Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ekologi’

Naturprocesserna som Al Gore glömde….

 

Fotosyntes

Enkelt uttryckt är det så att den syre vi andas till stor del kommer från jordens lungor de gröna växterna. Eftersom fler än Al Gore tycks ha glömt att det är större problem att bygga på platser där träd ha stått eller hugga ner träd och växtlighet, oavsett om detta är i urskog, norra halvklotets barr- och lövskogar eller mindre träd och buskar i tätorternas alltmer glesnande parkar som äts upp av bostads och industribyggnader, än CO2 utsläpp. För CO2 som bara utgör 2% av allt det vi kallar luft är det som växterna ‘äter’ och lämnar oss syre och själva gör socker av kolet…. kol är också energi för växterna.

 

http://www-vaxten.slu.se/vaxten/fotosyntes/fotosynt.htm

 

 

Vattnets kretslopp

Vatten vatten bara vanligt vatten sjöng många förr. Men vatten som är bara vatten är en liten bit av en lång sluten kedja där vattnet cirkulerar. I princip så har vi lika mycket vatten totalt på vår jord idag som för 10000 år sedan eller tidigare än då. För vatten har olika former men oavsett om det är vatten i en hjärtsjuk persons kropp som samlas i benen eller snö som fallit uppe på en fjälltopps glaciär eller regn och snö som fallit fryst på Arktis eller Antarktis yta, så finns det en sak som alla vattenformer strävar efter, att komma så långt ‘ner’ som möjligt.

 

Min i januari avlidne fader berättade ibland om en ‘expriment’ som de på VA-verket i Göteborg under kriget skojade med en nyanställd tjej med. Hon blev tillsagd att de alla fått i uppdrag att dricka ett glas vatten per timma på kvällen och kolla vattenkvaliten, föra noggranna uppfattningar o.s.v. Sent på kvällen ringde hon en av de andra som höll god min och sa: Nu måste jag avbryta vattentesten. Jag sitter på toa och det rinner rakt igenom…

Nåväl vatten som Du dricker svettas Du ur, urinerar Du och finns även i din utandning. Det som kommer ut via toaletten går till ett reningsverk dit även dagvatten, ytvatten m.m. går och beroende på vad det är så tar det olika lång tid innan vattnet till slut når ut i vattendrag på samma sätt som snön som föll på fjället eller i Arktis. Allt vatten hamnar förr eller senare i havet.

Vatten som faller över land infiltreras i ner i grunden, jord eller bergmån lika men det tar olika lång tid innan vattnet slutligen hamnar i en sjö, en bäck eller å.

När vattnet hamnar i sjöar, bäckar åar osv. så fortsätter det att försöka hitta lägsta punkten, vilket i de allra flesta fall, undantaget Döda havet och några mindre sjöar, betyder att vattnet hamnar i havet. När solen värmer havsytan stiger vattenånga upp och moln bildas. Moln som kommer in över land försöker stiga över högsta punkten och släpper samtidigt ut sina vattenmolekyler. Så har vi gått kedjan runt.

Totala mängden vatten om vi räknar att även vi människor till stor del består av vatten är densamma årtusende efter årtusende.

 

Havsytan

Men säger någon, havet har väl alltid varit lika stort….. NEJ.

Först kan Du börja med att titta på hur havet och Östersjön i vårt närområde förändrats från senate istiden och fram till nu:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Yoldiahavet

Sedan kommer det som många har svårt att förstå:

Samtidigt som landhöjning + avsmältning + att Baltiska isjön fylldes och svämmade över, så rann extremt stora mängder ut över nuvarande Sverige och Öresund bildades. Det var så stora mängder vatten som hastigt och lustigt strömmade ut att hela Nordsjöns nuvarande havsbotten där större delen då var torrlagd så att folk kunde gå (!) från Skottland över till Bohuslän och södra Norge samt över till Danmark, där andra bodde i bosättningar som fanns på den då stora slätten där idag olja borras i Nordsjön, att mängden hastigt utströmmande vatten orsakade tsunamivågor som i närområdet dränkte delar av Norge men också tack vare kraften som uppstod vid utflödet som nådde ner genom nuvarande Engelska kanalen, där folk tidigare gått, till Medelhavet ungefär samtidigt som de floder som vände söderut i södra delen av Baltiska isjön via floderna neråt hamnat i Svarta Havet och Medelhavet dränktes land på många ställen.

