Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Finlands historia’

Sergej Markov i svenska media kallad Putins sändebud är snarast en överrock som Ryska dumans äldre gammelkommunister och stalinister hängt på Putin tack vare att ryska konstitutionen till skillnad från Sovjetiska inte gör Putin till ensambeslutare utan han måste ha Dumans tillstånd för verksamhet utomlands. Ryska Militären har i ett par år kämpat en kamp med Rysk-Ortodoxa kyrkan om makten efter Putin. President Putin är alltför populär hos ryska folket för att militären skall våga ge sig på honom.

Lettland och Estland har anledning att vara rädda, DN 11 november 2014 Redan där visar Markov sin okunskap med historien. Lettland och Estland har historiskt sedan Hermaneriks tid haft nära förbindelser med Sverige. Att hota Lettland och Estland är samma som att hota Sverige. President Putin har flera gånger i tal visat att han är intresserad och kunnig i historia. Markov inte.

Ryska militären har utnyttjat kombinationen av upprustning av sina egna trupper samt EU-s fatala miss att inte sätta ner foten när Svobodapartiet under interimsregeringens flagg krävde att ryska språket inte längre skulle få vara offentligt språk i Ukraina. Russvenska/rusiska som fanns vid sidan om slaviska ryska språket som talats i Ukraina under mer än 1000 år, dvs längre än Ukrainska språket funnits. EU glömde också bort att tala om Ukrainas 60 år av Krims mer än 1000 åriga ryska historia

Alternativt har EU politiker mycket dålig koll på Svensk äldre historia. Vilket i och för sig inte är förvånande 😛
Frågan är vilka inom EU som låg bakom att EU glömde bort Krimtartarernas samarbete med nazistiska SS-trupper under Andra Världskriget samt även glömde bort att tala om att Svobodapartiet är och förblir ett fascistiskt parti.

Norah4you's Weblog

Uppriktigt sagt tror jag inte att President Putin är dum, snarare tvärt om. Men frågan är om hans personlige sändebud antingen inte kan historia, vilket jag vet att President Putin kan; eller om Sergej Markov medvetet p.g.a interna problem i Ryssland med ryska militären som försöker ta över efter Putin försöker få Finland och Sverige att göra tvärt om. Sergej Markov verkar i sitt sätt att uttrycka sig närmast som mamman som vill få på barnet tjockare kläder för att det är kallt ute och som till slut inser att det krävs ny taktik – förbjuda eller varna för det man vill skall ske.

Putins man varnar för svenskt ”rysshat”, SvD 8 juni 2014
Putins man anklagar Sverige för rysskräck, Expressen 8 juni 2014 Vi har tillräckliga besvär med extremister på ytterkanterna sådana påhopp för utan.
Varnar Finland för Natomedlemskap, GP 8 juni 2014
Varnar Finland för Natomedlemskap, Aftonbladet 8…

Visa originalinlägg 854 fler ord

Read Full Post »

Allt handlar om historia. Vilket Sergej Markov, som sägs vara President Putins personlige sändebud, verkar ha missat. Han har idag gjort uttalanden som tidigare endast Generaler i Ryska armen samt gamla Stalinister i ryska Duman brukar komma med. Om han är Putins val tvivlar jag starkt på. För det senaste dygnets utspel hör snarast hemma för andra herrar som kan komma efter Putin. EU-s länders media samt många ledande politiker i allmänhet och Sveriges dito i synnerhet verkar å andra sidan ha missat skillnaden i den ryska konstitutionen nu och den som rådde under Sovjetunionens tid före 1989.

Det är president Vladimir Putins personliga sändebud Sergej Markov som via Svenska Dagbladet och finländska Hufvudstadsbladets skissar ett brutalt framtidsperspektiv om grannländerna skulle närma sig Nato mera formellt.
Tredje världskrig

– Vill ni vara med och starta ett tredje världskrig? Antisemitismen startade andra världskriget, russofobin kan starta ett tredje. Finland är ett av de mest russofobiska länderna i Europa, efter Sverige och de baltiska länderna, säger Markov till de båda tidningarnas reporter.

När han ombeds förklara hur rysskräcken tar sig uttryck, hänvisar han till ”detta monstruösa ljugande om Ukraina”.
– Påståendet att Porosjenko valdes genom fria, rättvisa val är ju som att säga att Bashar Assad är demokratiskt vald!

Det uttalandet är extra anmärkningsvärt eftersom Putin, som träffat Porosjenko den senaste veckan, åtminstone antytt att Ryssland accepterat valet.Illa dolt ryskt hot mot Finland, GP 8 juni 2014
Finland varnas av Ryssland, Expressen 8 juni 2014
Björn-varning inför Lavrovbesök, Aftonbladet 8 juni 2014

Det är knappast från president Putin de orden kommit. Se tidigare bloggartikel idag Vad vill Putin själv” Så det handlar knappast om idag eller imorgon, men det är oroväckande för framtiden att ledande ryss försöker sig på med något liknande som Markov gör.

