Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘EU är inte Europas förenta stater’

Lika tokigt som det var när frågan om EG började dryftas, och lika envetet säker i min analys nu som jag var då, är jag att Du har 100% fel Jan Björklund (L)

Björklund anser att det behövs mer av EU, inte mindre.

– Det kommer vara ett av de mest kontroversiella uttalandena under Almedalsveckan, sade Björklund.

Han anser att EU behövs för lösa utmaningar som flyktingkrisen, terrorismen, jobben och tillväxten.

Liberalerna ska nu driva på för att Sverige ska gå med i EU:s finanspakt och bankunion. När EU tog beslutet om bankunionen 2013 ansåg den dåvarande moderate finansministern Anders Borg att svenskarna som stod utanför ”kunde dra en suck av lättnad”. Enligt Borg hade de riskerat att behöva vara med och rädda europeiska banker. Björklund menar däremot att bankunionen är till för att hindra en bankkrasch, som skulle kunna bli dyr för all EU-länder.Björklund vill ha mer EU och försvar. Aftonbladet 3 Juli 2016

Det märks att Du inte varit ute i verkligheten. Du har inte jobbat på storföretags ekonomiavdelning med varken det ena eller andra. Du har inte jobbat på storföretags orderavdelning och handlat tvärs över jordklotet samt inom Europa. Allt var lättare förr. Mycket lättare så länge som inte en järnvägsvagn, oavsett var den kom ifrån kunde vara långväga, råkade kopplas av i dåvarande Polen eller i dåvarande Östtyskland. Då som nu försäkrades alla långväga laster speciellt sjölaster via Lloyds i London. Det kommer du aldrig förbi.

Inte heller kommer du förbi att du blivit lurad att det skulle bli bättre med Euro och lika lurad har du blivit när det gäller vad som var ursprunget till det förslag som Tyskland fick med Frankrike på. Inte heller har du gjort källkritisk kontroll av den verkligt historiska bakgrunden på ledande EU-politiker i länder du stöttar. Det var skälet då till att jag valde att byta parti till moderaterna. För hos dåvarande Folkpartiet nuvarande Liberalerna är taket mycket mycket lägre när det gäller att ha annan uppfattning och kämpa för den fram till dess att partikongress fattat beslut.

Man bygger inte ett hus på lösan grund och utan bärande balkar. Värre än så. Man kontrollerar först att inte landhöjning/landsänkning gör att man bygger på helt olämpligt ställe……

Engelsmännen vet vad erosion är och vet vad som hänt stora handelsstäder som numera tack vare helt normal erosion hamnat under vattenytan. Du lever i fantasivärld där du tror att det existerar ett klimathot. Försökte få dina företrädare att fatta vad som gäller redan på 70-talet.

Fråga Peter Öhrn om han kommer ihåg när vi i Mölndals FPU introducerade Humanekologi. Han kommer kanske ihåg det du aldrig lärde dig från 4:e klass om Fotosyntes, Kolets kretslopp, Vattnets kretslopp, Landhöjning etc. Läs gärna Fakta om jorden där finns länkar till det mesta du skulle lärt in i NO-ämnen, speciellt Biologi, Fysik, Kemi och även Matematik….. Försök också förstå: Archimedes Princip att du aldrig lärt dig eller glömt den märks.

Däremot håller jag inte bara med om att vi måste satsa på ett Svenskt(!!!) Försvar. Vi bör gå med i Nato och fram tills vi är medlemmar så bör vi inom det närmaste året satsa 40 miljarder extra på vårt Försvar. Drömmarnas tid är förbi.

Jag är till skillnad från många inte ett dugg orolig så länge Putin sitter – jag vet att Ukrainas nuvarande president är långt till höger om svenska Sverigedemokraterna. Hur jag vet? Vet man hur man gör källkritisk analys, lärt sig i militären, på universitet och inom arbete, så vet man att det är det viktigaste som finns.

Men vad som händer den dagen Putin avgår, det vill jag helst inte tänka på.

