Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Eftergymnasiala studier’

Seriöst, vad i hela fridens namn har hänt med utbildnings- och kunskaps-Sverige? Nu får det vara nog med allehanda kurser som snarast hör hemma på Folkhögskola om de inte borde fått stanna redan som Elevens val i Grundskola! Det är inte realistiskt att ha en srot palettkarta av kurser som skall få kallas högskole- eller universitetskurser. Någon måtta får det allt vara på individuella valen efter gymnasiet. Kalla kurser för eftergymnasiala kurser om Ni vill, men blanda inte in högskole- eller universitetsutbildning i de kurserna som inte tillhör de gamla etablerade högskolekurserna eller enstaka kurs under desamma. Allt från genusvetenskap som borde sorterats under sociologi eller varit delkurs i historia till ”Kurser i släktforskning, fenomenet huliganism och en benämnd Varför skapade Gud Darwin?” som ändå var bland de godkända….
Udda kurser håller inte måttet, GP 5 januari 2013
Udda kurser håller inte måttet, SvD 5 januari 2013
Udda kurser håller inte måttet, Aftonbladet 5 januari 2013
Udda kurser inte nog vetenskapliga, Sveriges Radio 5 januari 2013
Udda kurser på universiet håller inte måttet, di.se 5 januari 2013
Udda kurser håller inte måttet, Västerbottens Kuriren 5 januari 2013

Hur i hela fridens namn tänker Högskoleverket förlåt numera återigen Universitetskanslersämbetet? Är det möjligen 70-talisternas politiskt påverkade barn som hamnat där? Det må vara att det inte ‘bara’ kan kallas för hobbykurser. Däremot borde de aldrig någonsin få vara enskild kurs som någon kan söka till. Må existera som delkurs under annat ämne. Men antalet ämnen som numera finns på svenska universitet och högskolor är redan det för mycket och ofta helt ovetenskapliga. Gränsen för om en kurs skall få finnas som högskole-/universitets kurs eller inte borde ligga i att den uppfyllde vetenskaplighetskriterier. Vilket långt ifrån alla gör! Kunskap må vara mångfacetterad. Men högre kunskap MÅSTE som minst uppfylla vetenskaplighetskriteriet om studiemedel och statsbidrag till högre utbildning på universitetsnivå skall få finnas! Högskolestudier är inte ersättning för vuxendagis a la Arbetsförmedlingen förr i tiden när det var ont om jobb och arbetslöshetssiffrorna behövde justeras!

Inte konstigt förresten att det finns många som måste plugga vidare för att de inte får jobb om en högskole- universitetsstudent ska ha rätten att få examen på blandning av udda kurser. Gärna enstaka kurs kombinerat med C- eller D-nivå i något av de gamla ämnena. Men realisim måste väl ändå finnas även hos politiker och andra som påverkar utbudet?

Read Full Post »

Redan när jag satt som FPU-representant för Folkpartiets Studentförening vid Fil.Faks kårfullmäktige i Göteborg i mitten på 70-talet var frågan om det lönade sig lönemässigt sett ur livsperspektiv att studera vidare p.g.a CSN-lånets konstruktion där lånet räknades upp men ränta inte fanns i reell mening och alltså inte var avdragsgill OCH skattesystemets konstruktion. Idag har problemet tydliggjorts ännu mera och många drabbade har fått livslånga skulder att betala. Skulder som aldrig eller nästan aldrig går att betala av på samma sätt som ett banklån.

Det första som borde hända är att i det ögonblick någon gått färdigt en utbildning, så borde någon form av rabatt ges på lånet som därefter borde ränteuppräknas med avdragsgill ränta.

Det andra som borde hända är att ränteavdragen i skattesystemet ses över så att de som har lån för studier, hus, bil, husbåt men inte vanlig båt fick likvärdiga ränteavdrag medan de som har räntor på kreditkort, lån för resor eller liknande antingen inte får något ränteavdrag alls eller högst reducerat ränteavdrag. Det skall löna sig att läsa vidare precis som det skall löna sig att arbeta men inte löna sig att leva över sina tillgångar!

Lång studietid inte alltid lönsam, GP 28 maj 2010
Lång studietid inte alltid lönsam, DN 28 maj 2010
Lång studietid inte alltid lönsam, SvD 28 maj 2010
Att lära måste vara lönsamt, GP ledarsidan 30 maj 2010

Read Full Post »