Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘E’

men Rödgröna rörans, förlåt Löfvénregeringens hantering av Öresundsbrofrågan är så allvarlig att det borde föranleda misstroendevotum mot berörda ministrar och Statsminister Löfvén själv.

Riksdagsledamoten Emma Henriksson (KD) har anmält regeringen till Konstitutionsutskottet för hanteringen av det numera tillbakadragna förslaget om att i krislägen kunna stänga Öresundsbron, rapporterar SR Ekot.KD-politiker anmäler regeringen för broförslag, GP 9 December 2015

KD-politiker KU-anmäler regeringen, SR-ekot 9 December 2015

Det är inte bara Grundlagsbrott herr trainee till Statsminister. Det faller också under:

Regeringsformen
Kap 10 Internationella förhållanden

Riksdagens godkännande av internationella överenskommelser
3 § Riksdagens godkännande krävs innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse som
1. förutsätter att en lag ändras eller upphävs eller att en ny lag stiftas,
eller
2. i övrigt gäller ett ämne som riksdagen ska besluta om.</span style

Om det riksdagsbeslut som avses i första stycket 1 eller 2 ska fattas enligt en särskild ordning, ska denna följas även vid riksdagens godkännande av överenskommelsen.

Även i andra fall krävs riksdagens godkännande innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse, om överenskommelsen är av större vikt. Regeringen kan dock avstå från att inhämta riksdagens godkännande, om rikets intresse kräver det. Regeringen ska då i stället överlägga med Utrikesnämnden innan överenskommelsen ingås.

4 § En överenskommelse som avses i 3 § och som ingås inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen kan godkännas av riksdagen, även om överenskommelsen inte finns i slutligt skick.

– – – – slut på utdrag ur Regeringsformen – – –

Detta försök till att strunta i Regeringsformen är så allvarligt att det i sig själv är skäl nog för såväl misstroendevotum mot herr Statsminister som att det också gränsar till eller överskrider gränsen enligt Brottsbalken. utdrag ur: Regeringsformen gäller! – Finns inget undantag för Rödgröna regeringar

Read Full Post »