Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ferroscandia’

Det är förvisso så att Ringhals och andra svenska kärnkraftverk inte är byggda under senare år. Det finns faror med kärnkraften så som kärnkraften i Sverige ser ut idag. MEN OM Greenpeace skall vara trovärdiga, vilket de blir mindre och mindre för varje år som går, så bör de som minst använda sig av giltiga argument för de krav de ställer på de platser de ställer dem!

Börja med att lära Er som minst grundkunskaperna om det svenska urberget och om Ferroscandia. Fortsätt med att lära Er lite, för idag kan Ni mindre än en 7:e klassare skall kunna för att få godkänt i ämnet Geografi utifrån vad eleven lärde in redan i början av 7:an avsnitt Jorden, tektoniska plattor i Geografiboken, om de tektoniska plattorna. Först när Ni klarat av sprickbildning i urberg, horst m.m. kan Ni tillräckligt för att göra en icke kvalificerad bedömning av de sk. faror som Ni tar upp i fallet Ringhals. Det är förvisso tillåtet att vara dum – men det är dumt att som Ni gör själv gå ut och bevisa det.

Det finns andra och verkliga faror med kärnkraft – håll Er till dem!

Greenpeace vill ta Ringhals ur bruk, GP 14 juni 2012
Greenpeace vill ta Ringhals ur bruk, SvD 14 juni 2012
Ringhals pekas ut som svag länk, SvD 13 juni 2012
Greenpeace vill ta Ringhals ur bruk, DN 14 juni 2012
Greenpeace vill ta Ringhals ur bruk, Metro 14 juni 2012

Read Full Post »