Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Finansstupet’

är vad som USA:s kongress står inför OM inte representanthuset senast idag onsdag fattar beslut att stödja det framförhandlade alternativet som tagits i USA:s senat….
På torsdag ska en helt ny kongress sväras in. Både representanter och senatorer byts då ut vilket innebär att förhandlingarna måste börja om från början. Jag är inte för det här förslaget, Expressen 2 januari 2013

Men USA är de facto redan över det s.k. Finansstupet. Då nyårsnattens uppgörelse inte har godkänts av kongressens båda kamrar har USA formellt fallit utför budgetstupet.

Obama manar representanthuset att rösta ja till överenskommelsen ”utan dröjsmål”. Om så sker hinner få medborgare, utom de rikaste, i praktiken märka av några skattehöjningar. Republikansk skepsis kan sätta stopp, GP 1 januari 2013

Samtidigt så vägrar Senaten att acceptera ens det minsta förslag till förändring av avtalstexten som den skickat till Representanthuset. Vilket i sig kan leda till en Författningsproblematik. Senaten har inte rätten enligt U.S. Konstitution att sätta sig på Representanthuset. President i USA kan inlägga veto och därigenom skjuta upp lagar, Senaten kan bara ‘stalla’…. och liksom Representanthuset sätta käppar i hjulet för det andra benet i den beslutande kongressen.
Senaten tar inte upp ändringar som representanthuset eventuellt vill göra i senatens uppgörelse om hur USA ska undgå det hotande budgetstupet, säger en medarbetare i ledningen för senatens demokrater.

Joe Boehner, republikan och talman i representanthuset, har lovat att hans kammare ska ta senatens överenskommelse under övervägande. Samtidigt har han hållit öppet för ändringar i den – ändringar som senaten måste godkänna för att de ska bli giltiga. Senaten kommer nobba ändringar i budgetavtal, DN 2 januari 2013

Vilket i sig leder till ett låst läge i två dagar, minst, om Representanthuset inte godkänner Senatens mer eller mindre ultimatum på förslaget. Hur situationen blir efter torsdag då nya (i de flesta fall oftast gamla) svärs in till Senat och Representanthus på torsdag? Ingen vet. Det kan mycket väl bli ‘Börja om från början, börja om på nytt…’
Här och nu vilar allt ansvar på Representanthuset… men budgetstupet/finansstupet har redan trätt i kraft i och med att man inte började med att förlänga de skattelagar som hade slutdatum klockan 00.00 mellan 2012 och 2013….
Tyvärr fanns ändå en politisk logik både i att budgetstupet skapades och i att den uppsatta gränsen passerades. Kategoriskt motstånd mot skattehöjningar har blivit själva det sammanhållande kittet i det republikanska partiet. Därför blir den politiska inramningen viktigare än både innehållet och syftet med besluten.

Före årsskiftet hade beslut om skattehöjningar varit just skattehöjningar. Men i och med att de automatiska höjningarna formellt trätt i kraft kunde beslut med samma innehåll i stället klassas som skattesänkningar.

Republikanska senatorer röstade i går ja med motiveringen att de räddade medelklassen undan en skattechock. Samtidigt kunde de svära sig fria från ansvar för att personer med en årsinkomst över 400.000 dollar inte längre skulle omfattas av de tidsbegränsade skattelättnaderna. Under samma mörka moln, DN huvudledare ledarsidan 2 januari 2013

Representanthuset avgör budgetstrid, SvD 1 januari 2013
Allt ansvar vilar på representanthuset”>Allt ansvar vilar på representanthuset, Aftonbladet 1 januari 2013

Se även: Pushing a mountain, Norah4you 1 januari 2013

Read Full Post »

is exhausting. Pushing a mountain of debts that needs to be financed here and now calls for bank note press to be working 8 to 5…. is that right? Sounds like tune singing in my ears singed without precision…
Postponing a budget decision two months to avoid the Financial cliff problematic today January 1, 2013. Doesn’t sound realistic. It doesn’t make sense. Is it possible to do so according to the United States Constitution. Not that I am aware of.
Is it possible that US politians are as bad understanding the Laws they once voted on as the Swedish are? Can that be true?

