Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Endast Riksdagsbeslut kan ändra svensk lag’

Nu har EU-kommissionen fått nippran rent ut sagt. Lämplig åtgärd skamvrån och återbördande till tidiga skolans kurser! EU är inte Europas Förenta Stater! Sverige är ett fritt land och EU-kommissionen kan kräva tillägg av lag om svensk lag inte når upp till EU-direktiv, MEN EU OCH EU-KOMMISSIONEN SAKNAR JURIDISKT MANDAT ATT ÄNDRA SVENSKA LAGAR!!!!!!!

RESPEKTERA ATT SVERIGE ÄR ETT SJÄLVSTÄNDIGT LAND UNDER SVENSKA GRUNDLAGAR PRECIS SOM ALLA ANDRA EU-LÄNDER LYDER UNDER SINA GRUNDLAGAR/SIN KONSTITUTION!!!!!!!!

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

Nu har det gått för långt. Frågan är hur länge EU ens klarar av att hålla ihop som Europeisk union med fri rörlighet…..

EU: Flyktingkrisen upphäver svensk lag, Aftonbladet 15 september 2015
EU: Flyktingkrisen upphäver svensk lag, SvD 15 september 2015

DET EXISTERAR INTE ENS EN MÖJLIGHET ATT UPPHÄVA SVENSK LAG!!!! (Till skillnad från i många länder. Skälet bakom är att ingen invaderande makt skall ha möjlighet att upphäva lag utan måste gå den långa vägen enligt Regeringsformen!)

Regeringsformen
8 kap. Lagar och andra föreskrifter

1 § Föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag och av regeringen genom förordning.
….
Ändring och upphävande av lag
18 § En lag får inte ändras eller upphävas på annat sätt än genom lag.
– – – – – – – — –

Read Full Post »