Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Eurobygget’

Egentligen har EU, tidigare EG, aldrig varit ett realistiskt alternativ. Så enkelt är det.
Man bygger inte ett hus där grunden inte är på plats.
Framför allt försöker man inte sätta taklagskransen på en skorsten där taklaget saknar bärande balkar, väggar o.s.v.

Inflik 4 December 2015

Bedömningarna görs av Josef Janning, ledande analytiker på tankesmedjan European Council on Foreign Relations i Berlin.

– Jag tror att EU-samarbetet brakar ihop inom tio år, och vi kommer att få se konsekvenserna av det. Jag hade inte trott mina egna öron om jag sagt det här bara för två eller tre år sedan, säger Janning sedan de danska väljarna motsatt sig att slopa undantaget som landet har inom EU:s rättspolitiska område
…….
– Gör vi en kraftsamling, tror jag att det går att bevara den inre marknaden och den politik som styr den som ett samarbete mellan 28 länder. På andra områden tror jag att samarbetet kommer att ske mellan en grupp av kärnländer, säger Janning.
Expert: EU på väg att braka ihop, SvD 4 December 2015

På väg? EU har varit på väg att braka ihop i flera år. Man kan inte bygga ett hus på lösan sand utan säker grund, bärande balkar o.s.v. Man kan inte sätta en skorsten på ett tak som lagts över ett hus byggt utan bärande balkar och väggar på säker grund. Redan de gamla kyrkobyggarna lärde sig detta den hårda vägen om de inte tänkt till innan och skaffat det stöd som behövdes från grunden upp!

– – – – – slut på inflik från 4 December 2015 – – – – – –

Resume

Många går och tror att EU:s rot och början var Kol och Stålunionens EKSG-fördrag av 18 april 1951… Så är inte fallet. Och det är där mycket av det som gått snett under tiden fram till nu har sina egna rötter….

Inflik 13 November 2015
Läs och begrunda: Kinberg Batra: Flyktingkrisen ett hot mot hela Europasamarbetet, DN 12 November 2015
En chimär blir inte verklig hur mycket luft man än blåser in i den tomma påsen så blir den inte fylld.

Analysen består av två delar. Historisk bakgrund till EU-”drömmen” samt rötterna till Syrienkrisen å ena sidan. Andra delen som är inflätad i nedanstående analys är Sverige självbild. Påminner mig stundtals om textraden vi fick analysera på svenskalektion när jag gick i RIIIc för länge sedan…. att inom Sveriges gränser vinna Finland åter Sveriges fornstora dagar är sedan länge sedan förbi. Hjälper inte om politiker och media fortsätter att tro och desinformera svenska väljare om Sveriges storhet som Humanitär….hmm…. stormakt… 😛

Verklighetens bakgrund
Allt började med att Italiens Mussolini som länge stödde de flesta ländernas protester mot Hitlers brytande av Versaillesfreden. Det var bara det att Mussolini själv, diktator som han var och sättande Italiens utvidgning till stormakt främst ockuperade det vi nu kallar Etiopien 1935.

När Italien ockuperade Abessinien (nuvarande Etiopien) 1935, stämplade Nationernas Förbund Italien som angripare och införde ekonomiska sanktioner mot landet. Italien fick hjälp av Tyskland och ett samarbete påbörjades mellan de båda länderna. Hösten 1936 myntade Mussolini begreppet ”axeln Berlin-Rom”. Italien lämnade Nationernas Förbund och Mussolini gav Hitler sitt fulla stöd.
Stålpakten, ur levandehistoria.se

Citatet är en del i det som alla elever senare skall ha fått tillgång till att läsa, men där förmodligen inte ens lärarna som ofta inte längre är ämnes- och stadiebehöriga än mindre skrivit C- eller D-uppsatser i Historia förstår vad det betydde….
för det är där och då när Italien började närma sig Tyskland för att de slutligen år 1939 kom att bilda Stålpakten.
<em>Den 22 maj 1939 ingick Tyskland och Italien en ömsesidig allians, den så kallade Stålpakten. Om ett av länderna hamnade i krig, skulle det andra landet omedelbart sluta upp som bundsförvant med militär hjälp. Stålpakten, ur levandehistoria.se

Det fanns andra bitar i deras samarbete som kom att få betydelse långt in i nutid. De två, Hitler och Mussolini senare med Japans kejsare och med Stalin i Sovjetunionen tänkte sig dela upp världen mellan sig så att de fick ‘livsrum’, vad det nu är för något, samtidigt som de fick tryggat sin egen ekonomiska framtid…. Så det började inte med ett fredsprojekt. Utan upplockande av en gammal idé om att om länder gick samman, så fick de en bra grund för egen ekonomisk tillväxt.
Elefanten i porslinsfabriken, 13 december 2012

EU byggde in spänningar och problem

Eurons kris började när Euron skapades. Vad höga dignitärer, politiker och andra, som ville bygga sig ett Babels Torn som stod lika stabilt som pyramiderna, glömde bort var att Europas länder var och är olika.

