Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Expressen Anna Bäsén’

NU ÄR DU UTE OCH CYKLAR PÅ MYCKET DJUPT VATTEN!
Du har helt fel. Effekterna av svininfluensan har i samtliga länder där sjukdomen spridits varit mycket lindrigare än SAMTLIGA ANDRA ÅRS INFLUENSA UTOM ÅR 1987:s!!!!!! Lindrigare, färre lunginflammationer efteråt samt avsevärt mindre dödsfall än normalt! Nu får det vara nog med falska uppgifter. Tiomersal SKALL INTE INGÅ I NÅGOT SOM GES TILL BARN UNDER 8 år annat än i yttersta undantagsfall. Detta har varit känt och noggrant utrett även om svenska sk. forskare undantaget världens ledande forskare inom kvicksilverområdet Maths Berlin, säger sig inte känna till det eller också har mage att påstå att det aldrig hänt det som hände bl.a. min äldsta kusins yngste son samt många många fler.

Troligen är Du Svante Baehrendtz yngre än mig och tillhör kanske den grupp som försöker uppfinna hjulet på nytt. Men ett är säkert, det finns mycket väldokumenterat även hos tillverkaren av Tiomersal från 70-talet och framåt, biverkningar som beroende på farlighetsgrad och ålder drabbat stora grupper barn och ungdomar. Jag talar INTE om autism. Där har jag sett lika många hypoteser åt båda håll med giltiga argument som lett till tillsynes hållbara slutsatser.

Du bör för övrigt läsa såväl EMEA.eurpoa.eu fakta om panemrix samt Material Safety Data Sheet himerosal MSDS Och Du tillverkaren av tiomersal vet mer om biverkningarna än Du.

Fortsätt vaccinera era barn, Aftonbladet 8 november 2009

Read Full Post »

Johnny Magnusson!
Johnny Magnusson: Helt befängda vaccinrykten, GP 6 november 2009

Fakta om vaccinets aktiva substans Fakta Panerix”Det finns för närvarande mycket begränsad klinisk erfarenhet från användning av en testformulering
av Pandemrix (H1N1) som innehåller en större mängd antigen (se avsnitt 5.1) hos friska vuxna i
åldern 18-60 år och ingen klinisk erfarenhet från användning hos äldre, barn eller ungdomar.”
Emea.europa.eu dokument om pandemrix, sid 2 under punkt 4.2

på sid 4 står:
”4.3 Kontraindikationer
Tidigare händelse av en anafylaktisk (dvs livshotande) reaktion mot någon av de ingående
komponenterna i vaccinet eller restsubstanser (ägg och kycklingprotein, ovalbumin, formaldehyd,
gentamicinsulfat och natriumdeoxikolat). Om vaccination anses nödvändig bör utrustning för
återupplivning finnas omedelbart tillgänglig om behov uppstår
.”

För vidare informationer läs texten:
Panderix, EMEA EU

Fakta tiomersal (för övrigt samma information som jag själv kände till redan i slutet på 70-talet)
Varuinformationsbladet, Farligt gods informationsblad brukar vi kalla det i Sverige, ger följande viktiga information:

Potential Chronic Health Effects:
CARCINOGENIC EFFECTS: Not available.
MUTAGENIC EFFECTS: Mutagenic for mammalian somatic cells.
TERATOGENIC EFFECTS: Not available.
DEVELOPMENTAL TOXICITY: Not available.
The substance may be toxic to kidneys, liver, spleen, bone marrow, central nervous system (CNS).
Repeated or prolonged exposure to the substance can produce target organs damage. Repeated exposure to a
highly toxic material may produce general deterioration of health by an accumulation in one or many human
organs
.”

Översatt till svenska:
Potentiella kroniska hälsoeffekter:
Cancerframkallande effekter: Ej tillgängligt.
MUTAGENA EFFEKTER: Mutagena för däggdjursceller somatiska celler.
TERATOGENT EGENSKAPER: Ej tillgängligt.
Developmental Toxicity: Ej tillgängligt.
Ämnet kan vara giftiga för njurar, lever, mjälte, benmärg, centrala nervsystemet (CNS).
Upprepad eller långvarig exponering för ämnet kan producera målorgan skador. Upprepad exponering för ett
mycket giftigt material kan producera allmän försämring av hälsan genom en ackumulering i ett eller flera människor
organ.”
Material Safety Data Sheet Thimerosal MSDS, Sciencelab.com, Inc. Houston, Texas

