Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘EU-val 2014’

en män och kvinnor som glömt bort att de är till för EU-s medborgare och väljare. Män och kvinnor som i elitistisk anda stänger in sig i slutna rum och tror att de är Guds svar till Mänskligheten på vem som skall styra. Dessa elitister står närmare extremister inom rasism än vad du verkar ha förstått. Märkligt med din bakgrund att du inte lärt in att den elitism du förespråkar är allt som Folkpartister tog avstånd under åren innan du blev aktiv. Valdemar Svensson och de gamle inom Frisinnade och Liberalerna, Folkpartister in i själen genom hela livet, skulle vända sig i sina gravar om de visste att du förespråkar elitistiskt tänkande.

Vore bäst för ditt parti Cecilia Wikström om du lärde partiets historia ordentligt – dvs inte bara lärde in utan lärde dig förstå. Alla människor är lika värda men olika. Starka män och eller kvinnor i slutna rum står närmare diktaturens avarter än demokrati! Europa har sett nog av ”starka” män och kvinnor under historien! Börja med att lägga grunden. Inte att sätta på skorsten på tak som inte vilar på bärande balkar!

Svag ledning Camerons syfte, Cecilia Wikström EU-parlamentariker FP på SvD Brännpunkt 19 juni 2014

Se även: Funderingar kring EU-valet, Norah4you 28 maj 2014

PS och lite off topic…. Du går med jämna mellanrum, på den äldsta gatstensbelagda gatan i Brüssel ner mot de underbara fiskerestaurangerna i trånga gatorna. Vad du inte vet, är att folkpartihistoria finns även där. Farfar Fritiof Jönsson (som tillsammans med Valdemar Svensson såg till att Folkpartiet, de Frisinnade och Svenska Missionsförsamlingens parti växte) var den som var nere och finhögg de från norra Bohuslän levererade gatstenen. Brev från dåtidens Brüssel andandes demokrati och liberala tankegångar finns fortfarande kvar liksom mycket annan FP material från när FP blev till för att motverka starka män i slutna rum!

Read Full Post »

Det är dags för världen, speciellt för EU, att tänka framåt. Inte bara bita sig fast i tankegångar om det Kalla Kriget. EU måste också land för land se till att göra upp med sin egen Andra Världskriget-historia. Mycket av spänningarna vi ser inom EU samt mellan EU och Ryssland bygger på att avslut aldrig nåtts utan mycket skyfflats under mattan…..

..Tre månader har gått sedan Ryssland inledde ett övertagande av Krimhalvön i Ukraina. Att vi nu har en fortsatt geopolitisk dragkamp i Europa står klart, men däremot inte en kraftmätning som kan jämföras med kalla kriget,…Nej det är inget nytt kallt krig, professor Jan Hallenberg vid Försvarshögskolan på SvD opinion 28 maj 2014

Geopolitisk dragkamp….. vad det i grunden handlar om är att EU-s ledande politiker från delar av EU lever kvar inte bara i Kalla Kriget utan i äldre historia från slutet av kolonialtiden. EU har bland sina ledande länder de som i 1880-1960 anda ser sig som representanter för ett Europa som hade kolonier runt vår jord och där det fortfarande råder ”vi här uppe”-anda i relationen till EU-s medborgare.

EU och ”utvidgning” av EU

”Vi här uppe”-folket
”Vi här uppe”-folket tror sig veta bäst och har utvidgat EU som vore nya EU-medlemmar målet i sig i stället för att konsolidera EU-s ”behörighetsupplevelse” nere bland de olika ländernas medborgare. När det gäller EU-länder som haft det svårt ekonomiskt, så har EU snarare stöttat de banker som gett lån än sett till att alla EU-medborgare fått rätt till en lägsta godtagbara välfärdsstandard.

Undantaget är England/Storbritannien som den hårda vägen lärde sig vådan av att sträva efter för stort imperium, något Storbritannien länge var stolta över att ha. Motsättningarna på hemmaplan och på Irland har lärt engelsmännen läxan: Det är en sak att ha mer land. En annan att kunna sköta, administrera dessa landområden nära och långt borta. En annan att kunna stå upp för demokrati i Europa än att förvägra brittiska imperiets medborgare i fjärran land under brittiska kronan samma rättigheter. Det är en av de viktiga läxorna som andra EU-länder speciellt de inom Eurozonen fortfarande har att lära in.

EU-val 2014 gav EU en hemläxa
EU har i media, speciellt av vänsternissar som tagit sig in i allehanda medier, presenterats som ett fredsprojekt för demokrati och frihet. Själv röstade jag nej när vi i Sverige hade ett från senare Lissabonavtalet EU att ta ställning till. Ett EU som här presenterades som att det inte var någon överstatlig Europas Förenta Staterna som var på G.

Det diskuterades högt och lågt här i Sverige om vi riskerade att förlora vår svenska Riksdags grundlagsrättigheter, den ”svenska modellen” o.s.v. Att politiker i flera läger försökte få det till en debatt om EU skulle acceptera att våra gurkor var krokiga var ett irrspår för att som jag ser det föra bort debatten från centrala frågan: Vad var bakomliggande syftet med EU?.

Själv hade jag under 70-talet varit för tankegångarna att ena Europa. Ena var något annat än det jag läste mig till när jag läste de traktatstexter som låg till grund för Sveriges folkomröstning om EU. Speciellt reagerade jag på skrivning om att EU i princip skulle kunna ha rätt att gå in i ett medlemsland där det rådde oro. Ett annat påstående var att EU skulle främja och förenkla handeln i Europa som sades skulle blomstra och växa ekonomiskt…..

För oss som sysslat med export-/import på stora eller mindre företag, så lät påståendet att det skulle bli enklare om vi gick med i EU rent löjeväckande. Varken tullhandlingar, EUR-cert eller andra handlingar som följde av handel var något krångligt. Speciellt inte när man hade ett bra OLF-paket i datorn. Det var ju bara det att även om jag själv skrivit det första OLF-paketet (order, lager, fakturering) redan under första hälften av 80-talet, så hade datautvecklingen, det vi nu kallar IT, inte gått så snabbt som vi trodde. Vilket fick många som inte själva administrerade utan ledde företag samt även politiker att tro att allt var så krångligt. Krångligt är bara förnamnet på administrations- och redovisningskrav som följde av att Sverige gick med i EU. Inte ens här i Sverige har våra ledande partier gått hand i hand med oss väljare. De har rusat iväg till expresståg medan vi andra fortfarande diskuterat om vi skall ta bussen eller gamla SJ-snälltåget. 🙂

Följderna av detta rusande från politikers, vänsternissars, självutnämnda elitens brådska ser vi idag. EU krakelerar.

Resultatet av strutspolitiken och vänsternissar i media kan också utläsas i ordval i oberoende konservativa Svenska Dagbladet: Ukraina står upp emot Ryssland tack vare EU, SvD Ledarsidan 27 maj 2014 Inteutan att jag börjar tänka på det citat jag så många gånger citerat om äldre tidens ”svenskar” folket från ön i den norra Oceanen….. arroganta, nonchalanta, lättstötta…. o.s.v.
Ukrainas nya ledning måste agera snabbt, Expressen ledarsidan 27 maj 2014 Vad som hände med demokratiska rättigheten för Ukrainas nyvalda ledning som ännu inte tillträtt att själv välja sin väg? Frågan står öppen…..