Slutsats

Under senaste 2-3 åren har ickedemokratiska grupper i Ryssland allt från gammelkommunister, stalinister m.fl i armen till kulturvänstern extremvänster kommit upp till ytan i Ryssland. Dessa grupper tycks liksom en del EU-kommissionärer och andra EU-politiker leva kvar i tiden före 1989. OM inte detta stoppas, så hotas verkligen Världsfreden, men inte från NATO-s sida utan från de som inte vill acceptera att 1989 är för länge sedan och 2014 är idag. Det är inte bara Sverige och Finland som snabbt kommit i farozonen. Det är så mycket mer.

Sergej Markov måste glömt att inte visa sina kort. För sättet att uttrycka sig är nästan exakt liknande det som Den ryska försvarsmaktens generalstabschef, general Nikolaj Makarov, kom med när han varnade Finland för att söka ett närmare samarbete med Atlantpakten Nato år 2012. Rysk general varnar Finland för Nato, svenska.yle.fi 2012/06/05

Den ryska presidentens närmaste rådgivare Sergej Markov uppmanar till bojkott av Ikea som han hävdar har skickat material till ukrainska armén, nationalgardet och högerextrema Högra sektorn. Ikea dementerar uppgiften bestämt.IKEA förnekar högerextremt stöd, DN 8 juni 2014 Börjar nästan undra om Markov tillhör de som saknat delar i inköpta IKEA-paket och fått åka flera gånger för att komplettera. Sådant IKEA-hat hör man sällan annars. Svordomar, ja visst. Men det är inte samma sak som att beskylla IKEA för att blanda sig i dagens Europeiska politik!

Det har sedan den självutnämnde huliganliknande separatistiske borgmästaren tog OSSE-gisslan som om det finns starka tecken att ryska armen inte helt och hållet och i varje fall inte utan fördröjning lyder President Putin. Det bådar illa för framtiden. Det vore illavarslande om frågan Vad som kommer efter Putin får ett så olyckligt svar som det som Sergej Markov förebådar. Personligen hade jag hellre sett en stärkt Rysk-Ortodox kyrka. Något som President Putin enligt meningsmotståndare även på Majdantorget i Ukraina under demonstrationerna verkat starkt för. (se kommentarinlägg i en av bloggartiklarna om Ukraina) Skillnaden är stor mellan den ryska armen och den Rysk-Ortodoxa kyrkan. Båda grupperna är lika starka patrioter däri ligger ingen skillnad. Men den förra har ännu inte skakat av sig kappan från Kalla Krigets dagar. Den senare har starkt vuxit fram igen och ser framåt inte bakåt.

Sergej Markov tycks tala om tiden efter Putin. Det är illavarslande som sagt. Värre är att EU-s ledande politiker begick misstaget att inte göra klart att de tog avstånd från att Svoboda, verkliga högerfötter, tog plats i Ukrainas interimsregering. Det var där senaste krisen började på allvar.

Vad Sergej Markov inte tycks förstå är att det ingalunda är så att Västländer i allmänhet och EU-länderna Sverige och Finland i synnerhet ingalunda anser att ryssar eller Ryssland är mindre värda. Tvärt om är det så att de man är rädd för är de man upplever som starkare och mer hotfulla, oavsett om detta är sant eller inte.

Människors upplevelser är subjektiva och likaväl som vi var många som under 1960-talet var rädda för Kärnvapenhotet, likaväl tog det lång tid i nordiska länderna innan tyskar betraktades som annat än tidigare nazister. I delar av vänsternisserörelsernas extrema grupper förekommer det än idag. Allt tar tid. De som inte har tid eller rättare sagt inte tar sig tid att läsa in sig på det som hänt i ryska konstitutionen i demokratisk riktning, de lever ibland kvar i tiden då ryske presidenten bestämde allt själv.

Nordens och Baltikums historia
För den som inte kan sin Östersjö/Baltic Sea historia, är följande en viktig påminnelse om att gränser och människor i områden alltid varit samma som nu. Ofta brukar vi i Sverige höra om Isländska sagornas versioner. Sagor som skrivits långt efter och på annan plats än där händelser hänt är mer att likna vid myter om de inte bevisas utifrån helt oberoende källor.

