Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Eva-Lis Sirén Lärarförbundet’

Lärare som ratar ordningsbetyg, är antingen inte behöriga lärare i de ämnen och på de stadier de undervisar,
eller
så har de själva vant sig vid högt ljud med störningar så att de inte ser ens symptomen på sjukdomen ouppfostran och disrespekt för arbetsro
eller
så har de gett upp utan att inse det själva.

Mycket enkelt att få lugn och ro i ett klassrum. MEN det kräver välutbildade engagerade lärare som kan ”skjuta från höften”, dvs svara på elevers frågor snabbt och vara beredda att lägga om sin planerade undervisning om något hänt någon i klassen, allvarliga saker hänt i världen – samt snabbt utan att eleverna märker det klarar att återgå till planering. Det kräver lärare som orkar lyssna och orkar kräva respekt samt ge respekt tillbaka till de elever som visar respekt.

Jobbigt? Inte annat än de första lektionerna i en klass. Den första minuten första lektionen i klassen kan vara avgörande för om du får eller inte får med dig en klass. Vid Linköpings Lärarhögskola kallades detta Kontaktpunkten.

Ditt sätt att visa att du behärskar att vara lärare/handledare men ändå medmänniska som finns där NÄR ELEV(-ER) behöver dig och Ditt krav på eleverna att klassrummet är en arbetsplats där arbetsro råder, är avgörande. Klarar du inte det, så blir du inte bra lärare. Du måste alltså våga säga ifrån men behandla Alla elever som lika värda fast olika. Utan ordningsbetyg som direkt signalerar hem att elev inte uppför sig som föräldrar (förhoppningsvis) uppfostrat sina barn, så hjälper inget snack, inga skriftliga omdömen. Eleverna har rätt att få på papper om de uppfört sig!

Läraren: ”Tycker inte det är bra.”, GT 25 augusti 2014 Säger tyvärr alltför mycket som läraren förmodligen inte är mogen nog att förstå.

Alliansen vill införa ordningsbetyg, DN 25 augusti 2014 En självklarhet – i ett arbetsbetyg på vilken arbetsplats som helst finns i ordformuleringar ett omdöme om hur väl en som arbetat klarat av att rätta sig efter klädkod/arbetskod. Detta utöver kunskap och skicklighet. Många missar vad som fina formuleringar verkligen förmedlar. Men finns finns arbetsmoral och respekt för andra på arbetsplatsen.

Lärarförbundet rasar mot Allianslöfte om ordningsbetyg, Aftonbladet 25 augusti 2014 Lärarförbundets Eva-Lis Sirén visar disrespekt för arbetsplatsro och okunnighet om hela inlärningsprocessen. Var det detta hon ville visa? Förklarar i varje fall stor del av kunskapsskolans förfall!

En ”lärare” modell folkhögskolelärare som ratar ordningsbetyg i Grundskola och Gymnasieskola är Gustav Fridolin (MP) han ratar att friskolor skulle kunna få gå med vinst och mycket annat. Fridolin bollar sorglöst, GP ledarsidan 26 augusti 2014 Fridolin faller under första stycket ovan…. Han ÄR INTE ämnes- och stadiebehörig lärare på de stadier han så gärna uttalar sig om….

Varför skulle inte elever få veta om de uppfyller ordningskravet? Självklarhet!

Read Full Post »

Det må vara så att Alla skall med-skolans skapare Socialdemokraternas Ibrahim Baylan än idag går och tror att kunskap faller som manna från himlen. Det må vara så att Lärarförbundets Eva-Lis Sirén tror att elevernas rätt till undervisning hindras mer av Nationella prov än av ämnes- och stadieobehöriga lärare som saknar förmåga att ge eleverna verktyg att lära in, inte bara få tillgång till ”lärandet”. Båda har vid flera tillfällen visat sin kompletta okunskap om Barn- och Ungdomars utveckling samt vad Didaktik ger i form av möjligheter till kunskapsinlärande. ”Lärandet” är dessutom något av det flummigaste uttryck som använts i hela skolfrågan. Men det är en helt annan sak som inte diskuteras här.

