Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Eurokris’

Verkligheten är tvärt emot vad GT lyckas misslyckas förstå. GT:s ledarsida hamnar i den märkliga slutsatsen att vi som röstade nej till Euron skulle ha skäl att ångra vårt euro-nej. I dagsläget finns inget giltigt argument som hittills presenterats för att Sverige skulle mått bättre om vi tillhörde Eurokretsen.

Ångra ditt euro-nej, ledarsidan GT 10 december 2011
Reinfeldt skjuter avgörandet till Riksdagen, SvD 9 december 2011
Sverige lämnas kvar, Ledarsidan 10 december 2011 Tack och lov att Sverige avstod att stiga på tåget man saknar uppgift om såväl var det stannar härnäst som vad det kostar att åka med.
Osäkra analytiker efter EU-mötet, Di.se 9 december 2011

Det finns två mycket tungt vägande skäl till att Sverige inte skall ansluta sig till det nya föredragsförslaget:

* Euron byggdes uppifrån och inte med folkligt stöd nedifrån.

* Europa är en begränsad marknad som trots alla goda föresatser saknar möjlighet att expandera på samma sätt som t.ex. Sydamerika och delar av Afrika. Kinas uppgång på världsmarknaden och deras önskan att få tillgång till teknik och tekniska lösningar, de har fler välutbildade ingenjörer och forskare i en enda storstad än vad Europa har som helhet, visar på vikten av att ha tillgång till råvaror oavsett vilka inom landet och industrier att förädla dem i till varor och för att tjänster skall behövas i den verksamhet man bedriver inom ett land/grupp av länder som ger överskott i export utåt och minskat behov av import.

Dessa två grundläggande hörnpelare har varit underdimensionerade pga felaktig omvärldsanalys i EU-bygget. Inget skäl att ångra Nej till Euro precis!

Read Full Post »