Nordens och Baltikums historia finns betydligt bättre beskrivet källor före år 1000 e.Kr. än någonsin de långt senare än händelserna skrivna Isländska sagorna. För de som vill se bevisföring/källkritisk analys av detta se: Från Tacitus till Tâhirs ruser (faller utanför Omvärldsanalys Norden oavsett när)

En av många källor som ger en annan historisk bild av den verklighet som rått runt Östersjön, Baltic Sea kallad på engelska en gång i tiden kallad Sueberhavet var Tacitus. Långt senare även kallad Varjagerhavet. Jag vill börja med att gå tillbaka till de första århundradena efter Kristifödelse. Fråm Tacitus

Analys av ett fåtal av Tacitus uppgifter om suionerna

Tacitus lämnar många konkreta uppgifter om suionerna: ”Suionum hinc ´civitates, ipso in Oceano, practer viros armaque classibus valent….quia subitas hostium incursus prohibet Oceanus.”[i]Trans Suionas aliud mare, pigrum ac prope immotum, quo cingi claudique terrarum orbem hinc fides, quod extremus…. tantum natura, ergo iam dextro Suebici maris litore Auesiorum gentes adluuntur, quibus ritus habitusque Sueborum,lingua Britannicae propior.”….”Suionibus Sithonum gentes continuantur, cetera similes uno differunt, quod femina dominatur: in tantum non modo a libertate, sed etiam a servitute degenerant.”[ii]

Om Tacitus är tillförlitlig, finns i texten ett antal uppgifter om dåvarande ”Sverige”:

P1. Suionerna bodde på en ö(?) ute i havet.

P2. Suionerna var sedan gammalt kända för att ha hög klass på sina vapen

P3. Suionerna bodde vid Sueberhavet. På den högra kusten av samma hav bodde esterna (Austi)[iii]

P4. Sitonerna skilde sig från Suionerna genom att Sitonerna tillämpade matriarkat.

P5. Suioner och Sitoner bor nära varandra.

P6. Suionerna anslöt sig i viktiga frågor till Sitonerna.

P7. Efter Suionernas och Sitonernas område slutar Suebernas land

P1 tyder på att Tacitus beskrev Skandinavien. Tacitus ger däremot inga klara geografiska uppgifter om var suionerna bodde. Däremot lämnas uppgifter som, om de är tillförlitliga, går att analysera för att få mer kunskap om dåtidens Skandinavie: Suionerna bodde på ena sidan Sueberhavet och att Esterna bodde på andra sidan samma hav. P1 och P3 medför därför att vi vet något konkret om Suionerna:

P1. Suionerna bodde ute i havet. (på en ö, en halvö eller fast land?)

P3. Suionen bodde vid Sueberhavet. På den högra kusten av samma hav bodde esterna (Austi).

S1 Suionerna bodde på andra sidan Sueberhavet(Östersjön) i förhållande till esterna.

För att P1 och P3 samtidigt skall kunna vara sanna, måste Suionerna bott på Östersjöns västra kust. Med andra ord, om Tacitus är tillförlitlig, så bodde Suionerna någonstans längs Östersjökusten från Skåne i söder och upp till mellersta Sverige. P4 tyder på att Suioner och Sitoner är två folkgrupper.

P5. Suioner och Sitoner bor nära varandra.

P6. Suionerna anslöt sig i viktiga frågor till Sitonerna.

S2 Suioner och Sitoner tillhörde åtminstone inte samma folkgrupp.

Om P5 är sann, ger Germania skäl att anta att sitonerna bodde bortom suionerna. Om P6 är sann, går det inte att utesluta, att Skandinavien(= suioner och sitoner) under Tacitus tid hade ett försvarsförbund. P5 och P6 bekräftar, förutsatt att Tacitus uppgifter är sanna, att suioner och sitoner inte tillhör samma folkgrupp. Under förutsättning att Sitonerna går att knyta till Mälardalen runt år 0, så bodde Suionerna på Tacitus tid någonstans från Skåne upp till och med Södermanland. Var sitonerna var bosatta runt Mälaren är därmed inte klarlagt. Tacitus uppgifter får, om de är tillförlitliga, långtgående konsekvenser för synen på Sveriges äldre historia.

Suionernas vapen

Uppgiften att suionerna var välkända för sin höga klass på vapen, implicerar att suionerna själva kunde tillverka högklassigt järn. Detta innebär att om ett område skall identifieras som Suionernas område på Tacitus tid, krävs det att området utifrån arkeologisk kunskap går att bevisa att det hade hög kvalité på järnföremål som tillverkades. lokalt. Den inhemska produktionen pekar på att kvaliten i järnet skilt sig mellan olika områden. Fosforhalten varierar starkt i fynd från olika delar av Sverige. Hög fosforhalt gör järnet mer lättarbetat t.ex. till vassa eggar/dubbelsidig slipningar m.m. Fynden från Öland, Gotland, Östergötland, Västergötland, Bohuslän och Dalsland har högre fosforhalt än liknande fynd från Skåne, Mälarlandskapen och Dalarna.[iv] Om järnkvalité beaktas, så borde innevånare på Öland, Gotland, och i Östergötland, Västergötland, Bohuslän – Dalsland haft större förutsättningar att tillverka högkvalitativa vapen än vad järnåldersmänniskorna runt Mälaren hade. Detta innebär att Tacitus texter, vattennivåer i Östersjön samt järnkvalitén i olika delar av Sverige talar mot teorierna att svearna bodde runt Mälaren på Tacitus tid.