If not A then B in every book of Logic means that it’s either A or B. Thus if B is old laws that for a period in time ending 00.00 the night between 2012 and 2013, and no decisions to extend the time for B is voted for nor A is voted for, in my book of logic that means that B is in place. Has any reports been made that an extension been two months has been up for voting? Not as far as I been reading. Thus the only conclusion I can arrive to is that what might have been correct according to Swedish Constitution (Sveriges Grundlagar) is a bit strange to be legal by the U.S. Constitution. Is that correct?
Very strange….. Debt ceiling reached or not…..

”I can confirm we will reach the statutory debt limit today, Dec. 31,” a Treasury Department official said.

As expected, Treasury Secretary Tim Geithner submitted a letter to Congress on Monday saying he had begun a ”debt issuance suspension period” that would last through Feb. 28. That means Treasury will employ a series of ”extraordinary measures” so it does not exceed the debt limit, currently set at $16.394 trillion.

Such measures include suspending the reinvestment of federal workers’ retirement account contributions in short-term government bonds.

By taking those steps, Treasury can buy about $200 billion of headroom. That normally can cover about two months’ worth of borrowing, although continuing uncertainty about tax rates and spending make it hard to determine precisely how long the extraordinary measures will last. CNN Money December 31, 2012: 6:20 PM ET

But be realistic. A respit in time regarding debt limits, is not the same as postponing a decided limit date in laws regarding taxes. It’s not the same as voting. A decision without voting, can that really be legally correct according to U.S. Constitution? Here and now they have almost one hour and 30 minuits to vote for an extended limit. Will they?

Wall Street Journal tells that U.S. Budget Compromise Deal Reached, wsj.com The article is 20 minuits old that means a bit more than an hour to go….
But in same paper: Deal Leaves Lawmakers With Plenty More to Do, wsj.com December 31, 2012, 10.26 p.m.ET
Does that mean that lawmakers will have to work until the end of the year 2012 Western Time and that the new laws needs to be voted for before than? Or what?

Två månaders frist för budgetstupet, GP 31 december 2012 uppdaterat 02.57 1 januari 2013
Senaten enig om budgetfrist, SvD 1 januari 2013 hmm…. enig om budgetfrist, säger tyvärr inget om vad som hänt med de lagar som slutade gälla klockan 00.00 om inte annat beslöts och de lagarna handlar inte om budgeten i sig utan om de skattesänkningar som infördes under Bush och som undan för undan förlängts fram till 00.00 mellan 2012 och 2013…. 🙂

”Senaten har nått en kompromiss”, Aftonbladet 1 januari 2013 Så långt så gott och även ett steg att rösta om en kompromiss som avser att skjuta upp budgetbeslutet, men det är inte det som det gäller utan att beslutet också inkluderar det som är skrivit i ett antal lagar om slutdatum. Slutdatumet måste ändras för att Finansstupet ens skall kunna anses undanröjt även om beslut om förlängd tid för budgetbeslutet tas. Formalia är viktig när det gäller juridik.

Så var det ju det där med Representanthuset som också måste besluta….. USA:s senat har godkänt en överenskommelse som ska ge staten ett tillskott på 600 miljarder dollar och undvika budgetstupet. Senare i dag väntas representanthuset rösta i frågan Delseger för Obama om budgetstupet, GP 1 januari 2013
USA:s stenat röstar ja till uppgörelse, Expressen 1 januari 2013
Uppgörelse godkänd i senaten, SvD 1 januari 2013
Uppgörelse godkänd i senaten, DN 1 januari 2013
”Senaten har nått en kompromiss”, Aftonbladet 1 januari 2013

US media: Senate passes package to avert fiscal cliff; House votes next, cnn.com January 1 2013

Read Full Post »

och svensk tv oavsett om det är den ena eller den andra kanalen lyckas med att misslyckas att glädja. Slutade titta på Grevinnan och betjänten när de flyttade den till tidig kväll. Sedan alla dessa repriser på filmer som gått flera gånger under året. Förr var det ofta samma filmer som kom under nyårsnatten. Det var roligt med kontinuitet som man kunde resa sig från innan reklamkanalerna kom. Själv tycker jag inte om SvT:s kanaler. Alldeles för vänstervridna och politiskt korrekta. Inget som sticker ut undantaget i debattprogrammen.