Ryssland maj 2014

29 majs ”stora” nyhet i många svenska media var Ryssland, Vitryssland och Kazakstan har kommit överens om skapa en euro-asiatisk ekonomisk union. Syftet är att stärka banden mellan de tre forna sovjetrepublikerna.Ex-Sovjetrepubliker skapar ny union, GP 29 maj 2014
OCH? Om inte EU vill bjuda in Ryssland utan tvärt om minska handeln med Ryssland, rätt eller fel hör inte hit, så är det väl inte något att hänga upp sig på att Ryssland vill ha en handelsunion med dessa tidigare Sovjetrepubliker. Det gäller att kunna sin historia. Vilket för all del EU-kommissionens medlemmar från centraleuropa verkar ha glömt eller aldrig lärt in.

Vitryssland har lång gemensam historia med Ryssland ända tillbaka till tiden då Ruriks barn och barnbarn bit för bit runt 900 erövrade det område som slaviska folkslag flyttat in i under 500-talet under tiden då Romarrikets makt i och kring Europa sakteliga försvagades bl.a. av Ostgotiska folkgrupper. För uppgifter om Ruriks barn och barnbarn se: Rysk-Ortodoxa kyrkans historia samt Vladimir den store och Sviastoslav av Kiev och Nestorskrönikan bekräftas av Rimberts Vita Ansgarii

Kazakstan har en annan bakgrund. Grundade eget självständigt khanat 1456. Blev på sin khans begäran om stöd från Ryssland mot fientliga folkslag 1731 ett ryskt protektorat. Många ryssar flyttade in i landet under 1800-talet. Oaktat annan bakgrund, så börjar inte Östeuropas historia med Sovjetunionen…. 😛

Lika lite som nuvarande situation kan lastas på president Putins skuldror kan gamla områden från Tsarrysslands tid användas som exempel på Sovjetunionens önskan om världsmakt.
EU understödda av vänsternissar och högerfötter, med helt skilda syften och målsättningar, försöker tillskriva president Putin allt som inte passar EU och tänker inte framåt eller analyserar situationen idag i Ryssland utifrån den ryska historien samt bortser från att Ryska konstitutionen oaktat hur den ser ut är bra mycket mer demokratisk än den som Sovjetunionen hade.

Norah4you's Weblog

Det som började med Pussy Riots agerande i Rysk-Ortodox kyrka förra året. Något som många här i Väst enbart förknippade med kritik mot Putin, var något helt annat. Det må ha varit inslag av den Putinkritik som då hördes från den sk. ryska intelligensian samtidigt som Gammelkommunister och rena Stalinister utökade sina demonstrationer runt Ryssland. Den stora maktkampen som började där och då var i grunden en kamp mellan Ryska Militären och Rysk-Ortodoxa sidan, Pussy Riot inte bara kritiserade Putin, det hade varit en sak om det ‘bara’ varit det – då hade det möjligen kunnat tolkas som försök till ökad yttrandefrihet. Det allvarliga var att Pussy Riot hädade i kyrkorummet. Det är där gränsen för anständighet gick och går i ett Ryssland där den Rysk-Ortodoxa trosbekännelsen har 1000 år på nacken samt sitt äldsta helgon Anna som var dotter till Olof Skötkonung. Domen mot Pussy Riot fastställdes förra månaden.

Visa originalinlägg 515 fler ord

Read Full Post »

EU måste börja leverera i stället för att flytta makten från medborgarna, säger statsminister Fredrik Reinfeldt efter statsministermötet på Island.
….
Reinfeldt, som efter mötet flög vidare till det stundande toppmötet i Bryssel, förklarade att diskussionerna under middagen med EU-ledarna bland annat väntas handla om hur de EU-vänliga grupperna i EU-parlamentet – konservativa EPP, socialdemokratiska S&D och liberala Alde – ska kunna samverka för att möta utmaningen från EU-kritikerna.
Vi ifrågasätter att det ska ske ytterligare förskjutningar av makt från nationalstater och enskilda individer till EU-nivå och de institutioner som finns i Bryssel. Det är inte det väljarna har sagt här. De vill att vi levererar på tagna beslut. Bättre resultat är vad som efterfrågas, säger Reinfeldt till TT.
Reinfeldt vill att EU-levererar, GP 28 maj 2014

på tisdagen beskrev David Cameron EU som för stort, för bestämmande och att det lägger sig i för mycket”.Cameron: EU lägger sig i för mycket, DN 28 maj 2014

Däri ligger nöten som Konservativa i Europa måste knäcka, smaka på och acceptera att smaken kanske inte är den väntade. Europas medlemsländers invånare blev inte tillfrågade och har aldrig godkänt EU-s utvecklingsplaner. Varken när det gäller utvidgning av EU eller när det gäller centralisering av makten till Bryssel. Det är en starkt bidragande orsak till att EU parlamentet efter EU-valet polariserats mot ytterkanterna. I flera länder har människor röstat med fötterna, inte nödvändigtvis högerfoten utan lika mycket vänster, eller valt sofflocket. EU:s ”von oben”-syn har retat många.

Hållbara argument efter EU-valet är:

* EU:s medborgare vill själva välja utveckling och ha inflytande.
* EU:s medborgare har valt att använda sig av sina Mänskliga Rättigheter: Åsiktsfrihet till att fritt välja sina representanter.

Sedan kan vi som enskilda individer eller ”vårt/våra” partier ha ledande politiker som önskat ännu mer av Europas Förenta Stater eller ej. Försök att lägga på tak innan ens bärande bjälkar och väggar rests leder aldrig till hus som står år efter år i längden.

Det krävs ett stort steg tillbaka av Moderater i Sverige och Konservativa i Storbritannien men det är ett nödvändigt steg att ta INNAN stegen ut på isen leder till ännu större råkar och is som bryter sig loss från fastis under våra fötter. Dags att lyssna på medlemmar och andra som står för konservativa åsikter. Fortkörning är inte tillrådligt.

Read Full Post »

Frågan är om gårdagens val i EU kan sägas vara ett val för fred i Europa i och med att golvet vill att etablissemanget ska bromsa in sina planer på all form av utvidgning eller om det är som jag länge befarat att det finns risk att EU bland sina ledande grupper har de som är mer intresserade av att förverkliga gamla tankar på ett nytt Tysk-Romerskt rike. Hårt sagt? Hörde rykte om detta på en bal 1969 i Lund av alla ställen. Fanns då uppgifter som från såväl verkliga vänsternissar, som var på balen, som högerfötter jag då inte ens visste fortfarande fanns i Sverige, att det var det varit tankegångarna redan då Europeiska kol- och stålgemenskapen EKGS bildades efter Andra Världskriget med avsikt att i Europa samarbeta kring kol och stålproduktionen som var och är grund för vapentillverkning. Mer information om EKGS finns såväl på EU:s hemsida (i mina ögon färgat innehåll) som på Europeiska kol och stålgemenskapen, Wikipedia sida

Under balen 1969 framkom det att vänsternissar till vänster om dåvarande Svenska Kommunistpartiet och högerfolk av olika schatteringar till höger om dåvarande Högerpartiet samt vissa inslag av vänsternissar bland Socialdemokrater som gjorde och gjort gemensam sak mot såväl USA som dåvarande Sovjetunionen gick i drömmar som visade att det Europa vi läste om i skolan och tyckte oss se hade flera djup. Många mörka vrår. Hållit tyst om den balen i alla år. Såg direkt till att fasa ut kontakten med den bekant som bjudit mig som bordsdam. Det var lätt för han hade ingen kontakt med mina kompisar från eller i Linköping. Samtidigt så var det svårt att smälta att det fanns grupper där människorna i media ofta skyltade under efterdyningarna av ungdomsrevoltens Europa 1968 var så dubbelbottnade.