Suebernas land, Sueberhavet

Tacitus berättar att Suebernas område slutar efter Suionernas och Sitonernas område. Östersjön kallas för Sueberhavet. En logisk semantisk analys ger därför ytterligare uppgifter.

P7. Efter Suionernas och Sitonernas område slutar Suebernas land

S1 Suionerna bodde i havet på andra sidan Sueberhavet(Östersjön) i förhållande till esterna.

S3 Suebernas land omfattade Suionernas och Sitonernas område

Om Tacitus är tillförlitlig, kan Suebernas land ha omfattat delar av södra och östra Skandinavien. Inom Suebernas område levde i så fall minst 2 folkgrupper: Suioner och Sitoner.


div>

[i] Tacitus, Germania 44

[ii] Tacitus, Germania 45

[iii] ” … ergo iam dextro Suebici maris litore Auesiorum gentes adluuntur…”

[iv] Serning Inga, Prehistoric Iron Production, ur Iron and Man i Prehistoric Sweden, Stockholm 1979, sid 53

 
Utdrag ur: Johansson Inger E, Källorna till svenskt 800-tal i europeiskt perspektiv, en kritisk granskning av Lars Gahrns avhandling Sveariket i Källor och historieskrivning; D-uppsats Historia Linköpings Universitet Institution Tema Avdelning för Historia 1995

Read Full Post »

Uppriktigt sagt tror jag inte att President Putin är dum, snarare tvärt om. Men frågan är om hans personlige sändebud antingen inte kan historia, vilket jag vet att President Putin kan; eller om Sergej Markov medvetet p.g.a interna problem i Ryssland med ryska militären som försöker ta över efter Putin försöker få Finland och Sverige att göra tvärt om. Sergej Markov verkar i sitt sätt att uttrycka sig närmast som mamman som vill få på barnet tjockare kläder för att det är kallt ute och som till slut inser att det krävs ny taktik – förbjuda eller varna för det man vill skall ske.

Putins man varnar för svenskt ”rysshat”, SvD 8 juni 2014
Putins man anklagar Sverige för rysskräck, Expressen 8 juni 2014 Vi har tillräckliga besvär med extremister på ytterkanterna sådana påhopp för utan.
Varnar Finland för Natomedlemskap, GP 8 juni 2014
Varnar Finland för Natomedlemskap, Aftonbladet 8 juni 2014
Varnar Finland för Natomedlemskap, di.se 8 juni 2014
Varnar Finland för Natomedlemskap, Helsingborgs Dagblad 8 juni 2014
Bort med pekpinnarna. Finland är ett fritt självständigt demokratiskt EU-land. Finland som alla andra demokratiska länder är värda respekt och inte något annat.

En sak om Finland. Finska historien är ingalunda så finsk som Sannfinnarna i Finland tror. Men den har också något som går tillbaka till den tid då kvenerna, de verkliga kvenerna som varken talade samiska eller finskt tungemål, bodde i de många sjöarnas land. Vi i Sverige har samma attityd. Ni som läst min blogg vet vad jag talar om med första delen av de dryga tusenåriga citaten om Suionen och Gutai: Arroganta, nonchalanta och lättstötta. Finns inget som retar en nordbo oavsett etnisk härkomst mer än när någon utifrån kommer med pekpinnar.
Finns inget som ställer till mer problem i våra skolor än att komma med förbud utan att lyssna och få med sig klassen. Tvärsemot är ofta vad som gäller och har gällt i alla tider. Säg inte att någon inte får om det inte står i lagen – säg inte att någon ”måste” och försök absolut inte att skriva ”rasist” epitet på en nordbo. Finns inget som retar en svensk, och till svenskar räknar jag alla som är svenska medborgare samt ”vuxit” in i svenska manér, mer än när någon försöker klistra etiketter på oss.

Kan näppeligen tro att Sergej Markovs chef kan sin europeiska historia önskar att så split i förbindelserna genom att säga det Sergej Markov sagt. Börja med att gå hem och fråga President Putin, och bara honom, vad han vill. Att lyssna på de som hela tiden försöker ana ugglor i mossen är att ge råg i ryggen till hela Europas, inte bara EU:s, vänsternissar och psedoliberaler som lever helt i sin egen värld.

Jag har under åren efter slutet av 60-talet (se tidigare blogg om bal i Lund) sett hur dessa sk. kulturellt begåvade (i sin egen lilla världs värdering) tillsammans med verkliga högerfötter fått fotfäste i media efter media. Ja det är rätt att det finns de som här i Norden och i EU försöker återuppväcka gammalt rysshat inte bara från Sovjetunionens tids kommunisttid. Inte finns det väl skäl att väcka den björn som sover?

