Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Europas historia’

Det är helt enligt internationella spelregler på ekonomiska området att ett avtal sägs upp av ena parten EFTER den tid som finns angiven som uppsägningstid i ett avtal. Ryska straffet: Chockhöjer Ukrainas gaspris, GP 3 april 2014 Stolligt nog för det får en backlash som drabbar Gazpromz framledes på andra marknader.

Värre för Rysslands utrikeshandel är att det finns styrelseordförande för Gazpromz som missat att det har aldrig varit och aldrig någonsin kommer att bli i enlighet med internationell lagstiftning och avtal att någon sida säger upp ett avtal retroaktivt och begär tillbaka redan godkänd rabatt!

Den dåliga ekonomiska kunskapen hos Aleksej Miller visar en sak, det finns i Ryssland som i samtliga andra jordens länder de som kommer till beslutande ställning utan att ens känna till grundreglerna för den verksamhet de fått förmånen att driva. Lagt kort ligger, Gazpromz! Gör inte saken bättre att Ni till råga på allt hänvisar till att rabatten var villkorad för tillträde till Krims hamnar. VAR fick inte Ryssland tillträde till Krims hamnar de fyra åren Ni försöker kräva tillbaka rabatten för?

När nu President Putin skriver brev till 18 västländer som Ryssland anser bör betala Ukrainas ”skuld” till Ryssland för inköpt gas, så går President Putin gammelkommunisterna till mötes. Inte precis logiskt val i detta spända läge. Än sämre är att Ryssland inte accepterar att lagt kort ligger. Att försöka ta betalt för redan beviljad rabatt i ett läge där Ryssland under rabattåren har haft tillgång till baser på Krimhalvön, är dumt. Onödigt dumt. Lagt kort ligger. Däremot är det alltid upp till en producent att sätta pris för nästkommande leverans. Där kan man diskutera vad som är moraliskt, etiskt respektive logiskt vettigt producentpris till köpare. Något annat. Det går inte att kalla redan godkänd rabatt för utebliven betalning eller försenad betalning. Har man som producent fortsatt att leverera vara till kund, så har man. Att försöka få andra att betala är lika tokigt som när Saab Automobiles innan konkursen försökte få svenska staten att betala Saab Automobiles underskott.

I ett brev adresserat till 18 europeiska ledare skriver Putin att gasleveranserna till Ukraina kan strypas – om inte landet betalar sina försenade räkningar.

”Om det sker ytterligare brott mot betalningsvilkoren kommer Gazprom (ryskt gasbolag, reds. amn.) helt eller delvis upphöra med gasleveranserna”, skriver den ryska presidenten.Putins hotbrev till Europa, Aftonbladet 11 april 2014 När President Putin nämner att andra Europeiska länder längre ner i transportkedjan (gasledningsnätet) kan drabbas, så hoppas jag att han har läst det finstilta i de avtalen. Skadestånden för inställd eller försenad leverans uppgår mig veterligt till betydligt större siffror än Ukrainas verkliga skuld för gasen. Matematik är inte alltid lätt (se blogg idag 11 april om matematikförståelse här i Sverige) men helheten är det som gäller när man går igenom siffrorna. Ibland är det bättre att ta en förlust för att vinna på gungorna det man förlorar på karusellen.

Putin hotar skruva åt gaskranen, DN 10 april 2014 Stoppa framtida leveranser är i sig något som varje producent äger juridisk rätt att göra om kund inte betalar i tid eller om kund nekar till att betalningsvillkor ändras till vara mot kontantbetalning. Juridiskt rätt är en sak. Moraliskt en annan. En tredje är om det är speciellt pragmatiskt lämpligt att utsätta någon enda människa för hot om att inte kunna laga mat och få värme. Tror att det ger en backlasch av sällan skådad indignation, irritation och i bästa fall undertryckt ilska.