Det har under åren inte varit uppe till ytan mer än i några amerikanska författares spion-/deckarhistorier att något liknande skulle vara fallet i delar av världen. Oaktat vilket, så visar gårdagens EU-val att det är svårt att tro att EU som organisation utgör en säkerhet för fred i Europa.

Frankrike
Frankrikes president, François Hollande, kallar sin premiärminister till krismöte måndag morgon. Det är hela det politiska landskapet i Frankrike som krackelerar efter extremhögers storslam i EU-valet.

Frankrikes president, François Hollande, kallar sin premiärminister till krismöte måndag morgon. Det är hela det politiska landskapet i Frankrike som krackelerar efter extremhögers storslam i EU-valet.

”En jordbävning, en chock”, kallade den socialistiske premiärminister Manuel Valls gårdagens valresultat som gav Marine Le Pen som valets ende vinnare med 25 procent av rösterna.Krismöte i Frankrike efter valet, DN 26 maj 2014

Storbrittanien
EU- och invandringskritiska Ukip var på väg att bli det största brittiska partiet i EU-valet. Det är första valet någonsin som inte något av de etablerade partierna, de Konservativa eller Labour, får flest röster.

Ukips ledare Nigel Farage har sagt att han vill skapa en jordbävning i brittisk politik och han är på god väg. På söndagen talade det mesta för att han puttat ner de etablerade partierna från vinnarhålet och tagit sitt parti till att bli det största i EU-valet.Ukip på väg att bli största brittiska partiet, DN vid midnatt 25/26 maj 2014

Tyskland
Det eurokritiska högerpartiet AfD blev en av de stora vinnarna i det tyska EU-valet. Med preliminärt sju procent av rösterna får partiet sju mandat.

Förbundskansler Angela Merkels kristdemokrater blev visserligen största parti med tappade något medan regeringskollegan socialdemokratiska SPD blev en annan av valets vinnare.AfD och SPD vinnarna i EU-valet i Tyskland, Sveriges Radio 26 maj 2014

Sverige
Uppdelat land

Under valkvällen i SVT talade statsvetarprofessorn Henrik Ekengren Oscarsson om en tilltagande polarisering när det gäller stödet för SD kontra MP och FI.

Det syns bland annat i skillnader mellan storstäder/större städer och landsort.
Där Miljöpartiet är som starkast, och går framåt, fick nu också Feministiskt initiativ sitt mesta stöd.
Det är kommuner där väljarna oftast ger Sverigedemokraterna lågt stöd.Sverige delat för de tre valvinnarna, GP 26 maj 2014

Slutkommentar
Valresultat och mediakommentarerna att de inom EU som önskat sig ett Europas Förenta Stater varit alldeles fel ute samt glömt bort att man bygger underifrån inte genom att lägga tak på hus utan bärande balkar. Se även EU-val maj 2014

Den enda verkligt säkra slutsatsen oavsett var man står politiskt och vad man själv röstat på, är att EU:s utveckling framåt kräver att EU-kommissionen klättrar ner från sina höga pelare och accepterar att de är till för väljarna inte tvärt om. Om det är tillräckligt för att få rätsida på alla EU-problem gamla och nytillkomna, det är frågan. En konsekvens av den slutsatsen är att EU bör sluta prata om utvidgning och/eller ett Europas Förenta Stater. Annars är frågan om EU finns kvar om 20 år.

Skeptisk frammarsch i spretigt EU, SvD 26 maj 2014

Read Full Post »

Allra först måste väl jag som alltid varit sportintresserad gratulera Ryssland till VM-Guld i ishockey samt skicka en hälsning från Göteborg till New York Rangers målvakt tidigare Burgårdarsstudent här i Göteborg: en vinst kvar… Nu tar vi dom som vi i Göteborg brukar säga.
En gång i tiden kom diskussionen om huruvida idrott förenar eller om det var viktigare att markera politiskt. Då som nu hördes och sågs vänsternissar på yttersta vänstern mer i media medan högerfötter trampade fram utan att media noterade återkomsten. För yttersta högerfoten var som i inledningen av förspelet till svenska Rasinstitutet i Uppsala var det inte blått som blev brunt utan rödgrönt som blev brunt och startade upp det som sedan blev något som Nationalsocialisterna i Tyskland tacksamt anammade…

I tider som dessa är det viktigt att även vi svenskar gör upp med vår rasistiska historia.(Se historisk tillbakablick längst ner)
Det börjar med rasism och slutar långt till höger om svenska Riksdagspartier. Viktigt att alla också får klart för sig att rasism och nazism finns på samma stam men är olika grenar. Du kan vara nationalist utan att vara vare sig rasist eller nazist. Samtidigt kan du vara rasist utan att vara nazist eller nationalist. Skillnaden är att nazisterna som grund har föreställningen att alla människor inte är lika värda samt att de är rasister som tror att deras egen etniska tillhörighet och kultur är mer värd än någon annans.

EU-valresultatet 2014

De högerextrema framgångarna var väntade ändå kom de som en chock. En politisk jordbävning.

Ukips, Nationella Fronten och andras starka resultat borde vara en väckarklocka för de etablerade partierna.
Men de kommer troligen att fortsätta slå dövörat till eftersom de i Bryssel kan blockera extremisterna trots vinnarvågen.

Signalen till politikerna i EU från dessa grupper är tydlig. Mindre makt åt Bryssel, restriktioner för den fria rörligheten och mindre invandring.

Ändå kommer de etablerade partierna förmodligen att ignorera valresultatet. Genom att samarbeta om mycket av lagstiftningen kan den konservativa partigruppen EPP och den socialistiska strunta i den hord av EU-fientliga som nu intar parlamentet.

Det är bara när de stora är oense som extremisterna kan få något inflytande.En politisk jordbävning, Wolfgang Hanssons kolumn Aftonbladet 26 maj 2014

Ett omvälvande EU-resultat GP ledarsidan 26 maj 2014
20 nyanser av brunt, Expressen 25 maj 2014
Front National blir störst parti i Frankrike, Expressen 26 maj 2014
Stormen Gudruns kväll, DN ledarsidan 26 maj 2014 Nej jag röstade varken på mitt ”eget” parti eller på Gudrun Schymans Fi. (Gjorde mitt val utifrån lämplig kristen person). Dock tror jag att Fi behövs för att inte de verkliga vänsternissarna skall få tolkningsföreträde på den kanten.
En käftsmäll mot makten, SvD Ledarsidan 26 maj 2014
Både vänster- och högervindar i Europa, Wolfgang Hanssons kolumn 25 maj 2014 Det är ett stort problem om EU-parlamentet och EU-kommissionen inte lyssnar på människor som upplever att EU fattar beslut över deras huvuden. Enligt min bedömning en av orsakerna till att ytterkanterna växt efter att EU-valet hållits.

FUNDERINGAR OCH ANALYS
Problemet med EU löses tyvärr inte genom att de etablerade partierna ignorerar valresultatets framgångspartier på ytterkanterna. Att fortsätta som hittills bygger bara på intrycket att EU precis som gamla kolonialmakters ledande statsmän och politiker själva försöker sätta sig över det som ”vanligt” folk tycker och tänker.

Som jag sagt så många gånger: Att lägga tak och bygga färdigt skorsten på ett hus som saknar bärande balkar och vars grund inte säkrats, är inte säkert Problemet blir bara större ju längre EU:s ledande politiker sticker huvudet likt strutsen i sanden. Sådant gynnar såväl vänsternissar till vänster om demokratiska svenska Vänsterpartiet och till höger om svenska Riksdagspartiet Sverigedemokraterna. Elitiskt tänkande har i sig stora likheter med rasism. Europa börjar mer och mer likna 1970-talet i efterdyningarna av 1968-ungdomsrevolterna på vänsterkanten. Instabilt är bara förnamnet.

