Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘EU-valet’

EU valet 2014 del 2.

Piratpartiet

På samma sätt som det finns bra bitar i Piratpartiets EU-valprogram, som i Vänsterpartiets, så finns det rent bedrövliga bitar som direkt visar på svenska skolans förfall. (Kursmål för Samhällskunskap årskurs 9 inte uppfyllda)

Börjar med de bra bitarna. (Obs självfallet en subjektiv uppfattning, det är min egen blogg).

Det EU som svenska folket röstade för att gå med i är inte det EU vi har i dag. Då var det ett samarbete för fri rörlighet mellan självständiga länder. I dag är EU ett centralstyrt och överstatligt projekt med demokratiska brister.
……..
Piratpartiet vill se ett nytt EU-fördrag. Det skall vara överblickbart, begripligt och demokratiskt. Det skall värna den fria rörligheten. Och det skall slå vakt om våra fri- och rättigheter. Det skall dels underställas en folkomröstning, dels godkännas av de länder som vill vara med. Då kan vi skapa ett regelverk som är acceptabelt både för folket och för medlemsstaterna.
Vi har tagit striden i EU – och levererat, Christian Engström (Piratpartiet) och Christian Engström (Piratpartiet) EU-ledamöter, GP debatt 22 april 2014

EU som det är efter Lissabonfördraget är som ett hus där skorsten sätts på tak utan att huset har grunden säkrad och utan bärande balkar i väggarna. Självfallet bör EU-fördrag ALLTID godkännas (och EU acceptera om fördraget röstas ner i ett eller flera länder) i öppna demokratiska val där fördraget kan godkännas eller avslås och där varje land förbinder sig att acceptera sina väljares åsiktsfrihet samt rätt att rösta som man själv vill!

mindre bra = okunnigheten visar sig
Piratpartiet vill exportera offentlighetsprincipen till EU. Det är raka motsatsen till vad riksdagen gjorde för bara ett par månader sedan. Den borgerliga alliansen och Socialdemokraterna inskränkte då den svenska offentlighetsprincipen – med hänvisning till att EU kräver det. Vilket de tidigare uttryckligen lovat att inte göra.

OM Piratpartiets EU-ledamöter hade känt till vad svensk Offentlighetsprincip i verkligheten alltid haft för mycket stora begränsningar, Rikets säkerhet m.m., så hade man inte klagat. Verkligheten som den varit sedan Andra Världskriget, dvs innan nuvarande Offentlighetsprincip kom att ingå bland våra Grundlagar, har gett Riksarkivet och våra svenska Landsarkiv samt Försvarsarkiv, Socialstyrelsearkiv m.m. inte bara kilometerlånga arkiverade handlingar som INTE omfattas av Offentlighetsprincipen – varje år, utan svenska mil de flesta åren (info för läsare utanför Sverige 10 km = 1 svensk mil)

Till skillnad från i USA där amerikansk domstol äger rätten att begära ut handlingar och om ärendet går till USA:s Högsta Domstol eller inte överklagas, så är amerikanska myndigheter enligt sin konstitution skyldiga att lämna ut handlingarna,
så är fallet betydligt mer komplicerat i Sverige. Det är inte möjligt att få ut svenska hemligstämplade handlingar utan stora returscheringar eller ens alls OM inte 70 år gått (I de mest hemligstämplade fallen – och de är många) eller Regeringen medger tillstånd. Det är betydligt svårare även för forskare, som inom parantes är orsaken till att Sverige har byggt upp så stora arkiv för den händelse någon i en framtid vill få fullständig bild av vad som verkligen hände bakom ifrågasatta beslut för länge sedan, i Sverige att få möjlighet att få fullständig insyn i något som räknas till nutidshistoria än i USA, Frankrike och England. Så exportera Offentlighetsprincipen är att exportera större sekretess än vad flera andra länder redan har!

EU måste respektera folks rätt till privatliv. Vi vill skrota EU:s datalagringsdirektiv, som tvingar medlemsländerna att spara data om alla våra telefonsamtal, SMS, e-postmeddelanden, internetuppkopplingar och mobilpositioner. Vi kämpar för ett fritt och öppet internet, mot särintressen som upphovsrättsindustrin och övervakningsindustrin. Vi säger nej till massövervakning av alla människors kommunikationer. Det är bara de som är misstänkta för allvarliga brott som skall övervakas. Vanligt, hederligt folk skall lämnas i fred.