Finns det något som retar folk oavsett var, vilka eller när, här i Norden, så är det uttalanden som de Sergej Markov gjorde till SvD som retar. Respekt får man om man själv respekterar att andra har samma rättigheter till yttrandefrihet, åsiktsfrihet, handlingsfrihet som de man själv har. Att det finns alldeles för många vänsternissar och högerfötter i det nyvalda EU-parlamentet underlättar ingalunda om något land utanför EU försöker komma med pekpinnar. Risken finns att båda grupperna blir stärkta i sin egen speciella ”som jag tycker”-tro och att många människor som aldrig orkar (eller möjligen inte vill) sätter sig på tvären. Skapa en jätte av ett sandkorn är ingen bra lösning. Som jag ser det handlar det om att:

* Ge och ta

* Respektera andra länder och områdens rätt att bestämma själv obs notera att jag i bloggen vid flertal tillfällen fört fram den historiska skillnaden mellan Krimhalvön och östra Ukraina. Se länkar längst ner.

* Att EU sätter ner foten mot höger- och vänsterextremister och att Ryssland hjälper till att sätta ner foten

Det finns en sak som bara Ryssland kan hjälpa till med: Försöka att få europeér som är födda efter Andra Världskriget att lära sig historian. Vi får i våra skolor bra, ibland bättre ibland sämre, utbildning om vad som hände från Finland via Estland ner till Jugoslavien och västerut under Andra Världskriget. Tyvärr är det nästan bara Stalingrad, Moskva och några få andra ryska krigsområden som européiska skolor har med i läroböckerna. D.v.s. utom det som handlar om pogromer och judeförföljelser i östra Europa, så kan de flesta ytterst lite om historien från Rurik och fram till Andra Världskrigets slut.

Tillägg 14.55 Rysslandskännare ”chockad” över Markovs uttalanden, SvD 8 juni 2014

Tillägg 17.12 Putins sändebud varnar för tredje världskrig, DN 8 juni 2014 Kan knappast tro att ”sändebudet” fått några som helst direktiv i den riktningen av Putin. Det låter som om det varit i militär matrielpåse innan det kom i säck! Jfr med uttalandet från 2012: ett tal vid Försvarskursföreningens seminarium vid Helsingfors Universitet i dag sade Makarov att Finland i stället borde intensifiera sitt samarbete med Ryssland.

Det militära samarbetet mellan Ryssland och Nato framskrider väl och ät till nytta för bägge parter. Samarbetet mellan Finland och Nato är däremot ett hot mot Rysslands säkerhet, sade Makarov.Rysk general varnar Finland för Nato, svenska.yle.fi 2012/06/05 För mig personligen verkar det som om en av överrockarna som Ryska armen och Duman försåg Putin med efter senaste ryska valet inte förstått ryska konstitutionen. Att Markov inte förstår Finska Konstitutionen och inte kan historia det står klart.

Länkar ur mina bloggar:
Från Tacitus till Tâhirs ruser
Nestorskrönikan bekräftas av Vita Ansgari
Rysk-Ortodoxa kyrkans historia
Vladimir den store och Sviastoslav av Kiev
Rysk-Ortodoxa kyrkan och Kiev
se även: Vad kommer efter Putin?

* Det viktiga är inte att ha rätt utan om att handla rätt

Read Full Post »

kanske är det därför någon förde fram hennes namn så hon blev Försvarsminister? För frågan är i vilket parallellt universum den svenska Försvarsministern lever i? Karin Enström tillbakavisar Mikael Odenbergs angrepp.

– Jag delar inte den bilden. Vi har stärkt vår försvarsförmåga sedan 2006 och vi ska fortsätta stärka vår försvarsförmåga, säger hon.
Hon påpekar att försvarsanslagen höjts under de senaste två åren.

– Vi har höjt anslagen. Förra året för materiel och för i år anslagen när det gäller personalkostnader, säger Karin Enström.Enström slår tillbaka mot försvarskritiken, DN 14 januari 2014 Vad hjälper ‘höjda’ anslag om de inte täcker upp kostnadsförändringen från det att något är beslutat att beställas tills dess det är beställt; när ‘höjda’ anslagen inte räcker till för att täcka nödvändig övning och utbildning av redan anställd personal där personalens löner fått släpa efter för att anslagen inte ens följt index? Som sagt – hon har inte varit ett generalsämne, är det inte och lär nu ha gjort bort sig för alltid. Det är tillåtet att vara dum. Dumt att bevisa det!

Odenberg sågar försvarspolitiken, GP 14 januari 2014 Det gör han rätt i!

Anders Björk, tidigare M-försvarsminister liksom även Mikael Odenberg varit en gång, säger: – Jag har all förståelse för Mikael Odenbergs uttalanden, säger han.