Read Full Post »

Så kom det svart på vitt det jag befarat i snart 40 år. Det jag hörde talas om redan 1969 men då avfärdade som en orimlig tanke. 1957 togs fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (EG). Det brukar i nutida korrigerade uppslagsverk, främst på nätet, påstås att det var Winston Churchill som var upphovsman till tanken om ett Europas Förenta Stater. Så var det inte. Det var redan under Chamberlains resa till Hitler, den då han kom hem med orden Fred i vår tid så träffades ett antal män i Tyskland. Det var män som blivit rika på kemikalieindustrin. Under åren som gått sedan de började planera först för att via IG-Farben genomföra Hitlers variant på enat Europa. Enat med tvång, hot, våld och krig. De två amerikaner som jag då hörde talas om har tiden sprungit ifrån. Franska, tyska och italienska dito inte. Efter kriget började de om de uppgifter jag först hörde på en bal i Skåne 1969 är sanna. Då avfärdade jag dem. Vänsternissar till vänster om kommunisterna och högerfötter långt långt till höger om alla svenska riksdagspartier var på samma bal. Otäckt.

Under andra halvan av 1970-talet jobbade jag själv på kemikalieföretag ett par år. På ett av dem, ett av de tre som bildats när Västmakterna och dåvarande Sovjetunionen tvingade IG Farben att spjälkas upp i tre skilda företag, arbetade jag två år. Daglig kontakt med Leverkusen. Där fanns en äldre man som berättade om när han under månaderna innan krigsutbrottet hört samma sak som jag hörde på balen i Skåne. Han berättade mer av vad han fått höra under åren.

För den variant som togs i Romfördraget 1957 av EG som blev EU var i grunden samma som den Hitler planerat delvis tillsammans med Mussolini.

Jag kan inte se Merkels utspel om ett ”reformerat” Säkerhetsråd i FN som en av många uttalanden från EU-politiker som planerar för att med hjälp av gamla stormakter samt kolonier och vänsternissar samt högerfötter skapa en form av Världsregering som de själva vill leda….

Fundera en stund på varför FN:s matprogram plötsligt inte hade pengar för flyktingar i flyktingläger i och runt Syrien men inte nämnvärt behövt göra inskränkningar i matprogram på andra håll. Saknas pengar, så borde det saknas överallt.

Det är hög tid att reformera FN:s säkerhetsråd, så att det återspeglar den verkliga maktfördelningen i världen under 2000-talet. Det sade Tysklands förbundskansler Angela Merkel på ett möte med sina kollegor från Brasilien, Indien och Japan på lördagen.Säkerhetsrådet ”måste reformeras”, Angela Merkel i FN, Aftonbladet 28 september 2015

FN är inte alls vad det var tänkt att bli. Än mindre är EU det. Höga potentater från Europa ser mellan fingrarna på det ena och det andra missförhållandet och försöker i FN driva sin ”tyck som jag”-åsikt när de inte via korrigerare och desinformatörer försöker placera halvfalska eller helfalska uppgifter som påstås komma från ledarna av de enda verkligt kristna stormaktsländerna, USA och Ryssland.

En viktig artikel som tar upp ett av dessa missförhållanden är Sluta se FN med rosenröda glasögon, Ledarkrönika 28 september 2015

Read Full Post »

Hur vore det om EU-kommissionens ledamöter lärde sig läsa och förstå de texter de själva varit med och tagit. Helt och hållet odemokratiska beslut om de senaste förändringarna i EU:s texter för Europas innevånare i EU HAR INTE FÅTT VARA MED OCH RÖSTA. Det är illa nog. Det är en av många saker som gör att EU numera knappast kan kallas demokratiskt fullt ut. Ett annat av skälen är herrar och damer potentater som inte lärt sig inse och förstå: EU ÄR INTE SAMMA SOM EUROPAS FÖRENTA STATER. MED ANDRA ORD HERRAR OCH DAMER I EU-kommissionen: NI ÄR INTE REGERING SOM ÄGER NÅGON SOM HELST JURIDISK RÄTT ATT HÄVDA ER ÅSIKT SOM DEN SOM GÄLLER! Sverige och andra länder som tillhör EU är självständiga länder med egna konstitutioner och grundlagar som EU-kommissionen INTE ÄGER NÅGON SOM HELST RÄTT ATT IFRÅGASÄTTA!

