Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Egypten’

Många av dagens oroshärdar, Balkan, delar av Ukraina, Turkiet, Syrien, Israel och Gazaremsan, Egypten m.fl. har sina rötter nere i röran som blev i Europa när Romarriket föll. Eller rättare sagt när Västromerska Riket började knaka i fogarna efter Kejsar Valens död.

När striderna mellan Germanska grupper, Goter, Hunner m.fl som gick till angrepp mot Romarriket vid tid då stor del av de romerska styrkorna bestod av män från av Rom ockuperade områden hade det varit en sak. I slutet av 300-talet började goter och germaner att nå sådant antal bland de som tog värvning, att lojaliteten inte alltid var som den varit tidigare. Från England i väst till Balkan i öst drog Rom hem de pålitligare men lämnade kvar ett antal äldre soldater samt grupper av människor som under Folkvandringstiden hamnat långt från där de ursprungligen bodde. Oron som kom att prägla speciellt de områden där hunnerna drog fram har aldrig helt lagt sig.

De stora landområden som räknas upp ovan blev tidigt kristna. Sedan föddes Profeten Muhammed och stor del av de tidigare kristna länderna blev muslimska. Efter att Korstågen till Jerusalem inletts samt i ännu högre grad i samband med Osmanska Rikets uppgång, utvidgning samt fall (långt in i nutiden) har stora delar aldrig varit riktigt lugna.

norah4history

Romarrikets upplösning och kejsar Valens död

Utdrag ur Den Gotiska Mosaiken manuskript 1995-97
© Johansson Inger E, Linköping 1997

HERMANERIKS EFTERTRÄDARE

Efter Hermaneriks död valdes Vitimiris till goternas kung.(Not 1) Med hjälp av en grupp hunner som Vitimiris köpt över lyckades han en tid hålla den samlade Halaner-Hunnerstyrkan stången. Slutligen föll Vitimiris i ett stort fältslag.(Not 2) Hans minderårige son Videric utsågs till kung. Till Viderics hjälp utsågs Alatev och Safraks. De blev ledare för goterna i det stora riket som en gång varit Hermaneriks. Alatevs och Safraks valde att dra tillbaka den anförtrodda gotiska armen norrut i rikning mot Dnjestr .(Not 3)

När de gotiska Terovingernas kung Athanarik, fick höra talas om de andra goternas stora problem med hunnerna, beslöt han att med all kraft förmå sina styrkor att stå emot hunnernas attacker. För att förbereda sig på striderna slog Athanarik och hans trupper läger längs Dnjestr i de…

Visa originalinlägg 3 839 fler ord

Read Full Post »

Uppdatering längre ner.
Har under längre tid läst, funderat, analyserat utifrån Egyptens historia och nutid vad som är på G i Egypten. För varje sten jag vänt på, så har jag hittat mer getingar. Bålgetingar och andra.

Egyptens historia från de första kända faraonerna och fram till för cirka 20-30 år sedan har präglats av att även om minoriteter under längre tidsperioder haft det svårt, så har de i princip accepterats i samhället. Egypten är som många inte känner till ett av de första länderna som kristnades. Till skillnad från intilliggande Eritrea där de kristna är i majoritet, är kopterna numera i minoritet i Egypten. Det hade varit lättare att förklara dagens situation om det varit så att detta varit fallet ända sedan muslimerna på 600-talet införde Islam och gjorde Egypten arabisk språkigt. Det hade varit en sak om det nuvarande förhållandet där kopter många gånger, likt flera andra grupper i dagens Egypten, rent ut sagt fruktar för sitt liv, hade varit samma situation som kom till när muslimerna avlöstes av mamluckerna 1250 e.Kr. Eller om dagens situation varit den som gällde större delen av den tid då Egypten relativt lösligt ingick i det Osmanska väldet. Hade också varit lättare att förstå dagens situation om detta varit en rekyl på de franska(Napoleons fälttåg), engelska (engelskt protektorat 1914-1922. Men då måste det vara frågan om en mycket lång stubin för att utlösas i nutid.

