Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Export’

Sverige har haft avtal med Saudi Arabien sedan (och även före) oljekrisen. Sverige har en vapenindustri och bakgrunden till detta är vårt val att stå utanför NATO samt ha ett stort antal arbetstillfällen inte bara inom den direkta vapenindustrin utan också inom stor del av vår exportindustri. I princip kan man säga att allt från järnet i gruvan till färdiga levererade produkter i form av vapen, it-teknologi inom flyg och radar, kullager och svetsutrustning samt allt från fartygstransporter av exportgods hänger samman. För att få sälja det ena krävs ofta antingen motköp eller överföring av teknologikunskaper.

När det gäller vapenindustrin, så är det så att Sverige för att ha ett försvar som förr var värt namnet och som nu urholkats från Göran Perssons första regering och framåt, så krävs att Sverige också får sälja sina produkter. De vapen som t.ex. Expressen ordar så mycket mot, är självklart saker som får säljas och det är inte så enkelt, precis som jag skrev igår i bloggartikeln Demokrati är svårt, Norah4you 11 mars 2012 att vi av alla på något sätt har moraliska eller etiska rätten att avgöra vad som är demokrati och vad som inte är det.

När det gäller Saudi Arabien är landet på intet sätt att jämföra med t.ex. Nordkorea. Sverige har som jag skrev ovan haft och har mångåriga handelskontakter med Saudi Arabien och har även lyckats få Saudi Arabien att lyssna på en hel del som de inte lyssnat när andra sagt. Just för att vi har haft allt från geologer, tele- och tekniköverföring, hjälpt till med vattenfrågan och med skyddsrum o.s.v. I gengäld har vi fått trygga oljeimporter uppbyggd raffinaderiverksamhet samt kunde under ett antal år fram tills några av våra varv missade det där med valutasäkring, ha råd att bygga upp svensk sjöfartsindustri få våra industrier att blomstra såväl som några av Sveriges Handelshus. Demokratibegreppet har aldrig haft någon konsensus på att kräva humanitet eller ens att dödsstraff inte får förekomma. Den bilden har nissarna stått för i media och politisk debatt.

För att tala klartext: Sverige är extremt exportberoende. För att få exportera och ta hem arbetstillfällen i flera hundratusental under åren, så har inom ramen för svenska lagar (OBS INOM RAMEN) Sverige exporterat bl.a. vapen, vapenteknologi, radar- och telekommunikation, undervattenssvetsteknik m.m. till ett stort antal länder. Det är inte upp till tillfälliga media eller politikerhypokrater att försöka leka överhuvud till svenska lagar och svenska myndigheter.

Sverige har tre val: Antingen går vi med i NATO. Vad det kostar är oklart.
Eller så får försvarsbudgeten minst femdubblas för att täcka kostnaden för inköp från annat land med åtföljande förlorade arbetstillfällen i Sverige. För att inte tala om osäkerheten när för Svenska Försvaret nödvändig materiel kan levereras. Säkerhetspolitiska läget är inte en utopisk fredlig värld med stabila regeringar ens i vårt närområde.
Eller så måste Sveriges Försvarsbudget mer än tiodubblas för att bära kostnaderna av utveckling och tillverkning utan export, mindre antal arbetstillfällen blir en biprodukt av sådant beslut, av vapen och försvarsmaterial.

Sluta hyckla. Se verkligheten inte utopin i ögonen. Den svenska självbild som media och politiska nissar försöker ge oss är inte den omvärlden har eller har haft.

Saudierna köpte Försvarets vapen, Di.se 12 mars 2012

DI: Saudierna köpte försvarets vapen, GP 12 mars 2012
Försvarets vapen gick till Saudiarabien, Expressen 12 mars 2012

I kväll har Teater Tribunalen i Stockholm premiär på En föreställning om svensk vapenexport. Det är dags att göra upp med den svenska skenheligheten, menar regissören Ellen Nyman
Ammunition i debatten, SvD kultur 12 mars 2012
Ja det är på tiden oavsett var man står i denna frågan att verkligheten och skenheligheten kommer på bordet. Dags att damma av hela alltet. Observera oavsett var man står, är det orimligt att hålla på med hykleriet.

