Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘EU-val’

Under de år som gått sedan jag startade denna bloggen har jag mer än en gång citerat en kung i Sparta under Antiken. Det kom en dag en man till kungen och begärde demokrati. Lika rättigheter för alla. Kungen svarade: Börja hemma.

Det är där det gick fel redan från början med EU-bygget. Det var inte hemma på folks gårdsplan som idén om ett Europa utan gränser, lite ironiskt uttryck, drogs upp. Idén kom till högre upp bland politiker och etablissemang utan att dessa först låtit vanligt folk komma till tals. Men idén har längre rötter än så och har man inte det i minnet, så är det svårt att göra konsekvensanalys av fattade beslut. Illa nog när det gäller att uttala sig om vad andra gör/inte gör för att stärka demokratin. En demokrati som i stora delar av världen aldrig funnits i praktiken. Varken här i Sverige eller där det varit envålds-/elitistiskt välde i århundraden. Så vad är demokrati?

Det finns två sorters demokrati.
* Direkt demokrati tillämpas i nutid i stort sett endast i Schweiz. Direkt demokrati är när större och betydelsefulla frågor avgörs i öppna folkomröstningar och där de ledande i landet i princip är tvungna att följa det beslut som framkommer vid folkomröstningen. Undantag finns i vissa frågor, men är här överkurs. I Schweiz direktdemokrati kan människor om tillräckligt många vill lyfta en fråga till folkomröstning även tvinga fram en sådan. I en direktdemokrati har också alla vuxna medborgare rätt att delta i t.ex. kommunala fullmäktigemöten och säga sin mening.

* Representativ demokrati även kallad Indirekt demokrati Sverige har ett slags representativ demokrati. Nu är detta inte så enkelt att förklara för en monarki som en republik kan vara lika demokratiska och båda kan ha representativ demokrati. Jämför under äldre tider i Sverige under perioden närmast före Gustav III:s sk. statskupp som ledde till envälde. Representativ demokrati kan tolkas olika i demokratiska stater.Fakta om demokrati, Facts not Fiction sida

När det gäller representativ demokrati, så tolkas detta olika – helt olika, i olika delar av Västvärlden. Här i Sverige väljer vi ett parti oavsett om det är EU-val, Riksdagsval, Kommunalval eller Landstingsval. Vi har förvisso möjlighet att ‘kryssa’ för någon individ som vi vill ha högre upp på listan. Listan har fastställts av respektive partis partidistrikt inte av väljare som partiet får att rösta på sig. Jämför med USA där domare, polischefer m.m. röstas fram av de som är röstberättigade i valet det valåret. Här får vi leva med en sk. demokrati där man i bästa fall tar hänsyn till vad folkviljan och folkets rättsuppfattning är. Konsekvenser av detta ser vi speciellt när det gäller synen på utsatta grupper. Främst när det gäller kvinnor som blivit våldtagna eller sextrakasserade. De som sitter i våra domstolar är ingalunda valda av svenska folket. Det är ett problem i sig. Värre är att det ute i verkligheten från lägsta domstolsnivå och nedåt sitter personer som respektive partier själva utsett som representanter för sitt parti i respektive nämnd. Må vara allt från nämnd som hanterar socialfrågor under Sociallagstiftningen till nämnd som hanterar skolbudget under Skollagen. Kommunala självbestämmanderätten gör inte saken lättare när Kommun i Sverige är såväl Huvudansvarig för verksamhet som Kontrollant av densamma.

Ovan har jag försökt börja ”hemma”. Problemet växer om vi kommer upp på EU-nivå. Det är få länder där väljarna fått vara med och själva utse representanter till EU-parlamentet. Få om ens något (kan diskuteras). De som sitter i EU representerar först det parti vars valsedel de stått på i sitt hemland, sedan ingår detta parti samarbete med likasinnade partier i EU-parlamentet. Den enskilde medborgaren glöms ofta bort. Då skall jag villigt erkänna att det finns många fördelar med EU. Men demokratiska är dessa knappast.

Exempel på tokerier i Sverige:
Allting började när Blake Pettersson var 17 år. Fram till dess hade han trott att han var son till en brittisk mamma och en svensk pappa. Ett faderskapstest visade dock att hans ”pappa” i själva verket inte var hans biologiska far.

En tjänsteman vid Skattemyndigheten beslutade därför att Blake Pettersson inte skulle få behålla sitt svenska medborgarskap…..
…..

– Jag befann mig i mitt eget land på nåder och fick känna mig som en främling. Det var så mycket som kändes ovisst.

Mardrömmen fortsatte under mer än fyra år. Blake Pettersson överklagade Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten som ansåg att beslutet var korrekt. Han överklagade till kammarrätten där han också förlorade.