Dags för de demokratiska och pragmatiska krafterna som finns i Ryssland att sätta P för de som inte är villiga att förstå att Lagt kort ligger! Inte kan väl någon ekonomiskt sinnad person vilja sänka ett lands utrikeshandel genom stolliga utspel och ”ledare” för industri?

Ryssland kräver Ukraina på gasrabatt, GP 5 april 2014
Ryssland kräver Ukraina på miljardbelopp, DN 5 april 2014
Ryssland kräver Ukraina på gasrabatt, SvD 5 april 2014

Var finns Putin?

Read Full Post »

räcker inte den goda vilja som USA och Ryssland visat genom att försöka komma överens om hur Ukrainakrisen skall lösas politiskt. Världen har haft nog av kolonialism som den som EU visat prov på i sammanhanget. USA:s krav att ledarna i Kiev måste få delta i samtalen om landets framtidUkrainakrisen: Ingen uppgörelse, GP 31 mars 2014 är mycket viktigt att alla parter som är inblandade i Ukrainakrisen tar ab notan. Sedan är det viktigt att man följer Ukrainas konstitution SAMT ser till att de Mänskliga Rättigheterna punkt 1-4 verkligen ger de rysk- och andra minoritets folken sin lagliga rätt till att ha officiella språk så som Ukrainas konstitution och lagstiftning före interimsregeringen haft fastställt.

….att ledarna i Kiev måste få delta i samtalen om landets framtid.
-Denna princip är tydlig. Inga beslut om Ukraina utan att Ukraina är med, sade Kerry till reportrar.
Ukrainakrisen: Ingen uppgörelse, GP 31 mars 2014

Det kan vara så att Rysslands önskan om ett federalt Ukraina kan vara en av lösningarna. Kanske till och med den bästa lösningen. MEN och det är viktigt att komma ihåg: Varken USA eller Ryssland och absolut inte EU äger rätten att sätta sig över Ukrainas egen konstitution för att diktera en lösning som inte fastställts i senare Ukrainska val.

Senare? Först krävs det att Ukrainas folk får sin rätt till demokratiskt vald församling och regering tillgodosedd. Sedan och först efter att vald regering sitter på plats, kan frågan om hur Ukraina framledes skall styras lämpligen komma upp på dagordningen. Det krävs långa förberedelser och att lyssna på samtliga minoritets grupper för en vald Ukrainsk regering måste vara beredd att vara en regering för HELA Ukrainska folket. Det handlar inte om att ha rätt enligt majoritetsbeslut utan om att handla rätt för Ukrainas eget bästa.

Ukrainakrisen: Ingen uppgörelse, Expressen 31 mars 2014
Ukrainakrisen: Ingen uppgörelse, SvD 31 mars 2014
Lavrov och Kerry möttes i fyra timmar, DN rev. 31 mars 2014
Ryssland drar tillbaka trupper, DN 31 mars 2014
Ukrainakris blir nordisk debattfråga, GP 31 mars 2014

Read Full Post »

Det har verkligen inte varit speciellt smart agerande av EU i Ukraina-Krimfrågan. Må vara att det inom EU-s ledande politikergrupp finns de länder som långt före EU:s tillkomst agerat i Kolonialandan från 1800-talet och därför undan för undan vill lägga under sig länder i östra Europa. Men jag som är moderat, konservativ i allt utom sociala frågor, samt läst historia (skrivit D-uppsats) blir mörkrädd när dessa gruppers uppfattningar skiljer på ‘mitt’ och ‘ditt’. Som om det vore OK att Ukrainas interimsregering att avskaffa ryskan, talad i över 1000 år av stora grupper inom Ukrainas område (Krim har bara hört till Ukraina i 56 av dessa 1000 år).
Observera Ukrainas parlament hade rätten att utse en interimsregering tills val hållits men inte att stifta lag om ändring av vad som var/är Officiellt språk i Ukraina. Enligt min uppfattning är det viktigt att våra EU-parlamentariker fås att respektera de Mänskliga Rättigheterna samt ett lands konstitution. EU-parlamentariker FÅR INTE, har ingen juridisk befogenhet, att tolka ett lands konstitution annat än om landet redan tillhör EU samt om konstitutionen då bryter mot beslutade EU-direktiv!