1953 blev Egypten en republik. Nasser tillträde och det sovjetiska inflytandet som i sig var en följd av minskat engelskt inflytande efter Andra Världskriget samt att Nasser politiskt hörde hemma i den Arabiska Socialistunionen förde in Egypten i 1900-talet med utvecklande av jordbruk samt industri. En av de enskilda händelser som till viss del utgör rötterna till dagens problematik ligger förvisso i att såväl jordbruk som industri förstatligades under Nasser i slutet av 1950-talet. En annan i att Nasser under sina år vid makten blev mer och mer maktfullkomlig. President, premiärminister och partichef.

Men ändå. Även under Nassers tid vid makten och efter hans död 1970 när Sovjetiska militärer, rådgivare m.m. utvisades ur Egypten, så var situationen för minoritetsgrupper, sociala och religiösa, betydligt mer accepterande än vad vi sett de senaste 20-30 åren. Sadat kom och undertecknade under stora protester från andra arabländer ett fredsavtal med Israle efter oktoberkriget 1973. Det var någon gång alldeles efter att Sadat mördats 1981 något började hända. Här i Sverige märkte vi det i viss utsträckning eftersom egyptiska sjömän gick i land och blev kvar här. Känner såväl kopter som intellektuella muslimer som kom under åren fram till 2000. Mubaraks tid vid makten underlättade inte situationen Nästan alla muslimer i Egypten är sunniislamister. Däremot finns det stora och växande klyftor mellan de olika grupperna där en del precis som nuvarande statsledning tillhör Muslimska Brödraskapet som önskar minska det västerländska inflytandet. Andra har en mer ‘modern’ syn på hur Egypten borde utvecklas framöver. Under den senaste tioårsperioden har det undan för undan blivit svårare inte bara för kopter men även för andra kristna kyrkor, romersk-katolska, grekisk ortodoxa, protestanter, armeniska kyrkans medlemmar. För att inte tala om att det under senaste 40 års perioden blivit hopplösare och hopplösare för judar att få idka sin tro.

Oförsonligheten inom och mellan ledande grupper i Egypten ökar undan för undan. Egypten är ett getingbo som jag personligen tror det är bra om stormakterna håller sig undan oavsett välgrundade farhågor för såväl demokrati som framtida utveckling.

Mursi avgår eller avsätts, GP 3 juli 2013
Mursi: Jag blev vald i ett rättvist val, Expressen 3 juli 2013</A
Mursi avgår eller avsätts, SvD 3 juli 2013
16 döda i attack mot Mursianhängare, DN 3 juli 2013
Klockan tickar för Mursi, Aftonbladet 3 juli 2013
16 döda vid sammandrabbningar i Kairo i Egypten, Sveriges Radio 3 juli 2013
Tillägg 00.25 4 juli 2013

Mursi avsatt av Egyptens arme, GP 3 juli 2013
Militären har avsatt Egyptens president, Expressen 3 juli 2013
Carl Bildt: Alla måste respektera demokratin, Expressen 3 juli 2013 Vilken demokrati? Det är så lätt att uttala sig om hur man själv som svensk och EU-medborgare ser på demokratifrågan. Demokrati är inte enkelt och absolut inget som man med uttalanden oavsett på vilken nivå kan tvinga på ett annat land sin egen tolkning av. Om det bara varit så enkelt…..
Mursi inte längre vid makten, Aftonbladet 3 juli 2013
Just nu: Mursi avsatt, Sveriges Radio 4 juli 2013
Liverapport: Teknokratregering tar över – flera döda, SvD 4 juli 2013
Mursi avsatt av militären, DN 3 juli 2013

Tillägg 03.00 4 juli 2013
Egypten ett tudelat land, SvD 4 juli 2013
Analys: Han bäddade själv för kuppen, GP 4 juli 2013

Tillägg 03.10 5 juli 2013
Armen lovar protestfrihet i Egypten, Expressen 5 juli 2013 Det är nog nödvändigt minimum för att överhuvudtaget kunna ha någon möjlighet att ena två ‘stridande’ parter. Något som alla borde tänka på, inte bara i Egypten, är att när något block/någon grupp vunnit ett val i ett land med knapp eller liten marginal, så är det alltid viktigt att hålla i huvudet hos de som sitter vid makten att när man väl sitter vid makten må man vara vald av en stor grupp men sitter man i ledningen för ett land, så är det utifrån demokratiperspektivet viktigt att hålla i huvudet att man inte bara representerar egna gruppen utan även sina motståndare som är medborgare i landet. Respekt är svårt att uppnå om man inte själv respekterar andra och andras åsikter!
Vad innebär det här för demokratin i Egypten, SvD 4 juli 2013 Problemet är att experterna som uttalar sig inte förstår att demokrati, det har Egypten aldrig haft i demokratibegreppets Västerländska mening. Inte heller under Mursis tid vid makten. Se kommentaren på länken ovan.