Okunskap så det svischar om det. EU:s datalagringsdirektiv har lägre krav än vad de flesta EU-ländernas IT-suppliers har skyldighet att ha backup eller som minst trafiklistor på. Skälet är rent ekonomiskt – Ett IT-företag som har kunder är alltid skyldigt att kunna visa vad en kostnad de senaste 5 åren har för bakgrund. Som minst har jag personligen under åren stött på IT-företag som haft total backup senaste året och trafiklistor de senaste 5 åren.

Andra okunskapen är den sk. massövervakningen. När det gäller svenska FRA-lagen, så var den den första demokratiska lagen där ett lands parlament och inte sittande regering eller hemligt utskott varit de som möjligen haft sista ordet VILKA grupper eller VILKA kriterier för att signalspana på enskilda utanför de kriterier som direkt angetts i respektive lands brottsbalk. Svenska FRA-lagen BEGRÄNSADE sittande regeringar, folkvalda eller ev. framtida icke folkvaldas, möjlighet att styra signalspaning. I Sverige fick SIN, JO och JK rätten att gå in att kontrollera att FRA, dit mer än 10 olika svenska myndigheters tidigare självständiga signalspaning numera måste koncentreras, hanterar de sk. överskottsuppgifterna som kommer så att de inte sparas samt att de kriterier som getts tillstånd att signalspana utifrån inte innebär att uppgifter ens om de som signalspaningen avser sparas hur som helst.

Som jag skrev 2009:
Det verkar som många FRA-motståndare inte vill förstå, kanske inte kan förstå, att den signalspaningslag som gällde INNAN Alliansen tillträde, gav sittande regeringar (och i förlängningen därför även regeringar som högst eventuellt skulle tillkommit efter en invasion/ett lagstridigt maktövertagande etc) ENSAMRÄTT att bestämma VEM och VAD som FRA och ett stort antal andra svenska myndigheter skulle spana på!

Det första Alliansen gjorde var att se till att begränsa signalspaningen så att kravet på att signalspaningen endast får omfatta ‘utländska förhållanden’. Nuvarande signalspaningslag begränsar inte bara antalet myndigheter som har rätt att begära signalspaning utan ställer också det ovillkorliga kravet att överskottsinformation, inklusive information om 3:e person som själv är oskyldig, DIREKT måste förstöras och aldrig får sparas eller lämnas ut till beställande myndighet. Det var genom det socialdemokratiska storebrorsamhället inte bara en möjlighet utan en verklighet att många helt oskyldiga hamnade i säkerhetsregister. Register som t.o.m. gjorde det svårt för mer än en att få kvalificerade jobb i Sverige.FRA-lagen begränsar storebrorsamhället Socialdemokraterna byggde upp, Norah4you 14 augusti 2009

Det andra Piratpartiets EU-ledamöter, och många andra, missat är att varje enskild individ som använder nätet själva ALLTID har godkänt det de klagar på.
Egentligen skulle jag vilja säga ‘Goddag yxskaft’ för merparten av det som gäller övervakning av trafik har varje person som läser detta själv gett till ett antal olika aktörer. ,,,,,,Där och då, liksom här och nu (oavsett om du skickar via markbundet telenät eller i det som förr kallades ‘etern’ gällde lagar som nu ifrågasätts om de har laglig rätt att existera. De lagar som fanns, fanns på den tiden utskrivna i telefonkatalogen och där gällde i huvudsak samma avtalstexter som den som ville ha en telefonuppkoppling då var tvungen att skriva under, som det krävs att du skriver på godkännande av i det ögonblick du vill ha en fast eller mobil telefon idag. Det gäller att läsa det finstilta……

