Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Education a la Rousseau from 1960’s on’

Texten på bilden nog så aktuell – tyvärr

harkling

Forskning på lågstadiet

En innovativ pedagogik som pågått i mer än 20 år. Resultatet syns i Pisa-undersökningarna.

Visa originalinlägg

Read Full Post »

Tänk så lite matematisk förmåga det finns i ”Jag har en plan”-regeringen…..

Vi satsar två miljarder på fler lågstadielärare redan i vår, statsminister Stefan Löfven (S), minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson (S) samt utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), på DN Debatt 29 mars 2015

Två miljarder till fler lärare, GP 29 mars 2015
Satsar två miljarder på lågstadielärare, Expressen 29 mars 2015 Två droppar gör ingen nytta ens i ett innanhav… 😛

Snart dags att vi väljare kräver behörighet i form av utbildning i exakt det område som en politiker får att handha i en regering. Det vore inte mer än rättvist och Jämlikt! Alla människors lika värda inkluderar inte att kunskap trillar från ovan eller är fördelad enbart på politiker. Tvärt om! Land skall av lag styras som de sa förr i tiden!

2 miljarder kan låta mycket, men verkligheten är att det precis som Droppen Dripp och droppen Drapp ser ut att vara stora vattendroppar ända till de faller ner och smetas ut!

Om vi förutsätter att inte en enda av Sveriges kommuner passar på att höja hyreskostnader för skollokaler eller någon annan utgift utöver kostnad för ämnes- och stadiebehöriga lärare, deras vidareutbildning samt ökade kostnader för att ALLA elever som behöver stöd och är berättigade till det enligt skollagen får detta utan att de 2 miljarderna används till annat,

så är det inte ens 100.000 kr/elev
dvs HELA KOSTNADEN från kostnaden att grundutbilda ”lågstadielärare” (hm regeringen Löfvén har inte hängt med i svängarna de senaste 20 åren….) utbilda speciallärare i svenska samt matematik för årskurs 1-4 samt att ta fram specialkurslitteratur för elever som behöver stöd och lärarhandledningar för de ämnes- och stadiebehöriga lärarna som skall ge detta stödet och extra lokalkostnader. Allt det skall de 100.000 kr/elev räcka till.

Droppen Dripp och droppen Drapp – jag kan inte räkna dem alla de S + MP folk som saknar tillräcklig baskunskap i matematik och glömt bort att lära sig konsekvensanalys! Det tar minst 2 år att vidareutbilda de stadiebehöriga lärare som INTE har läst minst 1 år i Svenska eller Svenska för Invandrare (Svenska 2) vad gäller nödvändig ämneskunskap, didaktikkunskap, pedagogikkunskap och heller inte metodikutbildning i matte och svenska.

Droppen Dripp och droppen Drapp gör sig synliga i Herrar Löfvén och Fridolins gestalter!

Read Full Post »

Hur står det till? Trodde vi började avlägsna oss från Flumskolans okunskap om Barn- och Ungdomars utveckling samt än värre idiotiska fantasier att alla barns kunskaper skulle kunna placeras in på en normalkurva där lika många skulle ha 1 som 5 men de flesta bara få 3….. Tack och lov är den tiden förbi. Idag har Sverige ett mycket bra betygsystem där det står i klartext vad som krävs för steg E (godkänt), steg C och steg A. DE LÄRARE SOM PÅSTÅR ATT BETYGEN INTE ÄR SOLKLARA, HAR ANTINGEN MISSAT ORDKUNSKAP (OM DE ÄR ÄMNES- OCH STADIEBEHÖRIGA) ELLER SAKNAR RÄTT BEHÖRIGHET FÖR ÄMNET OCH STADIET!

Att en enda vuxen idag, obs oavsett ämnes-/stadiebehörighet eller ej, ens kan drömma om följande säger tyvärr allt om Flumskolan som blev ”Alla skall med skolan”:

Det finns ett sätt att börja förbättra resultaten i den svenska skolan redan nu – utan att införa tidigare betyg, utan skolreformer, utan tyngre arbetsbörda för lärarna och med stöd från vad forskningen visar fungerar. Svaret är ett nytt nationellt resultatmått. Det heter andelen gröna ämnen per elev för åk 1 till 5 och bygger på vad alla lärare gör redan i dag, skriver Mats Rosenkvist, grundare Infomentor.Skolornas resultat kan förbättras med en gång, Mats Rosenkvist grundare av Infomentor på GP Debatt 17 mars 2015 som i kommentar 2 längst ner skriver: 2) Skollagen, kapitel 3, 8 § innebär att lärare noterar detta eftersom de skyndsamt måste informera rektor när de bedömer att elever riskerar att inte nå nivå E i kunskapskraven.

