Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Etiopien’

Etiopien är ett av de länder som inte erkänner en person som här i Sverige fått medborgarskap som svensk. För att få medborgarskap här, så måste personen ha dubbelt medborgarskap – Etiopien är sällan villiga att ge upp en persons medborgarskap.

För och nackdelar med dubbelt medborgarskap står att läsa om på Regeringssidan. Från den har jag hämtar följande:

Risker och problem med dubbelt medborgarskap
Det kan medföra risker eller problem att ha dubbla medborgarskap. Nedan hittar du exempel på situationer där problem kan uppstå och där Sverige har svårt att hjälpa till.

Det svenska medborgarskapet erkänns inte
Den främsta risken är att ditt svenska medborgarskap kanske inte erkänns av det andra landet, där du också är medborgare. Det innebär till exempel att myndigheterna i det landet inte tillåter Sverige att ge dig konsulär hjälp om du skulle frihetsberövas/gripas av polisen. Det kan till och med hända att en svensk ambassadtjänsteman inte ens får träffa dig.

Du kan också få problem i tredje land, i synnerhet om du inte rest in i landet på ditt svenska pass utan i stället använt ditt andra pass. Då kan myndigheterna i landet hävda att Sverige inte har rätt att hjälpa dig om du får problem.
Dubbelt medborgarskap, Regeringen.se

Detta är något som alla, speciellt svenska politiker med annat än svenskt ursprung borde ha klart för sig. Inte minst för att det är något som alla som söker svenskt medborgarskap och inte har giltigt Främlingspass eller fått sitt forna hemland att avstå från medborgarskapet där skall ha fått kännedom om. Förut fanns det i klartext på sidorna från Migrationsverket. Inte kollat om det fortfarande står där.

Sedan är det ytterligare en sak jag reagerar starkt på i artikellänkarna nedan: När en person oavsett hur länge han bott i Sverige och när han blev svensk medborgare, oavsett om han/hon är politiker på lokalplan eller sitter i Riksdagen. Om en person har Etiopien som ursprungsland, så vore det orimligt att inte känna till dessa risker. Många har drabbats av dem och Sverige kan inte göra mycket. Hjälper inte hur mycket media skriker. Det är en sak om personen vill utsätta sig själv för risker, men hur är man funtad när man tar med sig sina barn till en situation där man vet om att det ingalunda är riskfritt för en själv?

Göteborgspolitiker greps i Etiopien, Skånskan 15 juli 2013
Göteborgare gripen i Etiopien, Sveriges Radio 15 juli 2013
Göteborgspolitiker greps i Etiopien, SvD 15 juli 2013
Göteborgspolitiker greps i Etiopien, GP 15 juli 2013
Svensk politiker gripen i Etiopien, GT 15 juli 2013
Göteborgspolitiker misshandlad i Etiopien, Aftonbladet 15 juli 2013

Blir man förälder, så är man förälder hela sitt liv. Oavsett om man är närvarande, frånvarande närvarande (kvalitétstid) eller helt frånvarande. Det är barnets bästa och barnets säkerhet man måste sätta över sina egna önskningar och drömmar! Att till råga på allt bege sig till Ogadenprovinsen där det är välkänt att det är oroligt och att det finns gerilla/upprorsgrupper som inte godtas av den Etiopiska regeringen utan att alla kontakter med dem betraktas som kriminella hade varit en sak om Mohamud Dayib (MP) gjort ensam, men ta med sig barn? Hur tänkte han?

Självfallet skall Sverige göra det Sverige kan, men när inte Etiopien accepterar det svenska medborgarskapet, så är det inte mycket Sverige kan göra. Inget fel att föra upp frågan om att få Etiopien att gå med på att erkänna dubbelt medborgarskap och acceptera att Sverige har rätt att betrakta honom som svensk. Men det är inte den allvarligaste frågan här. Hur kan någon utsätta sina barn för risker och för att få se sin far bli misshandlad? Det förstår jag inte.