Ukraina behöver såväl Väst som Öst. Att Ukraina var och än är ett av de länder som hårdast drabbades redan innan år 1000 e.Kr av splittringen efter Nicea och andra kyrkomöten på 300 talet e.Kr, gör inte saken bättre. Ekonomiskt förlorar EU på att inte lyssna på USA och ta det lite mer piano. Det finns inget som säger att Ukraina skall tillhöra öst eller västeuropa. EU eller annat. Det är inte vår sak att uttala oss om. Endast att stödja demokratiska val i enlighet med Ukrainas konstitution.

Det var verkligen inte speciellt smart av EU att spela Ryska Militärens gammelkommunister och stalinister i händerna. Lätt att skylla på Putin, men kanske dags för EU att titta närmare på vilka överrockar och korrigeringar av Putins uttalanden/beslut som Ryska Duman gjort med Ryska Militärens goda minne ända sedan de grupper som nu syns starkast tillsammans med kulturvänstern och icke-troende i Ryssland fick media att skriva om Pussy Riot som om de vore för demokrati, rättvisa och mänskliga rättigheter. Pussy Riot kränkte troende kristna (Rysk-Ortodoxa kyrkan) i kyrkorummet! Det går aldrig att försvara utifrån demokratiska rättigheter.

USA och Nato har helt rätt i att Ryska trupper ökar i antal öster om Ukraina. Det är något som de som följer media utanför Sveriges gränser borde känt till som minst i 3 års tid. För det är så länge det pågått i större skala. Med Ryska Dumans goda minne. Utgör självfallet fara inte bara för Ukrainas nationella säkerhet utan för hela världens säkerhet samt ekonomi. Inte tu tal om detta. Men nu gäller det att inte utlösa en dold mina som leder till krig. Det som krävs är tålamod, vilja till pragmatism samt att försöka att ta ett helhetsgrepp om situationen. Hittills har USA gjort detta. (Man kan tycka vad man vill om Obama som president, men pragmatiker har han visat sig vara) EU rusar iväg som levde vi fortfarande som minst i kalla kriget perioden. Inte speciellt smart!

100 000 soldater vid gränsen till Ukraina, GP 27 mars 2014
FN fördömer annekteringen av Krim, DN 27 mars 2014 Helt logiskt och i enlighet med Internationella lagar, avtal samt FN:s uppgift.
Ryssland förstärker vid Ukrainas gräns, Expressen 28 mars 2014 utifrån EU:s agerande och ryska militärens ”historiska ovilja att bortse från rysk-sovjetiska historien”, speciellt bland de som leder ryska trupper i den delen av Ryssland, tyvärr inget att förvånas över. Att Sveriges Försvarsminister samt ÖB länge levt i en drömvärld om att ‘nu skall vi vara, nu skall vi vara snälla’ är skrämmande okunnigt. Svensk solidaritet kan sättas på prov, SvD 28 mars 2014 Stötta och hjälpa Baltikum fina ord men vilka skall försvara Sverige?
50 000 soldater redo att attackera Ukraina, Aftonbladet 28 mars 2014 Betvivlar inte detta en sekund.
Men är det så smart att spela de ryska gammelkommunisterna, stalinisterna m.fl. i händerna. USA handlade bra när man gjorde klar markering mot i princip samtliga överrockar som Ryska Duman försett president Putin med de senaste 3 åren. USA har helt rätt i sin bedömning av riskerna. Varför kan inte EU försöka att se helheten i stället för att stötta riktiga fasister i Svoboda samt Krimtartarer. Fördöm och besluta om sanktioner utifrån Mänskliga Rättigheterna. Förvisso har även fasister och Krimtartarer rättigheter enligt de Mänskliga Rättigheterna. Men så har också de ryssar som lever i nuvarande Ukraina och på Krim. Samma kritik för odemokratiska beslut skall drabba alla som bryter mot de Mänskliga Rättigheterna och/eller mot Internationella avtal och Internationell lagstiftning!