– Jag har själv sen mycket lång tid tillbaka sagt ungefär samma sak. Jag är också förvånad över hur regeringen agerat de senaste åren.

Anders Björck riktar sig direkt till statsminister Fredrik Reinfeldt:
– Jag är besviken och bekymrad, och förvånad över att han inte dragit några andra slutsatser.

Enligt Anders Björck har Folkpartiledaren Jan Björklund rätt när han talar om oron för den militära upprustningen i Ryssland.
– Det är därför jag är så förvånad, säger Björck.
Anders Björcks hårda kritik mot Enström, Expressen 14 januari 2014

Karin Enström (M) håller tal om försvarsförmågan, Aftonbladet 14 januari 2014 Skall hon tala om Försvarsförmågan av huvudstaden? Som Göteborgare vidhåller jag att det bästa med Stockholm är tåget till Göteborg…..
Odenberg sågar M:s Försvarspolitik, SvD 14 januari 2014
Allan Widman stöttar kritiken mot försvaret, Expressen 15 januari 2014

Read Full Post »

Nato behöver oss. Det är dags att våra politiker slutar upp att vara Naiva trädkramare till politiker Hela Sverige inte bara Stockholm skall försvaras. Hela Sverige skall leva!

Det är inte så att Sverige idag eller ens så länge Putin sitter vid makten i Ryssland behöver Nato till närmelsevis lika mycket som vi inom den närmaste 10 års perioden kommer att behöva Nato. Rötterna till det redan pågående spelet om vem som skall få makten i Ryssland går tillbaka till när Jaroslavs död. Jaroslav var Olof Skötkonungs svärson i giftermålet mellan Ingegerd (i Ryssland känd som Anna, en av Rysslands första helgon). Rötterna har alltså inte bara att göra med de som blev gammelkommunister, trotskister i det dolda, stalinister och sk. frihetskämpar i ryska delstater gentemot Rysk-Ortodoxa kyrkan. Kan man inte ett lands historia, är det svårt att spå framtiden.

Det blir väl ingen annan råd än att Löfven och Reinfeldt får ställa sig tillsammans och sjunga någon av alla de sånger som handlar om en drömvärld som inte funnits, inte finns och med största sannolikhet aldrig kommer att finnas. Om de inte tar varandra i handen och sjunger We shall overcome….some day. vill säga

Naiva politiker är inget att hålla i handen när åskan går!Naiva trädkramare till politiker, Norah4you 14 januari 2014

Lika hård som ett löskokt ägg, SvD ledarsida 14 januari 2014 Om svenska försvaret och Natofrågan.
Björklund vill återinföra värnplikt, DN 13 januari 2014 Bra tanke om man i allmän värnplikt utöver det som fanns förr också inkluderar värnplikt inom vård av äldre och sjuka samt ser till att under värnplikt utbilda så många som möjligt i enklare sjukvård samt ge möjlighet att skaffa körkort för bil och lastbil. Hela samhället skulle tjäna på detta inte bara i orostider.

Read Full Post »

är något jag aldrig trodde att skulle förekomma under längre tid i det parti jag röstar på, Moderaterna. Men så är det. Lika naiva trädkramare finns bland regeringens moderater som någonsin Socialdemokraternas Löfven och Co som talar om Asien som oroligt hörn av världen. Ursäkta alla trädkramare, men verkligheten gäller.

Verklighetens Sverige

Verkligheten i Europa, inom EU och utanför EU:s gränser är så långt ifrån lugn och stilla som tänkas kan. Vänsternissar en del samma som på 70-talet andra barn till dessa eller vildvuxna rosor som vuxit upp runt Stureplans allt annat än vattensprutande oaser lika obotligt historiskt okunniga och naiva om nutiden som en del som falskeligen säger sig verka för en bättre miljö samtidigt som de begär in pengar för att rädda isbjörnar trots att varje enskild isbjörn vid årsskiftet precis som vid alla årskiften de senaste 100 åren som minst haft egen yta motsvarande halva staden New Yorks yta, alltså inte bara halva Manhattan.

Vart en hel del pengar har gått utan att redovisas, det är frågan. Inte har de gått till att stärka Sverige inte. Varken militärförsvarsmässigt eller civila försvaret av vår gemensamma grund för att få fortsätta som fritt land. Civila försvaret? Ja jag syftar på det som inte brukar räknas in av vanlige Svensson i det som kallas Totalförsvaret: Rent vatten, fungerande kommunikationer såväl vad gäller transport av människor som distribution av mat. Men å andra sidan, har svenska media helt missat att vi här i Sverige de senaste fem åren under medias och Oppositionens klagan på t.ex. järnvägsnätet har haft samma ställverk och samma växlar som trots att de helt bytts ut ändå av någon outgrundlig anledning fortsätter att gå söner. Alltså inte bara vanligt underhåll….. Har media och politiker missat alla tillfällen då reservsystem för energi inte fungerat. Ofta år efter åt på samma sjukhus och andra viktiga ställen runt landet?