DI:Saudierna köpte försvarets vapen, SvD 11 mars 2012 nej riktigt så var det inte. Försvarets återlämnade/av Saab AB återköpta vapen återvanns genom vidareförsäljning. Tala klarspråk inte luftmoln.

DI: Saudierna köpte försvarets vapen, DN 12 mars 2012 överskottsmaterial som lämnas tillbaka eller återköps av tillverkaren är per definition ägda av den tillverkare som fått dem. Att svenska försvaret tvingats trappa ner pga politiker som inte förstår verkligheten är något helt annat som borde diskuteras mera. Det säkerhetspolitiska läget bl.a.

DI: Saudierna köpte försvarets vapen, Aftonbladet 12 mars 2012

Tillägg 12.45 ett bra exempel på att media inte alltid är ärliga är DN-s artikelrubrik Saudierna shoppade i svenska vapenfförråd, DN 12 mars 2012 Verkligheten är inte den som antyds och det VET DN om inte annat borde de som skrev artikeln tala med några av sina äldre kollegor på tidningen som vet.

Read Full Post »

Det finns alltför många som nu går till attack mot svenska försvaret och Sveriges internationella avtal och affärer, som jag direkt själv vet om att de mycket väl vet sedan 70-talet att Sverige som industriland hade haft svårt att få sälja sina industriprodukter inte bara inom försvarsområdet utan rent generellt om inte Sverige som land varit berett att göra motköp eller ge teknisk motprestation. Alla de gyllene åren på 80-talet hade varit något helt annat om Sverige inte ställt upp. Många av de nu kritiserade avtalen med icke demokratiska länder, vilka länder skulle Sverige kunnat sålt till med exportintäkter på plus om de avtalen inte träffats, har sina rötter i efterkrigstidens uppbyggnad av Sverige.

Flera journalister och politiker som talar vitt och brett om hur de minsann tar avstånd från avtalet träffat 2005 av Göran Perssons regering med Saudi Arabien, ett avtal som har företrädare från 1970-71 och haft flera vändor under åren, har själva i ungdoms- eller moderförbund (för många har varit aktiva politiskt. En del är det fortfarande) haft helt andra ställningstagande men utåt stått för idealistiskt tänkande om en ideal värld där alla länder om de inte är så skall bli ‘demokratiska’….

Världen och världshandelns verklighet inte teoretiska idealistiska 1984-varianten på kartläge är det som gäller. Snacka går men ger inga exportvinster.

Sverige borde börja med att göra upp med den sk. neutralitetspolitiken. Göra upp med hyckleriet om att Sverige minsann var och fortfarande borde vara ‘sanningens’ röst i världen. Jag kan inte låta bli att notera att svenskar genom årtusenden varit sig lika. Det saknar betydelse att vi sedan 844 fått ett stort antal invandringar, flamländare, valloner, finnar, balter, skottar, holländare och tyskar. Efter några generationer här så är alla lika de som kallade sig A-rus och noterades av en postmästare år 844 i Asia Minor (nuvarande Turkiets landområden): Arroganta, nonchalanta, lättstötta. De dricker inte ofta. Bara när de har fest, men de är väldigt bra på att hitta skäl att ha fest…… De far till öst, till Kina och långt ner i Indien. De far till väst, Rom, Bysans och Albion (England) och varför? För att kunna tala om att de varit där!

Klokt att utreda vapenexport, GP ledarsidan 7 mars 2012 Det som vore klokt är att media gör klart att utan vapenexport – inget realistiskt svenskt försvar. Sverige har inte råd att köpa allt som behövs för att ha ett reellt svenskt försvar. För att tillverka själva krävs försäljning. Det är inte precis USA, Frankrike, Tyskland och England som då står för inköp av svenskt försvarsmaterial. Verkligheten gäller. Inte liberala drömmar om ett Utopia.

