Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Engelsk lagstiftning’

när Wikileaks advokat försöker hävda: Risken har ökat för Julian Assange att bli åtalad i USA efter den fällande spioneridomen mot Bradley Manning, hävdar Wikileaks-grundarens advokat Michael Ratner i Washington Post.

Assange skulle kunna ställas inför rätta som medskyldig, säger Ratner till tidningen.

Åklagarna i militärrättegången kallade Assange för en ”informationsanarkist”, som uppmuntrade Manning till att läcka hundratusentals hemligstämplade militära dokument och diplomatpapper.

Wikileaks källa Manning frikändes från anklagelsen om högförräderi men befanns skyldig till nästan alla andra åtalspunkter, däribland spioneri. Han riskerar många års fängelse.

Julian Assange kallar soldaten Manning för hjälte.

Assange anser att den fällande domen skapar ett ”farligt prejudikat”:

– Att föra ut sann information till allmänheten får aldrig betraktas som spioneri. ”Ökad åtalsrisk för Assange”, Aftonbladet 31 juli 2013

* Endast amerikansk medborgare eller annan medborgare som tjänstgör direkt under amerikanska militären kan ställas inför Militär Domstol
* I amerikanska federala lagar är inte ‘informationsanarkist’ straffbart. För att risken för att Assange skulle kunna anses ha ökat krävs att åklagare kan visa att Assange uppmanat Manning att sända över handlingarna alternativt att åklagare kan bevisa att Assange begärt få mer hemligstämplat material.
OM amerikansk åklagare skulle kunna anses ha underlag för att leda detta till bevis, och domstol i USA skulle begära Assange utlämnad, så befinner sig Assange i verkliga getingboet. Den engelska utlämningslagstiftningen, samt att England funnits omnämnd i av Manning översända handlingar, är tio resor hårdare än svensk utlämningslagstiftning. Medan Assange utifrån Engelska Konstitutionen, Bill of Rights tillsammans med Magna Carta kan förvänta sig att ett steg utanför ambassaden skulle innebära inte utlämning till Sverige utan till USA, för den säkerhetslagstiftning som England har och som gäller i liknande fall är strängare med mindre undantag av humanitära skäl än den svenska….
Bill of Rights, Magna Carta och Human Rights utgör grunden för den engelska utlämningslagstiftningen och avtalet med USA om ömsesidig utlämning av efterlyst brottsling. Snacka om att Assange flytt ut på svagare och svagare is.

Ökad åtalsrisk för Assange, GP 31 juli 2013
Ökad åtalsrisk för Assange, SvD 31 juli 2013

För övrigt gör Assange bort sig kapitalt när det gäller Manning: Manning är ingen hjälte. Det är inte något hjältemodigt att sprida sekretessbelagda handlingar man skrivit under på att bevara tystnadsplikten för. För övrigt är det ett brott i samtliga FN-länder! Assange är inte någon kung av universum, äger ingen som helst rättighet att skriva lagar eller tolka lagar oavsett i vilket land. Han är och förblir ett kräk som inte ens vågar ta ansvar för sina egna handlingar!

Read Full Post »

I det ögonblicket han tog sin in på Ecuadors ambassad. Han borde tagit reda på lite mer om engelsk lagstiftning och internationell rätt. England har full rätt att gå in på ambassaden och hämta ut en misstänkt brottsling om vederbörande försöker undkomma. England har full laglig rätt att stoppa en diplomatbil som han ev. skulle försöka smita med. Ingen Diplomatisk Immunitet skyddar en eftersökt person som försöker gömma sig eller fly. Vad värre är för Assange är att han troligen inte är medveten om att engelsk lag om han tas efter att han nu hållt sig undan domstolsbeslut på utlämning, betraktar honom som brottsling och att de dessutom i England är skyldiga att kolla med i det här fallet amerikanerna hur allvarligt de ser på det brott som Assange själv påstått sig rädd för att bli utlämnad från Sverige, som inte har liknande lagstiftning utan tvärt om inte får lämna ut vidare på samma sätt som England.

Karln har alltså själv genom att hålla sig undan utlämningsbeslut i Engelsk Domstol gjort sig till brottsling som kan falla under terror och sekretesslagstiftningar i England. Hade karln gått med på att åka över till Sverige och utfrågas av svenska utredare, så hade den situationen aldrig uppkommit. Att han var och är internationellt efterlyst för att han enligt gällande svensk och internationell lag skall följa domstolsbeslut på att ställa sig till förfogande för utfrågning, var betydligt mindre allvarligt än den situation han själv satte sig i när han klev in på Ecuadors ambassad. Bäst för honom själv är idagsläget att gå ut och överlämna sig till brittiska myndigheter. Gör han det frivilligt, så riskerar han inte utlämning från Storbrittanien eller Sverige till USA. Gör han det inte, så är det engelsk lagstiftning som gäller och då finns risken. Allt i enlighet med Englands terror- och sekretesslagstiftning och Englands avtal i dessa ärenden med USA.

Britterna hotar storma ambassad, GP 16 augusti 2012
Hotet: Storma huset och ta Julian Assange, Expressen 16 augusti 2012
Britterna hotar storma ambassad, SvD 16 augusti 2012 Karln har själv satt sig i sin sits. Sedan kan Wikileaks hävda att det är fientlig handling. Engelska lagar gäller i England precis som svenska lagar gäller i Sverige.
Ecuador: Brittiskt hot om att stega in och arrestera Assange, DN 16 augusti 2012
Britter hotar storma ambassad om Assange inte lämnas ut, Aftonbladet 16 augusti 2012

Den som sig i leken ger – den får leken tåla, sa de gamle. Det ligger mycket i det.

Ecuador: Tolkas som en fientlig handling, Expressen 16 augusti 2012 Somliga kan inte internationella lagar som går tillbaka på internationella avtal som är snart 200 år…. det betraktas som en fientlig handling att inte lämna ut en som av ett lands domstol dömts till utlämning till tredje land – Sverige. Att Assange gick in på Ecuadors ambassad innebar att Assange dessutom numera inte bara är internationellt efterlyst för utfrågning i Sverige utan av Engelsk domstol betraktas som brottsling för att han avvikit och inte ställt sig till myndigheternas förfogande när hans borgen tog slut i och med Engelsk domstols beslut att utlämna honom för förhör i svensk domstol. Karln gör sin situation värre och värre och ser mer och mer skyldig ut.

Tillägg 18.14 ”För varje dag sjunker aktningen för Assange.Förlorare trots asylen, GP 16 augusti 2012 så är det. Den som inte kan ta ansvar för sina egna handlingar och inte är karl/kvinna nog att ta konsekvenserna, den personen är ett kräk.

Read Full Post »