Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Emma Persson och Per Stadig Borgström & Bodström advokatbyrå AB’

skall betala för att de som fått uppehållstillstånd och enligt de Mänskliga Rättigheterna har rätten att få återförenas, skall få göra detta utan att de som får hit sin familj själva skall stå för uppehållet och kunna försörja sin familj när den kommer. Jag har noga läst igenom Asyllagen. Det finns inget i asyllagen SFS nr: 1994:137 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl, uppdaterad t.o.m. SFS 2011:331 som säger att det är en förmån som de som fått asylrätt i Sverige, eller fått tillfälligt uppehållstillstånd medan deras ärende utreds eller de överklagar ett nej, skulle ha rätt att kräva ekonomiskt stöd för.

Vad är ordkunskap kära advokater? Hur skulle det kunna vara ministerstyre att uttala sig för krav på motprestation att kunna försörja sig och sin familj samt ha egen bostad?
Billström tangerar gräns för ministerstyre, Emma Persson och Per Stadig advokater vid Borgström & Bodström advokatbyrå AB på SvD Brännpunkt 7 februari 2013

Sist jag kollade våra Grundlagar är det Regeringen som lägger fram propositioner, riksdagsmän som lägger fram motioner och svenska Riksdagen som beslutar om ändring i lagstiftning. Det som inte finns med i lagstiftningen kan möjligen diskuteras och läggas förslag till ändringar. Det kan aldrig kallas ministerstyre!

Read Full Post »