Det går inte som en del vänsternissar, främst inom liberala partierna i Europa, önskade och tankegångar som Tyskland och Frankrike gärna ställde sig bakom. Det går inte att skapa ett Europas Förenta Stater eller ens ett gemensamt ekonomiskt politiskt synsätt. Alla människor är lika värda, men olika.

Alla är lika värda, men en del som t.ex. i Grekland har ansett sig ha rätt till mer än en pension eller genom politiska överenskommelser dubbla löner och/eller förmåner OM det inte finns ett fungerande skattesystem som respekteras av som minst nästan alla OCH OM det inte finns vilja att rätta måltiden efter vad som finns i ryggsäcken samt de vildvuxna svampar och bär som skogen bjuder på. Det går inte att äta nästa års sådd utan att nästa års skörd torkar in eller regnar bort om den alls bär något att skörda.Dags se sanningen i vitögat, Norah4you 3 Augusti 2012

Verklighet kontra drömmar om ”fred i Europa
Det EU som vi sett växa fram är tyvärr inte alls den gemenskap och förbättrade försäljning eller transport. Var inga som helst problem att exportera eller att importera innan vi svenskar gick med i EU. Inte heller var det några problem innan vi slöt EES-avtalet. Förvisso var det (och är) en diger tullbok att gå igenom så att rätt vara fick rätt skatt-/tull och transporterades enligt de internationella avtalen om Farligt Gods.

Egna reflektioner om EU och Sverige
Spännande var det förvisso ibland när jag, för jag jobbade flera år på två stora importföretag, skulle ”jaga” godsvagn som avgått från stad X i t.ex. Polen eller forna Tjeckoslovakien och som var beställd att komma med från Sassnitz. Ofta fick jag i slutändan tala med någon lokal tågklarerare någonstans på vägen. Eller om godset, pallat för det mesta, inte kom ombord på färja oavsett om det var i Danmark, Tyskland eller färja mellan Kinesiska Fastlandet och Hongkong. Men enkelt var det att beställa, försäkra, få varor transporterade och klarerade i denna änden. Btw. det var roligt också.

Röstade själv nej till EU. Skälet var helt enkelt att jag läst igenom de texter som vi svenskar skulle vara tvungna att godkänna. Fanns alldeles för mycket likheter i små sidoavtal och i bisatser i huvudavtal som rent ut sagt påminde om den avsiktsförklaring som en viss herr Hitler och Mussolini kom fram till när de möttes för att diskutera Europas framtid.

Sverige gick med i EU. Tack och lov röstade vi svenskar nej till gemensam valuta, Euro. Eurons förespråkare och de som satt i ledningen kan aldrig påstå att de inte visste hur väsensskilda förutsättningarna var för länder som Grekland, Portugal, Spanien, Italien m.fl. och Tyskland samt Frankrike. Påstår de det, så har de dumförklarat sig själva som mindre vetande om något de som minst borde ha sett en konsekvensanalys om.

Allt detta har jag tidigt skrivit om. Speciellt om den svenska Självbilden…..Sverige, bäst i klassen? – Vilken klass?
Du gamla du fria – svenska självbilden. Norah4you 8 mars 2015
I Sverige med nuvarande Rödgröna röra vid rodret och med PK-press (Tyck som jag) som pådrivare, är det som ena dagen är svart eller på gränsen till brunt snabbt om inte vitt så gråvitt när Rödgröna rörans kapten utan skepparexamen girar 180 grader….
Fler frågor än svar, DN Huvudledaren 9 November 19.48
Annika Ström-Melin: Inget land har så tuffa regler som M-föreslår, DN 11 November klockan 06.30
men
framåt kvällen: Sverige inför gränskontroller, DN 11 November klockan 19.18

Dagsaktuella frågan om sk. flyktingar
Historisk bakgrund Mellanöstern
Syrien-Turkietkrisen 2012 Syrien-Turkiet, kris med rötter runt 1000-talet, Norah4you 6 oktober 2012

