Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘EU-s historiska bakgrund’

skriver Stig Fredriksson på SvD:s Näringslivssidor:
Jag tror att vi behöver mer av Europas förenta stater, inte mindre. EU måste ta sig samman och förverkliga mer av en gemensam utrikes- och försvarspolitik, inte mindre. EU måste på allvar sätta igång och bygga upp ett gemensamt försvar.

Om mer överstatlighet låter helt oacceptabelt i mångas öron, tala i stället om ett mer federalt EU. Jag tror på allvar att EU:s enda möjlighet att bli en seriös faktor på framtidens internationella arena är att nationalstaten ger vika för en federation där inte bara bankreglering och budgetsanering blir gemensamma angelägenheter, utan också utrikes- och försvarspolitik.
……
Men hur ska Europas ledare få medborgarna med sig på den här utvecklingen? Det demokratiska underskottet är ett av EU:s allra största problem idag. Men lösningen heter inte fortsatt ängslighet bland Europas ledare. Jag tror att väljarna kommer att förstå och acceptera att EU måste bygga upp mer av en gemensam federation för att överleva, bara denna vision artikuleras tillräckligt kraftfullt och övertygande av EU:s ledare.
Mer överstatlighet enda vägen för EU, SvD 20 februari 2013

Drömmarnas tid borde vara förbi. EU har länge påståtts vara ett fredsprojekt. Men som alla som kan sin historia vet, är det EU som möjligen fanns i naiva politikers drömmar när den sk. Kol och Stålunionen växte till en inre marknad som till slut blev vårt nuvarande EU, mer och mer likt de drömmar som Hitler och Mussolini en gång i tiden hade om överstatlighet och inre samarbete. Demokratiskt är inte EU och det är där EU MÅSTE börja ändra sig om det överhuvudtaget skall finnas en framtid på längre sikt för EU.

Att gå och tro att ledande politiker, oavsett politisk tillhörighet, nationalitet, etnicitet, utbildning samt erfarenhet eller för den delen medias språkrör i EU-debatten skulle veta bättre än de människor som bor i EU-s olika länder, det är naivare än vad strutsen sägs vara som gömmer huvudet i sanden. Det är mindre demokratiskt än vad många länder var när det var kungen/monarken som styrde och ställde med nationalförsamlingar/riksdagar/parlament som rådgivare i stället för beslutare!

EU behöver bli mer demokratiskt inte mindre. EU behöver bli mindre överstatligt, inte mera. EU måste lära sig skilja på frågor som är nationella och övernationella samt även i de fall där EU ställer bottenkrav inte lägga sig i om något land utifrån det landets geografiska, nationella, kulturella eller annan orsak vill ställa hårdare krav t.ex. vad gäller kemikalier i mat, utsläpp i luft och vatten etc.

Read Full Post »