Det är heller inte en lösning att enbart angripa ena eller andra extremgrupperna i hela EU eller i enskilt land som Sverige. För att kunna komma tillrätta med ett problem, så måste man först acceptera att det finns ett problem samt sätta sig ner lyssna och fundera på vad som går att göra. Här har media också en stor betydelse. Det måste bli slut på ”Tyck som jag”-syndromet.

Viktigt att göra klart här i Sverige att Yttrandefrihet, Åsiktsfrihet, Demonstrationsfrihet gäller FÖR ALLA. Regeringsformens 1 kapitel ger INGEN åsiktsriktning INTE NÅGOT politiskt parti rätten att bestämma vilka som får utöva våra Rättigheter i Sverige. Sveriges Grundlagar gäller i Sverige. Det minsta man kan begära är att alla skall Respektera Grundlagarna Vill man ha en begränsning, så krävs det Grundlagsändring allt annat är rent nonsens och ignorans p.g.a. elitiskt tänkande!
Politiker är inget yrke som kräver examen och legitimation. Politiker varken vet eller kan mer för att de är politiker. Däremot har vi medborgare i Sverige rätten att kräva att våra valda ombud förstår och respekterar Sveriges Grundlagar.
– – – –

Historisk tillbakablick Rasbiologi
Det var Centerns föregångare, Bondeförbundets, Nils Wohlin statistiker och Riksdagsman som tidigt i debattartiklar drivit frågan om rashygien. Han var tillsammans med socialdemokrater drivande av frågan när motion om skapandet av världens första Rasbiologiska institut väcktes. Motionen som undertecknad av stort antal riksdagspartiers ledamöter antogs 13 januari 1920. Motionen antogs av Riksdagens båda kammare. Genomförandet och vidareutvecklingen av rasbiologin stod sedan Socialdemokraternas Hjalmar Branting fram till makarna Myrdal för.

1936 blev Gunnar Dahlberg chef för institutet. Samma år blev Dahlberg också professor i rasbiologi vid Uppsala universitet. Under Dahlberg ledning ändrades institutets inriktning mot en mindre rasbiologisk grundsyn till att mer inrikta sig på vad man ansåg var en samhällsnyttig ärftlighetsforskning för att stärka folkhälsan, vilket kom att bidra till steriliseringslagen. Dessa tankar hämtades bland annat ifrån makarna Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan. I linje med dessa idéer propagerade Dahlberg 1936 i Sveriges radio för nyttan av att sterilisera utvecklingsstörda, se tvångssterilisering.

Institutet hade till sin officiellt angivna arbetsuppgift att rasbiologiskt genomforska Sverige genom att studera olika släkters och andra befolkningsgruppers livsbetingelser och utvecklingsmöjligheter, att klarlägga såväl det biologiska arvets som miljöns betydelse för individer, släkter och folk, samt att utreda sjukdomars och normala mänskliga egenskapers ärftlighetsförhållanden.
…….
1958 ändrades namnet, då institutet ersattes av Institutionen för medicinsk genetik och verksamheten knöts till universitetet. Idag sker forskning kring genetik vid Uppsala universitets Genetikcentrum, där flera universitetsinstitutioner ingår.

Fråga vad för forskning är det som bedrivs och vilka universitetsinstitutioner ingår samt har tillgång till tidigare insamlat material samt register? Rätt fråga, Norah4you 26 september 2013

Read Full Post »

EU-valet som börjat i några länder och i Sverige hålls på samma dag som Ukrainarnas val krånglar till det senare. Men låt oss för all del börja från början.

EU sägs vara till för att främja freden samt numera, långt efter att Sverige röstade om EG som det då hette, vara till för att skapa ett Europas Förenta Stater, är allt annat än förtroendeingivande när det gäller synen på människor i EU-staterna. Hårt uttalande? Men tar man i beaktande att EU:s ledande godkände lån till Grekland, lån inte bara för att betala underskott utan främst för att Grekland skulle kunna betala tidigare lån, så klingar det ihåligt att tala om solidaritet när man läser:

Två miljoner greker är inte längre sjukförsäkrade, antalet hiv-smittade stiger, spädbarnsdödligheten ökar och patienter dör i brist på läkemedel. I spåren av svångremspolitiken har den grekiska hälsovården kollapsat – och den grekiska regeringens budskap att den värsta krisen nu är över klingar ihåligt för många.Greklands vård under hårt tryck, SvD 17 maj 2014

Här i Sverige och andra EU-länder har ”tycka synd om”-syndromet gjort det politiskt korrekt att stötta romer som tigger. MEN EU-s medlemmar som inte är romer, räknas inte de? Det är en stor skandal att det från EU:s sida görs skillnad på barn/gamla/sjuka beroende på etisk eller kulturell härkomst. Ja visst. Men det gäller alla som drabbas.

Personligen tycker jag mer synd om de fattiga och hungrande i Grekland än om de som jag någon gång varje vecka ser smita vid 23-tiden från lastbilar vid Burger King restaurangen vid Delsjömotet över till väntande fina bilar och minibussar på parkeringen bakom busshållplatsen vid Delsjömotet riktning Göteborg. De senare måste antingen haft pengar att betala resan eller träffat kontrakt om att ”betala” av de ihoptiggda pengana. En del av de väntande bilarna är svenska. Andra från Bulgarien. Såg senast en av de jag noterat tidigare stående med mörka gardiner för minibussens sido och bakrutor när jag satt och väntade vid bänken Nordstan utsikt Centralen. En och en smet de ut. Såg dem senare på Drottningtorget. Inte organiserat? Tro vad du vill.

Alla tiggare är inte ärliga. Några är svenska sedan generationer. Bland dem två tidigare elever, deras föräldrar samt barn till tidigare granne. Barn som skötsamma föräldrar har problem med för att barnet hoppat av gymnasiet för att tigga…..
Fridolin och Söder i het debatt om tiggeriet, Expressen 23 maj 2014 Den förre är okunnig och naiv, alla tiggare är ingalunda ärliga och fattiga. Den andre är okunnig och arrogant, man kan inte bunta ihop alla som kommer från visst land, har viss etnicitet eller (som i detta fallet) tigger. Ja tiggeriet är i många fall organiserat. Sett tillräckligt med egna ögon de senaste åren redan innan jag läste:

Ett bråk mellan två rumänska gäng utbröt på Rådhustorget i Umeå under söndagseftermiddagen.
Totalt var 15 personer inblandade i bråket som bröt ut stax innan klockan tre på eftermiddagen. Polisens vakthavande befäl uppger att det rört sig om två grupperingar tiggare som varit i luven på varann.
Gängbråk på rådhustorget, SvT Västerbottensnytt 5 maj 2014

Tiggare attackerades av femton personer
STENUNGSUND. Ett antal personer ska ha hoppat ut ur tre skåpbilar och gett sig på en tiggare på Stenungsundstorg.
…..
Enligt polisen har ingen skadats allvarligt vid bråket vid Stenungsundstorg som inträffade vid 13-tiden på tisdagen. Men man bekräftar att två olika falanger bråkat på torget.
….
Enligt vittnen på torget ska 15- 20 personer ha hoppat ut ur tre skåpbilar med rumänska nummerplåtar och gett sig på en tiggare som satt på torget. Enligt uppgift ska en person ha blivit slagen med en käpp.
Tiggare attackerades av femton personer, GT 20 maj 2014

Just sociala ”invandringen” ställer till problem inte bara i form av tiggare utan också för partier som Socialdemokraterna som inte vill att de som får jobb hos utländsk entreprenör eller underentreprenör som vunnit Offentlig Upphandling eller privat här i Sverige skall få annat än svenska löner och förmåner. För självfallet vill ju facken värna jobb för svenskar. Inte skall det väl kunna byggas eller säljas något billigare än det som svenska facken godkänt här i Sverige.
Så skyller S på Alliansen för att EU:s direktiv följs….. Reinfeldt går till svars för usla arbeten, Daniel Swedin på Aftonbladets ledarkrönika 23 maj 2014
Sverige är inte kommunistiskt eller socialistiskt. Men det är värre än så om man ur historiens ögon ser på vad som händer i EU och kan komma att hända efter EU-valet.