 

Denna process började 8300 f kr. och som jag tidigare skrev i Grundkurs i Geologi för Klimatfantaster, så tippade Vättern 500 år senare och då bröts förbindelsen ut över Sverige. Från den tiden och framåt så är det genom Öresund som stora mängder vatten runnit ut. Mycket liten vattenomsättning i förhållande till vad som skulle behövas har varit inflödande färskt salt havsvatten.

Samma process hände över Nordamerikanska kontinenten. Där har forskarna  först under senare tid börjat förstå vidden av Sten- och Bronsålderssjöar som bildades och i många fall försvunnit före vår tid.

 

Totalt har havsytan stigit med 51 meter sedan senaste istiden peak.

 

Arktis

Om Al Gore kommit ihåg vad han lärt sig i skolan så besöktes inte Nordpolen före början på 1900-talet. Det skulle dröja fram till 1959 innan den första seriösa väderstationen byggdes överhuvudtaget i Arktis inland. Först då, och då bara på de platser där mätning då skedde, så finns det faktiska data om tidigare temperaturer.

Men säger någon, borrkärnorna då?

Har Ni redan glömt att jag talade om att alla vattenformer, flytande såväl som is och vattenmolekyler i luft alltid försöker samla sig och hitta lägsta tyngdpunktsläget. Eller missade jag att förklara det när jag talade om att vatten alltid söker lägsta punkten?

Om Du sätter en pinne med GPS på en plats i Arktis så är det precis samma sak som med det där planet som kraschade under kriget på en Alptopps glaciär och kom ut i dalen för några år sedan. Is är en levande rörlig ‘massa’ och beter sig helt och hållet som vatten. Dvs pinnen ger Dig inte samma GPS värden över någon speciellt lång tid.

Redan 1983 skrev Häggblom Anders: Drivved i Arktis. Om människor, drivgods, vrak och kulturspill i den arktiska isdriften i Nordensköldsamfundets 43 årgång. Det kanske inte framkom klart för alla som läste den artikeln att isen driver.

Titta gärna på detta url:s bildspels 5:e sida där isdrift förklaras enkelt.

http://www.rymdstyrelsen.se/fa_sem_07_13_tomasjansson.ppt

 

Så när årets regn och snö faller i Arktis på en plats där Du satt en pinne, är inte pinnen kvar nästa år än mindre om 1000 år. Borrar Du rakt ner för att ta ut en iskärna så får Du data som OM det varit så enkelt att lika mycket snö fallit över allt samtidigt som vind och vattenerosion, torrfrysning m.m. eroderat helt lika över hela Arktis OCH under förutsättning att vi dessutom inte hade haft centrifugalkraft och lite tillplattade poler, Möjligen men knappast ens i verklighetens värd skulle kunnat gett Dig en vederhäftig uppgift om hur vädret var för t.ex. 1000 år sedan.

Att fantasierna om höjda havsytor pga avsmältande is inte är sanna berättade SVT om i förbigående här:

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=77604&a=1098768

Men det finns mer att berätta om allt det de sk. forskare som FN och IPCC refererar till och som Al Gore gjorde sig till språkrör för. För det är mycket mer som de lyckats att missa i grundkurserna som de borde gått innan de talade en enda milimeter utanför sitt eget område och därefter lät politiker vantolka sina siffror.

 

 

 

 

 

 

Read Full Post »

For English text press here.

Verkligheten och fantasier om verkligheten är inte samma sak. Men värre är när verkligheten kolliderar med vedertagna uppfattning. En gång på 60-talet var det en kommun i Östergötland som sprängde bort en stenbumling 15 meter stor några meter hög nedanför ett stup eftersom det inte fanns på den orienteringskarta som skulle användas vid en större orienteringstävling…. Men det finns till och med värre exempel än detta och de fantasierna som presenterades i boken 1984 – om har sanningen förändras, förfalskas eller t.o.m. skrivs om. En av dessa sanningar – den om landhöjningen är den som detta inlägget främst skall handla om.

Först till det mest elementära: Fyll en hink eller diskbalja med vatten lägg i en skärbräda och sätt en tyngd som stannar (inte halkar av) på denna skärbrädas mitt. Skärbrädan sjunker mot botten. Låt den sjunka och kom i håg att det du ser är en modell av hur Ferroscandia och andra områden runt jorden trycktes ner av inlandsisen under våra istider. ta sedan försiktigt ner handen och flytta tyngden mot en av kortsidorna. Det du då observerar är hur den kortsidan som är längst bort börjar resa sig trots att stor del av övriga skärbrädan fortfarande har bottenkontakt. Precis så gick det till när inlandsisen började smälta. Den del som först blir isfri reser sig först snabbt för att sedan nå ett jämnviktsläge ÄNDA tills ett större område blev isfritt.