Somliga lär sig aldrig. Eller rättare sagt har inte rätt egen utbildning för det de ordar om. Så är fallet med Mats Rosenkvist….. om hans egen Linkedinprofil är korrekt uppdaterad….

Mats Rosenkvist
Owner, InfoMentor P.O.D.B.
….
Nuvarande: Founder, Co-owner and CEO at InfoMentor P.O.D.B.
Tidigare: Account manager at xxx, Co-founder, co-owner and CEO Kunskapsmedia AB, Prodoct manager at …., Account manager….
Logga in på Linkedin och skriv namn

VERKLIGHETEN GÄLLER ÖVER TEORI
I teorin går många, även de som undervisar med ämnesbehörighet men på fel stadie eller med behörighet i annat ämne än det de undervisar i, samt de flesta som saknar behörig lärarutbildning, och tror att de själva och ”ALLA” lärare har samma måttstock samt följer Skollagens, kapitel 3 § 8…..

Även OM det varit så lyckligt att alla lärare i Sverige varit ämnes- och stadiebehöriga i ämnet/ämnena de undervisar i,
så har det aldrig varit så att ord tolkas/förstås samma av samtliga lärare än mindre samtliga svenskar.
Ordens valör skiftar över tid och mellan olika landsdelar. Det fanns en tid, före 1968, då den svenska som lärdes ut första tre skolåren noga lärde ut ordkunskap och ordförståelse…. den tiden är sedan länge förbi.

Drömmarnas värld bland icke pedagogutbildade skolledare är däremot fortfarande inne 😛

Skolinspektionen har under tre år rättat ca 35 000 nationella prov i svenska, engelska och matematik och kommit fram till att lärarna varit alltför generösa i sin betygssättning.”Snällebetyg” (En följetong om skolan, Harkling 2015/01/11

Solklarare betygskriterier har Sverige ALDRIG HAFT!

Antingen har elev uppnått samtliga krav på betygsnivå E, C respektive A, och då har eleven rätt att erhålla de betygen. Eller så har eleven inte gjort detta och då är frågan om eleven klarat kraven för betygsnivå E eller C. I första fallet kan eleven visa sig vara värd ett D men aldrig vara berättigad att få ett C…Nya betygskriterierna solklara, Norah4you 18 juli 2014

samt
…”Sociologiska och psykologiska värderingar och utredningar i all sin analysförmåga. De säger mindre om eleven har behov av extra läsinlärning, läsförståelse, extra stöd att lära siffornas värld men möjligen något, inte säkert, om var i utvecklingen ett barn befinner sig där och då utifrån av subjektiva värderingar tolkade handlingar, ord o.s.v. Tyvärr har många elever helt felaktigt hamnat i särskola om de inte glömts bort för den subjektiva bedömningen som en lärare kan fästa i ord, oavsett hur skicklig pedagog och ämnesdidaktiker läraren än är, är långt ifrån alltid möjlig för föräldrar, eleven själv och andra lärare som inte har haft eleven möjlig att förstå.

Ord i all ära, men ordvalörer uppfattas helt olika av de som sänder ett budskap och den som tar emot det. De barn som drabbas är de som verkligen skulle behöva de hjälpmedel, det extra stöd de har laglig rätt till samt de barn som helt felaktigt får allehanda bokstavsbeteckningar.Viktigt med tidiga betyg, Norah4you 25 mars 2014

Read Full Post »

Hur står det till egentligen här i Sverige? Alla skall med skolan har i sin förlängning fått se sk. forskare och lärare, de senare ofta undervisande i ämnen de själva inte läst sedan gymnasietiden, komma med påståenden om att tidiga betyg skapar klyftor. Verkligheten är en annan: Är det ett enda barn som gått hela skoltiden i Sverige och inte får godkänt E i svenska och matematik i årskurs 4, så ÄR det ALLTID barn som INTE FÅTT DET STÖD SOM SKOLLAGEN GER ELEVEN RÄTT TILL.

De sk. forskarna som hänvisas till i svenska media, har tyvärr själva så dålig ordkunskap, ordförståelse att man baxnar när man läser deras arbeten. Vetenskapligheten saknas helt. Cirkelbevis och Ad Hoc är vanligt förekommande i deras sk. studier. Har ännu inte funnit ett enda av de sk. forskarna som hänvisats till i media och av Lärarförbundet som hållit ens basala vetenskapliga krav på objektivitet samt strigens. Däremot finns det i Sverige tidigare forskning samt i vår omvärld såväl tidigare som senare forskning som helt motbevisar påståenden som: ”Vill vi ha klyftor är betyg rätt väg”, Malin Wollins krönika Aftonbladet 24 februari 2015> respektive Tummen ner för betyg i fyran, Aftonbladet 24 februari 2015

Svenska Dagbladet har öppnare ögon Omvärlden kan visa vägen för svenska skolan, SvD 2 mars 2015

This summer a very intersting book was published in UK. The book might explain WHY so many never learnt basic facts nor was given the chance to understand basic first, deep understanding next in order to learn how to go on to understanding more than bits and pieces.