Egypten är ett getingbo och det är viktigt att stormakter håller sig utanför samt att de väntar med att göra uttalanden där de tar ställning här och nu. För hela världsfredens sak kan det vara bättre att avvakta någon dag eller två.

Read Full Post »

Med anledning av ofullständiga uppgifter i dagens artiklar i media om Ramses III:s död har jag skrivet en kortfattad men utifrån bevarat papyrus ändå något mer detaljerad och korrekt fakta för Attentatet mot Ramses III

Attentatet mot Ramses III, Norah4History 18 december 2012

Read Full Post »

att ge uppehållstillstånd till någon som svenska säkerhetstjänsten klassat som säkerhetsrisk och som två svenska regeringar, en socialdemokratisk som förvisso begick mer än diskutabla åtgärder när det gällde att avhysa Agiza till Egypten, han har redan fått miljonbelopp som ersättning av svenska staten för detta; och nuvarande Alliansregering som för två år sedan nekade honom att komma hit. Säkerhetspolisen finns av en orsak. De behövs och det arbete de bedriver är och har varit viktigare för Sveriges självständighet och Sveriges säkerhet än vad många mediafolk som glömmer bort att de inte sitter med alla uppgifter just för att hemligstämplat material per definition är hemligt och att säkerhetspolisens hemliga material enligt grundlagar endast kan lämnas ut under mycket snäva möjligheter av sittande regeringar. Jag hyser 100% tilltro till SÄK, UND o.s.v.

När två regeringar av så skilda färg säger nej Agiza får inte uppehållstillstånd i Sverige, då finns det hårda fakta inte något som en diktatur i Egypten presenterat. Vad dessa fakta är, vet ingen av oss andra. Det är inte Sveriges ansvar att han i något läge direkt eller indirekt gjort något som gör att han bedömts som säkerhetsrisk.

Varje människa måste ta ansvar för sina egna handlingar och ponerat att han inte förvärrat sin situation ytterligare genom att ge bort de pengar han fick i skadestånd till något som av Sverige, EU eller FN klassas som terrororganisation. OM han skulle gjort det, så är det något han själv får ta ansvar för men som jag förutsätter att inte skett. Med de pengarna skulle han och hans familj kunna leva gott i Egypten som efter Mubaraks fall släppt honom.

Skulle svensk säkerhetspolis utifrån dagens situation i Sverige, EU och världen göra en annan bedömning än den tidigare, så är det utifrån dagens situation de gör det. Det är en sak. Men att media skall försöka trycka på svensk regering utifrån politiska uppfattningar, det är något jag inte gillar oavsett när det sker och var på den politiska skalan den som media pläderar för står.

Frigivne Agiza: Sveriges ansvar, GP 14 augusti 2011
Frigivne Agiza: Sveriges ansvar, SvD 14 augusti 2011
Frigivne Agiza: Sveriges ansvar, DN 14 augusti 2011

Agiza: Jag utsattes för allt som tänkas, SvD 15 augusti 2011
Han vill komma till sin familj, Aftonbladet 16 augusti 2011

När nu Egypten blivit fritt eller åtminstone mer demokratiskt, vore det inte bättre för hans familj att de fick bo i sitt hemland? Nej jag är verkligen inte någon som stöder SD eller något annat ytterlighetsparti oavsett politisk färg; men det är inte en Mänsklig Rättighet att själv få välja vilket land man vill bo i. Det finns många tortyroffer runt jorden, många som har betydligt starkare skäl att få vårt stöd. Media är inte svensk regering, inte svenska riksdagen och inte svensk domstol!

