Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Estetiskt program’

Uppriktigt sagt har jag mycket svårt att förstå att det överhuvudtaget kom till ett Estetiskt program. Julklappsutbildningar formade för att elever skall få leva sina drömmar utan kontakt med verkligheten utanför har inte mycket med 2000-talet att göra. Det kom i efterslängen på borttagandet av riktigt gymnasium med studentexamen som vägde något även för den som skulle direkt ut på arbetsmarknaden, samt i eftervattnet av att alla ‘skulle förverkliga’ sig själva. Till vilket pris undrar jag. Stor del av de ungdomar mellan 18-30 år som idag är arbetslösa eller hankar sig fram genom att läsa enstaka kurser som de lägger ihop till något, men som sällan passar på arbetsmarknaden, har blivit gullade med från 7:an. Sluppit de ämnen de haft svårt för i stället för att skolan ställt upp med nödvändig och enligt Skollag som ger eleven rättighet till det stödet, så har kommuner sparat pengar på allt från att ändra elevens val till att låta elever som haft svårt med t.ex. språk i princip gå igenom vanliga skolan, och ofta även gymnasiet, enkom med engelska utöver svenska.

Visst skall varje person få uttrycka sina önskemål. Men inget samhälle har råd att utbilda till arbetslöshet. Det krävs anpassning till hur arbetsmarknaden ser ut. En viktig bit har jag fört fram tidigare: Avskaffa nuvarande Arbetsförmedling till förmån för en arbetsförmedlande organisation där arbetsmarknadens parter delar ansvaret. En annan bit är att gymnasieskolorna i ökad utsträckning måste kopplas till arbetsmarknaden. Gymnasie är inte småskola med lekruta i form av en hage. Vidare krävs det med all säkerhet att man på samtliga gymnasielinjer efter en översyn av hela gymnasieutbildningen, ställer krav på skolorna att varje elev under första året skall få med sig ordentlig utbildning i studieteknik. Där brister det lika mycket som det i Grundskolan brister att man tog bort kravet på SYO-konsulent/Yrkesvalslärare som kombinerade den biten med ett eller två ämnen på skolan så att han/hon lärde känna eleverna.

Hårda puckar? Ja. Men ingen mår bra av att hamna i arbetslöshet, hopplöshet och det skall alla veta – trots att det är kommunernas uppgift att se till att dessa ungdomar har sysselsättning tills de är 20 år, så brister det rejält ute i leden.

M vill att färre väljer estetiska studier, SvD 23 augusti 2012
M: Färre bör välja estetiskt program, DN 23 augusti 2012
M: Färre bör välja estetiskt program, Aftonbladet 23 augusti 2012

Läste med stigande förvåning i SvD artikeln att det fanns en politiker (V) som trodde att det gick att gå direkt från Estetiskt program till ingenjörsutbildning….. så långt ner har inte kvalitén på vidareutbildningar sjunkit annat än på AF-kurser, att de som kommer in på ingenjörsutbildning klarar sig med Matematik a la högskolebehörighet!

Sedan är det på tiden att kommunaliseringen av skolan utreds. Skolreform ska utvärderas, GP 23 augusti 2012

Read Full Post »