Analys: Sist på tåget kommer regeringen, GP 11 November uppd. 12 November 2015

Flyktingkrisen: Utvecklingen styr regeringen inte tvärtom, SvD 11 November 2015

1260px-Chasaren Khazarerna från Wikipedia

Europa 1763 källa Ostindiska kompaniet

europa-1914 källa historia123

Lite att begrunda för det är i ovanstående samt utifrån kartorna lätt att göra en Omvärldsanalys. Förvisso har Järnridån fallit. Sovjetunionen finns inte mer. Ryssland har en helt annan struktur samt annan konstitution än vad Sovjetunionen hade. Ryssland är i nutid så väsenskilt från Sovjetunionen att NATO-landet Norge betraktar Ryssland som säkert land att vistas i för alla utom möjligen ryska oppositionella….
-Detta är människor som har papper. De kan vara i Ryssland. Ryssland är ett säkert land för de flesta, bortsett från oppositionella. Huvuddelen av dem som kommer i dag har vistats länge i Ryssland. De har inresedokument, visum till Ryssland, och är därmed i princip i ett land där de inte är förföljda och där de är skyddade, säger Solberg till NTB Norge vill skärpa utlänningslagen, GP 10 November 2015

Det räcker att ha ett hum om den historiska bakgrunden till kartorna ovan för att förstå att det inte är speciellt lämpligt att lägga tak på hus utan bärande balkar. För att nå gemenskap så hade den gemenskapen behövt börja spira underifrån. Inte genom pekpinnar och beslut över människors huvuden.

Det finns också en annan sida och den är allvarligare. Dagens situation börjar bli en krutdurk inom Sverige, Norden och EU. Finns det någon mer än jag som sett filmen Sova med fienden i så fall torde Du som minns den veta vad jag avser.

Read Full Post »

Utan att ha sparat till utsädet får man inget mjöl till ny kaka, men Euroministrarna tycks lita på nästa års utveckling och servera kakan bakad på luft och vatten redan i år…….

Det låter så fint, tror de, när Dijsselbloem säger: – Den makroekonomiska utvecklingen är i linje med prognoserna och pekar mot en återgång till tillväxt nästa år vilket är ett tecken på att anpassningsåtgärderna i Grekland håller på att bära frukt. Eurosommar med puttrande oro, DN 8 juli 2013

Det är bara det, att en återgång till tillväxt i Greklands fall i bästa fall innebär en ökad tillväxt från ett avsevärt sämre läge än vad det skulle varit om Euroländerna låtit bli att låna ut den delen av pengarna som direkt skall gå till att betala ränta på tidigare lån. Greklands regering har levt över sina tillgångar, ja. Det har varit en för stor offentlig sektor i Grekland, vanligt folk har fått stå för skatteintäkter medan de som haft möjlighet pga bättre ekonomi – mycket god ekonomi sluppit undan år efter år andra har fått ut extra månadslöner o.s.v. Det måste självfallet åtgärdas och rättas till.

Men det hade varit bättre för alla parter, inte minst för stabiliteten inom Grekland och andra PIGS-länder som behöver lån om man börjat med att frysa de gamla lånen och avstått från att under ett eller två år begära ränta på dessa samt hjälpt Grekiska regeringen att gå igenom vilka skatteintäkter som varit orimligt låga i förhållande till utgifterna.

Psykologiskt hade det varit bättre att samtidigt se var intäkterna av skatter från de som har möjlighet att betala mer och gjort detta redan innan första lånet än att låta grekiska regeringen ta hela smällen av att man drar ner på hälso- och sjukvård, på polis och att man redan vid första tillfället sänkte pensioner så att många äldre, enligt grekiska bekanta, har mycket svårt att få pengar att räcka till hyra, el och mat för att inte tala om att alla inte hade råd att hålla rimlig inomhustemperatur under grekiska vintern. De starka Euroländerna kan självfallet inte betala för de svagas slarv med att få skatteintäkter och skatteutgifter att gå ihop. Men inte blir det bättre med politisk oro i inte bara ett utan flera Euroländer i Sydeuropa. Eller?
EU-enighet om stöd till Grekland, SvD 8 juli 2013
Klart med nytt stödpaket till Grekland, Sveriges Radio 8 juli 2013
Het sommar i Eurokrisens tecken, GP 8 juli 2013
EU-enighet om stöd till Grekland, Västerbottenskuriren 8 juli 2013
Faran långt ifrån över, DN huvudledare ledarsidan 9 juli 2013

Read Full Post »

Men egentligen var det inget annat att vänta när man från ledande politikerhåll i Europa trott sig kunna lägga takpannor på ett tak som inte har bärande balkar i huset under sig.