De ryska trupperna nära Ukrainas östra gräns har i hemlighet fått infrastrukturen färdig för en eventuell attack, varnar tjänstemän inom USA:s administration. Allt är förberett, nu återstår att se vad Putin har för avsikter, hävdar man.USA: Allt på plats för en rysk attack, DN 28 mars 2014 Nu är det upp till President Putin att visa var besluten i Ryssland fattas. Av presidenten eller av Duman/ryska militären. Är det de senare som fattar besluten, så har Frågan om vad som kommer efter Putin blivit besvarad i verklighetens handlingar samt beslut.

Läs även: Aktuell analys – EU, Ryssland och Ukraina, Norah4you 20 mars 2014

Read Full Post »

Ukrainas FN-ambassadör är part i Ukrainakrisen och uttalanden av honom är precis på samma sätt som uttalanden från ryska Duman, ryska militären m.fl. partsinlaga.

Att okritisk godkänna en källa är det allvarligaste fallacies som tänkas kan. Kallas Fallacies of Presumption. För detaljerad genomgång av vad som gäller när källa skall bedömas se Fallacies of Presumption, philosophypages.com hänvisande till Encyclopedia Brittanica

Fallacies of Presumption

Ett subjektivt antagande är ett subjektivt antagande. Ofta finns det i det subjektiva antagandet en underförstådd förutsättning som inte är bevisad. Denna underförstådda förutsättning kan vara falsk eller sann. Innan den styrkts upp av oberoende(!) fakta, så är det subjektiva antagandet oaktat vem som för fram antagandet, påståendet eller tesen att betrakta som falskt.

Det är alltid viktigt att kontrollera VEM som säger eller påstår vad. Vilket är SYFTET samt går det att spåra en TENDENS i det framförda, skrivna eller talade orden. I fallet med Ukrainas FN-ambassadör, så är såväl SYFTET som TENDENS solklara. Att utgå från partsinlaga som en tillförlitlig källa är inte logiskt korrekt i enlighet med vetenskapsteori. Observera att detta inte i sig avgör om påståendet/antagandet är sant eller falskt. Så länge det inte är bevisat utifrån helt oberoende källor, så är det ändå att betrakta som falskt.

Se; Fallacies vid argumentering, Norah4science 14 mars 2014 samt Media och Ukrainakrisen, Norah4you 16 mars 2014

Efter att Ryssland på onsdagen tog över flera ukrainska baser på Krim-halvön planerar nu Kiev att dra tillbaka samtliga soldater och deras anhöriga till fastlandet. Samtidigt varnar Ukrainas FN-ambassadör för en rysk invasion.

Efter att Ryssland på onsdagen tog över flera ukrainska baser på Krim-halvön planerar nu Kiev att dra tillbaka samtliga soldater och deras anhöriga till fastlandet. Samtidigt varnar Ukrainas FN-ambassadör för en rysk invasion.

Ukrainas FN-ambassadör i Genève hävdar att det finns indikationer på att ryska trupper förbereder en militär invasion av östra och södra Ukraina, skriver Reuters.Kiev förbereder evakuering av trupper från Krim, DN 20 mars 2014

Ukrainas FN-ambassadör i Genève hävdar att Ryssland förbereder en militär invasion av södra och östra Ukraina. SvD:s korrespondent Gunilla von Hall direktrapporterar från en presskonferens med Yurii Klymenko.Senaste nytt Ukrainakrisen, SvD 20 mars 2014

Ambassadör: Tecken på invasion i Ukraina, GP 20 mars 2014
Ambassadör: Tecken på invasion, Aftonbladet 20 mars 2014