Det är vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet och högerfötter till höger om allt som demokratiska partier står för som hotar EU:s framtid. Inte blir det bättre av att media här i Sverige favoriserar de förra men ratar Sverigedemokraterna som trots allt är ett godkänt demokratiskt parti som får och fått sitta i Riksdagen. Finns betydligt värre grupper som är på frammarsch helt i enlighet med de ”planer” som uppgifter slank ut om för framtidens Europa redan i slutet på 60-talet. Vänsternissarnas vaktparad under och efter 68-revolterna gjorde att högerfötterna började höras och synas. Talades då om att förverkliga Tyska drömmen om ett nytt Tysk-Romerskt rike….. vem och vilka som fört den drömmen vidare under rasistiska och elitiska former under andra världskriget har väl numera de flesta reda på.
Kantpartierna växer i EU-valet, SvD 23 maj 2014
Hemlig arme i Tyskland på 1950-talet, DN 17 maj 2014 inte bara i Tyskland och inte bara under 1950-talet.

I och med att ytterkanterna kommer att gå fram i EU-valet och att EU-s ledning missat chansen att sätta ner foten mot medlemslandet Ungerns högerkader i regeringsställning; missade chansen att göra klart att Ukrainas interimsregering utifrån Mänskliga Rättigheterna, Ukrainas konstitution samt Ukrainas historia att försöka förbjuda ryska som officiellt språk; i och med att EU-kommision glömmer bort barn, sjuka och äldres mänskliga behov i länder som Grekland, så måste jag personligen säga att jag tar avstånd från alla tankar på en framtida Europeisk federation.

Alla människor är lika värda men olika. Man behöver inte bygga in problem för att främja samarbete och handel i Europa. För mig har detta varit avgörande när jag valt att göra personval inte partival i EU-valets förhandsröstning. EU är ett bygge där man hållit taklagsfest för rest skorsten redan innan man har säkrat grunden eller ens satt upp bärande balkar/väggar. För att få rätsida, om det nu ens går, krävs det att de som väljs in är personer som vågar ta ansvar för sina egna uppfattningar samtidigt som de har de Mänskliga Rättigheterna och Demokrati som riktlinjer.

Read Full Post »

De pro-ryska separatisterna i östra Ukraina är som huliganer. De anser sig har rätt att fatta egna beslut även om dessa beslut innebär stora mänskliga och ekonomiska kostnader för det ‘lag’ de säger sig stödja. Ärligt talat så är det knappast troligt att samme självutnämnde ledare för separatisterna och hans mannar är något som Ryssland skulle vilja ha inom sina egna gränser.

Lika lite som våra fotbollsklubbar i Sverige och andra länder vill ha de som påstår sig stödja ”klubben” bland sina skaror. Okontrollerbara stroppar som lever i tron att deras egna åsikter är de som gäller, de hör inte hemma på den demokratiska arenan. Förvisso sa en av den självutnämnde ”ledarens” män timmarna efter Genèveavtalet att Ryska Federationen inte skrivit under med separatisternas godkännande….. men antingen har separatisterna bitit sig själva i svansen och kommer då att för all framtid behandlas i samtliga berörda länder som något sämre än vad katten kan ta hem från råttjakten,
eller
så har maktkampen i Ryssland gått in i ett för världen extremt allvarligt skede. Maktkampen mellan President Putin och gammelkommunisterna i ryska Duman som stödjer storryska drömmar hos stalinister, trotskister och gammelkommunister i armen i området längs Ukrainas gräns.
Inom några timmar under närmaste dygnet lär vi få svaret på den frågan.

De tillfångatagna OSSE-observatörerna – däribland en svensk major – är krigsfångar och inte gisslan. Det hävdar de rysktrogna aktivisterna i Slovjansk. ”De kommer att utväxlas mot våra egna som hålls fångna”, säger Denis Pusjilin som är ledare för den utropade Donetskrepubliken.

De tillfångatagna OSSE-observatörerna – däribland en svensk major – är krigsfångar och inte gisslan. Det hävdar de rysktrogna aktivisterna i Slovjansk. ”De kommer att utväxlas mot våra egna som hålls fångna”, säger Denis Pusjilin som är ledare för den utropade Donetskrepubliken.

OSSE-observatörerna fördes bort på fredagsförmiddagen i staden Slovjansk i östra Ukraina. De befinner sig nu i en av byggnad som egentligen tillhör landets nationella säkerhetstjänst, men som har ockuperats av en rysktrogen grupp. Aktivisterna vägrar att släppa observatörerna innan de har talat med de ”kompetenta organen” i Ryssland, skriver nyhetsbyrån Reuters. ”OSSE-observatörerna hålls för fångutväxling”, DN 26 april 2014
Fångutväxling? Separatisterna har noll rättigheter att ta fångar. Lika lite som de har haft noll rättigheter att utropa fristat. Separatisterna har noll rättigheter att kalla Genèveavtalets godkända observatörer för krigsfångar eller spioner.
De visar endast en sak: Ibland är de som kallar sig vänner i verkligheten värsta fienderna för det de säger sig verka för!

Den pro-ryska separatistgruppen som tillfångatagit gruppen hävdar nu att de är ”krigsfångar” – och vill nu få till en fångutväxling.

– Vi har startat en brottsutredning mot dem. I deras buss fanns komprometterande material. När det är färdigutrett kanske vi släpper dem, säger ledaren Vjatjeslav Ponomarjov till Dagens Nyheter.Så ska de försöka få svensken frisläppt, Expressen 26 april 2014 Gammelkommunisterna i Duman och krigshetsare tillhöriga ryska armen har visat sin odemokratiska skepnad ä – att ens påstå att internationella avtals uppfyllande skulle vara ett brott gör det troligt att de facto att de förkastar President Putins och ryske utrikesminister Lavrovs godkännande och/eller rätt att teckna avtal för Ryssland. OM så är fallet, så är det i förlängningen Ryssland som kommer att få problem internt med att hålla ihop landet. Opålitliga är som det brukar sägas – om han går som en hund och beter sig som en hund så är han en hund.

Ryssland kommer, enligt vad landets OSSE-sändebud uppger för den ryska nyhetsbyrån Ria, att ta alla möjliga steg för att medverka till att de tillfångatagna OSSE-observatörerna i Ukraina släpps fria.
-Vi anser att dessa människor måste befrias så snart som möjligt, säger sändebudet Andrei Kelin, enligt Itar-Tass. -Ryssland kommer såsom medlem i OSSE att vidta alla möjliga steg i den här frågan.
”Observatörerna måste befrias”, GP 26 april 2014 allt annat är en nutida variant på Kalabaliken i Bender men denna gången är oredan på ryska sidan längre österut än Poltava samt i av Kievs interimsregering ”kontrollerade” områden.

