Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ellesmere Island’

Frågan är hur långt de nordbor som bodde på Grönland tog sig. Speciellt hur långt svenskar, norskar, basker och skottar kom i Syd-Västerled. Rebloggen med tillstånd av Genetikern för fram mycket intressant mtDNA-information som vi bör diskutera utan förutfattade meningar. En fråga som jag personligen många gånger ställt mig under åren är: Varför tror historiker, arkeologer och andra att nordmän på Grönland skulle vara mindre intresserad av att följa kuster, floder o.s.v. än vad samma nationaliteter var under Vikingatiden och århundradena efteråt?

More Y-SNP calls for Chachapoyas

Read Full Post »

Nytt inlägg på Norah4history Isländska sagornas källvärde

Read Full Post »

Lade nyss ut The history of the lower Kennebec, still more to tell re. North America’s History

liten glimt ur texten: ”……they found a champion land and very fertile, where they remayned all that night. In the morning of the 25th, they departed from thence and sayled up the river and came to a flatt, low land, where is a great cataract or downfall of water, which runneth by both sides of this island, very shold and swift. In this island they found great store of grapes, both redd and white ; good hopps, as also chiballs and garlike ….”

När hittades detta? 1607

Read Full Post »

Nationaldagsgåva till USA 4th July 2015

En liten del av mitt stora manuskript om Nordborna har jag nu lagt ut på Norah4history eftersom alltför mycket desinformation tycks spridas där existerande gamla MS och dokument bevarade från Europa hela vägen bort till Kina ”glöms” bort…. Avhandlingar främst fram till 1780 på franska och latin tycks få ha orkat igenom senaste 100 åren utom de fransmän som finns på NEARA.

Här är dagens utlagda utdrag ur
Grönland och grönlänningarna,
det ”försvunna folket”

© Johansson Inger E, manuskriptet i 1997 års form rev.2015.

Vikingarna nådde längre än känt

Läs även:
Christian Bishop to Greenland and Vinland 1050! Early American History now forgotten

En del undrar kanske över alla revideringar. Varje person som skriver om äldre historia och är seriös är tvungen att revidera eller som minst omvärdera de källuppgifter som tidigare använts i samma ögonblick som ny kunskap läggs på bordet oaktat om den nya kunskapen kommer från skriftliga källor, arkeologiska utgrävningar eller geologers arbete i terräng som ger ny kunskap. Samma gäller för de nya DNA-studierna som visar att som minst ingifte mellan indianer och islänningar på ett fåtal gårdar i sydvästra Island där överfart ofta skedde till Grönland och NA.

Grönland, Export och kolonier
samt
Greenland, Vinland och Nicholas Bergthorsson

Slit utdragen med hälsan så länge det du kopierar eller refererar har ” Johansson Inger E, Göteborg, Sverige som källa.

Read Full Post »

Verkligheten, fysikaliska lagar, kemiska formler och kemiska reaktion, för att inte tala om verkliga fakta om jorden och solen, Facts not Fiction Norah4factssida samt skillnaden mellan marknära uppmätta värden och värden från väderballonger som skickats upp i atmosfären, allt lyckas Ni glömma. Verkligheten överträffar dikten när det gäller de som envist håller fast vid ett klimathot som aldrig existerat!

– – – –


Vad är marknära luft respektive atmosfär kära klimatfantaster? Vi kan inte fortsätta vänta på toppmötena, Jonas Sjöstedt partiledare (V) och Jens Holm miljötalesman (V) på SvD Brännpunkt uppdaterad 28 januari 2013

Kopia på inlägg i debatten på sidan inlagd 03.42 29 januari 2013 (undrar hur länge den får finnas kvar när Halmstadcensorerna av kommentarer för svenska tidningar läst?):
15 år är i och för sig en liten liten bit av människans tid på jorden…. MEN att korrigera CO2-värden runt jorden utifrån värden uppmätta på Mauna Loa, vulkan Hawaii, säger allt om okunskapen hos CO2-fantasterna:

* En vulkan spyr ut varierande mängd CO2 under hela sin aktiva och även under sin tid som död vulkan. Det är inga små mängder. Över 90% av all CO2 som inte omhändertas av fotosyntes, dvs även det som havsvatten tar hand om, kommer från vulkaner på jord och under vatten.