Sedan kan Ni tycka vad Ni vill. Men om vi bortser från Era fina titlar, höga löner o.s.v. är Ni som människor inte mer värda än alla de Ni inte lärt Er lyssna på!

Se även Har EU en framtid? samt läs och begrunda: Demokrati, Facts not Fiction sida

Kommissionen varnar EU-länder, GP 23 september 2015
Slovakien drar flyktingkvoterna inför EU-domstol, DN 23 september 2015
Tjeckien drar Eu inför rätta för kvotsystem, SvD 23 september 2015
Slovakien hotar dra EU inför rätta, SvT 23 september 2015
Slovakien hotar dra EU inför domstol för flyktingkvoterna, Aftonbladet 23 september 2015

Om detta kan man tycka det ena eller det andra. MEN Slovakien som Tjeckien är liksom Sverige och övriga EU-länder självständiga länder som EU enligt sina egna lagar och direktiv måste acceptera varje enskilt lands rätt att följa sin egen konstitution/grundlag och EU inte äger rätten att upphäva något lands lagstiftning endast äger rätten att begära att landet anpassar sig till minimikrav i EU-direktiv. EU är inte Europas Förenta Stater. Någon sådan omröstning har inte skett ute bland Europas EU-länders medborgare. EU-kommissionen är inte en regering för hela Europa.

Sluta drömma dagdrömmar! Man sätter inte skorsten på ett hus som byggts på osäker grund med icke bärande balkar på plats innan taket lades! Lär Er vad Demokrati är och kräver!

Read Full Post »

Nu har EU-kommissionen fått nippran rent ut sagt. Lämplig åtgärd skamvrån och återbördande till tidiga skolans kurser! EU är inte Europas Förenta Stater! Sverige är ett fritt land och EU-kommissionen kan kräva tillägg av lag om svensk lag inte når upp till EU-direktiv, MEN EU OCH EU-KOMMISSIONEN SAKNAR JURIDISKT MANDAT ATT ÄNDRA SVENSKA LAGAR!!!!!!!

RESPEKTERA ATT SVERIGE ÄR ETT SJÄLVSTÄNDIGT LAND UNDER SVENSKA GRUNDLAGAR PRECIS SOM ALLA ANDRA EU-LÄNDER LYDER UNDER SINA GRUNDLAGAR/SIN KONSTITUTION!!!!!!!!

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

Nu har det gått för långt. Frågan är hur länge EU ens klarar av att hålla ihop som Europeisk union med fri rörlighet…..

EU: Flyktingkrisen upphäver svensk lag, Aftonbladet 15 september 2015
EU: Flyktingkrisen upphäver svensk lag, SvD 15 september 2015

DET EXISTERAR INTE ENS EN MÖJLIGHET ATT UPPHÄVA SVENSK LAG!!!! (Till skillnad från i många länder. Skälet bakom är att ingen invaderande makt skall ha möjlighet att upphäva lag utan måste gå den långa vägen enligt Regeringsformen!)

Regeringsformen
8 kap. Lagar och andra föreskrifter

1 § Föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag och av regeringen genom förordning.
….
Ändring och upphävande av lag
18 § En lag får inte ändras eller upphävas på annat sätt än genom lag.
– – – – – – – — –

Read Full Post »

Alla har vi våra ”käpphästar” en av mina är att jag älskar att titta på långsamma filmer som låter mig själv se, höra och fundera. Vi lever i en tid då alldeles för många i ny- och gammalmedia försöker få oss att följa det dagsaktuella ”Tyck som jag”-syndromet. Tredje statsmakten, television och tidningar gör allt de kan för att försöka hävda sin gamla makt. En gammal makt där det skrivna ordet så som det presenterats och det talade ordet så det framstått när klippborden gjort sitt under lång tid fått människor att glömma konsten att lyssna, konsten att bara vara, konsten att ta sig tid att reflektera och fundera på vad som är rätt och fel. Allt står ju numera, tror många, i Wikipedia….

Något jag reagerat på under många timmars filmtittande, ofta i min dotters soffa först i Majorna sedan i Mölnlycke, passande en vovve för det var innan jag blev mormor, är hur lite den bilden som presenteras i t.ex. SvT och i svenska tidningar om länder som Kina, Indien ja t.o.m. Bangladesh stämmer med de långsamma reportagen där bilderna ofta får tala sitt eget internationella språk utan att vara klippta….