Dramatiken i Ukraina fortsätter. I går fördes en svensk officer bort tillsammans med andra OSSE-inspektörer. G7-länderna är eniga om att skärpa sanktionerna mot Ryssland. Det rapporteras också om ryska plan som korsat Ukrainas gräns. SvD:s Maria Carling följer utvecklingen.Senaste nytt om Ukraina, SvD 26 april2014 Observera att de ryska plan som nämns tillhör den division inom Rysslands gränser vars lojalitet till Ryska Federationens valda ledning för Ryssland kan ifrågasättas. Den divisionens ledare har tidigare visat tecken på att stå Gammelkommunisterna nära.

Det här går över alla gränser, Wolfgang Hanssons kolumn Aftonbladet 26 april 2014 Wolfgang Hansson skriver att den här gången kan inte ens Rysslands President Putin låta bli att ta dem i örat. Eller kan han det? Självfallet kan han inte låta bli att göra vad han kan för att göra detta. Däremot är frågan hur lojala mot valda Ryska Federationens President Putin som gammelkommunisterna och huliganerna i östra Ukraina är.

Tillägg 30 april 2014. Media som saknar historiska kunskaper och är vana att i ord kräva åtgärder mot huliganer men samtidigt lalla med dem när det blir allvar, fortsätter att missa Pro-ryska separatisternas vänsternisse/gammelkommunist hemvist…
Putin sitter med trumf på hand, GP 29 april 2014
Putin sitter med trumf på hand, SvD 29 april 2014
Trumf? Snarare har han fått Svarte Petter och svårare och svårare att bli av med det kortet. Bäva månde världen om de gammelkommunistiska och stalinistiska gubbarna (oavsett ålder) är de som tar makten de redan uppträder som de hade legalt.

Read Full Post »

Ända sedan Ukrainakrisen började – dvs redan innan Janokovitj flydde och fram till nuvarande interimsregering i Kiev, har Ukraina varit utan regering som varit beredd att stå upp för sitt eget lands konstitution och utan regering som respekterat de Mänskliga Rättigheterna. Janokovitj, var en folkvald president som tog till våld mot demonstranter som använde sig av sin yttrandefrihet.

Gick demonstranterna över lagens gränser? Säkerligen. Men inte ens det kunde försvara Janokovitj agerande mot det egna folket. Lika lite går det att försvara interimsregeringens attacker på pro-ryska medborgare i östra Ukraina. Observera – till skillnad från vad gäller övriga Ukraina, så har ryssar inte 1000 åriga band med östra Ukraina. Observera också att det å ena sidan var helt i enlighet med Ukrainas konstitution att interimsregering utsågs av Ukrainas parlament när Janokovitj stack – men en interimsregering har aldrig legitimitet varken att förbjuda ett språk som talats i 1000 år (eller mindre om så varit fallet) än mindre har en interimsregering rätten att själva använda samma våld mot oliktänkande som den regim de själva drivit iväg gjorde!

Dagens interimsregering i Kiev, med stort inslag av verkliga högerfötter, visar mer och mer sin verkliga färg och sitt eget syfte.
Ukrainas tillförordnade premiärminister Arsenij Jatsenjuk svarar att Ryssland ”vill starta ett tredje världskrig”. som svar på Ukrainas regering utkämpar ett krig mot sitt eget folk. Det hävdar Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov, som menar att de ansvariga ”kommer att få betala”.Lavrov: De kommer att få betala, DN 25 april 2014

Jag är Moderat väljare. Inte någon vänsternisse eller högerfot. Däremot läste jag långt innan jag studerade historia det mesta som fanns att tillgå om Andra Världskriget. Såg redan 1969, vilket är mer än 40 år sedan, hur högerfötter och vänsternissar försökte nästla sig in i den svenska och europeiska politiken. Ibland gemensamt….
Lika lite som jag skulle kunna tänka mig rösta på SD, Sverigedemokraterna, lika lite litar jag på vad interimsregeringen i Kiev säger. Lika mycket som jag trots att jag är moderat kan känna förståelse för delar av svenska Vänsterpartiets åsikter i vissa frågor, lika mycket kan jag utifrån vad jag vet om Rysslands historia som saknar allt vad vi i Väst kallar demokratisk bakgrund förstå att ryssar inte tänker som du och jag. Var och en har sin egen historiska ryggsäck.
Glöm aldrig bort att göra en källkritisk analys av politiska utspel. En analys där SYFTE och TENDENS studerats noga.

Det är EU som ställt till det. EU var fick vi svenskar vid valet till EU-medlemskap tänkt som fredsbevarare och fredsskapare i Europa. Under resans gång har detta ändrats. Liberaler och konservativa har blivit lurade som jag ser det för Lissabonfördraget vi i Sverige inte fick rösta på, var något helt annat än det Europas Förenta Stater som många liberaler och konservativa drömde om. Mer och mer ju fler högerfötter som trätt fram inom EU-parlamentet, har EU styrts mot att likna det förenade Europa som en viss herr Hitler tillsammans med Mussolini drömde om när Stålpakten och fascismen/nazismen visade sina rätta färger. Samtidigt har vänsternissar tagit mer och mer plats, speciellt i media. En del av dessa vänsternissar är säkerligen okunniga om att andra är rena gammelkommunister som går längre tillbaka än Nazisternas angrepp på Sovjetunionen och t.o.m. samarbetat under åren med högerfötterna.

Perlo-Freeman menar att också västländerna har ett ansvar för den rådande situationen

– De måste förstå Rysslands känsla av sårbarhet. Nato har trott att organisationen skulle kunna expandera, öva raketförsvar och bomba Serbien utan konsekvenser, att Ryssland bara skulle acceptera det och betrakta Nato som en fri, glad och demokratisk familj som inte utgör hot mot någon. Så har Ryssland aldrig sett på NatoUpprustning i Östersjön men inget nytt kallt krig, DN 24 april 2014

Det ligger en hel del i den tolkningen, samtidigt som analysen missar hela Rysslands historia. Först den långa historien från att Olof Skötkonungs dotter gifte sig med Jaroslav, blev stammor till stort antal av Europas kungahus utöver att Irina/Anna (första namnet hon fick i Ryssland. Andra namnet hon tog som nunna efter Jaroslavs död) och Jaroslav kom att bli Kievrusernas furstepar. Det är illa kunskapsmässigt sett.

Analysen missar också ryska historien från Katarina den stora fram till idag och då speciellt Rysslands erfarenheter av Andra Världskriget. Det vill säga både det faktum att det var fler ryssar som föll offer för Hitler när Nazityskland bröt pakten med Ryssland och gick till attack, samt att den historiebild som ryska skolelever från den tiden och fram till idag fått har varit Stalins variant där Västmakterna också svek Ryssland.

Det är lite i det ljuset som vi i väst borde se det som USA:s utrikesminister kallar ”Putins fantasier om Ukraina”John Kerrys nya varning till Putin, Expressen 25 april 2014 Något så indoktrinerande som Sovjetunionens skolundervisning om Andra Världskriget var, har endast Sveriges socialdemokrater stått för när vi här i Sverige inte gjort upp med att det var Sverige som tillsammans med Schweiz krävde att J skulle stämplas i judars pass samt att vi i Sverige långt tidigare än Hitler drev rasbiologiska frågan.

Observera att samtliga som sitter i någon ledande ställning i Ryssland gick i skolan under det att Sovjetunionen fortfarande fanns. Sedan är en annan sak att det är viktigt, speciellt som USA lyckades att i sina första sanktioner få med i princip alla överrockar som President Putin fått av Duman, att USA ställer nya sanktioner i utsikt. Ryska Duman domineras fortfarande än idag av gammelkommunister i nya kläder. Skolböckerna i hela världen har tyvärr en tendens att alltid släpa efter och berätta historien som den plägat att berättas. Det är alltså inte konstigt att President Putin uppfattar Ryssland som inringat utifrån den nutidshistoria som han och alla andra fick sig till livs i skolan. Däremot har Ryssland och Ukraina en 1000 år lång historia som är betydligt starkare än

Observera att bildandet av Nato aldrig satts in i ett demokratiskt sammanhang i Ryssland utan som om det hotade Sovjetunionen. Ryssland har inte gjort upp med sin egen 1900-tals historia. Vilket de ju inte är ensamma om.