Daisy Christodoulou did a tough research in true Theories of Science-maner writing: Exploding Seven Myths about Education….
Guess what. In the 1960’s the wave of returning to Rousseau’s thoughts about Freedom and Learning started to have a major impact on teaching and learning in UK as well as US. (Sweden is an other example
1960-talet fortsätter skada den svenska skolan, SvD ledarsidan 20 december 2014

So what was the Seven Myths:

* Facts prevent understanding
* Teacher-led instruction is passive
* The 21st century fundamentally changes everything
* You can always just look it up
* We should teach transferable skills
* Projects and activities are the best way to learn
* Teaching knowledge is indoctrination.
Comments re. need of Good Education, in #AGU14 NASA’s Orbiting Carbon Observatory shows surprising CO2 emissions in Southern HemisphereVetenskaplig skolforskning, inte pseudoforskning, Norah4you 5 januari 2015

Det som skiljer svenska fjärdeklassare från fjärdeklassare i vår omvärld, är att här slussas Alla vidare till nästa årskurs, oavsett OM eleven har eller inte har fått verktygen att lära in. Det är en sak att LÄRA SNOBBEN. En helt annan att få SNOBBEN ATT LÄRA IN. sa min didaktiklärare på Lärarhögskolan i Linköping runt 1990. Så sant som det är sagt.

OM Ditt barn inte får godkänt i årskurs 4, så är det första Du bör göra att begära uppgift om Ditt barns lärare i Svenska respektive Matematik ÄR BEHÖRIG LÄRARE i sitt/sina undervisningsämnen OCH behörig för TIDIGARE ÅRSKURSER. OM Ditt barn inte får godkänt i svenska och matematik årskurs 4, så är det SKOLAN som inte levt upp till Skollagens krav på Ditt barns rättighet att få det stöd han/hon behöver för att lära sig lära in. D.v.s. Ditt barn har förmenats rätten att få det stöd som en skola, oavsett om den är kommunal eller friskola, ALDRIG FÅR NEKA!
Se även: Rebloggad artikel: Svenska elever på bottennivå, Norah4you 17 januari 2015

Vänsternissar och flummare försöker att spela bort korten. Alla skall med utan prut. Men för att alla skall kunna komma med, få den chans de har laglig rätt till, så måste det finnas på papper vad som eleven har svårt med. Sociologiska och psykologiska värderingar och utredningar i all sin analysförmåga. De säger mindre om eleven har behov av extra läsinlärning, läsförståelse, extra stöd att lära siffornas värld men möjligen något, inte säkert, om var i utvecklingen ett barn befinner sig där och då utifrån av subjektiva värderingar tolkade handlingar, ord o.s.v. Tyvärr har många elever helt felaktigt hamnat i särskola om de inte glömts bort för den subjektiva bedömningen som en lärare kan fästa i ord, oavsett hur skicklig pedagog och ämnesdidaktiker läraren än är, är långt ifrån alltid möjlig för föräldrar, eleven själv och andra lärare som inte har haft eleven möjlig att förstå.

Ord i all ära, men ordvalörer uppfattas helt olika av de som sänder ett budskap och den som tar emot det. De barn som drabbas är de som verkligen skulle behöva de hjälpmedel, det extra stöd de har laglig rätt till samt de barn som helt felaktigt får allehanda bokstavsbeteckningar. Skolor, föräldrar och samhälle söker idag fel problem. Ett utåtagerande barn är ofta ett barn som är framåt och mycket vetgirigt. Tröttar ofta ut sina lärare/föräldrar som inte hänger med. Avfärdas barnet eller får inte barnet den rätt att utvecklas i sin egen takt som barnet bör få göra, så är det självklart så att barnet spelar över för att synas.Viktigt med tidiga betyg, Norah4you 25 mars 2014

Självfallet är det inte gratis för skolan att leva upp till Skollagens krav. MEN DET ÄR NÖDVÄNDIGT ATT DITT BARN FÅR ÄMNES- OCH STADIEBEHÖRIGA LÄRARE OCH DET STÖD SOM SKOLLAGEN KRÄVER! Aldrig så välformulerade utvecklingssamtal i skriftlig form, kan någonsin ge rättvisa över landet så att samma krav på vad eleven SKALL ha lärt in gäller oavsett var i Sverige man bor! Till det krävs det kursmål och betygskriterier. De lärare som inte klarar av att förstå de numera lättförståeliga betygskriterierna, de lärarna har själv gått vilse genom Alla skall med skolan och inte fått de basala kunskaper de borde fått! Se: Nya betygskriterierna solklara, Norah4you 18 juli 2014