Read Full Post »

Är det så att det finns folk hos Er som ‘behöver’ utlandstillägg eller vad?
Arbetsförmedlingen öppnar i Addis Abeba, GP 9 februari 2013
För det kan knappast vara så att de som inte kommit till Sverige skall få mer personlig service än alla som redan får vara och är i Sverige. Svenska arbetslösa, nya svenska medborgare, människor som fått asyl eller tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige? Det är väl inte möjligt, för dels strider det mot Regeringsformens 1 kap 2§ och i fallet med alla som har annat eller dubbelt medborgarskap även mot de lagar, förordningar och regler där förmåner för de som kommit eller fått tillstånd att komma till Sverige och inte enbart är svenska medborgare säger.

Det kan heller knappast var Addis Abeba som samtliga av de sudaneser som fått tillstånd att komma som anhöriginvandrare bor eller finns? För då är det också märkligt i förhållande till svenska grundlagar. Oavsett hur dessa kommit till Addis Abeba, vem som betalat och betalar uppehälle etc, så kan ju detta knappast vara neutralt i förhållande till de stridande parterna i Sudan. Mycket tveksamt om sydsudaneser ens med hjälp kan ta sig igenom Sudan. Dessutom är frågan om de som är på väg hit och deras anhöriga som på ‘något sätt’, läs betalt pengar eller utlovat att betala pengar senare båda uppgifterna hör jag från sudaneser som kommit hit och fått stanna, kommit ifrån de värsta fattigaste flyktinglägren på gränsen. Rasistiskt? Inte menat så, men jag måste ärligt säga att jag har mer förståelse för att vi hjälper de som inte har pengar ens till mat för dagen utan UN:s och Gröna Halvmånens hjälp i den delen av Afrika trots att de bor i flyktingläger där de kan känna sig något så när trygga.

Arbetsförmedlingen öppnar i Addis, Expressen 9 februari 2013
Arbetsförmedlingen öppnar i Addis, SvD 9 februari 2013
Arbetsförmedlingen öppnar i Addis, DN 9 februari 2013
Arbetsförmedlingen öppnar i Addis, Aftonbladet 9 februari 2013

Nu tänker Ni allt snett Arbetsförmedlingen! Först och främst borde Ni satsa på de arbetslösa i Sverige, såväl de som är svenska medborgare som de som fått uppehållstillstånd/asyl. Att kartlägga utifrån normala kriterier arbetssökandes kunskaper och kvalitéer är Ni inte bra på, eller i varje fall har Ni inte visat att Ni är bra på det här i Sverige. Skapa verkliga jobb gör Ni inte annat än för Er själva. Att det på sina ställen i Sverige varit vanligt, mot ledningens instruktioner om jag uppfattat saken rätt (har jag det) att det funnits jobb i ‘byrålådan’ som vissa fått kännedom om och kunnat söka men stora flertalet inte, det förändrar inte saken. Har de senaste 10 åren inte stött på mer än en handfull människor som fått jobb, verkliga jobb, via Arbetsförmedlingen.

Personligen vill jag lägga ner Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form. Vad jag önskar se är en helt ny förmedling där fack och arbetsgivare tillsammans, för det är de två grupperna inte politiker eller de som finns på dagens Arbetsförmedling, ser över behovet på arbetsmarknaden och tillsammans skapar de utbildningar som behövs, vidare utbildningar för enskilda branscher och enskilda arbetssökanden samt att fackföreningar och arbetsgivare tillsammans går igenom vad som verkligen behövs för att stimulera flera jobb som kan bekosta välfärden i framtiden. Obs alltså inte jobb i det offentliga för de jobben måste till syvende och sist betalas av skattemedel eller avgifter för de som numera kallas ‘brukare’. Nyord helt i Orwells 1984-anda skapar bara kostnader inte intäkter eller trygga jobb. Än mindre fler jobb. Pärmbärare har vi tillräckligt i Sverige!

Read Full Post »

Att två marxistiska journalister som själva valde att illegalt ta sig över en gräns och som genom sin naivitet försatte sig i en situation ingen kan avundas dem för att senare med stor hjälp av Sveriges Ambassadör som handlar på uppdrag av svenska UD och Utrikesminister Carl Bildt kom hem till sina familjer, är bra. Men det gör dem inte till något föredöme i fallet Dawit Isaak utom på en enda punkt. Hur mycket de två journalisterna än psykiskt utsatte sina familjer för, så hade de inte med sig familj in i den ovissa och farliga miljön. Dawit Isaak som sökt och fått asyl och svenskt medborgarskap för att han flytt från Eritrea hade familjen där när han greps. Hans dotter har från Sverige flera gånger berättat om när hon öppnade dörren för de som förde bort pappan.