– Kammarrätten skrev dessutom att jag kunde gå till Migrationsverket och ansöka om ett nytt medborgarskap… Det kändes förnedrande.

Blake Pettersson gav sig dock inte utan lyckades få upp sitt fall i Högsta förvaltningsdomstolen – som en gång för alla slog fast att det handlade om ett grundlagsbrott. Domstolen skrev att ”det inte kunde komma ifråga att fingera att något medborgarskap aldrig hade kommit till stånd”.

– Det var givetvis ett lättnad. Jag fick tillbaka mitt medborgarskap men detta hade ju inneburit en enorm kränkning för mig under alla dessa år. Någon ursäkt har jag aldrig fått, säger Blake.

Han vände sig därför till ”statens advokat”, Justitiekanslern, och krävde skadestånd. Staten ansåg dock att han fick nöja sig med att han hade fått sitt medborgarskap tillbaka och att grundlagsbrott dessutom inte gav honom rätt till skadestånd.Var svensk i 17 år – då tog staten hans medborgarskap, Metro 12 mars 2014

Enligt mitt sätt att se är detta så odemokratisk hantering av enskild människa som tänkas kan. Det allvarligaste är att de som sitter som ‘våra’ representanter, inte har förstått svensk Grundlag alternativt bortser från Grundlagar och de Mänskliga Rättigheterna.
Att tjänstemän med beslutanderätt inte avkrävs personligt ansvar eller att de tvingas visa att de förstått svensk Grundlag, är illa nog. När vårt domstolsväsende inte har någon Författningsdomstol eller ens har fått sina rättsrepresentanter valda i demokratiska val utan utsedda av representanter för väljarna som inte alltid själva är valda i demokratiska val. Observera att i en regering är det inte nödvändigt att vara valt ombud för Sveriges Folk för att bli minister. Samma gäller hela vägen ner till den enskilda regionen/landstinget och kommunen.

Går vi vidare uppåt inom EU så ser vi att problem finns inbyggda i systemet….. Senast härom dagen sällade sig Veneto till raden av områden i EU-länder som vill bli självständiga eller autonoma stater inom ett land:
Invånarna i regionen Veneto i norra Italien har i en omröstning på nätet sagt rungande ja till att bryta sig loss från Rom och bilda en egen stat. Över två miljoner invånare deltog i online-röstningen och runt 89 procent röstade för självständighet.
…Omröstningen ….har ingen juridisk tyngd, men är ägnad att befästa stödet för en formell folkomröstning. För att en sådan ska bli verklighet krävs dock först ja i regionparlamentet och därefter grönt ljus från parlamentet i Rom.
Veneto i norra Italien vill bli självständigt, Expressen 22 mars 2014

En omröstning som i sig saknar juridisk korrekthet, stämmer inte ens med Italiens konstitution till skillnad från när Skottland kommer att gå till omröstning 18 september: Stödet för att Skottland ska bli självständigt ökar enligt en ny mätning, ett tecken på att folkomröstningen den 18 september kan bli jämnare än förutspått.

Andelen som tänker rösta för självständighet ökar från 37 till 39 procent, jämfört med motsvarande mätning från ICM i februari. Andelen som vill bevara den 307 år gamla unionen med England minskar från 49 till 46 procent.Ökat stöd för skotsk självständighet, Helsingborgs Dagblad 24 mars 2014

Då har jag inte ens diskuterat Baskien eller tudelningen i väljargrupperna i Belgien. Inte heller alla demonstrationer i Spanien, Grekland m.fl. länder. Exempel på oroligheter inom EU som jag personligen uppfattar som resultat av att EU är byggt på lösan sand utan ordentlig grund och utan bärande balkar som håller taket/skorstenen uppe är:
Över 100 000 spanjorer från hela landet demonstrerade i huvudstaden Madrid på lördagen mot regeringens nedskärningar, som de anser påtvingade från EU och internationella långivare…
…..
Enligt OECD har nedskärningarna i Spanien slagit allra hårdast mot de redan fattiga
Oroligt efter protestmarsch i Madrid, Aftonbladet 22 mars 2014

När EU-s ledning och EU ministrar återigen sätter sig ner för att få samsyn om Ukraina och Krimkrisen, så kanske det också vore dags att börja hemma med att öka EU-medborgares rättighet till ökad demokrati, insyn samt möjlighet att bli lyssnade på. EU-s ledning kan
förhoppningsvis också lyssna på USA (USA är enligt min personliga uppfattning ett hopp för USA har till skillnad från de flesta EU-länderna en demokrati där väljare har konstitutionella rättigheter som sträcker sig längre en till fina ord på papper.

Read Full Post »