* Mängden av CO2 som släpps ut från en vulkan är relaterad till trycket inte bara inne i själva vulkanen utan också från kollision med tektoniska plattor.
– – –
Inte blir det bättre av att klimathotfantasterna verkar ha missat det som krävdes i Fortsättningsskolans 1 årskurs Naturlära på1920-30 talet (vad gäller kunskaper om vatten respektive kol i olika bindningar, kretslopp m.m.) för att få flyttas upp till 2 årskursen Fortsättningsskolan. Att man därutöver inte klarar av att skilja nutida marknära uppmätta lokala CO2 värden från värden förr uppmätta med väderbalonger, eller ens mellan luft och atmosfär i atmosfärens olika lager, det är rent skrattretande.

Trodde till igår att det var nog med ovetenskapligheten i rapporter till IPCC. En hel del har jag själv påpekat här under åren t.ex. i : Sätta räven att räkna hönsen, Norah4you 11 augusti 2010 :

Jag har tagit upp problematiken förr. Men det verkar inte gått in hos CO2-hotfantasterna och de sk. CO2-forskarna att: English

”En vulkan läcker ut stora mängder koldioxid under hela sin aktiva period. Vi kan som jämförelse ta Etna som ju är ett känt exempel som ännu ingen av CO2-fantasterna ens tagit med i sin beräkning:
”På ett år gasar Etna av mer än 1 milj ton svaveldioxid (som fräter på armeringen i den bro som skall byggas över Messinasundet) och mer än 10 milj ton koldioxid, men när vulkanen har utbrott tiodubblas mängderna under den tid utbrottet pågår för fullt. ” Vulkaner, Natural Hazards group

Nu är visserligen källan jag hänvisar till här ett privat företags uppgifter. Men siffrorna kommer från officiella mätningar, som de sk. miljöhotexperterna missat att läsa in. Den som så önskar kan få lite mer uppgifter om vad som behöver läsas in INNAN de fortsätter snurra om CO2. För det totala läget är som företagets sida skriver att det inte går att beräkna helt och hållet alla jordens ungefär 1000 vulkaner. Observera att siffrorna ovan var under sk. viloperiod men även i grova drag gäller för döda vulkaner. Skälet är att mängden CO2 varierar beroende på den kemiska ‘sammansättningen’ i den ‘berggrund’ som vilar på de olika tektoniska plattorna utöver att närheten från en tektonisk plattas översta skikt ner till mateln på vilket de tektoniska plattorna flyter är beroende på de krafter som påverkat den enskilda tektoniska plattan från brytningen med de övriga som en gång i tiden satt ihop med” Sparade koldioxidutsläpp, Norah4you 18 april 2010 För mer information om tektoniska plattor vänligen låna en sjundeklassares geografibok och läs kapitlen om jorden.

Konkret betyder detta att även vilande och ‘döda’ vulkaner släpper ut CO2. Tyvärr finns det ingen lång statistik som talar om hur dessa utsläpp ser ut över t.ex. en 50 års period. En sak är dock klar: Att använda sig av mätstation(er) i närheten av en vulkan, nu aktiv eller tidigare aktiv, utan att placera ut ett bälte av minst 10 mätstationer inom en radie av 1-2 mil (10-20 km) runt vulkanen, för att se hur CO2 varierar, det är som att sätta räven att räkna hönsen. 99% av alla CO2 utsläpp är naturliga och härrör till stor del från aktiva, inaktiva och döda vulkaner…..

I kommentarerna efter gårdagens Och över alltihopa lyser moder Sol, Norah4you 10 augusti 2010 påmindes jag (kanske du också?) om att en av de mätstationer som används av de sk. forskarna för att ‘stämma av’ hur CO2 halten förändras eller inte förändras runt jorden är Mauna Loa, världens största nu aktiva vulkan……
Behöver mer sägas?