Det är två helt skilda situationer. Att själv begå brott, sitta i fängelse om än pga utvidgade falska anklagelser och sedan benådas och flygas hem till väntande familj är en sak. Att själv begå något man vet är ett brott i ett land där man bor med sina minderåriga barn trots att man sagt sig vara tvungen att fly från landet, är att utsätta andra för stor fara och det är något helt annat. Att samtliga herrar är journalister gör ingen skillnad. Journalister äger ingen rätt att sätta sig över några som helst lagar oavsett vad eller var. Varken svenska lagar eller att försöka hävda pressfrihet som inte finns inskrivet i annat lands lagar. Varje människa har att ta ansvar för sina egna handlingar och att inte genom sina handlingar utsätta andra för fara.

Här skriver de på för Dawit Isaak, Expressen 16 september 2012

Read Full Post »

Ni har gått mycket mycket för långt i Era påhopp på Carl Bildt och UD, så är det med beklagande jag ser att det inte går att tiga längre. Hade tänkt att när väl planet landat i Sverige och familjerna fått hem sina söner, män och pappa, så skulle jag, hade jag tänkt, tigit om att svenska UD och Carl Bildt gått långt över det någon svensk medborgare har legal, juridisk och etisk rätt att kräva av ett svenskt Utrikesdepartement,
men Ni kunde inte hålla Er utan gick mycket mycket för långt.

Allra först Carl Bildt hade 100% rätt i sin första reaktion. Det är upp till var och en att se till att man inte ger sig in i ett krisområde och speciellt inte när man gör det illegalt. För att förklara detta för alla de vänsternissar och liberaler som glömt bort att läsa det finstilta i sina egna försäkringar, så har jag valt att ta fram villkoren som gäller för försäkringar hos Folksam när det gäller att ge sig in i ett krisområde. Vi börjar här:

Merkostnader vid katastrof
A48. Om du befinner dig i ett akut krisområde när katastrofen inträffar kan vi ersätta nödvändiga och skäliga merkostnader för att ta dig till en säkrare plats. Vi betalar högst 10 000 kronor per försäkrad.
Som akut krisområde räknas en plats där det inträffat en naturkatastrof, terrorhandling eller smittspridning och Sveriges utrikesdepartement (UD) som en följd av krisen avråder från resor till området eller svenska staten väljer att sätta in krisberedskap för att evakuera från utlandet.

Att illegalt ta sig in i ett land är i de allra flesta fall ett brott. Försök inte komma ifrån det. Har ingen som helst betydelse att de som blev fångar var journalister. ALLA LAGAR GÄLLER ÄVEN FÖR JOURNALISTER. FINNS INGET UNDANTAG!
Att dessutom ta sig in ett land där de man valt att ta kontakt med är en gerillarörelse i ett område som UD avrått alla svenskar för att ge sig till, är inget som ger någon stjärna i granen oavsett vilket som var det verkliga skälet för resan!

UD och Carl Bildt har gått långt utöver vad någon svensk medborgare har moralisk, juridisk och etisk rätt att förvänta sig! Kom ihåg detta. Läs noga igenom vad som UD har skrivit på sin hemsida och som gäller ALLA svenska medborgare samt statslösa och flyktingar som är bosatta [legalt] i Sverige:

Vid en olycka-vilken hjälp kan du få?
Om oturen är framme och du råkar ut för en olycka, blir svårt sjuk eller tappar passet är det viktigt att ha en försäkring, men det kan också vara bra att veta vad svenska ambassader och konsulat kan hjäpa dig med.

