Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘EU-länder’

är så smarta att de vill ha bort nödvändiga gränskontroller innan de sjösatt lås på dörrarna in till Schengen.
Men i och för sig. De byggde ju EG som blev EU utan att tänka på att de sedan försökte sätta skorsten på taket som inte vilade på bärande balkar och/eller väggar. Utan att ens ha säkrat en grund.

Det är ungefär lika smart, enligt min personliga mening, som att bygga ett intranet med stora hål i systemprogrammet så att data läcker ut. Vissa saknar, fortfarande min personliga mening, kontakt med verkligheten….

– Vi är alla överens om att Schengen och den fria rörligheten måste skyddas. . . Vi har enats om att de extraordinära åtgärder som har vidtagits ska hållas på ett minimum och återställas till det normala så fort som möjligt, säger EU-kommissionens asyl- och migrationsansvarige, Dimitris Avramopoulus, efter att ha träffat ministrar från Sverige, Danmark och Tyskland i dag.Morgan Johansson betecknar mötet som gott, DN 6 Januari 2015

Någon borde väl i rimlighetens namn inse att första förutsättning för fri rörlighet inom EU är att det finns säkra gränskontroller mellan EU-länder som tillhör och länder som inte tillhör Schengensamarbetet?

EU vill slippa gränskontroller, GP 6 Januari 2016
EU vill slippa gränskontroller, SvD 6 Januari 2016
EU vill slippa gränskontroller, Aftonbladet 6 Januari 2016

Read Full Post »

Hur vore det om EU-kommissionens ledamöter lärde sig läsa och förstå de texter de själva varit med och tagit. Helt och hållet odemokratiska beslut om de senaste förändringarna i EU:s texter för Europas innevånare i EU HAR INTE FÅTT VARA MED OCH RÖSTA. Det är illa nog. Det är en av många saker som gör att EU numera knappast kan kallas demokratiskt fullt ut. Ett annat av skälen är herrar och damer potentater som inte lärt sig inse och förstå: EU ÄR INTE SAMMA SOM EUROPAS FÖRENTA STATER. MED ANDRA ORD HERRAR OCH DAMER I EU-kommissionen: NI ÄR INTE REGERING SOM ÄGER NÅGON SOM HELST JURIDISK RÄTT ATT HÄVDA ER ÅSIKT SOM DEN SOM GÄLLER! Sverige och andra länder som tillhör EU är självständiga länder med egna konstitutioner och grundlagar som EU-kommissionen INTE ÄGER NÅGON SOM HELST RÄTT ATT IFRÅGASÄTTA!

Sedan kan Ni tycka vad Ni vill. Men om vi bortser från Era fina titlar, höga löner o.s.v. är Ni som människor inte mer värda än alla de Ni inte lärt Er lyssna på!

Se även Har EU en framtid? samt läs och begrunda: Demokrati, Facts not Fiction sida

Kommissionen varnar EU-länder, GP 23 september 2015
Slovakien drar flyktingkvoterna inför EU-domstol, DN 23 september 2015
Tjeckien drar Eu inför rätta för kvotsystem, SvD 23 september 2015
Slovakien hotar dra EU inför rätta, SvT 23 september 2015
Slovakien hotar dra EU inför domstol för flyktingkvoterna, Aftonbladet 23 september 2015

Om detta kan man tycka det ena eller det andra. MEN Slovakien som Tjeckien är liksom Sverige och övriga EU-länder självständiga länder som EU enligt sina egna lagar och direktiv måste acceptera varje enskilt lands rätt att följa sin egen konstitution/grundlag och EU inte äger rätten att upphäva något lands lagstiftning endast äger rätten att begära att landet anpassar sig till minimikrav i EU-direktiv. EU är inte Europas Förenta Stater. Någon sådan omröstning har inte skett ute bland Europas EU-länders medborgare. EU-kommissionen är inte en regering för hela Europa.

Sluta drömma dagdrömmar! Man sätter inte skorsten på ett hus som byggts på osäker grund med icke bärande balkar på plats innan taket lades! Lär Er vad Demokrati är och kräver!

Read Full Post »

EU är allt annat än den fredsbevarande organisation, av många politiker och idealister sedd som ett framtida Europas Förenta Stater, som den i varje fall officiellt presenterats förr oss vanliga dödliga medborgare i EU-länderna. EU svävar där uppe i skyarna högt ovan de vanliga EU-medborgarnas insyn och inflytande. Har stor förmåga att slösa pengar bl.a. på flytt mellan Brüssel och Luxenburg, fram och tillbaka. Stor förmåga att bortse från att handel mellan Europeiska Länder och omvärlden är något som funnits långt innan skriftliga skeppsdokument, tullar och hamnprotokoll sattes på pränt. Denna förmåga har resulterat i två stora problemområden:

* EU lägger sig i detaljer i EU-länders ekonomiska system. Rätt eller fel varierar beroende på vad som diskuteras. Vissa områden har nästan fått fripass till extra ”inkomster” medan andra råkar ut för att snaran dras åt med arbetslöshet instabil inrikes ekonomi m.m. som följd. Pappersexercisen ökar medan många potentiellt utvecklingsbara branscher och länder samt enskilda företagare får det svårare.