Tittade nyss en halvtimma trots allt på SvT. Om Marilyn Monroe. Det som kunde blivit en höjdare med oförutsedda klipp och kommentarer är lika sövande som en långresa med tåg där man bara ser skog eller enbart landskap. Inte något att titta på för mig innan jag som många andra tittar på Jan Malmsjö. Han är en av våra riktigt stora. Såväl som entertainer som när han spelar teater eller bara är. Jan Malmsjö: Det är en ära att stå där och läsa, Expressen 31 december 2012 Efter honom går jag snabbt över till bättre kanaler än SvT.

Fick förut idag reda på att vi som gick ut Katedralskolan i Linköping 1968 kommer att ha 45 års jubileum på bestämd dag i maj. Hade i och för sig, tycker jag, varit roligare om det bara varit gamla klassen. Vi som firade 1 års, 2 års, 3 års, 4 års, 5 års och 10 års jubileen utöver de större tillställningarna som kommit vart 5:e år. Inget emot att träffa de andra, men det blir för många människor att hålla reda på. Eller också börjar jag bli gammal. Inget fel på 49-års modell nu 63 år gammal.

Skulle inte vilja vara 19 igen. För mycket har förändrats till det sämre för de som är unga idag. Vi levde för all del under kärnvapenhotet och med början av att vi gick ut mitt i natten för att titta på hunden Laika som seglade över himlen i sin satelit levde vi med drömmarna om rymden och framtiden. De som gick ut några år innan oss fick lätt jobb. Vår årgång fick läsa vidare i de flesta fall. Så lätt att få jobb som en del drömmande socialdemokrater försöker göra den tiden till var det inte. Lika svårt då som nu att få studentlägenhet eller ens vanlig lägenhet när du fick jobb. De flesta som läste fick bo i andra hand eller hyra rum de första åren. Fick själv tag på en etta hemma i Linköping där jag växte upp medan jag läste för att jag jobbade samtidigt i affär. En av två ettor i en dublett där man delade hall och toalett. Kokskåp och en garderob. Men det var självständigt.

Förvisso hade 60-talet inneburit att de byggde ”statarlägenheter” på höjden och bredden i millionprogrammet. Snabbt hopsatta utslängda områden som i bästa fall försågs med något som skulle likna ett centrum men som i många fall redan från början hade inbyggt att det var selekterat boende. För de som blev anvisade dessa lägenheter var dåtidens arbetskraftsinvandrare samt när det blev lediga lägenheter i dessa områden ofta socialt utslagna som hänvisades dit. Problemen vi ser idag byggdes in i systemet när områden byggdes där stora mastodontlängor med flera våningar i kalt färgade och enkla modeller slogs upp för sig, villor och radhus en bit ifrån och variation i högt och lågt helt saknades. Så ock idag när bostadsbristen får ta konsekvenserna av 80-90-talens kapande av våningar p.g.a dålig efterfrågan på lägenheter i ytterområden.

Världen blev inte vad vi trodde. När jag blev systemprogrammerare 1971 hade vi visionen av en datateknisk utveckling som inte ens nu är genomförd. Vi trodde att vi redan under 80-talet skulle kunna jobba hemifrån för det var så enkelt att använda modem. Först via vanliga telenätet sedan via de första datanäten.