Vad kan du få hjälp med?
råd om hur du överför pengar från Sverige, det vill säga hjälp till självhjälp
att kontakta försäkringsbolagens larmcentraler – tex SOS International
att kontakta anhöriga i en nödsituation eller lösa andra problem i samband med till exempel en olyckshändelse, akut sjukdom eller dödsfall
råd om försvarsadvokat, läkare och tolk samt vid behov få hjälp med att kontakta dem
ett provisoriskt eller ordinarie pass
ett tillfälligt lån för att kunna resa hem till Sverige i en nödsituation som inte är självförvållad och där varken du eller dina uppgivna referenser har möjlighet att lösa problemet ekonomiskt. Men först måste du själv ha vidtagit rimliga försiktighetsåtgärder före avresan från Sverige (till exempel ha en returbiljett, försäkring, pengar för uppehälle). Om du beviljas ett lån, måste du betala tillbaka lånet, plus UD:s avgift, inom en månad efter det att du fått faktura från UD. Avgiften är 600 kronor.

Kom sedan inte och säg att inte UD och Carl Bildt har gjort väsentligt mycket mer än detta!
Det är rent oförskämt att påstå att UD inte gjort tillräckligt och inte tillräckligt snabbt. Hade herrarna varit vanliga svensson som i rent oförstånd gått över en gräns och hamnat i fängelse, så hade en vanlig Svensson inte fått ett dugg mer än ovanstående. Det är endast för att den icke valda media genom politisk korrekthet och hävdande att journalister är speciella som det gått som det gått. Var tacksamma att familjerna fått hem sina vilsegångna får. Det är jag trots att jag inte har ett uns förståelse för journalister som inte ens kan göra sin hemläxa. Det är tredje skälet att jag skriver detta. Det påstods igår på presskonferensen att det bara fanns två möjligheter att ta sig in i Etiopien. På det sätt som herrarna gjorde eller via guidad tur från Etiopiska statens sida. DET ÄR INTE SANT. Jag känner många, även kristna journalister, som genom kontakt med de många kristna som finns i Etiopien eller rättare sagt via förmedling av kontakter från tidigare svenska missionärer eller Etiopier (ofta kristna) som finns här i landet kunnat få inbjudan till område nära det som avsågs att göra undersökande journalistik i. Ingen guidad tur och absolut inte några vackra visor men däremot möjlighet att höra vanligt folks uppfattningar i gränsområdet och även innanför den aktuella provinsen. Helt lagligt.

Johans pappa kritisk mot regeringen, Expressen 15 september 2012
Shootitlive Schibbye&Persson, GP bildreportage 14 september 2012
Regeringen borde ha agerat snabbare, DN 15 september 2012 Verkligen inte! Det är inget speciellt med journalister. Alla människor är lika värda. Var tacksam att allt gick så bra och att regeringen gjorde så mycket mer än vad de är skyldiga att göra. Varje människa har eget ansvar för sina handlingar och måste också vara beredd att svensk regeringen inte kan förväntas komma och kratta kastanjerna ur elden för att någon varit för naiv och inte gjort sin hemläxa. Så enkelt är det. Var tacksam för den hjälp Ni fått. Era familjer var värda hjälpen att få Er hem.
Lägg ner skitsnacket om Johan och Martin; Anders Lindberg Aftonbladets ledarkrönika 15 september 2012 NU GÅR SKAM PÅ TORRAN LAND! De som skall lägga ner skitsnacket är vänsternissar och liberaler som tror sig ha extra friheter för att det handlar om journalister men som ropar på pappa Staten så fort man inte kan ta ansvar för sina egna handlingar. Det är bra för Johan och Martins familjer att killarna fick den hjälp de fick. Dock inget som någon har något som helst skäl att kräva skulle varit mer och/eller tidigare!
Vi ska berätta vår historia fullt ut, SvD 14 september 2012 Ja det får Ni göra. Vi lever i ett land där yttrandefrihet råder och där Sveriges regering gjort långt mycket mer för Er än vad någon icke journalist någonsin kunnat få hjälp med. Var tacksamma för det!

Se även Surt sa räven om de röda bären, Norah4you 14 september 2012

Tillägg 14.32 Äntligen hemma, GP ledarsidan 15 september 2012

Read Full Post »

Nu går Gabriel Byström kulturskribent på GP mycket för långt. Idag av alla dagar då de två svenska journalister som utan tvekan begick brott när de illegalt tog sig in i Etiopien kommer hem till sina familjer är inte tidpunkten varken att skriva Glöm inte Bildts förflutna, Gabriel Byström GP kulturnöje 14 september 2012 eller att som starkt hävda rätten för journalister att begå brott!