Självbilden i Sverige bland journalister och politiker var skev redan innan EG som blev EU medlemskapet. Det var aldrig några som helst problem på 70-talet att beställa samt hämta hem varor från hela världen. Att skapa ett handelsområde är i sig inget som gör annat än binder pengar som skulle kunnat investeras i ny teknik och spetsforskning. Konstgjord andning i form av fiktiv efterfrågan och fiktiv tillgång på pengar där konsumtion stimuleras, allt högre lånesättning stimuleras genom ränteavdrag oavsett vad ett lån varit tänkt för, boende, bil, resor eller konsumtion. Varken svensken eller andra i EU har blivit rikare. I verkligheten fattigare. Talet om de rika är en chimär. Å ena sidan är de som är verkligt rika mindre än 2 % av befolkningen, till antalet fler än förr men inte i proportionella siffror. Å andra sidan betalar dessa redan större del av den gemensamma kakan än vad några politiker oavsett färg vill erkänna. Å kantsidan – myntet har också kanter – har dessa till skillnad från ”gemene man” möjlighet just för att de har pengar att låna vid rätt tillfälle och utnyttja just ränteavdragen för att sänka sin skatt. Detta till trots är det inte de som har de stora tillgångarna, förutsatt att de är villiga att investera i andra och andras verksamheter, som är problemet.

Problemet ligger i den falska självbilden om att så många andra lever gott och har så mycket pengar. Mycket mer pengar att leva gott för än vad andra i andra länder har….. Att det är lånade pengar som stort antal svenskar lever gott för och tycks ha råd att slösa omkring sig, det glöms bort. Emellanåt får någon dåligt samvete och tar upp Fattigpensionärer eller svenska hemlösa…. Men VI ÄR JU EN HUMANITÄR STORMAKT???!!!???

Tiden är länge sedan förbi när Sverige och Europa var stormakter. Hade inte USA och Rysslands dåvarande Sovjetunionen offrat stort antal av sina soldater, hade vi med all säkerhet levt under Hitlers ok även vi i Sverige. Europa klarade sig inte ensamt ens i Första Världskriget. Men minnet är kort när historielöshet spridit desinformation om både det ena och det andra.

Professor Hans Rosling hade helt rätt när han tappade tålamodet med journalist som levde kvar i 70-talsvänsterns världsbild Rosling upprepade att medier i allmänhet, och Adam Holm i synnerhet, inte begripit att världen är komplex och att många människor i Afrika och Indien är utbildade, arbetar och har en stigande levnadsstandard.Hans Rosling tappade tålamodet i TV, GP 3 september 2015

Det Nord och Syd som speciellt vänsternissar förde diskussion om hade en relevans på 1960 och 1970-talet. MEN redan då var många av människorna i Syrien, Libanon, dåvarande Persien nuvarande Iran, Indien och delar av Afrika rika även jämfört med den övre medelklassen (gilla inte beteckningen) i Sverige och Europa. Snedfördelat, ja så var det och klyftorna i många länder har ökat trots att större antal i reella tal samt procent har högre utbildning än vad vi har i Sverige. Inte alltid jämförbar utbildning även om många oavsett politisk hemvist går och tror det här i Sverige och EU idag.

På 1960-talet och 1970-talet gjorde FN fortfarande mycket god verksamhet. Senare har FN politiserats och det finns de politiker från Afrika och Asien som strävar efter samma sak som vissa i tidigare stormakter att få Världsherravälde. För så bra är ju den egna självbilden att det är den som enligt Tyck som jag- syndromet är överlägset allt. Får man ta med sig hunden in i himlen sjöngs det härom året. Sverige och Europa har till skillnad från USA och Ryssland till stora delar avkristnats. Fler religioner och olika varianter trots att de flesta inom en religion oftast försöker hävda att alla inom religionen tror lika så anser de själva att de har den ”rätta tron”. Men fortfarande oavsett religion, ateism och tvivlare, så försöker folk vara ”goda”, sätta sig själva på en piedestal för än idag tycks det som om flertalet vill ta med sig hunden och mer därtill för att vara säker på att få en plats i himlen….