* EU har genom polariseringen där odemokratiska grupperingar särskilt de partier som i sin politik har Nationalism OCH Fascism som ledstjärna har kommit till makten i EU-land/potentiella EU-medlemsländer. Detta har inte resulterat i egen sanering och nedsättande av foten inom EU.
Polariseringens andra pol, vänsternissar och de sk. autonoma grupperna som helt i enlighet med Yttrandefrihet getts rätt att bli hörda, har resulterat i en odemokratisk påtryckning via media på politiker och åsiktsmotståndareVar EU totalt står politiskt har aldrig diskuterats hur det etiskt, moraliskt och juridiskt skall avgöras. EU-traktat och EU-direktiv till trots.

EU:s polarisering har märkts i allt från när område, Scotland och Katalonien bara två exempel önskat folkomrösta för mer självstyre/önskad självständighet. Den politik som det senaste åren bedrivits inom och utom EU har i många fall snarare ökat än minskat nationella historiskt självständiga/självständighetsönskande delar av EU-länders markeringar.

Omröstningen i Katalonien splittrar, GP 10 november 2014
Tydlig protest mot spanska regeringen, Expressen 10 november 2014
Omröstning i Katalonien avfärdas av Madrid, SvD 10 november 2014 Finns inget säkrare sätt att reta upp människor, enskilda eller grupper av människor, än att avfärda människornas åsikter. Argumentera för egen sak är en sak, men att avfärda är att få människor att känna sig marginaliserade, utstötta, mindre värda. Inte lyckat och nationalistiska strömningar stoppas inte på det sättet!
Katalanernas strävan efter frihet splittrar spanjorer, DN 10 november 2014

Att lägga på takplattor innan grunden säkrad och innan bärande balkar satts upp, det har EU-s ledning länge gjort. Men att få dessa takplattor att hålla för starka vindar kräver förankring i grunden, hos EU-s medlemsländers medborgare. Att sätta munkavel eller hindra regionala områden viss grad av självstyre liknande svenska Kommunala självstyrandet (Förankrat i Sveriges Regeringsform) är inte att verka för ökad demokrati som får EU-medborgare mer positivt inställda utifrån vars och ens dagliga situation. Det får inte fortsätta vara Ni där uppe Vi här nere. Ingen långsiktigt hållbar demokratisk politik i sådan situation.

Det stora felet som gjorts utöver att försöka bygga drömhem där uppe glömmande att förankra det på ”jorden” är att ingen konsekvensanalys värd namnet gjorts för att minska de historiska rötternas betydelse och slagskugga på dagens medlemsländer samt inom länderna. Gränser har dragits mer än en gång av politiker.

Europa 1763

Europa 1882

Europas länder och gränser 1914

Europas länder och gränser 1914

Internationellt godkända Europeiska gränser 2014 obs. Rysslands europeiska del enda av Ryssland som visas. Källa till karta: http://linusronaldo.blogspot.se/2014_01_01_archive.html

Internationellt godkända Europeiska gränser 2014 obs. Rysslands europeiska del enda av Ryssland som visas.
Källa till karta: http://linusronaldo.blogspot.se/2014_01_01_archive.html

Inom område efter område där det finns EU-lag/EU-direktiv bortses från när något land inte följer eller så blir den som redan ligger, ekonomiska krisländer, pålagda räntor på lån som ges utan substantiell teckning för att ”rädda” länder resulterande i ökad fattigdom speciellt för äldre, sjuka och handikappade.

EU och framtiden
OM EU vill vara en framtida stabil Europeisk makt, så är det mycket som saknas samt mer som börjar likna den stål-union pakt där Hitler och Mussolini en gång i tiden redan innan Andra Världskriget drömde om ett framtida enat Europa under deras ledning. Det krävs skarp gränsdragning mot såväl gammelkommunister, stalinister och andra marxister åt ena hållet samtidigt som klarläggande görs var gränsen går mellan demokratiskt kritiserande partier på högerkanten och de extrema grupperingar som har elittänkande, nedvärdering av annan/andra folkgrupper samt förföljelse av oliktänkande på sin agenda.

Yttrandefriheten och Åsiktsfriheten är viktiga i varje demokrati. Men alla friheter har sina gränser i form av säkerhetslagstiftningar och sekretess så att inte tredje person drabbas av att någon grupp tar sig rätten att tolka friheterna utifrån sin egen subjektiva position. Alla friheter som ges inom demokratiska samhällen är och förblir Frihet under ansvar att följa gällande lagstiftningar och Konstitutioner. Alla Människor är lika värda, men olika.