Som en lärarinna på väg att gå i pension härom året sa: Vi tar emot vetgiriga och nyfikna elever i ettan och släpper ut uttråkade och/eller elever som inte förstår det de läser i femman

Läs även: Föräldrarnas orimliga krav ger sjuka lärare, Evin Baksi Utbildad lärare som studerar till specialpedagog på Expressen debatt 1 mars 2015

Read Full Post »

Aftonbladets okunskap om vad som är vetenskapligt och vad som är pseudovetenskap är skrämmande låg……
Ta inte Björklunds strid, Kinberg Batra; Ingvar Persson Ledarkrönika 1 februari 2015

För enkelhet skull en genomgång av grunderna för vetenskaplighet:
There are several Fallacies in argumentation to be taken into account when ever someone calls for “consensus”. Consensus is a political term with no connection what so ever to Theories of Science.
Theories of Science, Basic knowledge

samt

Fallacy from usage of insound premisses
If an argument is valid and its premises are true, the argument is sound. If an argument is not sound it is unsound. An argument can be valid even if its premises are false—but such an argument is unsound. For instance, the following argument is valid but unsound:

Cheese more than a billion years old is stale. The Moon is made of cheese. The Moon is more than a billion years old. Therefore, the Moon is stale cheese.

If all three premises were true, the conclusion would have to be true. The argument is valid despite the fact that the Moon is not made of cheese, but the argument is unsound—because the Moon is not made of cheese. Chapter 16, Propositional Logic, discusses validity and soundness in more detail.

The logical form of the argument just above is (roughly):

For any x, if x is A and x is B then x is C. y is A. y is B. Therefore, y is C. [+]
…….
An argument consists of a sequence of statements. One is the conclusion; the rest are premises. The premises are given as evidence that the conclusion is true. If the conclusion must be true if the premises were true, the argument is valid. A valid argument is sound if its premises are true. Valid arguments result from applying correct rules of reasoning. Examples of correct rules of reasoning include:
• A or not A.
• Not (A and not A).
• A. B. Therefore, A and B.
• A. Therefore, A or B.
• A and B. Therefore, A.
• A or B. Not A. Therefore, B.
• Not A. Therefore, not (A and B).
• Not (A and B). Therefore, (not A) or (not B).
• Not (A or B). Therefore, (not A) and (not B).
• If A then B. A. Therefore, B.
• If A then B. Not B. Therefore, not A.
Validity and soundness, Valid rules of reasoning paragraph in Chapter 2 Reasoning and Fallacies, stat.berkeley.edu
Fallacies vid argumentering

läs för säkerhets skull även vad Ad Hoc och sk. Cirkelbevis är. Dessa fallacies förekommer i SAMTLIGA sk vetenskapliga arbeten som refereras av de som är emot tidiga betyg. Tillåtet vara dum i Sverige, dumt att gång på gång visa vetenskaplig okunskap!

Norah4you's Weblog

I helgen har Anna Kinberg Batra koketterat med sitt förflutna. Redan som 13-åring gick hon med i Moderata ungdomsförbundet för att hon ville ha betyg.

Och på den vägen är det.

Anna Kinberg Batra vill fortfarande ha fler betyg i skolan. I gårdagens paradintervju i Svenska Dagbladet menar hon att barn kan börja få betyg redan i fjärde klass. Därmed sluter hon upp bakom Jan Björklund som vill betygsätta landets tioåringar. En av hans sista insatser som utbildningsminister var just att sjösätta utredningen om betyg från fjärde klass.

Den utredningen har sedan sågats av en majoritet av remissinstanserna inklusive lärare och rektorer. Det finns ingen vetenskaplig grund för att tidiga betyg skulle ha någon positiv effekt på lärandet, konstaterade också en rad professorer i Vetenskapsakademien.Kinberg Batra vill inte lyssna, Eva Franchell på ledarkrönikan 18 januari 2015

Att Eva Franchell saknar vetenskapsteoretisk kunskap om skolforskning, det är inte så mycket…

Visa originalinlägg 758 fler ord

Read Full Post »

Please not these lines in text below:

As of January 12, 2015, it has been 3,365 days (9.2 years!) since a Category 3-5 hurricane hit the US mainland. This is by far the longest such stretch since record-keeping began in 1900, if not since the American Civil War. Sea levels are barely rising, at a mere seven inches per century. Antarctic sea ice is expanding to new records; Arctic ice has also rebounded. Polar bears are thriving. In fact:

Every measure of actual evidence contradicts alarmist claims and computer model predictions. No matter how fast or sophisticated those models are, feeding them false or unproven assumptions about CO2 and manipulated or “homogenized” temperature data still yields garbage output, scenarios and predictions.
Remember Archimedes principle and that land rises when Ice above melt…. also please note that no one ever seen a glass of liquid running over when Ice cubs in it melted…..