Read Full Post »

GP hade rätt i sin rubrik Rysk vinter närmar sig, GP 2 augusti 2012 men fel i sin värdering om att Pussy Riot var någon form av demokratisk proteströrelse mot President Putin. Pussy Riot varken är eller var demokratiska – ingen som skymfar sina meningsmotståndare, kristna, och gör det i en kyrka kan påstås vara demokrater. Tyvärr har vänsternissar inom kulturvänstern spridit de falska uppgifterna. Något som svenska media rent generellt har ”köpt”. Pussy Riot liksom många andra av icke demokratiska krafter inom Ryssland och EU lade under 2012 grunden för svaret på frågan: Vad kommer efter Putin? För det vi ser idag är inte något som skall skyllas på en person utan på de personer/maktkonstellationer som stärkts av vänsternissar och högerfötters agerande under senare tid.

Under Stalintiden växte despotism och maktmissbruk. Människor omflyttades inte bara sändes till t.ex. Gulag. Nya oroshärdar skapades tack vare detta i stora delar av dåvarande Sovjetunionen. Oroshärdar som endast sovjetiska krigsmakten och kommunistpartiets envälde klarade av att hålla på mattan.
Det är bakgrunden till dagens situation. En bakgrund som i sig från 1600-talet och fram till idag präglats av maktkamp mellan ryska ledningen, först tsarer sedan kommunister och efter 1989 av Gorbatjov och Jeltsin fram till Putin idag; ryska militären som först hade adeln som var de drivande och ledande senare kommunister och idag är det osäkert vilka grupper som står bakom dem (Putin behöver dem för att hålla ihop ‘sitt’ mångkulturella problemrike) samt revolutionärer och religiösa grupperingar.
Ryska snuvan, Norah4you 5 augusti 2012

Det var där det började märkas att President Putin av 2012 inte hade samma makt som han hade haft under tidigare presidentperiod. I såväl västmedia som de få ryska artiklar som refererades i västmedia, så undertrycktes att Pussy Riot inte bara hädat utan även på annat sätt betett sig olämpligt i kyrkorum. Vänsternissarna ställde sig på parad mot Putin. Precis som gammelkommunister, stalinister och ryska kulturvänstern önskade. Mot Rysk-Ortodoxa kyrkan var och är hela det ‘gänget’ också.

Det som då påbörjades går att följa fram till idag i nedsvärtning inte bara av USA och EU utan ifrågasättande av president Putin. Vi har sett liknande förr i historien när de som försöker gripa makten, tvingar fram beslut av de/den som har haft den genom att ifrågasätta och svärta ner. Här har vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet hjälpt till genom att sprida desinformation. SYFTE och TENDENS har många Västmedia, speciellt i Sverige, glömt bort att analysera. Vad värre är, är att källan till uppgifter sällan värderats utan att uppgifter köpts rakt av.

Då kommer vi till spionen Snowden. Okunnig i datahistoriken och okunnig om signalspaning som varit officiellt känd sedan Andra Världskriget samt okunnig om att det land han flydde till är ett av de sju länder som mest sysslar med detta. President Putin ställde krav på Snowden för att han skulle få stanna. Personer i Duman (på USA:s sanktionslista) hänvisade till Ryska Konstitutionen som gav dem rätten att låta Snowden få temporär asyl. Västmedia har oftast utan analys köpt vad Snowden påstått. För inte uppfyllde Snowden de krav President Putin ställde. Han följde vad Duman medgav. Det gäller i samtliga analysfall att kontrollera vad som hänt mot respektive lands konstitution samt även ta med landets historia, speciellt äldre politiker och militärers, i beaktande för att kunna göra en något så när tillförlitlig analys.