Läs även gärna följande artikel där det klart framgår att Tiomersal/Thimerosal ansamlas i hjärnan:
Thomas M. Burbacher, Danny D. Shen, Noelle Liberato, Kimberly S. Grant, Elsa Cernichiari, and Thomas Clarkson; Comparison of Blood and Brain Mercury Levels in Infant Monkeys Exposed to Methylmercury or Vaccines Containing Thimerosal, Environmental Health Perspectives Volume 113, Number 8, August 2005

”Observera i sammanhanget att INGEN kan avfärda koppling utan att vävnad från hjärnan och levern analyserats speciellt. När det gäller det aktuella ämnet kan inget svar ges inom veckor OM vaccinet varit urholkande droppen, bidragit starkt till eller varit helt avgörande för dödsfallen!” Fakta om tiomersal, Norah4you 24 oktober

Fakta dödsfall i influensa
Observera att vår svenska Statistiska Centralbyrå har mycket långa serier där dödsorsaker registrerats!

Döda efter region, dödsorsak, kön och tid
Hela Riket
1969 influensa obs Hongkonginfluensan 68-70 samt andra influensor som härjade parallellt.
män 183 kvinnor 192

1973 influensa
män 77
kvinnor 107

1976 influensa
män 345
kvinnor 462

lägst antal döda under ett år inträffade 1987 då
män 22
kvinnor 27 dog av influensa

1993 influensa
män 218
kvinnor 348

……… så finns det sk. svenska experter som tycker att 2 dödsfall i svininfluensan är pandemi…..
Alla siffror kommer från Statistiska Centralbyrån sida: Health and medical care
Table: Döda i riket efter dödsorsak, ålder och kön. År 1969-1996 Observation: Döda
Välj hela riket, dödsorsak influensa, alla åldrar och markera både män och kvinnor samt samtliga år Du vill titta närmare på från följande sida: Databaser hos SCB

Det är faktiskt inga befängda rykten utan tvärt om fakta. Jag har här inte tagit upp den tredje substansen som tillsatts för att ‘höja immunförsvaret’. Vi i Sverige är en av de få som får den substansen och det finns mycket att säga om den utöver att den kommer från hajlever(!). Läser man de två andra substanserna noga, så skall de ens inte ges tillsammans med denna sortens substans….. men det är nu en gång för alla så att sk. experter inte alltid gjort sin hemläxa 🙂 utan t.o.m. försöker påstå att vaccinet är ofarligt för barn och foster (???!???) vilket inte är sant och vilket ingen studie av vad som hänt i Norge under några månaders vaccinering har en vetenskaplig teoretisk möjlighet att visa!

För övrigt är det så att inte ens om Du tar sprutan är Du garanterad att Du inte får svininfluensan, 50% risk för mildare omgång föreligger utöver risker för kortvariga och långvariga/lättare och grava biverkningar, Du är inte heller garanterad att Du inte sprider smittan.

Tidigare bloggartiklar i Norah4you:
Maths Berlin har rätt, Norah4you 6 oktober 2009
Skandal vaccinet INTE ofarligt för foster Norah4you 1 oktober 2009
Cyniskt, Norah4you 23 oktober 2009

Read Full Post »

Varuinformationsbladet, Farligt gods informationsblad brukar vi kalla det i Sverige, ger följande viktiga information:

Potential Chronic Health Effects:
CARCINOGENIC EFFECTS: Not available.
MUTAGENIC EFFECTS: Mutagenic for mammalian somatic cells.
TERATOGENIC EFFECTS: Not available.
DEVELOPMENTAL TOXICITY: Not available.
The substance may be toxic to kidneys, liver, spleen, bone marrow, central nervous system (CNS).
Repeated or prolonged exposure to the substance can produce target organs damage. Repeated exposure to a
highly toxic material may produce general deterioration of health by an accumulation in one or many human
organs
.”