Men inte ens då hade jag en susning till misstanke att dessa sk. forskare inte kunde skilja mellan marknära uppmätta värden och värden i atmosfären…. misstanken väcktes igår av en kommentar på Det var så roligt IPCC, Norah4you 27 januari 2013 där jag kommentar senaste forskningen som om man läser noga i rapporter inte BARA reducerar klimatforskarnas 3,9 graders befarade höjning till 1,6 som riskvärde 2050 utan också innehåller uppgiften att detta är relaterat till 1990 års uppmätta värde SAMT att datamodellens 1,6 höjning ändå ligger som minst 0,6 grader lägre än peaken mellan 980-1400! Läs och analysera vad värden i rapporter står för innan Du om Du är klimatfantast uttalar dig.

Men som sagt. Från 1990 har snurren som suttit av tid under sina basår i skolan, här i Sverige i Grundskolan, missat skillnaden mellan att mäta marknära värden i lokala biotoper och att mäta med väderballonger som stiger upp i Atmosfären. Kollade igår 3 rapporter och fann att sammanblandning mellan begrepp skett så att de tror att luften på den nivå vi andas är samma luft som de värden som gäller för hela atmosfären…… VEM skulle vilja ha samma marknära ozon som skulle varit fallet om det ozonlager som finns högt upp i atmosfären. Att jämföra äpplen och päron för att de båda är frukt är en sak, men någon måtta på okunskapen måste det väl ändå vara?

Repetition:

Atmosfären

Atmosfären är den gasbubbla som omger jorden. Gaserna i atmosfären är viktiga för att levande varelser ska kunna utbyta ämnen med omgivningen. Exakt var atmosfärens gräns finns är svårt att säga, men ofta anges atmosfärens tjocklek till mellan 3000 och 10000 km. Den del av atmosfären som liv kan finnas i är dock betydligt tunnare, inte mer än 20 km, för människans del endast ca 6 km. Eftersom luften blir allt tunnare ju högre upp man kommer räcker inte syret för så energikrävande djur som människan.

atmosfären

 
Naturvetenskap i skolan, Biologi och Naturkunskap avsnittet Geologi, Skolvisionen.se

Man upphör aldrig att förvåna sig över mänskligheten, sa någon en gång. Så sant, så sant 😛

MP: Borg bromsar miljöpolitiken, GP 29 januari 2013 Tack och lov för det.
MP: Borg bromsar miljöpolitiken, Aftonbladet 29 januari 2013
Flera studier pekar på lägre klimatkänslighet, DN Debatt 28 januari 2013 Nämner inte de sk. forskarnas namn för även om de börjat fatta, så vill de inte fatta alternativt har de inte läst igenom och analyserat vad som står i egna och andras rapporter under åren. Hade de det, så hade de insett att det inte finns någon som helst fara för höjningar av temperaturen på jorden över den temperaturhöjning som förväntades redan 1899 utifrån naturliga förhållanden på jorden, i vårt solsystem och under jordens elips runt solen……

Ni är för roliga, Klimatfantaster…..

Bland de roliga som inte ens fattar att de gör sig till åtlöje sällar sig villigt(?) miljöpartister och socialdemokrater…. DEBATT: Klimatoro – men var är politiken?, Birgitta Losman Regionråd (MP), Västra Götaland och Lise Nordin Riksdagsledamot (MP) Göteborg, På GT debatt 29 januari 2013
samt Nytt ramverk kan rädda klimatet, Matilda Ernkrans (S) miljöpolitisk talesperson på GP debatt 29 januari 2013

Hallå jorden. Har det inte gått upp att vi landat????
Ni är roliga Ni Klimatfantaster som inte ens kan hänga med i de senaste 6 månadernas presenterade stora forskningsstudier som motsäger Era fantasier!