Some people, so called experts respektive journalists of Science never learns……

Karin Bojs: När doggerland gick förlorat i havet, DN Vetenskap 18 januari 2015

If only the CO2-faith believers had learnt differences between facts and fiction……

New page in Fact not Fiction: Facts – Landrise

Watts Up With That?

Obama, Gore other climate alarmists refuse to debate, but love to vilify – and love their money

merchants_of_smearGuest essay by Paul Driessen

Manmade climate disaster proponents know the Saul Alinksy community agitator playbook by heart. In a fight, almost anything goes. Never admit error; just change your terminology and attack again. Expand your base, by giving potential allies financial and political reasons to join your cause. Pick “enemy” targets, freeze them, personalize them, polarize them and vilify them.

The “crisis” was global cooling, until Earth stopped cooling around 1976. It was global warming, until our planet stopped warming around 1995. The alarmist mantra then became “climate change” or “climate disruption” or “extreme weather.” Always manmade. Since Earth’s climate often fluctuates, and there are always weather extremes, such claims can never be disproven, certainly not to the alarmists’ satisfaction.

Alarmists say modern civilization’s “greenhouse gas” emissions are causing profound climate change…

Visa originalinlägg 1 244 fler ord

Read Full Post »

I helgen har Anna Kinberg Batra koketterat med sitt förflutna. Redan som 13-åring gick hon med i Moderata ungdomsförbundet för att hon ville ha betyg.

Och på den vägen är det.

Anna Kinberg Batra vill fortfarande ha fler betyg i skolan. I gårdagens paradintervju i Svenska Dagbladet menar hon att barn kan börja få betyg redan i fjärde klass. Därmed sluter hon upp bakom Jan Björklund som vill betygsätta landets tioåringar. En av hans sista insatser som utbildningsminister var just att sjösätta utredningen om betyg från fjärde klass.

Den utredningen har sedan sågats av en majoritet av remissinstanserna inklusive lärare och rektorer. Det finns ingen vetenskaplig grund för att tidiga betyg skulle ha någon positiv effekt på lärandet, konstaterade också en rad professorer i Vetenskapsakademien.Kinberg Batra vill inte lyssna, Eva Franchell på ledarkrönikan 18 januari 2015

Att Eva Franchell saknar vetenskapsteoretisk kunskap om skolforskning, det är inte så mycket att göra åt. Att Lärare som i många fall inte är behöriga att undervisa alls eller åtminstone inte i de ämnen de undervisar i saknar Vetenskapsteori i sin utbildning, är värre. Men värst av allt är att det finns Professorer i Vetenskapsakademin som glömt bort den Vetenskapsteori de en gång måste visat upp att de lärt in, om de skrivit från C-nivån till Disputation i sitt ämne vill säga. I Sverige finns inget krav att en Professor måste ha skrivit akademiskt arbete 🙂

Finns det inte vetenskaplig grund? Snarare tvärt om! En av de många som lagt fram arbete och ofta gett ut samma vetenskapliga arbete i bokform är Daisy Christodoulou!!!

Från tidigare blogginlägg Vetenskaplig skolforskning inte pseudoforskning, S + MP, Norah4you 5 januari 2015 :

This summer a very intersting book was published in UK. The book might explain WHY so many never learnt basic facts nor was given the chance to understand basic first, deep understanding next in order to learn how to go on to understanding more than bits and pieces.

Daisy Christodoulou did a tough research in true Theories of Science-maner writing: Exploding Seven Myths about Education….
Guess what. In the 1960’s the wave of returning to Rousseau’s thoughts about Freedom and Learning started to have a major impact on teaching and learning in UK as well as US. (Sweden is an other example
1960-talet fortsätter skada den svenska skolan, SvD ledarsidan 20 december 2014

So what was the Seven Myths:

* Facts prevent understanding
* Teacher-led instruction is passive
* The 21st century fundamentally changes everything
* You can always just look it up
* We should teach transferable skills
* Projects and activities are the best way to learn
* Teaching knowledge is indoctrination.
Comments re. need of Good Education, in #AGU14 NASA’s Orbiting Carbon Observatory shows surprising CO2 emissions in Southern Hemisphere
————————————–

Verklighetens okunskap i svenska skolan är något som vänsternissar missar gång på gång. Det märks att media använder sig av journalister med rödgröna skygglappar och därför väljer sk. experter av samma skrot och korn!

Dagens bottennapp vid arkeologiska undersökningen av rödgröna sandlådan: Jonas Hinnfors säger att om Alliansen vill upprätthålla den ”politiska glöden” kan de hugga på de små nålsticken som förekommer i utspelet.

