Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Färdtjänstlag’

Alla människor är lika värda, men olika. Vår svenska Regeringsforms 1 kap 2§ gör klart att det Offentliga inte får diskriminera någon svensk. Varken pga ålder, kön eller annan omständighet som gäller den enskilde.

Hur är det då möjligt att vi i Sverige har kvar den kommunala självbestämmanderätten där de enskilda medborgarna från skolelever som behöver extra stöd till äldre som är i behov av äldrevård och att få sina rättigheter i Riksfärdtjänst tillgodosedda kan få helt olika svar och ”hjälp” beroende på var i Sverige en person bor/är mantalsskriven?

senaste egna blogginlägg
Socialdemokraternas löfte till rika äldre seniorhotell, Norah4you 7 augusti 2014

Rödgröna rörans tjänstemän nekar 93-åring lagstadgad rättighet, Norah4you 6 augusti 2014

Read Full Post »