Översatt till svenska:
Potentiella kroniska hälsoeffekter:
Cancerframkallande effekter: Ej tillgängligt.
MUTAGENA EFFEKTER: Mutagena för däggdjursceller somatiska celler.
TERATOGENT EGENSKAPER: Ej tillgängligt.
Developmental Toxicity: Ej tillgängligt.
Ämnet kan vara giftiga för njurar, lever, mjälte, benmärg, centrala nervsystemet (CNS).
Upprepad eller långvarig exponering för ämnet kan producera målorgan skador. Upprepad exponering för ett
mycket giftigt material kan producera allmän försämring av hälsan genom en ackumulering i ett eller flera människor
organ.”
Material Safety Data Sheet Thimerosal MSDS, Sciencelab.com, Inc. Houston, Texas

Läs även gärna följande artikel där det klart framgår att Tiomersal/Thimerosal ansamlas i hjärnan:
Thomas M. Burbacher, Danny D. Shen, Noelle Liberato, Kimberly S. Grant, Elsa Cernichiari, and Thomas Clarkson; Comparison of Blood and Brain Mercury Levels in Infant Monkeys Exposed to Methylmercury or Vaccines Containing Thimerosal, Environmental Health Perspectives Volume 113, Number 8, August 2005

Tidigare bloggartiklar i Norah4you:
Nej Maria Larsson, Norah4you 9 oktober 2009
Maths Berlin har rätt, Norah4you 6 oktober 2009
Skandal vaccinet INTE ofarligt för foster Norah4you 1 oktober 2009
Cyniskt, Norah4you 23 oktober 2009

Vaccinkoppling utreds efter dödsfall, SvD 23 oktober 2009
Hur farligt är vaccinet?, SvD 23 oktober 2009
Svininfluensa i ännu en skola, GP 21 oktober 2009

Observera i sammanhanget att INGEN kan avfärda koppling utan att vävnad från hjärnan och levern analyserats speciellt. När det gäller det aktuella ämnet kan inget svar ges inom veckor OM vaccinet varit urholkande droppen, bidragit starkt till eller varit helt avgörande för dödsfallen!

Read Full Post »

i ansiktet! Socialstyrelsen kritisk mot fettdoktorn, Expressen 19 oktober 2009 Ni må tycka rätt eller fel vad Ni vill om fettdoktorn, men i denna frågan har hon 100% rätt. (vilket jag själv visste redan när jag arbetade på orderavdelning med import av farligt gods i slutet av 70-talet)

Vänligen gör ER HEMLÄXA! Försök INTE dribbla bort det som ÄR VÄLDOKUMENTERAT farligt sedan 40 år OCH där tillverkaren av tiomersals produktblad gör klart att så är fallet!

För mer än 10 gången i min blogg citerar jag tillverkarens eget produktblad eftersom Tiomersal/Thiomersal kemiskformel C9H9HgNaO2S är ingalunda så ofarligt som provaccinationsgrupper försöker göra gällande. Varuinformationsbladet, Farligt gods informationsblad brukar vi kalla det i Sverige, ger följande viktiga information:

Potential Chronic Health Effects:
CARCINOGENIC EFFECTS: Not available.
MUTAGENIC EFFECTS: Mutagenic for mammalian somatic cells.
TERATOGENIC EFFECTS: Not available.
DEVELOPMENTAL TOXICITY: Not available.
The substance may be toxic to kidneys, liver, spleen, bone marrow, central nervous system (CNS).
Repeated or prolonged exposure to the substance can produce target organs damage. Repeated exposure to a
highly toxic material may produce general deterioration of health by an accumulation in one or many human
organs.”

Översatt till svenska:
”Potentiella kroniska hälsoeffekter:
Cancerframkallande effekter: Ej tillgängligt.
MUTAGENA EFFEKTER: Mutagena för däggdjursceller somatiska celler.
TERATOGENT EGENSKAPER: Ej tillgängligt.
Developmental Toxicity: Ej tillgängligt.
Ämnet kan vara giftiga för njurar, lever, mjälte, benmärg, centrala nervsystemet (CNS).
Upprepad eller långvarig exponering för ämnet kan producera målorgan skador. Upprepad exponering för ett
mycket giftigt material kan producera allmän försämring av hälsan genom en ackumulering i ett eller flera människor
organ.”
Material Safety Data Sheet Thimerosal MSDS, Sciencelab.com, Inc. Houston, Texas

Se även:Nej Maria Larsson, Norah4you 9 oktober 2009
Maths Berlin har rätt, Norah4you 6 oktober 2009
Skandal vaccinet INTE ofarligt för foster Norah4you 1 oktober 2009

Att sedan Expressen journalist Anna Bäsén beskyller Fettdoktorn för att spårat ur totalt, men själv lyckas bevisa att det är hon, Anna Bäsén som gjort det genom att inte göra sin hemläxa, säger tyvärr alltför mycket om den åsiktspolis som Göran Hägglund(KD) talade om i annat sammanhang finns i svensk politik, media och kulturliv. Anna Bäsén: Fettdoktorn har spårat ur totalt, Expressen 20 oktober s009

Read Full Post »