Read Full Post »

från Stackars Al Gore – verkligheten hinner ifatt, Norah4you.wordpress 23 november 2008

Artikeln nedan skriven 23 nov 2008 redigerade länkar 28 januari 2013
Mellan 100 och 200 valar har blivit instängda under isen utanför den lilla staden Pond Inlet vid Baffin Islands norra ända. Valarna kommer antingen att kvävas eller svälta ihjäl, därför har de lokala jägarna fått tillåtelse att skjuta dem.
Det närmaste öppna vattnet är 50 kilometer bort, och valarna kan i nuläget bara andas genom små issprickor.

Upp till 200 narvalar måste dödas, Tidningen Ångermanland Örnsköldsviks Allehanda, utlagt på Allehanda.se 21 november 2008

Var Pond Inlet ligger?
se Baffin islands norra del: Karta Kanada, Baffin Island, polarseaadventures.com

Jämför med den plats på Ellesmere Island dit man med säkerhet vet att nordbor under Vikingatiden tog sig. Titta noga på denna kartan: Karta Kanada, Ellesmere Island ligger uppmot Nordpolen väster Grönland, Polarseaadventures.com så är Baffin island den långsträckta ön väst-sydväst Grönland. Titta en gång till så ser Ni hur långt söder om det normala året om istäcket i Arktis det ligger. Titta så närmare Nordpolen. På väg från Baffin Island till Nordpolen ser Ni Ellesmere Island. Ända dit seglade de norska grönlänningarna. I sk Thulehus…. kan diskuteras men inte här. Har ett stort antal nordiska artifakter hittats. Ellesmere Island, The Canadian Encyclopedia
Notes on Norse Finds from the East Coast of Ellesmere Island, N.W.T., Peter Schledermann i ARCTIC VOL. 33, NO. 3 (September 1980), P. 454-463

Ellesmere Island dit är det än idag svårt att ta sig stor del av året. Långt norr om den plats där inuiterna på order av den Kanadensiska regeringen tvingas nödslakta narvalarna innan de svälter ihjäl eller dör av att ishålen i vilka några åt gången idag går upp för att andas 50 km från närmaste öppna vatten….

Så var det med den myten att isen i Arktis höll på att smälta bort…..

Hur nu någon kunnat tro att bara några graders högre temperatur skulle få Arktis att smälta. Arktis där medeltemperaturen i stora delar alltid ligger under -8 grader, under den varma årstiden…..

I sanningens namn borde Al Gore förstått långt tidigare att han blivit lurad. Har han inte förstått det nu så är det synd för då är det jasägare runt honom och runt andra politiker som skor sig på forskningspengar för forskning i datorer där de gör modeller till hypoteser så långt från verklighetens fakta som möjligt.

Read Full Post »

att jag måste skratta. För nu sitter ni verkligen i rävsaxen. Precis som alla av de sk. forskare som senaste åren pläderat för att det skulle föreligga ett CO2-hot. Precis som alla de av dessa forskare som jag själv debatterade med när de försökte få det till klimathot förra gången, på 1970-talet.

But the researchers were surprised when they entered temperatures and other data from the decade 2000-2010 into the model; climate sensitivity was greatly reduced to a “mere” 1.9°C. Global warming less extreme than feared?, Pressmeddelande The Research Council of Norway 25 januari 2013
Överraskade? Har Ni verkligen inte gjort er hemläxa och läst mer än översiktliga kurser i geologi, oceanografi, fysik, kemi, samt inte minst arkeologi för att få reda på verkligheten så som den går att se i arkeologiskt material???? Själv har jag ‘bara’ känt till detta sedan 1974!

IPCC Ni sitter verkligen i Rävsaxen. Tänk om dagens och gårdagens unga inte bara fått lika bra utbildning i naturkunskap som vi, förrgårs unga, fick. För inte kan man väl begära att alla skulle ha fått lika bra utbildning i Naturlära/Naturkunskap som de som gick i skolan på 1920-30 talet fick? Det är väl ändå att begära för mycket av ett samhälle där de som skall forska fram kunskap för att utbilda de lärare som skall utbilda andra älskar att uppfinna hjulet igen. Om inte hela, så i varje fall delar av det……

”Hotet mot jordens klimat kanske inte är lika stort som man trott.