Nya sanktioner mot Ryssland närmare, GP 25 april 2014

EU ställde till det när man inte tog klart avstånd från Svobodapartiet som kom in i interimsregeringen. Det var svagt av EU-s politiker undantaget Sveriges Statsminister Fredrik Reinfeldt som vågade avvika och uttrycka förståelse för Rysslands reaktion efter att ryskan förbjudits som officiellt språk men samtidigt klart sa ifrån att händelserna som ledde till att Krim röstade och blev ryskt var oacceptabla. Det är viktigt att EU framledes inte gör liknande misstag. Förstår så väl varför många inom EU såg Tymosjenko som offer. Men varför sa inte någon ifrån när hon redan efter att Janukovitj flytt och hon blivit fri på torget förspråkade rent oparlamentariska åtgärder i strid mot Ukrainas konstitution?

Varken Janukovitj eller Tymosjenko är något att bygga på för framtiden enligt min uppfattning. Den förre ville använda mer vapenkraft mot sitt lands egna medborgare. Den senare sa igår att hon ville se den förre på torget i Kiev. Det är så pöbelaktigt speciellt som det redan förekommit pöbelangrepp i Kiev. Våld föder våld och det är viktigt att båda sidors våldsverkare och våldspläderare ställs inför Internationella Domstolen i Haag. Ju förre desto bättre.

Ukraina behöver ekonomisk och humanitär hjälp från såväl EU som från Ryssland och USA. MEN, och det är viktigt att alla vänsternissar i och utanför media har det klart för sig: Vilket politiskt system och vilken form av demokrati som Ukraina slutligen väljer, så är det Ukrainas sak så länge som det inte innebär våld mot de som inte tycker samma som majoritet vald i öppna demokratiska val!Ukraina behöver EU, Ryssland och USA, Norah4you 23 februari 2014

USA har fått bära hundhuvudet för EU-s agerande. Inte bara i ryska utspel utan även i medias vänsternisse-desinformationspropaganda som glatt vidarebefordrats av alltför många redaktioner speciellt här i Sverige.

Oaktat allt annat, Vad sysslar Ukrainas arme med? Ända sedan interimsregeringen tillträdde har den försökt få EU och NATO att gå till strid för interimsregeringens extremhögerkrafter som drivit ”tyck som jag”-syndromet in absurdum. Avtalet i Genève krävde att ALLA oparlamentariska grupper skulle avväpnas. Inte enbart ena sidan. Vad ligger bakom interimsregerings agerande? Så trevligt kan det väl ändå inte vara att driva fram ett nytt Världskrig?

Ukraina ökar trycket på separatister, GP 24 april 2014
Obama: Ryssland följer inte avtalet, Expressen 24 april 2014 Nej, men det gör inte interimsregeringen i Ukraina heller och EU-s politiker (Sveriges Statsminister undantagen) verkar inte vilja säga ifrån.

Read Full Post »

Noterade två viktiga saker idag:

Fredrik Reinfeldt (M) var på besök vid Luleås Tekniska Universitet. Statsministern inledde med att prata om EU-valet och kom snabbt in på det som händer i Ukraina. Han tog upp problemet med aggressiv nationalism.

– Jag uppmanade till vikten av at inte lyssna till dom som har ”vi och dom-tänkande” som grund för sitt politiska tankesätt, säger Fredrik ReinfeldtUtvecklingen i Ryssland stod i fokus för Reinfeldt, Sveriges Radio 23 april 2014

Statsministern fick bassning i svenska media och av politikerkollegor när i Krimkrisens inledning: Fredrik Reinfeldt bemötte i morse kritiken i SVT och förtydligade att han menar att det är nödvändigt att förstå omständigheterna i konflikten mellan Ryssland och Ukraina för att kunna lösa den.

– Men det förändrar inte att Rysslands beteende är förkastligt, säger statsministern till SVT.

Minoriteter finns i de flesta länder och i det här fallet är det den ukrainska regeringens ansvar att förhindra att konflikten mellan de rysktalande och ukrainsktalande grupperna i landet trappas upp, enligt statsministern.

– Det är Ukrainas ansvar att skapa ett inkluderande samhälle, säger Fredrik Reinfeldt.Fredrik Reinfeldt bemöter kritiken, Expressen 3 mars 2014

Nu har till och med svenska media hunnit börja smälta ”maten”. Kanske börjar de förstå att allt inte var och är så lätt när det gäller Ukraina som de trott. Från att de flesta media och svenska politiker tagit ställning för Ukrainas interimsregering, så har följande rubriker gått att läsa i kväll:

Ukrainska styrkor ”befriar” stad, GP 23 april 2014 NOTERA ordet ”befria” är skrivet inom citationstecken. (För icke svenskar – det innebär att det som står mellan citationstecknen är som minst diskutabelt uttryck)

Ukrainska styrkor ”befriar” stad, Svd 23 april 2014
Ukrainska styrkor ”befriar” stad, Aftonbladet 23 april 2014

Det andra jag noterade var att Sveriges Statsminister Fredrik Reinfeldt sa: EU är inte perfekt, men en röst på partier som är för EU-samarbetet i valet till EU-parlamentet den 25 maj är en röst mot ”den europeiska sjukan av nationalism” som har varit Europas problem, enligt statsminister Fredrik Reinfeldt.Reinfeldt: EU rösta mot farlig nationalism, GP 23 april 2014 (För icke svenskar. Här är citationstecknet använt för att ge klartext åt att Reinfeldt ser farlig nationalism växande fram i Europa)

Glöm inte bort vilka tidningar som fortfarande använder annat ordval.

Read Full Post »

EU valet 2014 del 2.

Piratpartiet

På samma sätt som det finns bra bitar i Piratpartiets EU-valprogram, som i Vänsterpartiets, så finns det rent bedrövliga bitar som direkt visar på svenska skolans förfall. (Kursmål för Samhällskunskap årskurs 9 inte uppfyllda)

Börjar med de bra bitarna. (Obs självfallet en subjektiv uppfattning, det är min egen blogg).

Det EU som svenska folket röstade för att gå med i är inte det EU vi har i dag. Då var det ett samarbete för fri rörlighet mellan självständiga länder. I dag är EU ett centralstyrt och överstatligt projekt med demokratiska brister.
……..
Piratpartiet vill se ett nytt EU-fördrag. Det skall vara överblickbart, begripligt och demokratiskt. Det skall värna den fria rörligheten. Och det skall slå vakt om våra fri- och rättigheter. Det skall dels underställas en folkomröstning, dels godkännas av de länder som vill vara med. Då kan vi skapa ett regelverk som är acceptabelt både för folket och för medlemsstaterna.
Vi har tagit striden i EU – och levererat, Christian Engström (Piratpartiet) och Christian Engström (Piratpartiet) EU-ledamöter, GP debatt 22 april 2014

EU som det är efter Lissabonfördraget är som ett hus där skorsten sätts på tak utan att huset har grunden säkrad och utan bärande balkar i väggarna. Självfallet bör EU-fördrag ALLTID godkännas (och EU acceptera om fördraget röstas ner i ett eller flera länder) i öppna demokratiska val där fördraget kan godkännas eller avslås och där varje land förbinder sig att acceptera sina väljares åsiktsfrihet samt rätt att rösta som man själv vill!

mindre bra = okunnigheten visar sig
Piratpartiet vill exportera offentlighetsprincipen till EU. Det är raka motsatsen till vad riksdagen gjorde för bara ett par månader sedan. Den borgerliga alliansen och Socialdemokraterna inskränkte då den svenska offentlighetsprincipen – med hänvisning till att EU kräver det. Vilket de tidigare uttryckligen lovat att inte göra.