Read Full Post »

Under de år som gått sedan jag startade denna bloggen har jag mer än en gång citerat en kung i Sparta under Antiken. Det kom en dag en man till kungen och begärde demokrati. Lika rättigheter för alla. Kungen svarade: Börja hemma.

Det är där det gick fel redan från början med EU-bygget. Det var inte hemma på folks gårdsplan som idén om ett Europa utan gränser, lite ironiskt uttryck, drogs upp. Idén kom till högre upp bland politiker och etablissemang utan att dessa först låtit vanligt folk komma till tals. Men idén har längre rötter än så och har man inte det i minnet, så är det svårt att göra konsekvensanalys av fattade beslut. Illa nog när det gäller att uttala sig om vad andra gör/inte gör för att stärka demokratin. En demokrati som i stora delar av världen aldrig funnits i praktiken. Varken här i Sverige eller där det varit envålds-/elitistiskt välde i århundraden. Så vad är demokrati?

Det finns två sorters demokrati.
* Direkt demokrati tillämpas i nutid i stort sett endast i Schweiz. Direkt demokrati är när större och betydelsefulla frågor avgörs i öppna folkomröstningar och där de ledande i landet i princip är tvungna att följa det beslut som framkommer vid folkomröstningen. Undantag finns i vissa frågor, men är här överkurs. I Schweiz direktdemokrati kan människor om tillräckligt många vill lyfta en fråga till folkomröstning även tvinga fram en sådan. I en direktdemokrati har också alla vuxna medborgare rätt att delta i t.ex. kommunala fullmäktigemöten och säga sin mening.

* Representativ demokrati även kallad Indirekt demokrati Sverige har ett slags representativ demokrati. Nu är detta inte så enkelt att förklara för en monarki som en republik kan vara lika demokratiska och båda kan ha representativ demokrati. Jämför under äldre tider i Sverige under perioden närmast före Gustav III:s sk. statskupp som ledde till envälde. Representativ demokrati kan tolkas olika i demokratiska stater.Fakta om demokrati, Facts not Fiction sida

När det gäller representativ demokrati, så tolkas detta olika – helt olika, i olika delar av Västvärlden. Här i Sverige väljer vi ett parti oavsett om det är EU-val, Riksdagsval, Kommunalval eller Landstingsval. Vi har förvisso möjlighet att ‘kryssa’ för någon individ som vi vill ha högre upp på listan. Listan har fastställts av respektive partis partidistrikt inte av väljare som partiet får att rösta på sig. Jämför med USA där domare, polischefer m.m. röstas fram av de som är röstberättigade i valet det valåret. Här får vi leva med en sk. demokrati där man i bästa fall tar hänsyn till vad folkviljan och folkets rättsuppfattning är. Konsekvenser av detta ser vi speciellt när det gäller synen på utsatta grupper. Främst när det gäller kvinnor som blivit våldtagna eller sextrakasserade. De som sitter i våra domstolar är ingalunda valda av svenska folket. Det är ett problem i sig. Värre är att det ute i verkligheten från lägsta domstolsnivå och nedåt sitter personer som respektive partier själva utsett som representanter för sitt parti i respektive nämnd. Må vara allt från nämnd som hanterar socialfrågor under Sociallagstiftningen till nämnd som hanterar skolbudget under Skollagen. Kommunala självbestämmanderätten gör inte saken lättare när Kommun i Sverige är såväl Huvudansvarig för verksamhet som Kontrollant av densamma.

Ovan har jag försökt börja ”hemma”. Problemet växer om vi kommer upp på EU-nivå. Det är få länder där väljarna fått vara med och själva utse representanter till EU-parlamentet. Få om ens något (kan diskuteras). De som sitter i EU representerar först det parti vars valsedel de stått på i sitt hemland, sedan ingår detta parti samarbete med likasinnade partier i EU-parlamentet. Den enskilde medborgaren glöms ofta bort. Då skall jag villigt erkänna att det finns många fördelar med EU. Men demokratiska är dessa knappast.

Exempel på tokerier i Sverige:
Allting började när Blake Pettersson var 17 år. Fram till dess hade han trott att han var son till en brittisk mamma och en svensk pappa. Ett faderskapstest visade dock att hans ”pappa” i själva verket inte var hans biologiska far.

En tjänsteman vid Skattemyndigheten beslutade därför att Blake Pettersson inte skulle få behålla sitt svenska medborgarskap…..
…..

– Jag befann mig i mitt eget land på nåder och fick känna mig som en främling. Det var så mycket som kändes ovisst.