Read Full Post »

En gång för länge sedan, i ett för enskild person mycket allvarligt mobbningfall där personen blivit sparkad i ryggen på en skola och det föranledde Lasse Leijonborg att tillsammans med Beatrice Ask få med sig riksdagspolitiker av olika partier till att få arbetsmiljölagen ändrad så att skolelever också omfattades av svensk arbetsmiljölag, så sprang jag på Lasse L på en Afrikansk kvinnomässa i Norrköping. Lasse sa till mig: Inger det är alltid lättare att identifiera sig när det är någon man vet vem det är. Så är det.

Jag känner inte Bert Sundström, men jag sprang på honom gång efter annan förr om åren. Som sagt det är lättare att ta ställning för någon man vet vem det är. Så är det. Det är många som känner Bert Sundström, det har jag förstått under åren. Förmodligen har de som gav sig på honom i Kairo igår och de eller den som gett order om attacken mot journalister i allmänhet inte klart för sig att de knappast kunde gett sig på sämre person om de vill ha någon som helst framtidsmöjlighet från Usa i väst till Ukraina i öst och från Norden ner till södra Sahara. Man kan reta sig på en del Bert Sundström skriver men reta sig utan att ta illa upp. Man kan ha helt annan uppfattning om politik, religion och samhällssituation, men Bert Sundström har bekanta samt folk som vet vem han är i så hög utsträckning att de som gav sig på honom för sin egen skull borde gå och anmäla sig själva. De lär inte finna sympatier i några läger.

Särskilt illa är det att ett land som levt på turism nu kan skrämma bort större delen av sin inkomstkälla. Det är inte någon framtid i detta.
SVT-reportern vid medvetande, GP 3 januari 2011
Våld stoppar rapporterna, GP 4 februari 2011
SVT:s Bert Sundström allvarligt skadad, DN 3 februari 2011
SVT reporter knivhöggs i Kairo, SvD 3 februari 2011
Thomas Mattsson: Journalister måste få berätta, Expressen 4 februari 2011
Han höggs i ryggen, Expressen 4 februari 2011
Allvarligt men stabilt för Bert Sundström, SvT 4 februari 2011
Höggs i magen, Aftonbladet 4 februari 2011

Tillägg 5 februari 2011 Fotograf dog av skottskador, GP 4 februari 2011
Fortsatt allvarligt för svenske tevereportern, DN 4 februari 2011
Mycket svårt för medier i Egypten, DN 4 februari 2011
Utan att ta direkt ställning för eller emot den ena eller andra sidan, står ändå en sak klar: De som för att kunna sitta vid makten behöver ha folk som officiellt eller inofficiellt ger sig på journalister för att ‘klara av’ att sitta kvar, de har säkert fog för sin rädsla att inte bli valda i öppna fria val. Tyvärr för dem säger det mer om dem själva än om fria ordet och/eller demokrati. Fria ordet är förutsättning för demokrati.

Det står i SvD att USA är på väg att gripa in. USA på väg att gripa in, SvD 4 februari 2011 Jag förstår varför de vill gripa in, men inte varför Ryssland bjuds in att tillsammans med USA och kanske Algeriet sätter sig ner med oppositionen och lyssnar. Det finns flera olika aspekter inte bara politiska eller religiösa i det som nu utspelar sig i Egypten. Med tanke på att Egypten är viktigt för hela världens kulturella historia, så behövs det att det talas med både Mubarak och oppositionen. Behövs frågan är om det kommer att ske.

Read Full Post »

Läser i dagens GP på nätet, måste komma ihåg att köpa pappersupplagan, om en av alla dessa återkrav på något som en gång varit ägt av ett annat land någon gång för länge sedan. Det må som i detta fallet gälla Peru som kräver(!????) tillbaka Paracastextilier Peru kräver tillbaka Paracastextilierna, GP 23 december 2009
, i ett annat krävs att Nefertitihuvudet från Berlin skall återlämnas till Egypten Germany refuses to return Nefertiti bust to Egypt, BBC News 22 december 2009 , i ett tredje gäller det delar av Partheon som redan i slutet av 1800-talet förts till England, i ett fjärde fall gäller det den sk. Grågåsen från 1250 om Skånelagen som f.n. finns på Kungliga Biblioteket i Stockholm. Till dessa och otaliga andra frågor som rör kulturföremål som enligt de regler och normer som gällde när sakerna införlivades i olika museisamlingar runt jorden, kan även frågan om ändrade gränser, skapade länder eller av segrare vunna landsdelar samt i förlängningen även den underskrift av Birger Jarl som kom att tolkas som att Sverige gav upp den rätt som finns omnämnd sedan 870-talet på skatt från ett stort antal handelstäder i öst, i nuvarande Baltikum såväl som i Ryssland, Vitryssland och Ukraina. Vi talar heller inte om handskrifter som fördes ut ur t.ex. Sverige av en avsatt kung, Erik av Pommern, som idag sedan flera hundra år finns i tyskt biblioteks ägo, handskrifter som liksom
mycket annat är även tämligen okänt för dagens historiker, arkeologer, etnografer o.s.v. men som ger uppgifter bl.a om Norden så som man kände till det när handskrifterna skrevs på 1200-1300 talet OCH även ger okända uppgifter om de sk. försvunna Grönlänningarna(!).