Men att ”ge igen” är ingen bra strategi, tror Lena Lid Falkman.

– Om Alliansen börjar tjafsa tillbaka tror jag ingen vinner på. Nu liknar det mer en sandlåda, säger hon.Regeringens dubbla signaler förvånar experter, SvD 5 januari 2015
– – – – – – Slut på utdrag Vetenskaplig skolforskning inte pseudoforskning, S + MP, Norah4you 5 januari 2015

Det är varken mer pengar som lärare behöver (utöver kraftigt höjda löner för samtliga som verkligen är behöriga lärare i de ämnen de undervisar) eller mindre klasser som behövs! Det behövs:

* Tidiga betyg – dessa är viktigast för de elever som har svårast och där omdömen kan tolkas som skolan vill för att slippa bekosta så att de elever som enligt skollagen är berättigade till stöd.

* Ta bort all icke studiefrämjande sysselsättning för lärare. Lärarlag i ämne är en sak men tar idag ofta för lite tid i början av termin men för mycket från annan administration senare under terminen. Administrativa uppgifter utförda av lärare som förr låg på rektorsexpedition skall dit där de hör hemma. Frånvarorapport är en sak men uppföljning skall inte ligga på lärare utan antingen på rektorsexpedition eller speciellt utvald lärare eller vaktmästare. Städning är inte lärares uppgift men varje lärare tvingas ställa i ordning plocka skräp ta bort tuggummin o.s.v. efter lektion. Antingen skall skolsalar städas helt innan elever kommer till skolan samt under lunchtid eller så får de vara tomma tillräckligt länge för att städpersonal på skolan skall få tid att röja upp! Inte lärares uppgift! O.s.v. Viss administration – skrivningsframställning, rättning, notering om elevers muntliga och skriftligt redovisade kunskaper (förståelsekunskaper alltså. Inte fyllerikunskaper eller alternativvalskunskaper – heller inte upprapande av vad som står i läroboken. Förståelsekunskaper krävs för betyg A-C det innebär att eleven skall kunna visa upp att han/hon inte bara automatiskt lagrat in utan även har lärt in så att kunskapen som lärts in kan användas praktiskt nu och vid framtida studier!

* Se till att rektorer som minst har färdig rektorsutbildning SAMT som minst gått en termin på Lärarhögskola för att lära sig Barn- och Ungdomars Utveckling. Borde vara minikrav för att få anställas som rektor oavsett privat eller kommunal skola

Read Full Post »

When will Man ever learn?
Pseudoscience and/or political science aren’t real Science. One has to use Theories of Science, good knowledge and good analyse-technique in order to go from point A = a Theory to point C a conclusion holding water due to good Akrebi!

Those who forget they need proof for A leading up to B and that B always leads up to C, they have lost their dignity hundred times over. Not to mention that bad input always leads to bad output. Corrections are nothing but humbug!

But still…. some never learn…….
Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet; Science on-line January 15 2015 Well it took me less then a minuit to read which so called scholar who written the article. Only comment of mine: Once upon a time Science didn’t include pseudoscience nor ”science” not using Theories of Science standards…. That was then…

Scientists: Human activity has pushed Earth beyopnd four of nine planetary boundaries, Washington Post 2015/01/15
Only one comment: Some calling themselves Scientist lack more than seven of ten needed boundaries and have thus placed themselves outside real Science! Sad case for them. Did they really need to prove their ignorance of what Science approach means?

Larm: Jorden snart ingen ”säker plats för människor”, Omni.se 18 januari 2015 When will they ever learn the basic facts of Planet Earth? Probably never. Faith in CO2-threat isn’t Science….
Allvarliga miljöhot riskerar att skena, SvD 20 januari 2015 Domedagsprofeter har varit vanliga i alla tider av den mänskliga historien på jorden…..

As the Swedish idiom say when anyone tries false argumentation and/or is proven wrong: The next man to shave…..
Jorden slår värmerekord – och bilindustrin blomstrar, Peter Kadhammars kolumn Aftonbladet 21 january 2015
When will they ever learn???

Watts Up With That?

What went wrong?

A major peer-reviewed climate physics paper in the first issue (January 2015: vol. 60 no. 1) of the prestigious Science Bulletin (formerly Chinese Science Bulletin), the journal of the Chinese Academy of Sciences and, as the Orient’s equivalent of Science or Nature, one of the world’s top six learned journals of science, exposes elementary but serious errors in the general-circulation models relied on by the UN’s climate panel, the IPCC. The errors were the reason for concern about Man’s effect on climate. Without them, there is no climate crisis.

Thanks to the generosity of the Heartland Institute, the paper is open-access. It may be downloaded free from http://www.scibull.com:8080/EN/abstract/abstract509579.shtml. Click on “PDF” just above the abstract.