Sverige mer än Stockholm

Sverige är mer än Stockholm. Det är gott och väl om Stockholm försvaras. Men hur skulle Stockholm klara sig utan Norrlands järnindustri och vattenfall? Hur skulle Stockholm klara sig om transporterna till sjöss och på land inte längre fungerar. Samtidigt som svenska försvaret rustats ner sedan 1968 och framåt, främst av Socialdemokrater historiskt sett fram till GP:s andra regering, så har Sverige också blivit mer och mer energiberoende när det gäller viktiga funktioner som uppvärmning av hus vi bor i oavsett om eget hus eller flerbostads hus. Vattnet vi dricker kräver mer energi idag än tidigare för att driva nödvändiga pumpar, reningsverk och avloppssystem så att vi får drickbart vatten och kan rena från föroreningar. Vad vore vattenhålet vid Stureplan om alla normala nödvändiga funktioner i övriga landet slagits ut. En samlingspunkt för naiva som snabbt skulle tvingas växa upp i en allt annat än fridfull och demokratisk omvärld.

Naiva politiker

För många politiker idag är EU, fast då utan att de satt sig in i skillnaden mellan Sverige och de flesta andra EU-länderna när det gäller Nato, svaret på alla lösningar. Oron inom EU handlar inte bara om den mycket viktiga försvarsfrågan. Oron handlar heller inte bara om den ekonomiskt instabila Euron. Trots att de frågorna är underordnade den historiska verklighetens långa rotskott, så går naiva politiker troende att ett Europas Förenta Stater skulle vara lösningen. Det hade möjligen varit en lösning på 1800-talet, men idag är det som att lägga tunga taktegel på ett hus där man tagit bort viktiga bärande balkar. Sedan kan man mycket väl finna både positiva och negativa sideffekter av att vi är med i EU. Inte tu tal om det. Men det gäller att ta bort skygglapparna.

I land efter land inom EU jäser det p.g.a flera olika omständigheter. En gemensam omständighet är att det förekommit felaktiga uppgifter som spridits om vad demokrati innebär och varför det är viktigt att försvara den demokrati vi har. Det är inte möjligt att som naiva gröna trädkramare gå och tro att vi lever i en Rosseaus frihetsdrömvärld som aldrig funnits i verkligheten.

Lika lite som det är möjligt eller ens lämpligt att låta varje människa få tillgång till all kunskap om allt, lika lite är det möjligt att bortse från att det krävs försvar inte bara i form av militärt försvar, hemvärn m.m. för att försvara den demokrati de flesta av oss är bereredda att stå upp för. De flesta? Ja bortsett från vänsternissar till vänster om det svenska Vänsterpartiet och högerfötter till höger om Sverige Demokraterna.

Desinformation sprids via media som matas med allehanda falska och halvfalska uppgifter som de som lärde in sin Samhällskunskap, sin Fysik, sin Kemi, sin Biologi och sin Historia borde kunnat se igenom om de bara fått verktygen. Verktygen i form av källkritisk analys i stället för att fås att tro att allt går att hitta på nätet och att det som står på nätet är sant. Lika lite är det att lita på som när en äldre släkting till mig för tjugo år sedan använde sig av läsande av Svensk Damtidning för att få reda på vad som hände i Sverige.

Hårda ord? Ja så är det. Men nu har jag fått nog av naiva trädkramande politiker som likt strutsen gömmer huvudet i sanden eller vänder sig på andra sidan för att somna om när problemen, verkliga problem, sätts på bordet!

– Regeringen har kört fast, säger förre försvarsministern Mikael Odenberg (M) i en intervju med DI.
Reinfeldt sågas – av sin egen ex-minister, Aftonbladet 14 januari 2014
vad står det då i den intervjun? Jag bara undrar för inte fick jag fram den intervjun vid sökning på di.se. Borde stå på nätet också…..
Reinfeldt försvarar försvarspolitiken, Expressen tv 13 januari 2014
Hårt S angrepp mot försvarspolitiken, GP 13 januari 2014
Så långt så gott men när samme Löfven säger: Stefan Löfven (S) gav i dag sin syn på den säkerhetspolitik han vill se framöver.

Han varnade också för Kinas framfart och situationen i Korea.
– Risken för krig där är långt i från över, säger han.
Risken för krig är långt i från över, Aftonbladet 13 januari 2014 Hm hur står det till med kunskaper i svenska språket? Långt ifrån vore mer riktigt….