Socialdemokraterna sänkte svenska skolan.
* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.
Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

Men hur i hela fridens namn har Lärarnas Riksförbunds Bo Jansson gått på de andras okunskap? Förvisso har han arbetat som adjunkt i historia, men inte i Grundskolan och inte med samma utbildningsbakgrund som forna tiders adjunkter – den möjligheten till djupare utbildning i ämnen samt mer kunskap om Barn- och Ungdomars Utbildning satte Palmes UKAS stopp för då för länge sedan när Palme var skolminister och vi tusentals från Sveriges dåvarande lärosäten som protesterade åkte till Stockholm med inhyrda tåg.

Att Bo Jansson saknar djupkunskap om vad skillnaden är att Snobben får lära sig relaterat till att Snobben lär in, det må i sig vara honom förlåtet – det ingår tyvärr inte i lärarutbildningen för högre stadier. Men det är ack så viktigt det är att Snobben ges rätta förutsättningar(läs verktyg i form av rätten till speciallärare, extra stöd samt rätten till likvärda betyg för lika kunskaper rätt över landet) och lär in.

Vad som händer när politiker och fackföreningsfolk inte själva fått rätta verktygen för att förstå att deras egna argument inte är giltiga om så bara för att de inte fått lära sig ordkunskap och fått lära in i stället för att rapa upp, det ser vi tyvärr i debattartikeln. Sveriges elever behöver fler Nationella Prov. Inte färre. Rättvisa betyg inte glädjebetyg för att lärarna som sätter dessa aldrig själva fått lära sig ordförståelse nog att förstå de nya betygskriterierna som är SOLKLARA i sin precision vad som krävs till skillnad från tidigare flummerier i form av orättvisa relativa betyg samt flummiga betyggränser i nu skippade betygssystem.

Nationella prov tar INTE bort lärandet! Nationella prov är förutsättningen för att elever som behöver stöd tidigt skall fångas upp, inte tvingas gå igenom Alla skall med-skolan rätt upp till högskole och universitetsstudier utan att fått sin rätt till att få lära in. Det är de elever som har det svårast som drabbas värst av Debattartikelns politiska agenda. Det är de som tvingas läsa upp i någon form, alldeles för många av de som drabbas av flummeriet får tillbringa tid om inte år i Komvux trots att de hade rätten att lära sig alla nödvändiga grunder i vanliga Grundskolan.
Nationella prov är förutsättningen för att elever med likvärda kunskaper oavsett kommunal eller privat utförare av skolan ger eleverna rättvisa betyg. Allt annat är ren och skär vänsternissepropaganda från de som själva inte hade förmånen att lära in utan fått i sig lärandet men inte förståelsen för det de borde lärt in!

Att sedan Nationella prov precis som när undertecknad gick på Statens Försökskola i Linköping Tornhagsskolan under Professor Eve Malmquist, Försöksskola tillsammans med skola i Finland för den tänkta Grundskolan, borde skickas för central rättning. Det är en annan sak. Tyvärr har ytterst få lärare haft egna lärare som lärt in kunskapen att sätta betyg. Men också det är en annan fråga.

Rätten till kunskap kör S i botten än en gång. Nu har de tagit med båda lärarförbunden på den politiska bussen ner i kunskapens avgrund.

Se över de nationella proven, Ibrahim Baylan (S), Eva-Lis Sirén Lärarförbundet, Bo Jansson Lärarnas Riksförbund, på SvD Brännpunkt 25 juni 2014

Read Full Post »

När Lärarförbundets ordförande går och inbillar sig att rektorer, vem som helst, helt lagligt skulle äga rätten att sätta sig över REGERINGSFORMEN,
då tar jag mig för pannan och undrar – har Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén själv inte haft ämnes- och stadiebehörig lärare i ämnet Samhällskunskap under sin skoltid?

Lärarförbundet och/eller Rektorer vid svenska skolor har lika lite som Media tolkningsföreträde av Svenska Grundlagar ej heller äger de rätten att subjektivt avgöra VILKA partier som skall räknas till extremistpartier!