Europa är inte Världens rikaste kontinent. Det är Asien. Men självbilden är en annan…. Världens rikaste kontinent, vad är problemet, SvD 3 september 2015

Det var då min vän, det var för länge sedan……
Nu lever Sverige och flertalet EU-länder på lånade pengar för när man ätit upp kakan samt även nästa års utsäde, då finns inte många andra alternativ att kunna upprätthålla sin skeva självbild….

Read Full Post »

EU är allt annat än den fredsbevarande organisation, av många politiker och idealister sedd som ett framtida Europas Förenta Stater, som den i varje fall officiellt presenterats förr oss vanliga dödliga medborgare i EU-länderna. EU svävar där uppe i skyarna högt ovan de vanliga EU-medborgarnas insyn och inflytande. Har stor förmåga att slösa pengar bl.a. på flytt mellan Brüssel och Luxenburg, fram och tillbaka. Stor förmåga att bortse från att handel mellan Europeiska Länder och omvärlden är något som funnits långt innan skriftliga skeppsdokument, tullar och hamnprotokoll sattes på pränt. Denna förmåga har resulterat i två stora problemområden:

* EU lägger sig i detaljer i EU-länders ekonomiska system. Rätt eller fel varierar beroende på vad som diskuteras. Vissa områden har nästan fått fripass till extra ”inkomster” medan andra råkar ut för att snaran dras åt med arbetslöshet instabil inrikes ekonomi m.m. som följd. Pappersexercisen ökar medan många potentiellt utvecklingsbara branscher och länder samt enskilda företagare får det svårare.

* EU har genom polariseringen där odemokratiska grupperingar särskilt de partier som i sin politik har Nationalism OCH Fascism som ledstjärna har kommit till makten i EU-land/potentiella EU-medlemsländer. Detta har inte resulterat i egen sanering och nedsättande av foten inom EU.
Polariseringens andra pol, vänsternissar och de sk. autonoma grupperna som helt i enlighet med Yttrandefrihet getts rätt att bli hörda, har resulterat i en odemokratisk påtryckning via media på politiker och åsiktsmotståndareVar EU totalt står politiskt har aldrig diskuterats hur det etiskt, moraliskt och juridiskt skall avgöras. EU-traktat och EU-direktiv till trots.

EU:s polarisering har märkts i allt från när område, Scotland och Katalonien bara två exempel önskat folkomrösta för mer självstyre/önskad självständighet. Den politik som det senaste åren bedrivits inom och utom EU har i många fall snarare ökat än minskat nationella historiskt självständiga/självständighetsönskande delar av EU-länders markeringar.

Omröstningen i Katalonien splittrar, GP 10 november 2014
Tydlig protest mot spanska regeringen, Expressen 10 november 2014
Omröstning i Katalonien avfärdas av Madrid, SvD 10 november 2014 Finns inget säkrare sätt att reta upp människor, enskilda eller grupper av människor, än att avfärda människornas åsikter. Argumentera för egen sak är en sak, men att avfärda är att få människor att känna sig marginaliserade, utstötta, mindre värda. Inte lyckat och nationalistiska strömningar stoppas inte på det sättet!
Katalanernas strävan efter frihet splittrar spanjorer, DN 10 november 2014

Att lägga på takplattor innan grunden säkrad och innan bärande balkar satts upp, det har EU-s ledning länge gjort. Men att få dessa takplattor att hålla för starka vindar kräver förankring i grunden, hos EU-s medlemsländers medborgare. Att sätta munkavel eller hindra regionala områden viss grad av självstyre liknande svenska Kommunala självstyrandet (Förankrat i Sveriges Regeringsform) är inte att verka för ökad demokrati som får EU-medborgare mer positivt inställda utifrån vars och ens dagliga situation. Det får inte fortsätta vara Ni där uppe Vi här nere. Ingen långsiktigt hållbar demokratisk politik i sådan situation.

Det stora felet som gjorts utöver att försöka bygga drömhem där uppe glömmande att förankra det på ”jorden” är att ingen konsekvensanalys värd namnet gjorts för att minska de historiska rötternas betydelse och slagskugga på dagens medlemsländer samt inom länderna. Gränser har dragits mer än en gång av politiker.