För det första: I Sverige har ALLA Yttrande-, Åsikts- och Tryckfrihet samt rätten att ställa upp i styrelser utan att ifrågasättas av media! Gäller även Carl Bildt sist jag läste Regeringsformen!

För det andra: Martin Schibbye och Johan Persson begick ett brott. Det är ett brott att ta sig in i nästan samtliga länder på denna jord illegalt. De har suttit av sitt straff och förmodligen, om man kan tro media vill gärna höra dem berätta om det själva, blivit behandlade som terrorister på ett skändligt sätt. Man måste skilja på de två bitarna. Lika väl som man måste dra ett streck nu när Martin Schibbye och Johan Persson fått lämna Etiopien. Det finns inget skäl att dra höga växlar på andra journalisters fall lika lite som det finns något skäl att hoppa på den som trots allt varit förutsättningen för frigivandet.

Kritisera gärna Bildt med giltiga argument. Att någon suttit i en styrelse på ett företag som politiskt korrekta rätt eller fel anser vara ett oetiskt företag eller värre är inte ett giltigt argument än mindre ett argument som kan leda till en hållbar slutsats. MEN och det är också viktigt – gör det i annat sammanhang och vid annan tidpunkt än när Martin Schibbye och Johan Persson landar i Sverige.

Read Full Post »

för lagbrott. Varje land har sina Grundlagar och sina lagar. Varken politiker eller journalister har rätt att kräva eller få gräddfil förbi lagar stiftade av ett lands riksdag/parlament eller liknande!

Detta gäller i Sverige likaväl som i Etiopien. När Thomas Mattson säger att påstått vapenbrott var undersökande journalistik om illegal vapenhandel, Thomas Mattsons blogg Expressen 27 december 2011 och det aktuella ärendet avser ett illegalt inköpt vapen, så är det ointressant juridiskt sett och även etiskt att avsikten varit god dvs att journalisten som köpte vapnet avsåg att visa att polisens uppgifter om lättillgängliga illegala vapen var sanna. Det är inte tillåtet enligt svensk lag att köpa vapen illegalt. Oavsett vem, var, när och hur. Det diskuteras om det ens är tillåtet eller inte tillåtet för polisen att provocera fram brottet att någon säljer ett illegalt vapen. Där kan jag mycket väl ställa mig bakom att polisen i Sverige bör få sådana rättigheter klart fastställda. Men att journalister för att de utför undersökande journalistik skulle ha samma rättigheter, det vore att öppna portar till ett allt annat än demokratiskt samhälle. Ett samhälle där alla människor inte längre skulle ha lika värde.

Det gäller även de två svenska journalisterna som dömts i Etiopien. ”Viktigast är att få ut de båda svenska journalisterna ur etiopiskt fängelse. Till det krävs prestigelösa förhandlingar.” Bildt får bita huvudet av skam, GP ledarsidan 28 december 2011 Det är en skam att Göteborgs Posten som så många andra tycks ha glömt bort att varje person får ta ansvar för sina egna handlingar. Journalist eller inte är egalt. Har någon begått ett brott i ett annat land, så är det det andra landets lagar och inte svenska lagar eller ens nödvändigtvis de Mänskliga Rättigheterna som gäller. Svenska UD skall däremot vara behjälplig så långt det går oavsett vem som begått brott i annat land och oavsett varför brottet begåtts. Det är något helt annat.

När det gäller de två svenska journalisterna, så är det som en kommentar till GP-artikeln skriver:
Skrivet 27 dec 2011 23:45 sandra (Ej registrerad)
Ingen kan skylla Martin Schibbye för att göra en hemlighet av sin dagordning. Fram till för några år sedan var han redaktör för Revolutionär kommunistisk ungdoms tidning Rebell. RKU är Kommunistiska partiets, tidigare KPML(r), ungdomsförbund. Det var Schibbye som skötte snacket när Ungdomsstyrelsen häromåret upptäckte att RKU ansåg att Sverige bara kan omdanas genom revolution, med vapen om så krävs.
Men detta ”glömmer” media som vanligt att upplysa läsarna om
. ” källa som ovan.