IPS chef i samtal om vapenfabriken, Expressen 7 mars 2012 Ytterligare en som glömt bort de sekretesslagar han skrivit på och förklarat sig villig att följa. Ytterligare en som i ord visar att han inte lärde in de undantag som finns och måste finnas i Offentlighetsprincipen när han gick i grundskolan. Skrämmande låg kunskap i Sverige om att Offentlighetsprincipen har klara och stora begränsningar som i klartext gör att den sk. svenska öppenheten innebär större begränsningar än vad som finns i flertalet andra demokratiska länders konstitutioner och grundlagar. Det är möjligen de begränsningarna som borde diskuteras, men inte här och inte i öppna forum.

Lööf kräver korten på bordet om Saudi-affär, di.se 6 mars 2012 Kan inte någon ge Lööf som trots allt har en jur.kand hela bakgrundsmaterialet för den svenska Grundlagen som trädde i kraft under 1970-talet. OM hon hade de kunskaper hon borde ha, så hade hon vetat att det är ren och skär fantasi att kräva något som grundlagarna direkt förbjuder. Diskutera gärna grundlagarna, men låtsas inte som om de inte är gällande i Sverige! I Sverige gäller svenska lagar och våra grundlagar!

Vi måste göra upp med hyckleriet, SvD 6 mars 2012 Gärna det men börja med att göra klart varför Sverige behöver sin försvarsindustri och varför det i sig kräver att vi som land samarbetar med andra länder även om våra politiker inte alltid anser att de länderna är rumsrena som demokratiska stater borde vara.

Stoppa samarbetet, DN ledarsidan 7 mars 2012 De som skriver på ledarsidan på DN borde tala med sina egna äldre betrodda så de fick klarhet i varför det är en hel omöjlighet att Sverige skulle kunna ha en egen försvarsindustri förutsatt att vi inte går med i NATO och samtidigt bara sälja till det som den politiska majoriteten vid varje enskilt tillfälle anser vara demokratiska stater. Hyckleriet på ledarsidorna i tidningar måste bort. Klartext om bakgrund, förutsättningar och konsekvenser inte bara för Sveriges försvar utan för hela Sveriges kvarvarande industri måste presenteras inte bara fantasiuttalanden om en utopisk värld.

Aftonbladet har delvis rätt. Rätt i sin inledande mening. ”Krigsmaterielexporten är en avvägning mellan det säkerhetspolitiskt nödvändiga och det etiskt försvarbara” Men fel i slutsatserna. ”Krigsmaterielexporten är en avvägning mellan det säkerhetspolitiskt nödvändiga och det etiskt försvarbara”, Aftonbladet ledarsidan 7 mars 2012

Verkligheten är den att om Sverige skall stå utanför NATO och vi alla är överens om att Sverige är värt att försvara, för tro inte medias påståenden om att Sverige inte är hotat idag även om hotet inte ser exakt samma ut som före 1989,
så krävs det att vi har egen försvarsindustri som får exportera alternativt att svenska försvarskostnaderna pga nödvändiga inköp till landet (och samtidigt minskade exportintäkter samt förlorade arbetstillfällen) mångdubblas.

Tillägg 09.12 Lena Mellin på Aftonbladet har rätt Både M och S stöttar den stinkande dubbelmoralen,Lena Mellins kolumn Aftonbladet 7 mars 2012 Men vad hon missar är att detta går tillbaka till beslut som fattades under Erlanders regeringsår för att kunna hålla Sverige med ett försvar värt namnet utan att gå med i NATO samtidigt som Sverige som planerade för egna kärnvapen fick lägga det på is för att sedan lägga ner de tankarna långt fram mot 1960-talet.

Vilka skäl är skäl nog för Saudiavtalet, SvD 7 mars 2012 undrar SvD:s ledarsida trots att de känner till skälen från äldre säkerhetspolitiska beslut och framåt som gör att skälen är att Sverige inte kan och får utöver det som är lagligt hindra försvarsindustriell export till länder som alla politiska partier inte kan godkänna. Valet står mellan att gå med i NATO; satsa mångdubbelt med pengar på svenska försvaret eller göra som nu ha avtal om samarbete. Observera att KU 2005 gjorde klart att avtalet som träffades var inom ramen för gällande lagar.

Read Full Post »