I Sverige gäller svenska lagar och över dem gäller svenska Grundlagar. Det skall varenda elev som gått ut 9:an med godkänt betyg känna till om eleven verkligen uppfyllt kursmålet för ämnet Samhällskunskap och gått godkänt! Har det gått så långt med ”Alla skall med andan” att inte ens lärarfacks högsta företrädare respekterar Regeringsformen?

Har ett parti godkänts för att ställa upp i Riksdagsval, så är det verkligen inte upp till ”Tyck som jag”-syndromets vänsternissar att sätta sig över Demokratiska spelregler. Inte ser det bättre ut när de som tror att det handlar om regler själva är beredda att bryta mot Grundlag!

Stoppa alla partibesök på skolor tills reglerna ändrats, Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén på DN debatt 27 maj 2014
Facket: Inga nazister i skolorna, GP 27 maj 2014 DET HAR INTE VARIT TILLÅTET MED NAZISTER I SKOLORNA SEDAN 1971! Sluta bluffa och sluta att sätta nazistetikett utifrån vad ”Tyck som jag”-syndromet via Media spridit som politisk korrekthet a la vänsternissar som aldrig lärde sig det som krävdes för att läraren skulle få ge godkänt i ämnet samhällskunskap årskurs 9!

Regeringsformen är ingen regel! Respektera Regeringsformen! Det är samtliga som arbetar med Offentligt uppdrag oavsett utövare SKYLDIGA att göra!

Varje försök att sätta sig över de rättigheter som samtliga i detta land tillförsäkrats i Regeringsformen är ett försök att vara odemokratisk!
Grundlag står över skollag. Så enkelt är det Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén!
Ge rektorer rätt neka extrempartier, SvD 27 maj 2014
”Ge rektor rätt neka extremparti, GP 27 maj 2014 Observera att rektor redan idag äger rätt att neka nazistiska och nynazistiska partier, se mitt svar på frågeställning nedan.

Rektor har inte tolkningsföreträde vad gäller vilka partier utöver de som sprider rena rasläror att neka något parti. Än mindre subjektivt besluta att ett parti som är godkänt enligt svenska Grundlagar och dessutom sitter i Riksdagen skulle kunna anses att vara rasistiskt eller nazistiskt. Att vara mot invandring är lika lite nazistiskt i Sverigedemokraternas fall som att svenska fack vill hävda att svenska jobb hotas med hänvisning till arbetskraftsinvandrare som fått jobb här.

Norah4you's Weblog

Även om jag har full förståelse för att många önskar att deras egna värderingar skall gälla, dvs. att just de räknar som Nazister eller för den delen Kommunistiska extremister till vänster om Vänsterpartiet, samt vara avgörande för vilka som skall få komma till t.ex. skolor eller få demonstrera på gator och torg,

så är det beklämmande att så många idag inte respekterar våra Svenska Grundlagar. Till dessa sällar sig ledande Socialdemokrater som kapitalt missat att i Sverige gäller SVENSKA GRUNDLAGAR.

Samma rättigheter som Du själv kräver oavsett om det är Yttranderätt, Tryckfrihet, Åsiktsfrihet eller Mötesfrihet,
samma rättigheter gäller Din värste åsiktsmotståndare/politiske fiende!
Det är det och inte Tyck-som-jag-syndromet som gäller i en demokrati

Den som inte respekterar ett lands Grundlagar/Konstitution – han/hon är inte demokrat oavsett vad han/hon än säger! Respekt för Grundlagar/Konstitution är Grundbulten i alla demokratier. Gillar man inte det som står där, så krävs det här i…

Visa originalinlägg 1 176 fler ord

Read Full Post »

mupparna har fått nog…. men inte har mupparna förstått skillnaden mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund… 🙂 I det förra har man under senaste 20 åren ofta värnat om att icke ämnes- och icke stadieutbildade ‘lärare’ ofta helt utan lärarutbildning minsann skall gå före de som har ämnes- och stadieutbildningen. I det senare har man under alla tider värnat om att sätta krav på kunskap i förgrunden. Gustav Fridolin kan inte ett skvatt om vad det verkligen krävs för att en lärare i Grundskolan SKALL kunna tillräckligt för att ge VARJE ELEV det verktyg och det stöd som eleven både behöver och har rätt till. En Folkhögsskolelärare som vikarierat i Grundskolan är hur trevlig han/hon än är och hur mycket han/hon än månar om sina elever INTE rätt person på rätt plats!