Mardrömmen fortsatte under mer än fyra år. Blake Pettersson överklagade Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten som ansåg att beslutet var korrekt. Han överklagade till kammarrätten där han också förlorade.

– Kammarrätten skrev dessutom att jag kunde gå till Migrationsverket och ansöka om ett nytt medborgarskap… Det kändes förnedrande.

Blake Pettersson gav sig dock inte utan lyckades få upp sitt fall i Högsta förvaltningsdomstolen – som en gång för alla slog fast att det handlade om ett grundlagsbrott. Domstolen skrev att ”det inte kunde komma ifråga att fingera att något medborgarskap aldrig hade kommit till stånd”.

– Det var givetvis ett lättnad. Jag fick tillbaka mitt medborgarskap men detta hade ju inneburit en enorm kränkning för mig under alla dessa år. Någon ursäkt har jag aldrig fått, säger Blake.

Han vände sig därför till ”statens advokat”, Justitiekanslern, och krävde skadestånd. Staten ansåg dock att han fick nöja sig med att han hade fått sitt medborgarskap tillbaka och att grundlagsbrott dessutom inte gav honom rätt till skadestånd.Var svensk i 17 år – då tog staten hans medborgarskap, Metro 12 mars 2014

Enligt mitt sätt att se är detta så odemokratisk hantering av enskild människa som tänkas kan. Det allvarligaste är att de som sitter som ‘våra’ representanter, inte har förstått svensk Grundlag alternativt bortser från Grundlagar och de Mänskliga Rättigheterna.
Att tjänstemän med beslutanderätt inte avkrävs personligt ansvar eller att de tvingas visa att de förstått svensk Grundlag, är illa nog. När vårt domstolsväsende inte har någon Författningsdomstol eller ens har fått sina rättsrepresentanter valda i demokratiska val utan utsedda av representanter för väljarna som inte alltid själva är valda i demokratiska val. Observera att i en regering är det inte nödvändigt att vara valt ombud för Sveriges Folk för att bli minister. Samma gäller hela vägen ner till den enskilda regionen/landstinget och kommunen.

Går vi vidare uppåt inom EU så ser vi att problem finns inbyggda i systemet….. Senast härom dagen sällade sig Veneto till raden av områden i EU-länder som vill bli självständiga eller autonoma stater inom ett land:
Invånarna i regionen Veneto i norra Italien har i en omröstning på nätet sagt rungande ja till att bryta sig loss från Rom och bilda en egen stat. Över två miljoner invånare deltog i online-röstningen och runt 89 procent röstade för självständighet.
…Omröstningen ….har ingen juridisk tyngd, men är ägnad att befästa stödet för en formell folkomröstning. För att en sådan ska bli verklighet krävs dock först ja i regionparlamentet och därefter grönt ljus från parlamentet i Rom.
Veneto i norra Italien vill bli självständigt, Expressen 22 mars 2014

En omröstning som i sig saknar juridisk korrekthet, stämmer inte ens med Italiens konstitution till skillnad från när Skottland kommer att gå till omröstning 18 september: Stödet för att Skottland ska bli självständigt ökar enligt en ny mätning, ett tecken på att folkomröstningen den 18 september kan bli jämnare än förutspått.

Andelen som tänker rösta för självständighet ökar från 37 till 39 procent, jämfört med motsvarande mätning från ICM i februari. Andelen som vill bevara den 307 år gamla unionen med England minskar från 49 till 46 procent.Ökat stöd för skotsk självständighet, Helsingborgs Dagblad 24 mars 2014

Då har jag inte ens diskuterat Baskien eller tudelningen i väljargrupperna i Belgien. Inte heller alla demonstrationer i Spanien, Grekland m.fl. länder. Exempel på oroligheter inom EU som jag personligen uppfattar som resultat av att EU är byggt på lösan sand utan ordentlig grund och utan bärande balkar som håller taket/skorstenen uppe är:
Över 100 000 spanjorer från hela landet demonstrerade i huvudstaden Madrid på lördagen mot regeringens nedskärningar, som de anser påtvingade från EU och internationella långivare…
…..
Enligt OECD har nedskärningarna i Spanien slagit allra hårdast mot de redan fattiga
Oroligt efter protestmarsch i Madrid, Aftonbladet 22 mars 2014

När EU-s ledning och EU ministrar återigen sätter sig ner för att få samsyn om Ukraina och Krimkrisen, så kanske det också vore dags att börja hemma med att öka EU-medborgares rättighet till ökad demokrati, insyn samt möjlighet att bli lyssnade på. EU-s ledning kan
förhoppningsvis också lyssna på USA (USA är enligt min personliga uppfattning ett hopp för USA har till skillnad från de flesta EU-länderna en demokrati där väljare har konstitutionella rättigheter som sträcker sig längre en till fina ord på papper.

Read Full Post »