De två journalisterna äger utan tvekan hela sin situation. Att försöka hävda yttrandefrihet och undersökande journalistik när man medvetet tar sig olagligt över en gräns med hjälp av gerilla, det är magstarkt. Minst sagt. De två hade om de gjort sin hemläxa mycket väl kunnat ta sig in legalt och med hjälp av kontakter som svenska missionärer som bott i Etiopien under många år fortfarande har kunnat få reda på det mesta om både det ena och det andra. Men då hade de kanske inte blivit behandlade av svenska tidningar som vore de nästan martyrer.

Inget biståndsstopp för Etiopien, Expressen 28 december 2011 nej varför skulle biståndet stoppas? Som det står i GP-s ledarartikel: ”Biståndet till Etiopien har redan dragits ned med hänvisning till regimens bristande respekt för demokratiska principer. De pengar ur biståndsbudgeten som fortfarande går till Etiopien används bland annat för att minska mödradödligheten och till att öka fattiga flickors möjligheter att få gå i skolanBildt får bita huvudet av skam, GP ledarsidan 28 december 2011
Regeringen vägrar stoppa bistånd till Etiopien, DN 28 december 2011

Elva år för journalister, SvD 27 december 2011
Att man sedan i fallet med journalisterna som dömts i Etiopien kan tycka att 11 år är alldeles för strängt straff. Att de som så önskar kan och bör ges möjlighet att protestera mot straffet. Det är något helt annat. Principen skall dock alltid vara att det är den enskilda människan, oavsett om den är journalist, motståndsman under krig eller annat, som måste vara beredd att ta konsekvenserna av att medvetet bryta ett lands lagar. Oavsett vilket land. Oavsett om landet är demokratiskt eller inte.

Bildt och Reinfeldt avböjer att kommentera domen, DN 27 december 2011 VARFÖR skulle de kommentera domen? Finns inte juridiskt eller etiskt skäl att Sveriges Statsminister och eller Utrikesminister skall kommentera en dom bara för att två journalister som medvetet tagit sig in i Etiopien med hjälp av gerilla blivit dömda för detta. Det finns ingen frisedel för journalister och skall heller inte finnas någon. Att de dömts som terrorister utifrån Etiopiens lagar, är något som EU kan ta tag i rent generellt. Men inte skall Sveriges Statsminister eller Utrikesminister lägga sig i vilka lagar ett annat land har.

Intressant debattinlägg: Journalister ska inte agera domare, SvD Opinion 27 december 2011 Nej det skall de inte. De är inte utbildade till eller tillsatta/valda att vara domare!

Read Full Post »

har rätt att få hjälp av UD för att få personlig kontakt med Sverige och anhöriga samt att få nödvändig hjälp att få advokat/-er.

Svenskar som begår brott utomlands har inte rättighet att kräva att svenska myndigheter skall hjälpa till med expertvittnen från Sverige. För övrigt är frågan hur en svensk militär skulle kunna tänkas vara expert på var och om vapenträning skulle kunna varit för handen i ett land på en annan kontinent i en natur som är helt skild från svenska förhållanden och där området där svensk som olagligt tagit sig in i ett land, diktatur eller demokrati så är det ett brott i stora delar av världen, och dessutom gjort det i sällskap med gerillarörelse/motståndsrörelse. Beroende på var du står politiskt kan det rubriceras som det ena eller andra. Dock är det alltid det landet som en person olagligt tagit sig in i som har sina lagar oavsett om landet är diktatur eller demokratiskt.

Det går inte att åberopa Svenska Lagar. Varken yttranderätt eller tryckfrihet är något som någon, vanlig svensk oavsett var personen är född eller journalist (också oavsett var personen är född och var personen står politiskt). Även svensk yttranderätt och tryckfrihet har mycket stora begränsningar när det gäller om vårt eget lands säkerhet m.m. är i eller bedöms vara i fara. Vi kan ha vilka uppfattningar vi vill om vad ett lands konstitution skall innehålla för att vi inte skall bedöma landet som diktatur. Och det har vi med rätta. Men, likaväl som svenska lagar gäller i Sverige så gäller i Etiopien etiopiska lagar. Vi kan tycka vad vi vill om de lagarna. De som vill protestera och/eller demonstrera får göra detta. Dock är det det som gäller.