Europa 1763

Europa 1882

Europas länder och gränser 1914

Europas länder och gränser 1914

Internationellt godkända Europeiska gränser 2014 obs. Rysslands europeiska del enda av Ryssland som visas. Källa till karta: http://linusronaldo.blogspot.se/2014_01_01_archive.html

Internationellt godkända Europeiska gränser 2014 obs. Rysslands europeiska del enda av Ryssland som visas.
Källa till karta: http://linusronaldo.blogspot.se/2014_01_01_archive.html

Inom område efter område där det finns EU-lag/EU-direktiv bortses från när något land inte följer eller så blir den som redan ligger, ekonomiska krisländer, pålagda räntor på lån som ges utan substantiell teckning för att ”rädda” länder resulterande i ökad fattigdom speciellt för äldre, sjuka och handikappade.

EU och framtiden
OM EU vill vara en framtida stabil Europeisk makt, så är det mycket som saknas samt mer som börjar likna den stål-union pakt där Hitler och Mussolini en gång i tiden redan innan Andra Världskriget drömde om ett framtida enat Europa under deras ledning. Det krävs skarp gränsdragning mot såväl gammelkommunister, stalinister och andra marxister åt ena hållet samtidigt som klarläggande görs var gränsen går mellan demokratiskt kritiserande partier på högerkanten och de extrema grupperingar som har elittänkande, nedvärdering av annan/andra folkgrupper samt förföljelse av oliktänkande på sin agenda.

Yttrandefriheten och Åsiktsfriheten är viktiga i varje demokrati. Men alla friheter har sina gränser i form av säkerhetslagstiftningar och sekretess så att inte tredje person drabbas av att någon grupp tar sig rätten att tolka friheterna utifrån sin egen subjektiva position. Alla friheter som ges inom demokratiska samhällen är och förblir Frihet under ansvar att följa gällande lagstiftningar och Konstitutioner. Alla Människor är lika värda, men olika.

Read Full Post »

Sollte Cameron darauf beharren, werde Bundeskanzlerin Angela Merkel die Bemühungen einstellen, Großbritannien in der EU zu halten. Damit wäre ein ”point of no return” erreicht, hieß es in Regierungskreisen. ”Das war’s dann.” Daran soll Merkel bei einem Vier-Augen-Gespräch mit dem britischen Premier am Rande des jüngsten EU-Gipfels keinen Zweifel gelassen haben.Pläne für Zuwanderungsquote: Merkel hält erstmals britischen EU-Austritt für möglich, Der Spiegel 02.11.2014

Det finns tre stora problem som öppnar sig som ett slukhål samma sekund som något liknande officiellt läggs fram i EU.

* Uteslutning/utträde EU
Fram till detta nu har det aldrig gjorts klart att något land skulle kunna uteslutas ur EU eller få godkänt att utträda ur EU.
Konsekvens om England tvingas ut/väljer att gå ur EU är att ett stort antal länder inklusive Sverige inte har ”tryggat” EU-medlemskapet på grundnivå. EU blev ett bygge som lade ett tak på ett hus där grunden är osäker och de flesta bärande balkar inte ens nu 2014 har kommit på plats!

* EU och fascismen. Oavsett om man som undertecknad röstade mot medlemskap i EU (och oavsett hur väljare i ett land skulle rösta om frågan tvingas upp på bordet) så har EU genom att inte sätta ner foten när det gäller Svobodapartiet som utifrån att de kom att ingå i interimsregeringen i Ukraina begick brott mot mänskliga rättigheterna till att minoritetsbefolkning med lång historia har rätt till att få ha språket som officiellt språk i ett land.

Konsekvens: Drabbar inte bara ryska språket som talats flera hundra år l ä n g r e i Ukraina än den tid som Ukrainska språket funnits grammatiskt!!! Att inte stå upp för minoriteter i ett fall kastar tvivel på hur EU i förlängningen ser på samt godtar och stöttar minoriteter som finns i ett stort antal av EU-s medlemsländer.

