Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Eget ägt hus’

Åre. En man ska betala 22 000 kronor i böter till Åre kommun, för att han flyttade in i sitt nybyggda hus för tidigt, skriver Länstidningen Östersund. Enligt plan- och bygglagen måste man vänta med flytt till dess slutbeviset är utfärdat, något Lars Göran Larsson inte gjorde……..skyndade på flytten för att slippa bo i husvagn när hösten kom….
Flyttade in för tidigt – bötfälls, Aftonbladet 29 december 2012

Nu får det vara nog med förmyndarmentaliteten ute i kommunerna. Kan inte Plan- och Bygglagen syssla med annat än petitesser som de inte har rätten till enligt alla internationella avtal som Sverige skrivit under inklusive de Mänskliga rättigheterna, och inte heller kommunerna hålla sig från att ge sig på människor som ser mer till sin hälsa än till formaliteter om när de får och inte får enligt myndigheterna sova i sitt eget ägda hus! Att det ens krävs tillstånd för att flytta in, torde faktiskt strida mot de Mänskliga Rättigheterna om vi skall vara riktigt noggranna. Och det skall vi. Nu är det dags att avskaffa Kommunala självbestämmanderätten och enbart låta kommunerna handha de uppgifter de har lagstadgat krav på sig att utföra, men inte enligt egen uppfattning! Först när en kommun får godkänt av sina invånare för skötande av de uppgifter de är ålagda, så bör de få använda pengar till andra icke lagstadgade utgiftsposter!

Sveriges Riksdag bör reagera på detta. Hälsa går före och det är ingen som får diskrimineras enligt Regeringsformens 1 kap 2 §, inte ens den som själv äger sitt hus eller i alla händelser har ingen svensk myndighet juridisk rätt att neka någon att flytta in i sitt eget ägda hus för att ett formellt slutbevis inte finns utfärdat. Sådana dumheter hör bara hemma i Socialistiska, Kommunistiska stater eller andra diktaturstater!

Flyttade in för tidigt – bötfälls, DN 29 december 2012
Flyttade in för tidigt – bötfälls, GP 29 december 2012
Flyttade in för tidigt – bötfälls, SvD 29 december 2012

Fick precis syn på en artikel i DN från 20 december…. finns tydligen folk där också som inte har något att göra utan som måste hitta på nya arbetsuppgifter som de inte är ålagda av staten….. Socialstyrelsen vill registrera osunda svenskar, DN 20 december 2012 Alltså Sverige är inte Socialistiskt eller Kommunistiskt. Nu får nog vara nog hos vänsternissar som saknar arbetsuppgifter – effektivisera och låt pengarna gå ut i verksamheten!

Read Full Post »