En norsk undersökning visar att temperaturökningen till år 2050 troligen är 1,9 grader – jämfört med befarade 3,0.
– Resultaten är verkligen sensationella, säger den svenska klimatforskaren Caroline Leck.”
Sensationell norsk miljörapport, Aftonbladet 27 januari 2013 Sensationell? Nej tvärt om. Det enda sensationella är att det funnits forskare som blivit sk. forskare när de inte gjort sin hemläxa!

************
Verkligheten:inom 400 år möjligt för människor att återse/åter se hur Grönlänningarna som exporterade smör (i saltade krus) och hård ost(!) till Europa under 1300-talet verkligen levde och bodde! För mellan år 980 och fram till 1341:s flertal vulkanutbrott som drastiskt sänkte temperaturen på Grönland, och på hela norra Hemisfären, så var det flera grader VARMARE än idag. Speciellt varmt var det perioden fram till år 1200. Men även senare så odlades det t.o.m. äpplen på sina håll på Grönland. Glöm alla fantasier och möt verklighetens nordliga klimat som dramatiskt sänkte temperaturen bl.a. på Grönland så att det först år 1990 var möjligt för arkeologer att gräva fram delar av

Hört talas om Gården under Sanden, även kallad GUS?
”Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today.” Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet, a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fa11 1997, sid 40
En av de vanligaste pollen funna vid utgrävning av Garden i Sandet var Cyperaceae, om man läser Linnaeus, den virutella floran noga så skulle den inte kunnat finnas där alls….. men det borde ju inte odon, en, Lomme (Capsella bursa pastorais), kråkbär eller säd av olika sorter heller….. För att inte tala om att björk och sälg var vanligt förekommande i tidigaste och senare bosättningsperioden. I mellantiden var det varmare….

Ladugården och andra uthus var så stora att de flesta icke kungliga gårdarna i Norden under vikingatid – tidig medeltid borde varit avundsjuka på ytorna och antalet bås i stallet. Äntligen efter 671 år blir det, Norah4you 1 december 2012
****** Slut på utdrag ur bloggartikeln ***********

– Den norska studien ger en mer nyanserad bild av klimathotet men det är fortfarande mycket viktigt att minska utsläppen, säger den svenska klimatforskaren Caroline Leck.
Hon tror att även FN:s klimatpanel IPCC snart kommer att justera ned sin prognos för global uppvärmning.

Caroline Leck svensk klimatforskare, SvD 27 januari 2013
Nya rön dämpar klimathot, DN 27 januari 2013 Nya? Nej samtliga uppgifter om verkligt läge var kända 1974 när vi började debattera frågan förra gången!
Norsk klimatrapport väcker hopp, Dagen 27 januari 2013
Misstolkad klimatrapport hotar forskares trovärdighet, DN Debatt 21 januari 2013
Alarmist scientist admits: whoops we exaggerated, Herald Sun Australien 27 januari 2013
Global warming downgraded, uspoliticsonline.com

För mer information läs:
Sanning och konsekvens -‘klimathotet’, Norah4you 1 januari 2009 samt
Stackars-al-gore-verkligheten-hinner-ifatt från Norah4you 23 november 2008 Ompublicerad idag Stackars Al Gore -verkligheten hinner ifatt, Norah4you 23 november 2008, länkar reviderade 28 januari 2013 (För att de som vill skall få kommentera det jag skrev då, samt för att vissa länkar av hmm oförklarligt skäl spruckit senaste veckan….)

I nu aktuell norsk studie är det inte 1,9 graders höjning jämfört med befarade 3,0 på många hundra eller tusen år som sägs. Läs studien noga….. 1,9 graders ökning jämfört med 1990, men där förra årets temperaturhöjning i förhållande till 1990 ändå låg som minst 0,6 grader lägre än vad som gällde hela perioden 980-1400. 😛

Verkligheten är den att det var under perioder av den tiden, eller rättare sagt fram till 1341. Det var 1341 och vidare fram till 1400 som de många och stora vulkanutbrotten på Island och mellan Island och Grönland (stor ö försvann i vattnet öster Grönland och är idag en av världens bästa fiskebankar) gjorde att vi fick Lilla Istiden. Men historia/arkeologi och geologi samt vattnets kretslopp, vad är det IPCC?