Ja, jag röstade nej först till EU och sedan till Euro. Skall inte säga ‘vad var det’ o.s.v. för jag förstår så innerligt väl önskan som fanns från vissa håll att skapa Europas Förenta Stater. För egen del kastade jag de funderingarna i sjön långt innan Sverige gick med i EU. Redan på 70-talet såg jag i det som växte fram till EG som blev EU alldeles för stora skillnader i ekonomier och basnäringar för att utifrån Europas historia sett över de senaste 700 åren få det till en lämplig kandidat för någon annan form än rent handelsmässig sammanslutning. Ja, Hansan hade sina avigsidor, men sett ur stimulanssynpunkt, så var stapelstäder där handel med utlandet fick ske på andra villkor än i övriga delar av enskilda länder en av många saker som förde Europa framåt mot modernare tider. När industrialiseringen kom, började i England, så spred sig den som ringar över vattnet. Men så har vi haft alla dessa krig där det egentligen bara varit vackra ord på fredsavtal där vinnaren formulerat refrängen som gett Europa fred med hjälp av Förenta Staterna de senaste 100 åren.

Det stora problemet som Europa har är att länderna har så skilda basnäringar att när det ena landet fortfarande stött sig på jordbrukssamhället och det andra stått kvar med bägge fötterna i industrisamhället som det såg ut direkt efter Andra Världskriget, så har andra länder pinnat iväg in i Kunskapssamhället, IT-samhället, oavsett om man som Sverige klarade sig utan krig eller om man som Tyskland förlorade kriget. När det då funnits socialistiska regeringar som inte haft detta dilemma klart för sig eller inte velat se utan satsat pengar som inte funnits substantiellt värde för på ‘reformer’ och ‘välstånd’ så har sedelpressen om inte gått för högtryck i varje fall inte fått tillräcklig hjälp av intäkter i form av skatter och avgifter för att täcka de allt ökande kostnaderna som främst krisländer som Grekland, Spanien, Portugal och Italien dragit på sig. Skälen till de ökade kostnaderna kan ha varierat. Utan skatteintäkter och avgifter som väger upp hjälper det inte.

Nu finns det vänsternissar som går och tror att ‘bara’ de ‘rikaste’ betalar mer skatt, så löser sig allt. Det kan vara så när det gäller länder som har låg skattemoral och dålig kontroll av att folk betalar in den skatt de skall. Annars har EU-bygget gjort att fler och fler har hamnat i mittfållan ekonomiskt vilket gör att det är i de normala lönelägena som mer skatt behöver komma in för att göra skillnad. Eller så får länderna precis som Sverige gjort rätta mun efter matsäcken. Alla drömmar om välstånd kräver att det blir fart på ekonomin utan att det substantiella värdet urholkas, dvs det behöver öka inom rimliga gränser. Nolltillväxt kan låta bra som slagord för en del. I verkligheten krävs det en tillväxt men en tillväxt där länderna är beredda att omdefiniera vad som skall räknas som tillväxt och vad som ‘bara’ är något där man äter upp nästa års sådd med mindre skörd nästa års höst. Man kan inte trycka upp pengar i all evinnerlighet om det inte finns substantiellt värde som täcker som minst pappret och tryckkostnaderna…..

Krycka till lytta spanska banker, GP 9 juni 2012
Spanien begär nödlån, Di.se 9 juni 2012
Kommentar: Spanien behöver sannolikt mer pengar, di.se 9 juni 2012 Tänk det tror jag också. Men som di gamle sa: Fint skall vi ha’t men var skall vi ta’t….
Stödlånet kommer att svida rejält i Madrid, SvD 9 juni 2012 Tro det. Troligen blir det tyvärr som det blev i Grekland. De som är gamla, pensionärer, och de som är sjuka eller arbetslösa är de som märker mest av alla de inskränkningar som sker. Finns inte mycket val men någon framförhållning borde i varje fall ett land som Spanien ha haft…
Spanien begär nödlån till banker, DN 9 juni 2012
Och Euroländerna uppges ha accepterat Spaniens begäran om nödlån. Och på en fråga om tidsfristen för att ta mot och betala igen pengarna svarar Luis de Guindos enligt El Pais:

– Det enda jag kan säga är att beloppet ska ha en bred säkerhetsmarginal, ett tillräckligt högt belopp, det kommer du se i uttalandet från eurogruppen som inte kommer att lämna minsta kryphål för tvivel.

Enligt Financial Times är euroländernas finansministrar beredda att bidra med upp till 100 miljarder euro. Spanien ansöker om stort nödlån, Aftonbladet 9 juni 2012 Det må vara så att jag bara läst ekonomi på lägre nivåer, men jag måste erkänna att jag har svårt med de som lovar att ge bort något de själva inte har 🙂

Read Full Post »