Inte utan att jag är glad att jag inte har Löfven vid min sida om den lede fi kommer 😛 Asien i all ära men det är i vårt närområde som getingbon och bålgetingbon finns! Säkerhetspolitiskt osäkert närområde, Norah4you 4 oktober 2013> respektive Vad kommer efter Putin del 2, Norah4you 16 juli 2013

Det är inte dagens situation i Europa och världen som går att förutsätta att den är densamma om 10 år eller om 20 år. Det tar minst 10 år om vi satsar extra 40 miljarder här och nu samt 10 miljarder varje år INNAN vi får ens upp ångan och har pengar inte bara för materiel utan också för utbildning samt samträning. Visst är det bra med samarbete med Finland….. men hur bra har Sverige försvarat Finland genom historien och hur bra har Finland trots stora mänskliga uppoffringar i form av lidande och liv kunnat försvara sig själv?

Nu fördjupar vi samarbetet, Försvarsminister Karin Enström (Sverige) och Försvarsminister Carl Haglund (Finland) på SvD Brännpunkt 14 januari 2014

Naiva okunniga politiker är naiva okunniga politiker även om de fått försvarsutbildning och tjänstgjort i försvaret. Sveriges försvarsminister är en katastrof. Säger jag som är moderat. Det är lika tokigt som när Mogens Glistrup sa sina berömda ord om Danmarks försvar. Mogens Glistrup föreslog att man skulle ersätta Danmarks försvar med en telefonsvarare som sa Vi ger oss. på ryska
Tokiga idéer blir inte bättre för att det är politiker som framför dem.

Sant är att Löfven och Socialdemokraterna stoppar Natodebatten lika mycket som Reinfeldts envisa motstånd till att ta upp frågan på bordet.
Löfvens tabu stoppar debatt, Ledarkrönika GP 14 januari 2014
Reinfeldt: Svenskt Nato-medlemskap inte aktuellt, DN 12 januari 2014

Sant är också Lätt slå ut Sverige med störningar i sjöfarten, GP debatt Hans Corell ledamot i Örlogsmannasällskapet m.m., Dag Klackenberg ledamot i styrelsen för Folk och Försvar m.m., Peter Nordbeck viceamiral (p), ledamot i Krigsvetenskapsakademin m.m., Leif Vindevåg ledamot i Krigsvetenskapsakademin m.m. på GP debatt 12/13 januari 2014 Sverige är ett avlångt land beroende av mycket energi och goda transporter på land och i hav.

Sant är även att Sverige som litet land behöver Nato mer än Nato behöver oss. Som Utbildningsminister Björklund, fd lärare på Försvarshögskolan uttrycker saken: Björklund: ”Sverige med i Nato senast 2020”, Aftonbladet 13 januari 2014

Miljömupparna är inte heller de annat än naiva: Rödgröna sprickan i försvarsfrågorna, Expressen 14 januari 2014 alldeles för många är naiva. Miljömupparna är inte bara naiva, de har inte ens gjort sin hemläxa om vad som ger Sverige inkomster och kritiserar Jas-export som vore det brända kolbitar de inte vill ta i.

Det är inte så att Sverige idag eller ens så länge Putin sitter vid makten i Ryssland behöver Nato till närmelsevis lika mycket som vi inom den närmaste 10 års perioden kommer att behöva Nato. Rötterna till det redan pågående spelet om vem som skall få makten i Ryssland går tillbaka till när Jaroslavs död. Jaroslav var Olof Skötkonungs svärson i giftermålet mellan Ingegerd (i Ryssland känd som Anna, en av Rysslands första helgon). Rötterna har alltså inte bara att göra med de som blev gammelkommunister, trotskister i det dolda, stalinister och sk. frihetskämpar i ryska delstater gentemot Rysk-Ortodoxa kyrkan. Kan man inte ett lands historia, är det svårt att spå framtiden.

Inflikat tillägg 15 januari 2014.
Ommålad politisk karta i Sverige
I och för sig bör ingen som kan sin svenska historia och vet hur man gör källkritisk analys förvånas att Vänsterpartiet visat sig stå på mer demokratisk och realistisk grund än en del miljömuppar och samtliga autonomagrupperingar till vänster om svenska Vänsterpartiet. Men ändå. Försvarsveckans stora nyhet:
– Vänsterpartiets försvarspolitiska talesperson, Torbjörn Björlund, har krävt högre försvarsanslag och talat om dramatiska ökningar från dagens 1,15 procent av BNP. När jag talade med honom efter hans framträdande så sade han att det handlade om att på sikt nå upp till spannet 1,5-1,7 procent av BNP. Det handlar i så fall om tvåsiffriga miljardbelopp i ökade försvarsanslag.”Mest uppseendeväckande är att V vill höja försarsanslaget, SvD 14 januari 2014

Det blir väl ingen annan råd än att Löfven och Reinfeldt får ställa sig tillsammans och sjunga någon av alla de sånger som handlar om en drömvärld som inte funnits, inte finns och med största sannolikhet aldrig kommer att finnas. Naiva politiker är inget att hålla i handen när åskan går!

Read Full Post »