Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ekonomiska skäl bakom tvångsvård’

rättare sagt frihet har alltid varit villkorad i Sverige. De som avvikit från det som ansetts normalt har inte fått speciellt roligt i detta landet. Så har det varit historiskt. De som ansetts vara avvikande, oavsett om det gällt religion eller ‘bara’ vardagligt levene, de har råkat illa ut. Så var det när Gustav Vasa gjorde slut på katolska kyrkans makt i Sverige. Vem minns inte från skoltiden Brasklappen? Åtminstone vi äldre gör det. Men Brasken (biskop i Linköping) fick slutligen fly utomlands…. Sverige förnekar sig aldrig. Det som idag är politiskt korrekt kan vara och är ofta helt politiskt inkorrekt imorgon. 🙂

Kategoriseringar av alla slag var vanliga fram till 1990-talet. Speciellt vanligt vanligt var det att kvinnor som blev gravida innan de var myndiga eller ve och fasa kvinnor som utifrån de kriterier som ansågs normala att kräva för att få föra sina arvsanlag vidare, kvinnor och unga flickor som låstes in på psyket eller andra inrättningar om de varit ‘lätta på foten’. Det var ungdomar som rymnde hemifrån. Många från föräldrar som själva hade problem, andra från föräldrar som hade en position i samhället. Den enda skillnaden var att de som hade gott ställt ofta lyckades få in sina problembarn på annat ställe än det som stod de övriga till buds.

Det är som jag skrivit flera gånger dags att Sverige gör upp med sitt rasistiska förflutna. För det handlar om en form av rasism när riktlinjer som drogs upp när Rasbiologiska institutet i Uppsala bildades och startade sina mätningar av skallar, intelligens, arvsanlag och härkomst. Det handlade om ett rasistiskt tänkande även när makarna Myrdal pläderade för vad man ansåg var en samhällsnyttig ärftlighetsforskning för att stärka folkhälsan, vilket kom att bidra till steriliseringslagen. Dessa tankar hämtades bland annat ifrån makarna Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan. I linje med dessa idéer propagerade Dahlberg 1936 i Sveriges radio för nyttan av att sterilisera utvecklingsstörda, se tvångssterilisering

En mycket intressant genomgång har Fil. Mag. Johan Johansson Sterilisering, En D-uppsats i historia om sterilisering i Sverige, Del 1 Fil Mag Johan Johansson gjort i en D-uppsats (D-uppsats motsv. Master) där det i inledning bl.a. står: De som var drivande i debatten under 1930-talet om den sjukande nativiteten var makarna Alva och Gunnar Myrdal. I Kris i befolkningsfrågan varnade de för denna utveckling. De förespråkade dels radikala ekonomiska och sociala reformer för att öka levnadsstandarden hos barnfamiljerna, dels insatser för att ”höja kvaliteten” hos kommande generationer. För att göra det senare möjligt förespråkade man en ganska långtgående steriliseringspolitik. Makarna Myrdal motivering för sterilisering var huvudsakligen relaterad till sociala skäl. De var ofta starkt kritiska mot de rasbiologiska debattörerna, trots att de till stora delar ofta delade deras åsikter. Enligt makarna Myrdal skulle det nämligen vara svårt att nå en total utrensning av oönskade arvsanlag genom sterilisering. När det gällde de sinnesslöa trodde de dock att sterilisering skulle ha en viss effekt. Vad makarna Myrdal framför allt pläderade för var en sterilisering av ”socialpedagogiska” skäl. Detta särskilt när det gällde de utvecklingsstörda, där samhället också kunde anses ha ett rent ekonomiskt intresse av inskränkt fortplantningsfrihet hos dessa grupper.>Sopa framför egen dörr, Norah4you 10 oktober 2013

Så en del steriliserades för att de fortsatt skulle få vara ute i samhället. Andra hamnade på psykinrättningar runt landet ofta av mycket tveksamma skäl utifrån objektiv förhållningssätt. Men i Sverige har man ju alltid tyckt om att vara politiskt korrekt utifrån vad varje tidsperiod ansett vara politiskt korrekt…. 😛 Fast sätta Sverige på en moralisk tron över andra som vi kritiserat, det har vi ju alltid varit bra på.

Än idag finns det tvåläkarintyg som två läkare kan skriva på för att tvångsinta människor. Betydligt mer kontrollerat, men frågan är om det är tillräcklig objektiv kontroll för verkliga skälen till att tvångsinta människor? Jag vet inte. Befarar dock att vi fortfarande har alltför mycket politiskt korrekthet i bedömning om vad som är normalt.

Ur dagens artiklar: Patienter kan hållas inlåsta på rättspsykiatriska kliniker av ekonomiska skäl.
Det säger två professorer i rättspsykiatri till SVT:s Agenda.

-Man tjänar pengar på de här patienterna. Är patienten inte skriven i landstinget där sjukhuset ligger får man en intäkt, säger professor Anders Forsman till Agenda.
Han säger att han sett fall där motiveringen till inlåsningen varit dubiös och där det funnits misstanke om geschäft snarare än vård.

Professor Henrik Anckarsäter håller med och säger att det är ett stort etiskt problem i svensk rättspsykiatri.
-Naturligtvis kan det påverka vårdtidens längd. På vissa håll blir det lättare att ha kvar samma patienter under mycket lång tid, säger han i programmet.
Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare vid Sveriges Kommuner och Landsting, säger att hon inte vill tro att människor vårdas mer än vad de behöver.
Ekonomiska skäl bakom tvångsvård, GP 13 oktober 2013

Ekonomiska skäl bakom tvångsvård, Aftonbladet 13 oktober 2013
Mirijam snattade låstes in i ett år, SvT Agenda 13 oktober 2013
Patienter hålls inlåsta av ekonomiska skäl, SvT Agenda 13 oktober 2013
Ekonomiska skäl bakom tvångsvård, SvD 13 oktober 2013
Ekonomiska skäl bakom tvångsvård, Metro 13 oktober 2013
Ekonomiska skäl bakom tvångsvård, Västerbottenskuriren 13 oktober 2013

Read Full Post »