Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘extra skatteavdrag’

Pensionärer har vi många i Sverige. I höst blir jag själv en av dem. Men aldrig att jag kommer att klaga på att jag som pensionär får högre skatt än de som arbetar här och nu. I ärlighetens namn – de av oss som hade något heltids- eller deltidsarbete under 1960 talet, vi betalade vi även på 70-talet sällan över 22:ans skattetabell. När jag själv kom upp i 10.000 kr/ månaden, så fick jag redan innan avdrag i runda slängar 8.000 kr i handen. Med en hyra som då var under 2.000 kr för en tvåa, så fanns det inget skäl att klaga. De som tjänade mindre behövde inte betala statsskatt och välfärdssamhället innebar på den tiden att stort antal allvarliga sjukdomstillstånd, t.ex. astmatiker och hjärtsjuka fick gratis medicin.

De som är unga idag, får även efter skatteavdragen betala mer och behålla mindre än vad vi som nu är i eller över pensionsåldern fick. Självfallet kostar det mer att arbeta. Resekostnaderna når i allt mindre grad upp till den summa som skall dras bort innan avdraget får användas. Färre arbetsgrupper i samhället äger rätten att göra avdrag för specialkläder som de är tvungna att ha men inte får av sin arbetsgivare. Rätten att göra avdrag för arbetsrum hemma fanns i högre omfattning förr för de vars arbete innebar att allt arbete inte skedde på arbetsplatsen eller vid arbete på fältet för arbetsgivaren. De subventionerade luncherna var fler. Maten är idag utöver resor till och från arbetet en stor utgiftspost, avsevärt större än för de som är hemma oavsett skäl och som kan välja var de handlar samt laga maten hemma. Alla yrkesgrupper idag har inte ens möjligheten att hinna handla och laga mat från grunden, billigaste mathållningen, hemma. Många arbetsgrupper har inte möjligheten pga att de befinner sig på resande fot stor del av arbetsdagen komma åt att sitta ner och värma mat alternativt äta kall mat de haft med sig.
Kläder är ett annat konto som kostar mer för de som jobbar. Det finns klädkoder. Ibland nedskrivna där krav finns på hur den som arbetar skall vara klädd. Ibland underförstådda. Men kläder för de som arbetar är alltid dyrare än för de som av ena eller andra skälet är hemma.

Sluta klaga på att ni inte får samma avdrag som arbetande får! Däremot vore det rätt att kräva att ökade administrations, representations- och politikerkostnader starkt begränsas. Det är inte rimligt att de som varit med och byggt upp samhället skall behöva betala två gånger, för det är vad det är när kommuner och landsting höjer avgifter för äldrevård, äldres- och sjukas hemhjälp, äldre och sjukas bostadskostnader (inom parantes får många äldre idag betala mer för äldreboendes bostäder än vad de får betala för motsvarande bostadsstandard när de kan bo hemma). Det är inte rimligt att äldre och sjuka skall stå för stor del av kostnaderna för sin vård och hjälp. Detta är i sig en skandal som gör att Sverige efter Göran Perssons första regeringstid då många kommuner började minska äldrevård, hemvård och ta ut ökade avgifter fått Sverige att undan för undan börja likna Fattighus Sverige. Självfallet skall inte äldre betala mer för sitt boende per kvadratmeter än de som är i arbete. Självfallet skall vård av äldre, sjuka m.fl. i högre grad betalas av det Allmänna. Helst med pengar som kommer in via ökad export- och ändrade avdragsregler för räntor (enskilda) samt för vad som skall räknas som beskattningsbar vinst och skattas i Sverige av företag som är verksamma här.

Rätt skall vara rätt. Vi hade lägre skatt. Jobbet jag på 70-talet tjänade över 10.000 kr/månad för ger idag en i åldern jag var inte mer än 17.500 kr/månad som ingångslön och flertalet i den branschen kommer inte upp i 25.000 kr/månad på heltid. Idag år 2014 alltså!

DÅ har jag ändå inte tagit upp de fördelar som många valde att få då – sätta undan obeskattade pengar till pensionssparande. Självfallet skall de pengarna när de tas ut skattas utifrån dagens skattesatser!

Helt rätt att de som arbetar och drar dagens tunga lass skall få förmånen att betala mindre skatt!

Sluta straffa pensionärerna, Kristianstadbladet debatt 4 april 2014 Sluta klaga! Pensionärer idag har det betydligt bättre bl.a. pga lägre skattesatser när de var aktiva samt avdragsregler som gjorde och gjort det möjligt att spara obeskattade pengar som självfallet skall skattas utifrån dagens skatt när de tas ut.

Moderata påhopp på pensionärer, Allehanda opinion 5 april 2014 Om en pensionär betalar 100.000 mer i skatt än en som är i arbete, så är det antingen frågan om pensionär som har extremt bra pension alternativt en pensionär som betalat in så stora skattefria sparpengar som varit tillåtet och som klagar när han/hon tvingas betala normal skatt när den tas ut!

SPF kräver rättvisa villkor för pensionärerna, Dagbladet opionion 22 februari 2014 VILLKOREN ÄR RÄTTVISA! Sluta klaga. Alla vi som är över 64 år har fått mer ut i handen efter skatt av det vi tjänat än vad de som arbetar idag får! Alla vi som har eller under året kommer att få pension har högre pension (även vi som är födda brytåret 1949) än vad de som är unga eller i medelåldern idag kan räkna med att få! Skatteavdrag för de som arbetar är en av de bästa och mest rättvisa reformer som genomförts.

Read Full Post »