Rysk-Ortodoxa kyrkan har hela tiden varit en nagel i ögat på gammelkommunister och ryska kulturvänstern. Rysk-Ortodoxa kyrkan hade ju haft ‘vänligheten’ att vara en stark sammanhållande kraft även under Sovjettiden. Precis som den varit sedan Storfurstinnan Irina av Kiev (född Ingegerd, dotter till Olof Skötkonung) och hennes make Jaroslavs tid. Se Rysk-Ortodoxa kyrkans historia, Norah4history

Från Kievrusernas tid och fram till idag har ryssar, samt nordbor och nordbors ättlingar, bott i Ukraina oavbrutet tillsammans med hebraisktalande Khazarättlingar och olika slaviska folkgrupper. Källor: Radziwill Chronicles samt Kejsar Konstantins bok Dee Cermoniis; Khazarian Hebrew Documents of the tenth Century, edit Golb Norman and Pritsak Omeljan, London 1982; Nestorskrönikan; Ibn Miskawaih,The Eclipse of the Abbasid Caliphate, ed. Amedroz HF & Margoliuth PS, Oxford 1921. samt i akademiska arbeten och böcker. Exempel Staat Reinhart, Der Geist der Nordeuropäischen misson von Villehad bis Adam von Bremen, ur Hospitum Ecclesiae, Forschungen zur Bremischen Kirchengeschichte, band 18, Bremen 1991,Staat Reinhart, Missionshistoria som ”Geistes geschichte”, ledmotiv till den nordeuropeiska missionshistorien 789-1104, Skara 1994 och Thomasen V, Samlade Afhandlinger I, 1919

21 mars aktuella situation i Ukraina och Krim

Krim har endast under en liten bråkdel av de senaste 1000 åren tillhört Ukraina. Det är något som varje lösning av den uppladdning som krigshetsare på Krim samt ett antal av de Dumamedlemmar som USA satt upp på sin sanktionslista i grunden är de som drivit fram mycket tack vare att EU missade tillfället att göra klart:

* Den regering som Ukrainska parlamentet tillsatte, är juridiskt och konstitutionellt endast en interimsregering.
* Konstitutionellt ägde Ukrainska parlamentet rätten att tillsätta en interimsregering och en ställföreträdande regeringschef när landets valda ledning flydde utanför Ukraina.
* Däremot ägde denna interimsregering inget konstitutionellt mandat att avskaffa ett officiellt språk, ryskan. Hade detta skett efter en allmän folkomröstning hade det varit ett brott mot de Mänskliga Rättigheterna.

EU har i sin önskan att utvidgas österut mycket resonemang som påminner om forna tiders kolonisering och utvidgning av existerande stater. I skenet av att många nuvarande EU-parlamentariker fortfarande lever kvar i tiden då Sovjetunionen fanns och den som var ledare i Sovjetunionen hade mer eller mindre oinskränkt makt, dvs EU-parlamentariker har missat de steg mot demokratisering som trots allt har funnits i den Ryska Konstitutionen, så har svart-vitt skala använts i argumentering. EU är inte Europas Förenta Stater. Man bygger inte ett hus genom att sätta på skorsten eller tak utan att först säkrat grunden och rest bärande balkar! Om EU skall vara tänkt som ett fredsbevarande samarbete oavsett status, så hade det varit bra att även bjuda in Ryssland. Ryssland är en del av Europa. Sedan kan vi som politiskt är konservativa ha uppfattningar om Rysslands demokrati relaterat till vår egen. Vi får dock aldrig glömma bort att de Mänskliga Rättigheterna.

Till skillnad från USA så har EU också glömt bort hur efterkrigstiden bjöd på stora problem när länder som legat under Nazityskland förändrade gränser, skapade nya länder som i vissa fall inte funnits på länge eller reellt någonsin, statsledningar måste till oaktat att alla inte hade helt klart tagit avstånd från nazisterna under Andra Världskriget. Detta har tyvärr resulterat i att högerfötter från mitten av 70-talet fram till idag börjat marschera. Inte har det blivit bättre av att vänsternissar, ibland extremt autonoma grupperingar långt utanför alla demokratins ramar, i media kommit fram och kallat alla som inte tycker som de själva gör för rasister. Återigen svart-vit skala som glömmer bort att i verkligheten är stor del gråfält.