Rent principiellt anser jag att det som varit i någons ägo i mer än 60 år ligger mer än en mansålder tillbaka. Andra regler och normer, inklusive andra sätt att tolka lagen och rättigheter till ett föremål, ett land eller en landsdel, var det som gällde när dessa kom att komma i den ägo de är nu. Vi talar inte om nazisternas konststölder som inte bara drabbade judar utan ett stort antal folkgrupper i Europa där det redan vid krigsslutet beslutades att återbörda nazisternas stöldgods så långt som görligt var till sina ursprungliga ägare. Det är helt orättmätigt att i övriga fall komma och återkräva något som i slutändan antingen köpts eller skänkts för mer än en mansålder sedan lika väl som det är orättmätigt att utan känd smugglare, vilken i många fall under 1900-talets första hälft ofta hade hjälp mer eller mindre av resp. lands dåvarande auktoriteter alternativt av att fredsavtal som tecknats i fornstora dar enligt dåvarande regler, normer och ev. dåvarande lagar tillåtits/förutsatts ha tillstånd etc. för att föras vidare och senare på okända vägar hamnat på något museum eller i en privatsamling.

Personligen drar jag gränsen vid de gränser som FN fastställde för staten Israels grundande och/eller godkänts av FN senare.(not 1) Det må, och det är det, helt otillbörligt att ett land skapats eller fått ändrade landsgränser med eller utan FN-s godkännande, MEN där precis som i fallet med kulturskatter som på ett eller annat sätt kan sägas vara på ‘drift’ finns som jag ser det att vi måste tänka längre än vem som en gång ägt ett föremål, en byggnad som ‘köpts’ under en occupation eller ett land som skapats eller fått sina gränser förändrade. Vi måste någon gång dra ett streck för annars så går det för långt.

Om inte en mansålder skulle vara den gränsen, så visst, jag har kännedom om samtida dokument från 870-talet fram till Birger Jarls dagar som både gav svenskar, ruserna (som i parantes definitivt INTE kom från Uppland enligt samtida källor nu existerande) rätten till stora landområden i nuvarande Baltikum, Ryssland, Vitryssland, vilket många historiker verkar okunniga om. Vi måste dra ett streck över det som hände för mer än en mansålder sedan. Förlåta oförätter om möjligt. Som minst måste vi acceptera att tiderna ändrats och att det som en gång var en liten grupps eller ett lands kulturskatt numera är en kulturskatt för många etniskt och kulturellt helt skilda grupper och länder. När det gäller till museer runt världen på olika vägar skänkta, köpta eller eljest förvärvade kulturskatter, så hade ändå frågan om kulturföremålet funnits kvar i välbevarat skick om det inte hamnat på museet kommit upp i diskussionerna.

Lagt kort ligger. Speciellt efter en mansålder, så får vi alla vara beredda att acceptera detta och agera utifrån det.

Not 1. Vad gäller Israel och Gazaproblemet, ett mycket stort problem där ingendera av sidorna förmodligen fullt ut förstår mitt resonemang i Israel och Gazafrågan, Norah4you 28 december 2008

Egypten kräver tillbaka statyn av Nefertiti, SvD 22 december 2009
Danmark vill ha lagbok åter, SvD 6 december 2009
Elgin marbles i London överförda 1801 från Aten till London, Nationalencyklopedin

Read Full Post »