Lärarna måste få tid att…. ja så långt låter det väl. För i lärares arbetsuppgifter ingick redan tidigt en hel del för- och efterarbete som kommit i skymundan när skolhälsovård försämrats och oordningen i klassrummen spridit sig ut i uppehållsrum och korridorer. Men resten Gustav Fridolin (MP) resten är ren och skär fantasi utan kontakt med verkligheten! 30 elever? En normal SO-lärare, Språklärare/NO-lärare i Grundskolan har cirka 150 elever under en vecka. Ibland mer. Det är inte alls omöjligt utan tvärt om relativt enkelt för en ämnes- och stadiebehörig lärare att individualisera undervisningen, dvs blanda det som förr kallades katederundervisning och nu brukar kallas allmän genomgång med förberedda uppgifter alternativa böcker etc för varje enskild elev. Men det krävs att läraren är kunnig. Inte bara kunnig lärare utan också en som kan sitt/sina ämnen baklänges och framlänges utifrån egen ämnesutbildning på Universitet och Högskolor.

Ena eleven har svårt att läsa andra har lättare att lära in utifrån sina egna intressen, den tredje är tabellbitare och älskar dataspel (idealisk elev för där går det att samla uppgifter som går att använda år ut och år in) Kan en lärare in slå om på nolltid när elever kommer med oväntade frågor så att läraren klarar av att göra ett kort avbrott och en extra utläggning i stället för att hänvisa till boken. Läroboken är ett hjälpmedel men endast ett hjälpmedel som all annan undervisning bottnar i. Det krävs mer än läroboken för att stimulera eleverna och inte döda lärandets öppna sökande efter kunskap. Att använda nätet är ett annat hjälpmedel, men skolbiblioteket är bättre. Det finns oändliga skatter där som kan göra att elever inte tappar intresset. Allt från historiska romaner som kan användas som extra för snabba elever som vill veta mer till böcker på andra språk än svenska.

Den lärare som inte har en aning om vilken guldgruva som finns numera bland invandrare som kommer i form av flerspråkiga föräldrar, kanske inte så bra på svenska som på engelska eller franska som andra språk, den läraren har missat en hel del som underlättar för läraren!
Lärare måste få tid att göra sitt jobb, GP 28 december 2013 Det är exakt det som Björklund vår Skolminister säger: Det krävs god skolvård och att rektorer/rektorsexepeditioner inte överlåter administrativt arbete utöver kunskapsuppföljning på lärarna. Det krävs god ordning och reda i klassrummet. Allt flum och springande efter bok, penna och suddgummi måste upphöra.

Mupparna protesterar, men de protesterar mot fel saker! Okunskapen har spridit sig upp i fackliga miljöer och ända in i Riksdagshuset!

Se även: Vad skrev Eberhard?
Problemet började redan under 1960-talet. Den så kallade flumskolan med problembaserad inlärning och grupparbeten, i stället för kunskapsfokus och färdighetsträning, har varit förödande för kvaliteten. Att försöka få sjuåringar att diskutera i stället för att inhämta kunskap är minst sagt märkligt. Rädslan för katederundervisning tycks ha skrämt vetandet ur barnen.

Det är inte konstigt att barn inte lär sig saker när det inte finns något krav på att de ska göra det och då nyttan inte är uppenbar. Vad Pisa-rapporten visar är att svenska elever är dåliga på kunskaper men bra på att ställa till oreda.Skolan tar stryk när barn tillåts vara gränslösa, David Eberhard psykiater, författare och debattör på GP 27 december 2013
Allt detta är självklarheter som varje person som har fått tillräcklig ämnes- och stadieutbildning för Grundskolan OCH fått lära in Barn- och Ungdomars utveckling samt didaktik, metodik + pedagogik BORDE förstå. Borde…. men en del verkar ha missat eller inte varit psykiskt/fysiskt närvarande för att lära in….

Read Full Post »