Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘ekosystem micronivå’

gör enligt mitt förmenande forskare och politiker bakom toppmötet inom ramen för FN:s mångfaldskonvention i Nagoya i Japan 18-29 oktober. Det kan låta slagkraftigt och förmodligen ge politiker visioner om mer skatte- och andra intäkter att komma fram med ”En ny räddningsplan för jordens ekosystem och arter…” speciellt som man lyckats ena sig om förslag i 20 punkter…. Ny plan ska rädda jordens arter, SvD 17 oktober 2010

MEN:
Jordens nuvarande arter är ett resultat av en naturlig utslagning. Det är förvisso beundrandsvärt att försöka bevara jorden som den ser ut idag med nuvarande arter när det gäller växtlighet, djurliv och förutsättningar för mänsklig fortlevnad. VI människor har dock två stora problem att lösa först:
* Rent vatten. Eftersom allt som går upp i luften också kommer ner förr eller senare i våra vattendrag och oceaner, så krävs det också ren luft. Utan att lösa de problemen, och de låter sig inte lösas på 10 år, så är allt annat bara snack för gallerier och ryggklappande för att säga ‘vi är bäst’.

* Omega 3. Så länge som någon enda fortsätter med att använda krill, fångad främst i Arktis, och fisk som påstås vara skräpfisk men även är matfisk som skulle utgjort bra mat för folk i Västra Afrika utanför vars kuster fisken fiskas innan fiskfabriker gör Omega 3 olja, så länge är allt tal om att garantera nuvarande arters fortlevnad bara snack. Redan när jag runt 1980 för Handelskammarens kontorstjänst var ute på arbete att skriva rent hela och översätta klämma på krillstudie då tänkt för att bli mat till världens hungriga, stod det klart att krill är vissa valars samt flera andra havsdjurs föda. Den sk. skräpfisken, dvs skräp till människoföda, finns för att den utgör mat för andra varelser, inklusive fisk, i haven. Vad vi håller på att göra när vi använder krill och sk. skräpfisk är att rubba balansen mellan arter och försvåra arters överlevnad. Omega 3 går även att få från fiskleverolja…..
Här använder jag mig för enkelhets skull av Wikipedia, finns många studier som ger mer uppgifter men jag tror att uppgifterna i Wikipedia är tillräckliga för de flesta intresserade:
Fiskleverolja, en olja som framställs ur fisklever. Den är rik på A-vitamin och D-vitamin och innehåller mindre mängder av E-vitamin
………
Fiskleverolja innehåller också omega 3. Dock inte lika mycket som i fiskolja vilket är något annat än fiskleverolja

Fiskleverolja, Wikipedia

Se även:
Ny plan ska rädda jordens arter, GP 17 oktober 2010
Ny plan ska rädda jordens arter, DN 17 oktober 2010

Tillägg 17.45 tänk om någon av människans föregångare bestämt sig för att bevara arterna som de var då och klarat detta. Då kanske vi inte hade funnits….

Read Full Post »