Inför det nya året 2013 önskar jag att alla tog sig tid någon liten stund, helst varje dag, för att bara vara. Den där stressen som många numera har att synas hela tiden, vara anträffbara hela tiden och absolut använda Facebook i ett (jag har avstått från Facebook finns på Linkedin men är inte aktiv) kan säkert vara rolig. Men hur är det när mörkret faller och tystnaden infinner sig för den som inte är van att kura skymning. Hur är det när strömmen går för de som inte har varit med att hämta vatten i pump nere i samhälle sommartid och suttit i fotogenlampans sken läsande en bok eller handarbetande när kvällen kommer eller stormen viner utanför. Tror att självvald ensamhet ibland kan vara nyttigt för själen. Påtvingad ensamhet något helt annat. Men befarar att många inte alls mår lika bra som deras Facebooksidas kommentarer säger och håller där med den danska drottningen som är skeptiskt till sociala mediers påverkan. Drottning skeptisk till Facebook, GP 31 december 2012

I Göteborg får vi trängselskatt som den rödgröna sörjan drivit igenom. Till vilken nytta när de inte ens gjort trafikräkning i verkligheten…. En enda riktigt positiv nyhet utöver Göteborgs Postens årliga nyårsfyrverkeri finns från Göteborgs horisont: Juniorstjärnan Gustaf Stensjö gjorde också ett grymt lopp med tredje bästa tiden av alla. 1 500 sprang Sylvesterloppet, Göteborgs Posten 31 december 2012 Lägg namnet på minnet. Killen är förmodligen vår nästa stjärna i löpning. Om han vill och vågar satsa alltså. Alltför många talanger försvinner under åren upp till seniorer för att de inte får tillräcklig stimulans när det börjar ta emot för att höja sig det sista viktiga snäppet. Grymt bra Gustaf Stensjö! Fortsätt så!

I omgivande världen och nära försöker media och politiker att skrämma upp oss. Finansstup som riskeras i USA där som jag tidigare idag skrev Tänk om, Norah4you 31 december 2012 funderar i banorna av att det kanske inte är så att Finansstupet är den stora faran. Tänk om det är så att det är bättre för framtiden att ta stötestenarna i form av begränsning i ekonomier nu? Kanske är det precis som det varit efter ekonomiska kriser förr så att det genom urrensning av onödig barlast blir lättare att segla?
Obama: Överenskommelse nära, SvD 31 december 2012

Så försöker media förmodligen understödda av politiker och definitivt av läkemedelsföretag att åter skrämma oss för svininfluensan. Ett dödsfall i Norge och över 80 konstaterade fall i Oslo. Över 80 fall av svininfluensa i Oslo, GP 31 december 2012
14 nya fall av svininfluensa i Norge, DN 31 december 2012
De tycks ha glömt allt vi äldre minns. Från Asiaten till Hongkonginfluensan och mera. För svenska fakta om dödstal i influenser under åren se Fakta dödsfall av influensa, Norah4you 31 oktober 2009

Önskar Er alla:
Gott Nytt år 2013

Inger E(norah4you)

Read Full Post »

det tvärt emot förståsigpåarnas och verkliga experters bedömningar, det skulle vara så att det behövs en snabb rejäl inbromsning i USA:s ekonomi i form av höjda skatter för alla, självfallet hoppas jag att det då mest drabbar de som har mest pengar men bävar som alla andra för effekterna främst för äldre pensionärer och sjuka som inte kan arbeta. Orsaken till att jag envist håller fast vid min principiella inställning – att man inte i längden kan äta av morgondagens sådd och via teknikaliteter som imaginära pengar, dvs sedelpress i stora drag, överleva på nästa års sådd med väsentligt mindre skördar då sådden nästan eller helt ätits upp. Någon gång kommer överkonsumtion från staters sida ifatt dem lika väl som de kommer ifatt enskilda.