Jag är trött på personer som försöker hävda speciella omständigheter och ställa krav när de själva eller deras anhöriga begått brott. Som minst har journalisterna tagit sig in illegalt och tillsammans med grupp som Etiopiska staten inte godkänner som laglig utan betraktar som terrorister. Rätt eller fel hör inte hemma här. Journalisterna måste som minst gjort sin hemläxa och vetat om detta och riskerna. Att gå att tro att för att andra journalister släppts fria utan åtal så skulle även dessa svenska journalister släppas, det är naivt. Att fotograferas/filmas med vapen i handen är också urbota naivt men varje person måste ta ansvar för sina egna handlingar!

Det är för jävligt, GP 3 december 2011

Tillägg 09.15 Svenskarna var bevakade, SvD 4 december 2011 Vad i hela fridens namn trodde de? Att Etiopien inte har något underrättelseväsende och säkerhetspolis?

Read Full Post »

Återigen ger sig svenska media in i debatten för journalister som i sitt yrke fängslats i Etiopien. Journalisterna har efter egna val som de inte kan ha missat innebär brott mot annat lands lagar och därmed följande risker.

Jag har redan tidigare skrivit om Dawit Isaak som sitter i angränsande Eritrea: ”Det må också vara så att Dawit Isaak sedan valde att återvända för att jobba som journalist i det land han flytt ifrån för att han fruktade sitt liv där. Det må också vara så att han valt att använda svensk syn på yttrandefrihet och politisk verksamhet i sitt gamla hemland och därför kastats i fängelse där han nu suttit i åtta år. Många andra fångar, i Eritrea som i övriga världen, sitter fängslade på för oss svenskar obegripliga och mycket felaktiga lösa grunder. Sitter i samma fängelse som Isaak, liknande eller värre annorstädes. Det är i sig en fruktansvärd situation.Dawit Isaak, Norah4you 8 april 2010

Det må vara så att det är behjärtansvärt att försöka finna sanningen inte bara för journalister men speciellt för dem. Dock har varje människa ansvar för sina egna val. Ger man sig in i ett land så får man vara beredd på att det är det landets och inte svenska eller ens FN-s syn på rättigheter vad gäller yttrandefrihet och tryckfrihet när det gäller såväl det landets politiska systems verksamhet som de utländska företag som arbetar i landet. Är man inte beredd att ta riskerna som finns när man väljer sin väg för att finna ‘sanningen’, då skall man inte ge sig iväg. Det är verkligen inte bara att ropa på svenska UD när det brinner i knutarna. UD skall självfallet göra det UD har gjort. Utöver tyst diplomati se till att journalisterna får så bra behandling som UD har möjlighet utifrån svenska regeringars kontaktnät med respektive land under åren; att journalisterna får så bra advokatstöd som är möjligt och att de får möjlighet att få psykiskt stöd under tiden m.m. Men ansvar för sina egna val får varje människa vara beredd att ta. Även journalister. Hur behjärtansvärt det än är att söka sanningen, så får var och en ta ansvar för sina val och de risker dessa val medför.

De sökte sanningen men fängslades för terrorbrott, Expressen 1 oktober 2011
Bakgrund: Gripna svenskarna i Etiopien, DN 1 oktober 2011
Experten: Det är för sent för diplomatisk lösning, DN 1 oktober 2011

Read Full Post »

Jag gick i första eller andra klass då för länge sedan, 50-talet. Vi fick vit-lila sparbössor av kartong som vi skulle ta hem för att spara pengar till barnen som svälte på grund av torka i Etiopien. Torka är alltså inget nytt. Men har vi inte på 50 år kommit längre än att vi varje gång det blir torka måste sända mat till undernärda barn och mödrar i Etiopien? Jag förstår så väl att man vill hjälpa till men borde inte något gjorts under alla år för att underlätta att få fram vatten, upp vatten, ändra grödorna som odlas eller göra någon form av vattenreservoarer som träd och buskar som tål periodvis torka skulle kunna växa vid för att börja återställa jorden?

Hjälp till torkdrabbade Etiopien, GP 4 juli 2011

Read Full Post »