Till alla Er som tydligen glömt vad Ni själva godkänt, vill jag säga: Vänligen läs nedanstående och vid oklarheter använd länken. Att det är Telias nuvarande avtalstext jag hänvisar till gör ingen skillnad – samma gäller för alla suppliers i Sverige, och i princip samma över hela jordklotet. Det var förutsättningen när i princip all trafik gick via vanliga telemarknätet. Det var förutsättning att det var godkänt när ett företag (från början var det militär och storföretag) skulle få använda det som kom att kallas ‘datanätet’ både det markbundna och det som skickades via ‘etern’Vet du vad du skriver på?, Norah4you 16 augusti 2012

Igår kom ett uppdateringsförslag för Adobe Flashplayer. Inte för att jag behövde uppdateringen utan av ren nyfikenhet på villkoren man skulle godkänna hade jag velat ladda ner uppdateringen, så läste jag delar av avtalstexten…… fanns ett register med ett stort antal avtal som varje person som godkänner inhämtande av Adobe Flashplayer MÅSTE godkänna. Jag var nyfiken och ändå, jag orkade bara läsa ett fåtal av alla avtalstexter som det fanns länkar till. KLAGA INTE PÅ SAKER DU SJÄLV HAR MISSAT ATT DU GODKÄNT!

Read Full Post »

Enda möjligheten för EU att vara en hållbar lösning i Europa över tid, är att EU-s ledande skikt accepterar demokratiska spelregler! Om så inte är fallet, så skjuter EU-s ledning som minst EU-i sank.

Det räcker inte ens med brister i översättningar mellan språk, eller ens med brister i språkkunskap och ordförståelse för att förklara Barrosos märkliga uttalande: Alla EU-länder förutom två ”är förutbestämda” att bli medlemmar i EMU.

Det slog Europeiska komissionens ordförande José Manuel Barroso fast i ett tal i Bryssel i tisdags.
”Barroso: ”Alla EU-länder ska gå med i Euron”, Aftonbladet 10 maj 2013

Få frågor kan göra en svensk rosenrasande som EU-toppars märkliga uttalanden!

Vill Barroso sänka EU-skutan helt?

Read Full Post »

EU-frågan avlägsnar sig med stormsteg från det svenska politiska partier sa att det vi röstade om i EU-valet, skulle vara det EU partierna skulle arbeta för. Sverige har aldrig någonsin röstat om att EU skulle leda till ett kollektivistiskt Europas Förenta Staterna. Själv röstade jag ner, bland annat för att jag inte litade på att de politiker som kom efter visste vad det var vi röstat om.

Som jag skrivit tidigare:
Det är förvisso så att Sverige röstade om EU medlemskap 1994, men det EU vi då röstade om, är inte det EU som flera politiker idag försöker få oss att tro att vi röstade om. Det har hänt mycket på vägen från det en del av dessa politiker gick i Grundskolan och inte själva deltog i debatterna då och andra av politiker som var aktiva verkar ha glömt skillnaden mellan vad deras egna partier uttryckt för målsättningar och krav och det vi verkligen röstade om….. Idag råder 1984-korrigerade fakta a la Orwells i debatten.

VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG
Det var aldrig klart utsagt någonstans i svenska debatten att ett ja till EU skulle innebära att den röstande ville ha en politisk union. Det fanns helt enkelt inte på pappret när Maastrichfördraget som tagits 7 februari 1992 togs av de dåvarande medlemsländerna! Det rådde ingen som helst enighet om en politisk union när Sverige gick till val!

1984-svammel om EU-valet 1994, Norah4you 24 januari 2013

Förhandling om EU:s budget går åt fel håll, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson Åsa Westlund, Göran Färm, Anna Hedh och Jens Nilsson Socialdemokratiska EU-parlamentariker på SvD Brännpunkt 24 februari 2013

Ännu en av alla frågor vi inte fick rösta om och som ökar på administrativa överbyggnaden, ökar kostnaderna utan att stimulera småföretagande och den demokratiska rätten som det sas att vi skulle ha kvar om vi gick med i EU är Euroländernas transaktionsskatt: Stoppa euroländernas transaktionsskatt, GP debatt 24 februari 2013

EU:s vara eller inte vara i framtiden sätts på spel – av Frankrike av alla 🙂 Hollande först att bryta finanspakten, Therese Larsson i Larssonsvärldbloggen på SvD 24 februari 2013

Read Full Post »