Read Full Post »

så gjorde nordborna på Grönland resor långt norrut på skepp som var allt från vikingatida till 1300-talets knorrar.
Börja med att slå upp Google.com välj maps och skriv in : Ellesmere Island, Nunavut, Canada
så får Du själv se hur långt norrut nordborna reste. De seglade i vatten som idag sällan eller aldrig är öppna nog för att än förstärkta båtar eller isbrytande forskningsfartyg….

Du kan också slå upp Wikipedia (en källa jag sällan rekommenderar, men vars karta är lättillänglig nog för att även sk. klimatfantaster bör förstå att de är ute och cyklar)
Ellesmere Island, wikipedia.org

Det är här upp i den nordliga delen av Ellesmere island fynd gjorts som är som den beryktade rykande pistolen. Båtnitar i järn från tider före Columbus och fynd som daterats från vikingatiden till efter den tid då nordborna ‘lämnat’ Grönland.
De som vill börja gräva i verkligheten i stället för att luta sig mot korrigerade mätvärden om forna tiders väder, och det nuvarande sk. klimathotet bör börja med att läsa Notes on Norse Finds from the East Coast of Ellesmere Island, N.W.T., PETER SCHLEDERMANN ARCTIC VOL. 33, NO. 3 (SEPTEMBER 1980), P. 454-463

Innan de snurriga klimatfantasterna surrar vidare, så kanske det är bäst att tala om att jag har exclusive rättighet att publicera en okänd karta som sedan 1500-talet funnits registrerad i känt arkiv…. en karta från 1480 där även Vinland är utmärkt I längre söderut än vad det antagits av många….. samt karta från 1544 med utmärkta norska (!) flaggor av den sort som användes under Kalmarunionens dagar på platser I norra Canada bl.a. i Nunavut väster om det som långt senare kom att kallas Hudson Bay….. för information om utgrävningarna vid den nordiska bosättningen i Nunavut läs gärna
Grönlandsborna och Nunavut, väster om Hudson Bay, Norah4history 26 juni 2011

Dolda tillgångar på Grönland, SvD 16 september 2011 Dolda? Ett antal av metallerna som fanns på Grönland var kända och skriftligt dokumenterade redan på 1380-talet….. men minnet är kort. Mycket glöms bort.

Det där med isen i Arktis har jag berört flera gånger förut. Senast i bloggartikeln En lögn är en lögn, Norah4you 10 september 2011

Klimatforskarna har senast gett sig på att isbrytaren Oden inte hyrs ut till dem längre. Odenbråket: Sveriges anseende har skadats, SvD 17 september 2011 men dessa forskare har inte ens insett att isen i Arktis aldrig någonsin ligger stilla och att sk. iskärnor borrade rakt ner aldrig talar om hur det var på den GPS-positionen ens för 10 år sedan än mindre för 100 år sedan o.s.v De har en tendens att glömma geologiska verkligheter, vind- vatten- och temperaturerosion samt havsströmmar som strömmar som de gör pga att jorden vobblar o.s.v. Att de missat oceanografikapitlen gör inte deras påståenden mer trovärdiga. Stackars dem.

Read Full Post »

Vänligen observera att de tårdrypande raderna om att isbjörnarna dör om mer is smälter motsägs av den historiska verkligheten! I Arktis var en stor del av de områden på Grönland och ända upp till Ellesmere Island helt isfria stor del av året under perioden 980-1341 (då ett vulkanutbrott på Island fick återverkningar som bla sänkte en stor ö sydväst Island närmare östra delen av Grönland samtidigt som den lilla Istiden slog till ordentligt). Inte nog med det – så sent som 1389 EXPORTERADE gårdar i Österbygden och Mellanbygden (nära klostret där) OST, SMÖR utöver all den andra exporten till Europa.

