Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Euroländer’

Göran Färm (S) och Olle Ludvigsson (S)! Svenska väljare tackade nej till Euro! I Sverige är det många unga och gamla, funktionshandikappade och friska arbetslösa som lever runt eller under existensminimum och har det mycket svårt oavsett var i världen deras föräldrar föddes och oavsett om de själva föddes som svenska medborgare eller senare i livet valde att söka och få svenskt medborgarskap. Att ens komma på tanken att Sverige som stat, en stat som har svårt att ta hand om sina egna medborgares naturliga behov för att kunna få ett värdigt liv, skulle ta ansvar för och bekosta Greklands problem. Det är mycket magstarkt!

Sverige skall INTE betala för Greklands regeringars oförmåga att rätta mun efter matsäcken.
Sverige där vi väljare tackade nej till Euron skall INTE bekosta något Eurolands skulder. Grekland valde att gå med och valde att underteckna papper som villkorade Eurodeltagandet. Det är upp till de som undertecknar handlingar att leva upp till det man lovat i och med undertecknandet!
Spara skall inte betala för Slösas extravaganser. Detta oavsett vad! Grekland är en suverän stat. Man hjälper inte missbrukare genom att betala deras skulder eller tillhandahålla mer pengar. Missbrukaren måste stödjas moraliskt så att missbrukaren kommer till insikt om sitt problem. Innan det skett, så är det att hälla olja på elden.

Däremot vore det fullt rimligt att Sverige tar av sina biståndspengar och via olika hjälporganisationer ser till att hjälpa de som saknar mat för dagen och att skolor kan fortsätta så att skolgång är garanterad. Men det är något helt annat!

Dags ta ansvar för Grekland och Europa, Europaparlamentarikerna Göran Färm (S) och Olle Ludvigsson (S) på GP debatt 11 september 2012

Read Full Post »

på bordet intill den ene spelaren. Hur i hela fridens namn kan investerare se positivt på fortsatt inåtgående spiral som inte ökar tillförsel av nytt kapital utan i verkligheten bara urholkar värdet på en av de i spelet ingående valutorna?

ECB besked drog upp Wall Street, GP 6 september 2012
IMF välkomnar ECB:S ramberk för obligationsköp – Lagarde, SvD 6 september 2012
ännu mindre förvånande utifrån Frankrikes och Englands ekonomiska situation är i och för sig att Hollande, Cameron lovordar obligationsköpbeslut, SvD 6 september 2012 men jag undrar bara var herrar politiker och politiska ekonomer införskaffat sin matematikkunskap.
Börsen tog ett glädjeskutt, DN 6 september 2012

Det hjälper inte hur många gånger man ‘multiplicerar’ ett tal med noll eller vilket tal man multiplicerar med noll. Fiktiva förmögenheter att gräva ur som i Monopolspel…. fiktiva tillgångar för någonstans måste de pengar som används till obligationsköp tas dvs antingen urholkar man såväl Euro som andra valutor knutna till Euro eller så har man en ständigt ökande röd siffra som redan nått förlusthöjder som överskrider allt förnuft.

Förvisso berättade en gammal god vän som är gymnasielärare i matematik och fysik på KomVux att som han sett, så är detta att det läser många invandrare med höga examina och som läst matematik till stadier vi inte når de första åren på universitetet att det som orsakar behovet är att väldigt många, även invandrare från EU-länder, inte:
– lärt sig ställa upp tal från lästal hämtade ur verkligheten. De är mycket bra på att räkna komplicerade tal om de bara får alla siffror på plats. Men det var nu det 🙂
– oftast inte läst statistik än mindre lärt sig skillnad på olika sorters medelvärde och konsekvenserna om man använder det ena eller det andra medelvärdet för sina beräkningar.
– sällan lärt sig någon sannolikhetslära med påföljd att de ur verkliga situationer saknar kunskap att göra analys av framtida utfall.

Tillägg 11.27 7 september ECB:s aggresiva insats ska rädda Euron, SvD 7 september 2012 Hur kan någon kalla det i positiv mening aggresiv insats att trycka upp mer sedlar som inte har substantiellt värde i verkligheten utan bara i teorin? Rädda? När jag räknar på det, så ser det snarare ut att gå utför i allt snabbare takt.

Inte blir det bättre av att Japans ekonomi är helt uppåt väggarna också. Många affärer har gjorts mellan Euro och Yen. Japans statskassa på väg att sina, GP 7 september 2012
Japans statskassa är snart på väg att sina, Expressen 7 september 2012
Japans statskassa på väg att sina, SvD 7 september 2012

Tillägg 19.07 Drahtis uttalande är trams, Cervenka på perspektiv SvD 7 september 2012

Read Full Post »

Tack för att Ni satte ner foten. Ett överstatligt EU är inget som gynnar demokratin eller ens Europas befolkning.

Ännu ingen färdig Eurolösning, GP 9 december 2011
De misslyckades med nytt EU-avtal, Expressen 9 december 2011
Ännu ingen färdig Eurolösning, DN 9 december 2011
Ännu ingen färdig Eurolösning, SvD 9 december 2011

Nog är nog. Det är fuller nog med Lissabonavtalet, kanske även det var för mycket för att i längden tåla demokratiska rättigheter för Europas befolkning. Man bygger från grunden och inte genom att sätta på skorstenspipan innan ens bärbara bjälkar nog att hålla uppe taket är uppe!

Read Full Post »