The IPCC has long predicted that doubling the CO2 in the air might eventually warm the Earth by 3.3 C°. However, the new, simple model presented in the

Visa originalinlägg 854 fler ord

Read Full Post »

This summer a very intersting book was published in UK. The book might explain WHY so many never learnt basic facts nor was given the chance to understand basic first, deep understanding next in order to learn how to go on to understanding more than bits and pieces.

Daisy Christodoulou did a tough research in true Theories of Science-maner writing: Exploding Seven Myths about Education….
Guess what. In the 1960’s the wave of returning to Rousseau’s thoughts about Freedom and Learning started to have a major impact on teaching and learning in UK as well as US. (Sweden is an other example
1960-talet fortsätter skada den svenska skolan, SvD ledarsidan 20 december 2014

So what was the Seven Myths:

* Facts prevent understanding
* Teacher-led instruction is passive
* The 21st century fundamentally changes everything
* You can always just look it up
* We should teach transferable skills
* Projects and activities are the best way to learn
* Teaching knowledge is indoctrination.
Comments re. need of Good Education, in #AGU14 NASA’s Orbiting Carbon Observatory shows surprising CO2 emissions in Southern Hemisphere
————————————–

Verklighetens okunskap i svenska skolan är något som vänsternissar missar gång på gång. Det märks att media använder sig av journalister med rödgröna skygglappar och därför väljer sk. experter av samma skrot och korn!

Dagens bottennapp vid arkeologiska undersökningen av rödgröna sandlådan: Jonas Hinnfors säger att om Alliansen vill upprätthålla den ”politiska glöden” kan de hugga på de små nålsticken som förekommer i utspelet.

Men att ”ge igen” är ingen bra strategi, tror Lena Lid Falkman.

– Om Alliansen börjar tjafsa tillbaka tror jag ingen vinner på. Nu liknar det mer en sandlåda, säger hon.Regeringens dubbla signaler förvånar experter, SvD 5 januari 2015

Av Rödgröna sörjan regering kan man förvänta sig vad som helst. Speciellt av Fridolin som inte själv tagit steget upp ur sandlådan. Men att någon som vill visa sig vara värd epitét expert inte har kunskap att inse att Ad hoc och Ad Hominem INTE HÖR HEMMA I EN STATSVETARES VOKABULÄR, det visar att svenska skolan förfallit än värre i kunskap än vad PISA-undersökningen visar! Vad är Fallacies vid argumentering Lena Lid Falkman? Inget som en seriös vetenskapsbaserad forskare använder sig av!

se även: Små grodorna små grodorna …… S och MP

Dagens höjdare är däremot Jonas Sjösted (V) som i ett debattinlägg i NSD gör klart vad Vänsterpartiet anser viktigt att ALLA, även dagens svenska skolelever får lära sig:

Under 1920- och 30-talen emigrerade många svenskar till Sovjetunionen. De flesta bosatte sig i sovjetiska Karelen. De lämnade ett Sverige med fattigdom, klassorättvisor och hög arbetslöshet. Många av dem kom från Norrbotten, ibland kallas de därför för Kirunasvenskarna. De flesta sympatiserade med och trodde på Sovjetkommunismen. I Sovjet möttes de av armod, förtryck och rättslöshet. Tiotals av dem mördades av stalinismens terror eller gick under i fångläger. De tillhör stalinismens offer.

En del av de överlevande kunde återvända till Sverige. Trots deras dramatiska och tragiska öden var deras historia relativt okänd fram till 90-talet då de uppmärksammades i böcker och andra medier. Flera av dem som återvände kände sig mobbade och utstötta av kommunister i Norrbotten eftersom de vittnade om övergrepp och armod i Sovjetstaten.

Stalinismen var ett system baserat på terror och fruktan. Under Stalins tid som diktator dödades miljoner av politiskt våld. Hundratusentals hämtades i sina hem och avrättades. Miljoner deporterades och dog i fångläger. Miljoner svältes till döds, inte minst i Ukraina. Rättslöshet och terror härskade. Det öde som drabbade de mördade Kirunasvenskarna var en liten del av den systematiska förföljelsen och mördandet. Den kommunistiska idén användes för att motivera massmord.V vill ha minnesmärke över Kirunasvenskarna, Jonas Sjöstedt (V) på NSD:s debattsida 5 januari 2015

Det är viktigt att hålla gränserna mot extrempolitik. Oavsett om det är odemokratiska politiska partier på ena eller andra sidan.

Read Full Post »

Hur står det till på utbildningsdepartementet? Att okunskap råder bland de som inte har vetenskapsteoretisk utbildning att kunna skilja på politisk psedoforskning om inlärning och vetenskapsteoretisk forskning om utlärning och inlärning,
det var vi många ämnes- och stadiebehöriga som länge förstått. Men att det var så här illa, det visar behovet av att INGEN borde få bli minister inom utbildningsområdet om vederbörande INTE som minst är utbildad och behörig för vanliga Grundskolan/Gymnasiet samt skrivit till C eller D-nivå dvs som minst fått lära sig grunderna i Vetenskapsteori!