Men inte nog med det – den permafrost som idag fortfarande trots en att klimatfantasterna missat den i delar av Labrador och stora delar av Grönland, den var bördig mark under samma tid. Observera att Grönland som alla klimatfantaster och många andra tror är en ö i verkligheten är ett par öar och där nutida glaciärer och istäcket ännu inte ens nått fram norrut till den andra stora delen av Grönland. Sök även på GUS Gården under Sanden som var bebodd, bördig och en riktigt stor gård fram till omkring 1342. Där började den permafrost som gjorde att gården då övergavs inte smälta förrän på 1930 talet och det var inte förrän på 1990-talet som delar av gården och delar av ladugård m.m. överhuvudtaget gick att gräva ut!

Slå sedan upp Ruin Island i Google och på karta. Om nordiska fynd där kan Ni läsa på http://pubs.aina.ucalgary.ca/arctic/Arctic33-3-454.pdf  http://www.civilization.ca/cmc/index_e.aspx?DetailID=417

Försök förklara hur båtarna kunde gå dit upp på vikingatiden och tidiga medeltiden om det ens funnits en droppe till sanning i klimatfantasternas drömmar!

http://www.aftonbladet.se/klimathotet/article4751158.ab#page1

Read Full Post »

Artikeln nedan skriven 23 nov 2008 redigerade länkar 28 januari 2013
Mellan 100 och 200 valar har blivit instängda under isen utanför den lilla staden Pond Inlet vid Baffin Islands norra ända. Valarna kommer antingen att kvävas eller svälta ihjäl, därför har de lokala jägarna fått tillåtelse att skjuta dem.
Det närmaste öppna vattnet är 50 kilometer bort, och valarna kan i nuläget bara andas genom små issprickor.

Upp till 200 narvalar måste dödas, Tidningen Ångermanland Örnsköldsviks Allehanda, utlagt på Allehanda.se 21 november 2008

Var Pond Inlet ligger?
se Baffin islands norra del: Karta Kanada, Baffin Island, polarseaadventures.com

Jämför med den plats på Ellesmere Island dit man med säkerhet vet att nordbor under Vikingatiden tog sig. Titta noga på denna kartan: Karta Kanada, Ellesmere Island ligger uppmot Nordpolen väster Grönland, Polarseaadventures.com så är Baffin island den långsträckta ön väst-sydväst Grönland. Titta en gång till så ser Ni hur långt söder om det normala året om istäcket i Arktis det ligger. Titta så närmare Nordpolen. På väg från Baffin Island till Nordpolen ser Ni Ellesmere Island. Ända dit seglade de norska grönlänningarna. I sk Thulehus…. kan diskuteras men inte här. Har ett stort antal nordiska artifakter hittats. Ellesmere Island, The Canadian Encyclopedia
Notes on Norse Finds from the East Coast of Ellesmere Island, N.W.T., Peter Schledermann i ARCTIC VOL. 33, NO. 3 (September 1980), P. 454-463

Ellesmere Island dit är det än idag svårt att ta sig stor del av året. Långt norr om den plats där inuiterna på order av den Kanadensiska regeringen tvingas nödslakta narvalarna innan de svälter ihjäl eller dör av att ishålen i vilka några åt gången idag går upp för att andas 50 km från närmaste öppna vatten….

Så var det med den myten att isen i Arktis höll på att smälta bort…..

Hur nu någon kunnat tro att bara några graders högre temperatur skulle få Arktis att smälta. Arktis där medeltemperaturen i stora delar alltid ligger under -8 grader, under den varma årstiden…..

I sanningens namn borde Al Gore förstått långt tidigare att han blivit lurad. Har han inte förstått det nu så är det synd för då är det jasägare runt honom och runt andra politiker som skor sig på forskningspengar för forskning i datorer där de gör modeller till hypoteser så långt från verklighetens fakta som möjligt.

Read Full Post »