueller med fritidsfiskare. Men när yreksfiskarna kom till platsen var äventyret snart över och tonfiskbeståndet utrotades helt och hållet. ur ingressen till Nordens jättar blev utrotade, Världens Historia nr 18 2012 sid 62.

Det är ett av de stora problemen som världshavens levande fiskar, organismer m.m. har haft att göra med på 1900-talet. Yrkesfisket gick till överdrift och blev rovfiske. Börja hemma sa en vis kung i Sparta. Och jag börjar med att klara ut att jag aldrig någonsin skulle ta Omega 3 från krillolja. Varför? Redan år 1979 fick jag i uppdrag att översätta och renskriva utredning om krillen. Teoretiskt sett skulle krill kunnat vara bra människoföda om det inte varit för det att flera av de mest rödlistade valarna har krill som huvudföda och behöver stora mängder varje dag. Att påstå sig värna om naturen och miljön samt ta rödlistade djurs huvudföda, vilket tyvärr förekommer även längs Väst Saharas kust där Marocko bedriver en annan av dessa rovfiskeindustrierna. Det de kallar skräpfisk och rovfisk i det fallet är också det huvudföda för ett stort antal av de övriga i Atlanten existerande fiskearterna som är rödlistade eller på gränsen till att bli det.

Som om inte det vore nog, så har vår plasthyseri resulterat i att microskopiska plastpartiklar finns i allt havsvatten och hamnar i fiskar likaväl som däggdjur som isbjörnar. Som jag själv lärde mig när jag hade hand om farligt gods och import av detsamma inklusive plastråvara, så är det tyvärr så att dessa microskopiska plastpartiklar hos hanarna anrikas i fortplantingsorganen och snabbt försämrar spermiers antal och kvalité.

För övrigt har jordens fiskar och däggdjur i havsvatten levt med 15 grader varmare havsvatten redan innan vår mänskliga tid här på jorden nått någon form av utveckling. Hur vore det om FN skaffade sig riktiga specialister och inte charlataner.

Hälften av all fisk kan försvinna, SvD 7 december 2012

Read Full Post »