Det som gör att jag trots det sk. Finansstupet om det inträffar kan få en positiv effekt på såväl USA:s industrier som USA:s ekonomi som helhet, är tre saker:

* Banker har inte insett att det för dem mest ekonomiska i längden är att låta låntagare bo kvar i hus under ett år då låntagarna som ofta haft ohemula villkor som gött bankernas bonussystem mer än det gött ekonomin som helhet såväl för enskilda banker och kreditinstituts egen hållbara verksamhet som för USA som land. Det torde vara mer ekonomiskt ansvarsfullt att låta hus vara bebodda än inte. Det kräver visserligen mycket speciella lagar som måste fram för att kräva att varje enskilt ärende ses utifrån hållbarhetsprincipen inte den kortsiktiga vinsten. För en kortsiktig vinst i att vräka någon som kanske skulle klara att betala räntan eller om den fick räntan till hälften uppskjuten ett år, är en papyrusseger eftersom det kostar mer att renovera och restaurera hus i områden som får stå obebodda och förfalla. Ingen hållbar ekonomisk vinst. Som jag ser det i varje fall. En av stora problemen som nu blivit mer än en snöboll när det rullat vidare är att man inte tagit eller dragit konsekvenserna av USA:s bolånekris 2008. Någon gång måste den börja betalas eller skrivas ner av bankerna.

* Amerikanska försvarsindustrin har många gånger i sin iver att få kontrakten glömt bort att det inte nödvändigtvis är en vinst att lägga stora pengar på lobbyism och reklam. Ibland har den egna industriella strukturen och framtidsperspektivet försämrats när nödvändiga omorganisationer inte gjorts för att satsa på morgondagens världsbild utan leva kvar i det som mer hörde hemma på 1900-talet än 2000-talet.

* Amerikaner är tack och lov inte svenskar. De har en positivism och en framtidstro i stora delar av befolkningen som gjort att de hittat andra lösningar på gamla problem än vad t.ex. vi gjort under det senaste 100 åren. Alla lösningar kanske inte faller varken amerikanerna eller skulle fallit oss på läppen. Men om man inte vågar satsa i motgång, vilket svenskar sällan vågar, så har man förnekar man sig möjligheten att den satsningen är just den satsning som behövs för den enskilde som satsar och för ett helt lands ekonomi. Innovationslusten och upptäckarlusten gick på många sätt ur den amerikanska ekonomin när NASA inte längre fick satsa framåt i rymnden på det sätt man drömde om under 1960-80 talet. Vad många enskilda i USA och världen glömt är alla dessa produkter som kommit fram tack vare den stora rymdsatsningen Produkter som visat sig ekonomiskt hållbara att sälja och använda i vanliga vardagen.

Så tänk om de har fel som ser det sk. finansstupet som en ättestupa. Tänk om det är så att det ur ett nattsvart mörker i morgon redan om ett halvår ett år skulle visa sig att det är den väg som även Grekland m.fl. länder inom Eurozonen skulle behöva gå. För det går inte att bygga hus på lösan sand lika lite som det är ekonomiskt hållbart att laga tak eller lägga nytt på ett hus vars bärande balkar tagits bort en efter en. Någon gång måste även ett lands skulder börja betalas. Kanske är detta i längden för USA det bästa precis som för enskilda som hamnar i TV3:s svenska Lyxfällan?

USA allt närmare finansstupet, GP 31 december 2012
Varningen: USA slår i skuldtaket till nyår, Expressen 27 december 2012
USA farligt nära budgetstupet, SvD 31 december 2012
USA allt närmare finansstupet, DN 31 december 2012
Förhandlar om budgetstupet in i det sista, Aftonbladet 31 december 2012
Resultatlösa budgetförhandlingar i USA, Sveriges Radio 31 december 2012

Tillägg 10.53 31 december 2012. Tycker det börjar likna den där historien om när någon, minns inte vem, varnade för att vargen kom och det inte kom någon varg då eller gången efter personen varnade. Däremot kom vargen vid helt annat och oväntat tillfälle. Tycker alltför många gräver ner sig i pessimistisk syn utgående för att om Finansstupet kommer, så går det åt pipan eller nästan dit. När det gäller ekonomi så är det snarare som med när en sjuk person ser optimistiskt på möjligheterna utan att ignorera riskerna – förutsäger man kris så är det svårt att se möjligheterna som uppkommer på grund av krisen.
Tvärnit i USA hotar Världsekonomin, Expressens ledarsida 31 december 2012

Read Full Post »