Samförstånd behövs. Det är tid för ansvar. Vi hoppas att regeringen och Alliansen nu tillsammans kan arbeta för en skolpolitik som ligger fast över val och förankras i forskning och bland skolpersonal, skriver de tre ministrarna vid utbildnings­departementet Gustav Fridolin, Helene Hellmark Knutsson, Aida Hadzialic.”Vi måste bli överens om grunderna för skolpolitiken”; Gustav Fridolin, utbildningsminister (MP), Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning (S) och Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyfts­minister (S) på DN Debatt 5 december 2015

Det ÄR TILLÅTET VARA DUM I SVERIGE – DUMT BEVISA DET!

Grodorna dansar utan musik och utan att ens ha taktkänsla 😛
Kunskap om varför S och MP:s skolpolitik saknar golvkontakt:

Verkligheten

This summer a very intersting book was published in UK. The book might explain WHY so many never learnt basic facts nor was given the chance to understand basic first, deep understanding next in order to learn how to go on to understanding more than bits and pieces.

Daisy Christodoulou did a tough research in true Theories of Science-maner writing: Exploding Seven Myths about Education….
Guess what. In the 1960’s the wave of returning to Rousseau’s thoughts about Freedom and Learning started to have a major impact on teaching and learning in UK as well as US. (Sweden is an other example
1960-talet fortsätter skada den svenska skolan, SvD ledarsidan 20 december 2014

So what was the Seven Myths:

* Facts prevent understanding
* Teacher-led instruction is passive
* The 21st century fundamentally changes everything
* You can always just look it up
* We should teach transferable skills
* Projects and activities are the best way to learn
* Teaching knowledge is indoctrination.
Comments re. need of Good Education, in #AGU14 NASA’s Orbiting Carbon Observatory shows surprising CO2 emissions in Southern Hemisphere

Det är avsaknad av vetenskapsteoretisk kunskap och därav följande okunskap som utmärker Socialdemokraterna och Miljöpartiet i såväl Skolfrågan som sk. CO2-frågan. Illa ställt är det minsta man kan säga.

Alliansen bjuds in till skolsamtal, SvD 5 januari 2015
Alliansen bjuds in till skolsamtal, GP 5 januari 2015 Hade inte skadat om S och MP skaffat sig verklig vetenskaplig kunskap som håller vid analys av sk. studier. Lämplig läsning boken refererad ovan!!!!

”Rävgift” är inte bästa sättet att utveckla skolan. Nötning, inlärning av det som obligatoriska lärare lär ut, läxor som är tillräckligt omfångsrika samt välvalda för att utveckla egen tankeverksamhet – det är det som behövs i skolan. Inget annat. Katederundervisning? Ibland. Nödvändigt i början av nya avsnitt. Lika nödvändigt som det är att rektorer inte får bli rektorer utan färdig rektorsutbildning samt som minst någon form av lärarhögskoleutbildning, t.ex. anpassad till rektorer innehållande barn- och ungas utveckling, skillnad på att lära ut och få eleverna att lära in o.s.v.

Det krävs att ämnes- och stadiebehöriga lärare ”kan” eleverna tillräckligt väl för att ge differentierade läxor som vid redovisning utöver att vara anpassad/-e till respektive elev/-s utvecklingskurva också tillför debattfunderingar till resten av klassen. Krävande för lärare – tja, så har det alltid varit om det varit ämnes- och stadiebehöriga lärare som KAN sitt ämne tillräckligt väl för att kunna ”skjuta från höften” om någon elev kommer med oväntat komplicerade frågor och samtidigt KAN sina elever tillräckligt för att ge ALLA elever stimulans på de cirka 2-3 min/elev som en vanlig svensk dubbellektion medger. (60 min delat på 30 elever är vad som i bästa fall kan sägas vara effektiv tid vid dubbellektion)

Fantasier om att det räcker med att den som lär ut har ”erfarenhet” eller åtminstone ”behörighet i annat ämne” har gett oss den skola vi hade INNAN ALLIANSEN TILLTRÄDDE 2006. Att det finns många sk. lärare som tjatat sig till behörighet utan att vara ens lärarutbildade än mindre ha läst ”sina” ämnen – har inte löst situationen. Alla som har ämnes- och stadiebehörig för att vara lärare skulle däremot direkt få 5000 kr mer/månad OM någon som helst rättvisa är påtänkt efter S-regeringars och Lärarförbundets vilseledande bravader som drabbat dem.

Några tankvärda ord på vägen:

Read Full Post »

Older Posts »