Det är också viktigt att känna till bakgrunden till EU. Inte alls lika fredlig före ”Stålunionen” blev Europas gemensamma marknad som förenklat ”blev” EU. Stor del av idag rådande tankegångar som hörs från Brüssel hörde hemma i Hitlers och Mussolinis agendaplan för framtida Europa. Det är svårt att säga om det är orsaken till att extremhögergrupper fått mer gehör i Europa. Alla är inte rasistiska utifrån FN:s Rasdiskrimineringskonvention lika lite som att alla skulle vara nationalistiska (vad man nu lägger i det ordet), men genom senaste årens agerande så har grunden lagts för avgrundsdjup mellan EU-s ledare och medborgarna i EU.

* EU-s ekonomiska verklighet.
Utifrån nyligen genomförd stresstest på banker i EU kan man klart se att det varit av ondo att låna ut pengar som bara har funnits teoretiskt men inte haft någon täckning i verkligheten. Människor i Italien, Grekland och Spanien har inte fått det bättre utan tvärt om när pengar ”lånats ut” för att länderna skall kunna betala lån som inte skrivs av eller ens fryses under ett antal år.
Konsekvensen om England träder ut är att England trots att de lyckades stå utanför Schengenavtalet klarat sig relativt sett skapligt med största sannolikhet kommer att få en växande ekonomi och utökad världshandel. EU-länder som inte varit länge som exportländer kommer än mer att få lita på turism. Det är dock i längden ingen lösning utan substans krävs.

Merkel pressar Cameron hårt, GP 3 november 2014 Pressar man en citron för hårt, så står man där utan saften och utan möjlighet att riva bitar från skalet. Citronsaften försvinner från handen…..

Merkel pressar Cameron hårt, Expressen 3 november 2014
Populister skrämmer vettet ur Cameron, DN ledarsidan 3 november 2014
Merkel pressar Cameron hårt, SvD 3 november 2014
Merkel pressar Cameron hårt, Aftonbladet 3 november 2014

Read Full Post »

alla människor som väljer att åka till annat land oavsett orsak, som minst måste ha egna pengar med sig för att kunna betala upp till 3 månaders eget uppehälle. Storbritannien har rätt – Bulgarien har fel! EU är inte Europas Förenta Stater och det är helt orimligt att anse än mindre kräva att de som väljer att åka från t.ex. Bulgarien till Storbritannien ska få allt gratis första tre månaderna! Sedan kan det diskuteras, inte enligt EU-lag men annars…..

Bulgariens president Rosen Plevneliev varnade på lördagen premiärminister David Cameron för att dennes hårdföra retorik och linje gentemot invandring riskerade att förstöra Storbritanniens rykte och isolera landet.
…..
Plevneliev sade till tidningen The Observer att ”folket i Bulgarien ställer en rad frågor i dag om det demokratiska, toleranta och humana brittiska samhället”.
Nya regler för invandring får kritik, GP 22 december 2013

Nya regler för invandring får kritik, Aftonbladet 22 december 2013
Nya regler för invandring får kritik, SvD 22 december 2013

Inhumant???? att kräva att den som i avsikt att söka jobb(?) i annat land eller reser som ena eller andra formens turist till annat land än sitt eget skall kunna ordna sitt eget uppehälle utan hjälp av det nya landet upp till 3 månaders vistelse där?

Någon måtta får det allt vara på toleransen. Varenda land i EU har egna medborgare och andra med uppehållstillstånd/arbetstillstånd som har det svårt att få ekonomin boende + mat på bordet att gå ihop. Sunda förnuftet säger att människor som reser utomlands måste ta personligt ansvar för sitt eget val att resa utomlands! Sunda förnuftet säger att hemlandet om det tillhör EU får det svårt att försörja sina egna medborgare begär ekonomiskt stöd från EU eller som minst tar kontakt med hjälporganisationer så att människor i sin hemmiljö kan överleva.

Det är ingen mänsklig rättighet att själv få välja vilket land man vill bo i. Så enkelt är det.
Att EU har ‘öppna gränser’ förändrar inte detta. ‘Öppna gränser’ innebär inte heller att någon person självständigt kan bestämma att andra skall betala för vederbörandes uppehälle.

Read Full Post »