Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘”Européerna en enda stor familj”’

De skyller på hunnerna för att en liten grupp spreds över stor yta för vad de säger var cirka 1500 år sedan….. men just de folkförflyttningarna exakt till de områden de befinner sig idag, finns mycket väl dokumenterade historiskt. Goternas verkliga historia och hur de uppträdde när o.s.v. verkar som om det gått de flesta förbi i och med att de talar om att germanska folkvandringarna på 4-500 talet (hmmmmm tidsmässigt är de helt snett ute) inte tycks ha påverkat västeuropas befolkningsunderlag speciellt mycket….

Detta hänger samma med att de flesta av oss härstammar från samma förfäder för mycket kort tid sedan. Folken i östra Europa tycks exempelvis ha samma ursprung för cirka 1 500 år sedan. Orsaken tros vara att de tillhör en befolkning som ursprungligen var mycket liten men som sedan expanderade kraftigt över ett stort geografiskt område.

Troligen började expansionen i samband med hunnernas invasion i Europa på 300-talet, och fortsatte sedan med de slavisktalande folkens invandring i de östra och centrala delarna av kontinenten.
Européerna är en enda stor familj, DN Vetenskap 7 maj 2013
Européerna är en enda stro familj, GP 7 maj 2013

GOTERNA

Goternas vandring började i östlig led. De allra första skriftliga källorna, från första århundradet efter Kristi födelse, berättar om såväl visigoter som ostrogoter. det finns många beteckningar inte bara dessa två under århundradena som följer. Visigoterna omnämns indirekt genom att den stora floden som rinner upp i det inre av ön i norra Oceanen flyter och flyter ut västerut kallas Vigothaaelv av Ptolemaios(d 161). Han kallade goterna Gautoi. Men han var inte först att tala om folket här uppe. De som vill veta mer i den frågan kan läsa Goternas källor t.o.m. 200-talet, Norah4historysida se även Dio och Ablabius, Norah4historysida

Det som är intressant i DNA-studiens slutsatser jämfört med verklig historia, är att det långa sambandet mellan södra Sverige jordbruksmässigt, byggmässigt och arkeologiskt fyndmässigt har en och samma ‘kulturväg’ över tid, tidig bronsålder fram till dagens turistström och invandringar till Sverige från Östeuropa.

Östgoternas vandringar

Östgoternas vandringar

Jämför med

Klibblim och Vejde

Klibblim och Vejde

För mer information om samband vänligen läs Utdrag ur C-uppsats Sammanfattning och slutsats

Men den verkliga orsaken till att det ledande skiktet, ledargrupperna i de Finno-Urgiska områdena från östra delen av Bottenviken bort mot Moskva samt andra ledande grupper i det vi nu kallar Baltikum och nuvarande Polen från Wisla/Weisser österut spreds ut, den började inte med hunnerna utan kort innan genom att Hermanerik började med att kräva tribut längs handelsvägar ner mot Donau och Svarta Havsområdet. Tributen krävdes i ett stort antal (100-talet) dokumenterade städer bl.a. inom nuvarande Ryssland, Vitryssland, Ukraina utöver Baltikumområdet i samband med krigståg och utvidgning av Hermaneriks rike. Det hans män Ostrogoterna gjorde var exakt samma sak som vikingar i öst och västlig riktning upprepade senare: Krävde tribut om man inte skulle anfalla eller ockupera. Skillnaden är att Hermanerik om han inte fick tributen tog med sig de ledande i respektive stad (inklusive deras familjer) och lät dem dra kärror samt bära båtar/ro båtar för goterna hela vägen ner till östra Medelhavet. Efter Hermaneriks död, så blev dessa som vi idag kallar slaver kvar med de olika Ostrogotiska grupperna som var på väg neråt. Dessa och Ostrogoter bosatte sig i de områden där vi idag har slaver och finno-urgiska grupper. Det finns väl dokumenterat i östliga källor t.ex. Zosimus samt i några få andra, bland annat Orosius (spansk präst) men omnämns sällan eller aldrig i nutida historieundervisning.
PS. Hermanerik blev en av de första riktigt kända dåtida ledarna som föll för hunnernas attacker. Inte så konstigt i och för sig för han hade själv påbörjat bråken med dem under sina första 10 år med krig och utvidgningar…

Read Full Post »