Den som tycker att lektionsmaterialet från 7-e klassens tre första lektioner i geografi, vilket detta är och även det i Grundkurs i Geogogi för klimatfantaster är för elementärt ber jag tänka på det som står i följande citat från min C-uppsats i Historia Johansson Inger, Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider, Linköpings Universitet 1993:

Vattennivåer i forntiden

Generellt:

När man skall beräkna tidigare havsnivåer måste man först klarlägga följande:

Havsytenivåer är inget exakt värde  Havsytan varierar man räknar på årsmedelvärden.

 

Under dygnet (mellan ett hög och ett lågmärke mindre markant här i Östersjön, men kan i vissa lägen ändå göra skillnad när man räknar på vattenvägars farbarhet) Under året, månen och solens läge i förhållande till jorden ger i sig skillnad i form av spring- och nipflod. Säsongvisa variationer förekommer.

 

Exempel på detta är att Östergötlands Östersjökust har en skillnad på årshögsta-årslägsta som medför en skillnad i vattennivå med 1 m. Under en tusenårs­period kan torra/regniga perioder variera. Detta tillsammans med olika jordarters och bergformationers varierande receptionsförmåga över tiden tillsammans med vindar, strömmar och andra naturfenomen kan få havsytenivån att variera högst avsevärt från den teoretiska havsyteberäkningen.

                  

Som jämförelse kan nämnas att Kristina Ambrosiani skriver avseende havsytenivåskillnaden i Birka år 500 e.Kr. att landhöjningen + klimatanpassade variationer i världshaven talar för att havsytenivåskillnaden då var < 7m skillnad havsytenivå, år 800-1000 ~5 m skillnad och omkring 1100 ~ > 4 m skillnad samt att havsytan på 1200 talet skilde sig ~ <4 m från nuvarande havsytenivå.

 

I arkeologisk och historisk litteratur kan man ibland finna uppgifter att kusten sett ungefär samma ut för 1000 år som idag. Inom undersökningsområdet skiljer sig landhöjningen mellan 4,8 m och 2 m sett under perioden från 1000 e.Kr. till idag. …..

Källor:

Ambrosiani, Kristina Arkeologi; Gamleby 1989

Länstyrelsen i Östergötlands län, Natur Kultur Miljöer i Östergötland, Linköping 1986 ,

Modéer Ivar Färdvägar och sjömärken vid Nordens kuster, Uppsala 1936

Länstyrelsen i Östergötlands län, Naturvårdsplan och   kulturminnesprogram, Linköping 1986″

——- slut på citatet —-

Mitt undersökningsområde var Östergötland och nordöstra Småland ner till Västervik. På den sträckan skiljde sig landhöjningshastigheten som den kunnat observeras de facto  mellan 2 meter i söder och 4,8 i norr. Siffrorna från norr om Mälaren är över 7 på samma tidsperiod i södra Uppland och upp till över 8,5 meter i norra Uppland. Avsevärt mer längs höga kusten och mindre eller sänkning pga. Östersjöns tippning söder Kalmar ut mot Öresund.

 

Det är alltså en fantasivärld som dyker upp om man antar att Östersjökusten, liksom Vänern och Vättern som jag visade i Grundkurs i Geologi för klimatfantaster, alltid sett likadan ut alternativt att man en i drömmarnas värld skulle kunna använda sig av 7 meters nivåskillnad i hela Sverige för de senaste 1000 åren.  Detta är ett fenomen som är likartat över hela jordklotet.

Istider och förändrade havsnivåer i äldre tider har inte alls tagits med i klimatfantasternas sk. forskares modeller på hur klimatetförändras. OK eftersom jag själv skrev ett större program, betoning större, 1991 för att kunna göra de beräkningar jag behövde av hur Sveriges kust i allmänhet och Östergötland-Smålands i synnerhet såg ut under t.ex. Stenåldern, Bronsåldern, Äldre och Yngre Järnålder eller för att inte tala om något ännu viktigare under Vikinga- och Medeltid, så vet jag att det krävs att det är en och samma person som verkligen kan skriva dataprogram, större dataprogram, och som själv skall använda sig av dataprogrammet i sin forskning. Flera skulle kunnat få programmet, men numera finns det på några dubbelzippade disketter som inte går att direkt konvertera till senare plattformar och system. Inte för att jag känner för det heller. Lite hemläxa skall även riktiga forskare klara av att utföra!

