Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ersättning för inkomstbortfall efter arbetsskada’

Två gånger har min dotter Monika råkat ut för arbetsskada. Första gången för ett år sedan drog arbetsgivaren hela avdraget samma månad som olyckan. Den skedde i början av månaden. Det hade väl inte varit något om inte AFA trots att de snabbt fick samtliga handlingar väntat i månader med att betala ut den stora förlust hon gjorde i och med arbetsskadan av foten. Med andra ord så krävs det alltså att en som skadar sig i arbetet i Sverige antingen själv har tillgångar över tiotusenkronor eller har någon som den lever med som kan bekosta de utgifter som även arbetsskadade har alternativt att det i släkt eller bekantskapskrets finns någon som har tillräckligt gott ställt att låna ut de pengarna. REDAN detta att en arbetsskadad inte ersätts för karensdag är enligt mitt sätt att se det en stor skam. Goda vänner privat hjälpte henne låna allt hon behövde. SKALL DET BEHÖVA VARA SÅ?

Hon fick till slut besked i Halmstad på ortopedklinik att foten gick att operera och operation skulle ske före jul förra året. Besked om när operationen skulle ske dröjde. Till slut kom ett brev från narkosläkaren som efter att ha gått igenom den stora bibban journalanteckningar från såväl offentlig sjukvård som privat ortopedspecialist, sjukgymnast specialiserad på den typen av skador att hon pga av sin astma och allergi inte fick opereras. Narkosmedlen som används i samband med operationen utgör livsfara för de som har hennes astma- o allergibesvär. Hon meddelar AFA samt privata försäkringar genom mig som ringde på hennes uppdrag. AFA slog upp skadan och meddelade att hon fick återkomma efter 1 år. När hon gör så nu när ett år gått, får hon besked att de inte gör något innan 18 månader gått. Får försäkringsvillkor ändras under pågående ärende utan att den som råkat ut för skadan meddelas?

Nedanstående är ett utdrag ur Monikas blogg med hennes godkännande av att jag skriver om ärendet i min blogg: Försäkringsbolag 2, MonikaGbg

Har fått nog med motgångar…. Hur katten har företagets försäkringsbolag mage att ifrågasätta sambandet mellan min elstötsskada på jobbet och att jag var sjukskriven lite över en månad??? Blev ju t.o.m inlagd på MAVA för observation då jag hade förändringar på mitt EKG när jag kom in……..
……Det här är inte okej! Arbetstagare ska inte bli drabbade av ekonomisk förlust när de skadar sig i arbetet! Arbetstagare ska få hjälp av jobbets försäkringsbolag att kräva in ersättning från sina förövare! Speciellt när det finns domstolsbeslut på ersättning……..

Det som hände var att hon fick en elstöt vid framförande av spårvagn 10 januari 2012 (inte 11 januari AFA) och att hennes arm av stöten slängdes uppåt med svår värk som första följd. Inne på Östra Sjukhuset undersöktes bl.a. hjärta samt första undersökning av skador i nerver och muskler. EKG visade förändring i förhållande till ett tidigare EKG som tagits en gång för länge. Av det skälet lades hon in på MAVA vilken är en form av akutklinik där alla patienter ligger fullt uppkopplade mot monitorer som sköterskor bevakar dygnet runt. Hon låg där från kvällen till alldeles innan lunch dagen efter. Hon fick utöver sjukskrivning (tacka f-n för det) en remiss till ortopedkliniken i Mölndal dagen efteråt. Där konstaterade specialist hennes starka nedsättning av såväl rörelse- som styrkeförmåga. Hon sjukskrevs längre än det som Östra sjukskrev henne samt fick remiss till handarbetsterapeut. Där skrevs under tiden hon gick där tills arbetsterapeuten inte ansåg sig kunna uppnå mer förbättring tre stöd utskrivna. En hård anpassad efter hennes hand och arm (avgjutning) för när hon sover och två ortoser anpassade för nödvändigt hemarbete respektive en för att ens kunna jobba. VET HUT AFA som ifrågasätter sjukskrivning en månad för detta!

Ovanstående kommer att skickas som mail/brev till berörda ministrar för kännedom om hur tjänstemän i Offentlig tjänst behandlas av en Offentlig arbetsgivares försäkringsbolag (AFA är för alla arbetsgivare som är anslutna), med en kopia till Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven som ju genom sin tidigare erfarenhet inom fackföreningsrörelsen torde stött på arbetsskadades problematik tidigare och förmodligen har en eller annan tråd att rycka i eller tips att ge.

Read Full Post »