USA har rätt, rätten såväl juridiskt som etiskt/moraliskt att göra klart att gränsen går om Ryssland angriper NATO-land. EU är de som spelat ryska armen och Duman i händerna genom att inte ta avstånd från fascister, Svobodapartiet har fascistiska krav i sitt partiprogram, och genom att inte acceptera Ukrainas konstitution. Ryssland har genom Dumans och ryska armens påtryckningar gått över Folkrätten när de accepterade hastigt val på Krim. Ryssland har också gått över vad Ukrainas konstitution medger när de först godkände Krim som egen stat jämförande det med Kosovo. Krimtartarerna var värre än SS mot ryssar, romer, judar m.fl. grupper under Andra Världskriget. De borde ställts inför Krigsdomstol. Inte tu tal om detta. MEN och det är den springande punkten: Kosovo som stat godkändes av väst pga etnisk förföljelse i nutid som ledde till etnisk rensning. Att Ukrainas interimsregering konstitutionsvidrigt godkände avskaffandet av ryskan som officiellt språk var att dela in Ukrainas folk i vi och dom. Helt i strid med de Mänskliga Rättigheterna. Dock var och är detta inget skäl för det som hänt de senaste dagarna på Krim.

Henry R Kissinger har rätt: The West must understand that, to Russia, Ukraine can never be just a foreign country. Russian history began in what was called Kievan-Rus. The Russian religion spread from there. Ukraine has been part of Russia for centuries, and their histories were intertwined before then. Some of the most important battles for Russian freedom, starting with the Battle of Poltava , were fought on Ukrainian soil.
….
The European Union must recognize that its bureaucratic dilatoriness and subordination of the strategic element to domestic politics in negotiating Ukraine’s relationship to Europe contributed to turning a negotiation into a crisis. Foreign policy is the art of establishing priorities. Henry A. Kissinger, How the Ukraine crisis ends, Published March 5

Krim blir snabbt ryskt, GPtv 19 mars 2014
Kreml ber Krimledare fria marinchef, GP 20 mars 2014
Kreml ber Krimledare att släppa marinchef, Expressen 20 mars 2014 observera ”ber”
Reinfeldt: ”Omvärlden måste vara beredd, Expressen 19 mars 2014 Självfallet måste omvärlden vara beredd. Det vi nu ser hända är början av svaret på frågan Vad kommer efter Putin, Norah4you 25 april 2013
Principer värda ett pris, DN ledarsidan 20 mars 2014 Ja principer är viktiga. Men viktiga även när det gäller fascistiska högerfötter som marscherar i Europa och sitter i interimsregering i Kiev. Samma krav skall ställas på alla parter.
Svep: Svårt att enas om sanktioner, SvD 20 mars 2014 EU är inte så homogent som vissa EU-ledare i sin önskan att driva fram Europas Förenta Stater och EU som stormakt önskat. Det räcker att titta på hur gränser ändrats sedan 1900 fram till idag och respektive lands egen historia samt respektive lands egna ledares bakgrund för att inse detta.
Nato-chefen tror Ryssland fortsätter expansionen, Sveriges Radio 20 mars 2014 Desto större skäl att i stället för att varna för att Vargen kommer förbereda sig på att Vargen kan komma. Så länge det finns gamla stalinister, gammelkommunister m.fl. ofta tidigare sovjetiska militärer ibland kända sedan Andra Världskriget i Duman och gammelkommunister i ryska armen, så länge finns det skäl att inte spela dessa i händerna genom oöverlagda uttalanden. Analysera mer och framför allt stärk de demokratiska krafterna – varken fascister eller gammelkommunister är demokrater.

Read Full Post »