OM Piratpartiets EU-ledamöter hade känt till vad svensk Offentlighetsprincip i verkligheten alltid haft för mycket stora begränsningar, Rikets säkerhet m.m., så hade man inte klagat. Verkligheten som den varit sedan Andra Världskriget, dvs innan nuvarande Offentlighetsprincip kom att ingå bland våra Grundlagar, har gett Riksarkivet och våra svenska Landsarkiv samt Försvarsarkiv, Socialstyrelsearkiv m.m. inte bara kilometerlånga arkiverade handlingar som INTE omfattas av Offentlighetsprincipen – varje år, utan svenska mil de flesta åren (info för läsare utanför Sverige 10 km = 1 svensk mil)

Till skillnad från i USA där amerikansk domstol äger rätten att begära ut handlingar och om ärendet går till USA:s Högsta Domstol eller inte överklagas, så är amerikanska myndigheter enligt sin konstitution skyldiga att lämna ut handlingarna,
så är fallet betydligt mer komplicerat i Sverige. Det är inte möjligt att få ut svenska hemligstämplade handlingar utan stora returscheringar eller ens alls OM inte 70 år gått (I de mest hemligstämplade fallen – och de är många) eller Regeringen medger tillstånd. Det är betydligt svårare även för forskare, som inom parantes är orsaken till att Sverige har byggt upp så stora arkiv för den händelse någon i en framtid vill få fullständig bild av vad som verkligen hände bakom ifrågasatta beslut för länge sedan, i Sverige att få möjlighet att få fullständig insyn i något som räknas till nutidshistoria än i USA, Frankrike och England. Så exportera Offentlighetsprincipen är att exportera större sekretess än vad flera andra länder redan har!

EU måste respektera folks rätt till privatliv. Vi vill skrota EU:s datalagringsdirektiv, som tvingar medlemsländerna att spara data om alla våra telefonsamtal, SMS, e-postmeddelanden, internetuppkopplingar och mobilpositioner. Vi kämpar för ett fritt och öppet internet, mot särintressen som upphovsrättsindustrin och övervakningsindustrin. Vi säger nej till massövervakning av alla människors kommunikationer. Det är bara de som är misstänkta för allvarliga brott som skall övervakas. Vanligt, hederligt folk skall lämnas i fred.

Okunskap så det svischar om det. EU:s datalagringsdirektiv har lägre krav än vad de flesta EU-ländernas IT-suppliers har skyldighet att ha backup eller som minst trafiklistor på. Skälet är rent ekonomiskt – Ett IT-företag som har kunder är alltid skyldigt att kunna visa vad en kostnad de senaste 5 åren har för bakgrund. Som minst har jag personligen under åren stött på IT-företag som haft total backup senaste året och trafiklistor de senaste 5 åren.

Andra okunskapen är den sk. massövervakningen. När det gäller svenska FRA-lagen, så var den den första demokratiska lagen där ett lands parlament och inte sittande regering eller hemligt utskott varit de som möjligen haft sista ordet VILKA grupper eller VILKA kriterier för att signalspana på enskilda utanför de kriterier som direkt angetts i respektive lands brottsbalk. Svenska FRA-lagen BEGRÄNSADE sittande regeringar, folkvalda eller ev. framtida icke folkvaldas, möjlighet att styra signalspaning. I Sverige fick SIN, JO och JK rätten att gå in att kontrollera att FRA, dit mer än 10 olika svenska myndigheters tidigare självständiga signalspaning numera måste koncentreras, hanterar de sk. överskottsuppgifterna som kommer så att de inte sparas samt att de kriterier som getts tillstånd att signalspana utifrån inte innebär att uppgifter ens om de som signalspaningen avser sparas hur som helst.

Som jag skrev 2009:
Det verkar som många FRA-motståndare inte vill förstå, kanske inte kan förstå, att den signalspaningslag som gällde INNAN Alliansen tillträde, gav sittande regeringar (och i förlängningen därför även regeringar som högst eventuellt skulle tillkommit efter en invasion/ett lagstridigt maktövertagande etc) ENSAMRÄTT att bestämma VEM och VAD som FRA och ett stort antal andra svenska myndigheter skulle spana på!

Det första Alliansen gjorde var att se till att begränsa signalspaningen så att kravet på att signalspaningen endast får omfatta ‘utländska förhållanden’. Nuvarande signalspaningslag begränsar inte bara antalet myndigheter som har rätt att begära signalspaning utan ställer också det ovillkorliga kravet att överskottsinformation, inklusive information om 3:e person som själv är oskyldig, DIREKT måste förstöras och aldrig får sparas eller lämnas ut till beställande myndighet. Det var genom det socialdemokratiska storebrorsamhället inte bara en möjlighet utan en verklighet att många helt oskyldiga hamnade i säkerhetsregister. Register som t.o.m. gjorde det svårt för mer än en att få kvalificerade jobb i Sverige.FRA-lagen begränsar storebrorsamhället Socialdemokraterna byggde upp, Norah4you 14 augusti 2009

Det andra Piratpartiets EU-ledamöter, och många andra, missat är att varje enskild individ som använder nätet själva ALLTID har godkänt det de klagar på.
Egentligen skulle jag vilja säga ‘Goddag yxskaft’ för merparten av det som gäller övervakning av trafik har varje person som läser detta själv gett till ett antal olika aktörer. ,,,,,,Där och då, liksom här och nu (oavsett om du skickar via markbundet telenät eller i det som förr kallades ‘etern’ gällde lagar som nu ifrågasätts om de har laglig rätt att existera. De lagar som fanns, fanns på den tiden utskrivna i telefonkatalogen och där gällde i huvudsak samma avtalstexter som den som ville ha en telefonuppkoppling då var tvungen att skriva under, som det krävs att du skriver på godkännande av i det ögonblick du vill ha en fast eller mobil telefon idag. Det gäller att läsa det finstilta……

Till alla Er som tydligen glömt vad Ni själva godkänt, vill jag säga: Vänligen läs nedanstående och vid oklarheter använd länken. Att det är Telias nuvarande avtalstext jag hänvisar till gör ingen skillnad – samma gäller för alla suppliers i Sverige, och i princip samma över hela jordklotet. Det var förutsättningen när i princip all trafik gick via vanliga telemarknätet. Det var förutsättning att det var godkänt när ett företag (från början var det militär och storföretag) skulle få använda det som kom att kallas ‘datanätet’ både det markbundna och det som skickades via ‘etern’Vet du vad du skriver på?, Norah4you 16 augusti 2012

Igår kom ett uppdateringsförslag för Adobe Flashplayer. Inte för att jag behövde uppdateringen utan av ren nyfikenhet på villkoren man skulle godkänna hade jag velat ladda ner uppdateringen, så läste jag delar av avtalstexten…… fanns ett register med ett stort antal avtal som varje person som godkänner inhämtande av Adobe Flashplayer MÅSTE godkänna. Jag var nyfiken och ändå, jag orkade bara läsa ett fåtal av alla avtalstexter som det fanns länkar till. KLAGA INTE PÅ SAKER DU SJÄLV HAR MISSAT ATT DU GODKÄNT!

Read Full Post »

Older Posts »