 

Det där att de stora flertalet av de sk. forskarna troligen gått bet. De ser inte skogen för bara träd utan väljer att bara ta med de variabler som ligger i busksnåret nära intill utan att göra källkritiskgranskining av premisserna för att antaganden de gör utifrån dessa variabler ens är sannorlika än mindre sanna.

 Men åter till landhöjningen. Det första som någon som vill kalla sig klimatforskare MÅSTE göra är att ta reda på verkligt historiskt vattennivåläge runt alla vår världs kontinenter respektive innanhav. Själv gjorde jag i min undersökning, där jag i uppsatsen presenterade vattennivåer från mitten stenåldern fram till år 1000 för området från söder Bråviken ner till Västervik och med en triangels spets vid Svartåns utmynning i Roxen:

” Berggrundens struktur tillsammans med landhöjningen har analyserats. Beräkningarna till kartorna utgår från kända landhöjningsvärden inom undersökningsområdet samt att Roxens vattenyta varierat beroende på de vattenmängder som överförts från Vättern efter att Motala Ström bildats. Denna beräkningen av vattenavrinningen från Roxen har gjorts för att kunna rita kartorna avseende inlandet. Förändringarna i respektive punkt har beräknats med hjälp av integralkalkyl. Detta innebär att förändringen över tiden behandlas som en matematisk variabelfunktion, där förändringen beräknas utifrån erkända landhöjningsnivåer samt geologiskt undersökta nivåer.”

 

Därefter är det viktigt för klimatforskarna om de vill bli ansedda som seriösa av framtiden att ta hänsyn både till de faktorer och variabler som omnämndes I Grundkurs I geologi för klimatforskare samt var i den eliptiska banan runt solen som jorden befinner sig, lutningsaxeln, solens periodisitet vad gäller eruptioner på solytan o.s.v. inte att förglömma är att man måste ha minst 1000 års faktisk vattennivå längs kust på bägge sidor Atlanten dvs. för att få dessa uppgifter i t.ex. Nordamerika där det inte av naturliga skäl går att hitta bosättningar från tiden före Vikingatiden lika tätt som i relativt täta Europa, så behöver provtagning(läs djupborrning) ske minst var 800-meter längs ett antal mils sträcka samtidigt som korrekt landhöjning för respektive provtagningsställe måste vara känd. Själv hade jag nytta av Viaks Geologiska undersökningar i Sverige från 60-talet.

Read Full Post »

I Sverige liksom i många andra länder sitter folk och är oroliga efter alla larmrapporter om isbjörnar och att Nordpolen skulle bli isfritt…… men hur många har tagit sig tid att titta på Earth View http://www.worldwidelearn.com/northpole/maps/ Har Du? Har Du också valt att trycka på ”Live view of the North Pole” välj sedan NASA:s bilder från rymden…. Detta påstås av en del forskare vara den minsta utbredning av nordpolen på de senaste 5000 åren. Tja, historia har alltid varit ett underprioriterat ämne i skolorna åtminstone här i Sverige….

Läs gärna diskussionen på : www.climateaudit.org/?p=1042

Kolla också: <pubs.aina.ucalgary.ca/arctic/Arctic31-4-459.pdf> Läs sidan 10 noga. Ellesmere island ligger nordväst om Grönland (som inom parantes ritas på karta 1493 som två öar vilket inte bekräftats förrän i våra dagar). ”However, the location of Norse artifacts within the house structures seemed to suggest a later settlement periodsSubsequent dating of a Norse cloth fragment resulted in a date of 680 +/-100 BP [BP=before present] or 1270 A.D…..” Notera att det är inte förrän i nutid vi människor återigen har haft möjlighet att gräva ut dessa husruiner som användes under förra varma perioden. Jämför min artikel om Grönlands bosättningar och Gården under Sanden, tidigare här i bloggen.

Förövrigt undrar jag om skolorna de senaste 30 åren missat att förklara Fotosyntesen och CO2-s betydelse för växtligheten på jorden som är förutsättning för vår mänskliga arts överlevnad…. 🙂

Kan det kanske vara så att Tyskland och Italien som vill skynda långsammare än t.ex. Sverige har forskare som vågar avvika från den gängse Al Gore och FN-styrda uppfattningen om jordens temperaturer? För inte är det väl så att Sverige av alla länder har haft forskare som mät verkliga, inte estimerade, temperaturer på Nordpolen innan Första Nordpolsexpeditionen nådde dit 😉
 
 
 
 

 

 

Read Full Post »