Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Dubbelt medborgarskap’

Definition Menlös
från SAOL:
menlös, adjektiv -t, -a, *oskadlig, intetsägande, oskyldig

Det är inte något fel på Svenska Grundlagar eller på Sveriges Rikes Lagar. Det som gått snett, p.g.a. obehöriga lärare även när det gäller svenska språket under de första skolåren, är att alldeles för många saknar ordkunskap och därför inte har förmåga att ta till sig det som står i t.ex. Regeringsformen om begränsningar av Rättigheter och Friheter. Att begära att politiker som vuxit upp utan tillräcklig kunskap för att förstå ord i lagtexter och utan att ha den kunskap som kursmål och betygskrav för ämnet Samhällskunskap årskurs 9 – Det är väl ändå för mycket begärt ? 😛 ??

Bra exempel på att svensk polis inte är tandlös utan med svensk polislag i ryggen FÅR och SKALL använda våld om så erfordras står att läsa om här: Svensk polis FÅR och SKALL ibland bruka våld

ett exempel på politikers menlöshet syns däremot i den lagstiftning som gäller för Dubbelt medborgarskap. Utöver att vi i många fall under åren har sett svenska politiker uttala sig för någon med svenskt samt annat medborgarskap, så verkar det inte som om samma politiker förstått eller åtminstone inte önskat att väljare förstår vad som gäller.

Dubbelt medborgarskap inte enkelt

Vi har många andra frågor där politiker uttalar sig tvärsäkert innan en uppkommen situation ännu är klarlagd. När svensk regering och andra politiker var snabba att uttala sig om branden i en moské innan brandorsaken var fastställd skrev jag:
Alla attacker mot religiösa byggnader är terrorism Även jag begick då misstaget att ta det till hands närmast liggande orsaken till branden för tämligen given. Det är en sak. Jag är en privatperson. Valda ombud för svenska folket i Riksdag, Kommun och Landsting samt Ministrar bör hålla sig bättre uppmärksamma på att inte uttala sig innan brott konstaterats.

Read Full Post »

Svenska UD bekräftar att en svensk man sedan i går är frihetsberövad i Libanon.

Dottern berättar för Expressen om hur hennes pappa greps i passkontrollen i Beirut när föräldrarna skulle gå på en begravning.Man i 50-årsåldern fängslad i Libanon, Expressen 7 januari 2015
Det är tyvärr inte så enkelt om en i sitt forna hemland gripen person numera också är svensk medborgare.
För och nackdelar med dubbelt medborgarskap står att läsa om på Regeringssidan. Från den har jag hämtar följande:

Risker och problem med dubbelt medborgarskap
Det kan medföra risker eller problem att ha dubbla medborgarskap. Nedan hittar du exempel på situationer där problem kan uppstå och där Sverige har svårt att hjälpa till.

Det svenska medborgarskapet erkänns inte
Den främsta risken är att ditt svenska medborgarskap kanske inte erkänns av det andra landet, där du också är medborgare. Det innebär till exempel att myndigheterna i det landet inte tillåter Sverige att ge dig konsulär hjälp om du skulle frihetsberövas/gripas av polisen. Det kan till och med hända att en svensk ambassadtjänsteman inte ens får träffa dig.

Se rebloggad artikel nedan i liknande fråga.

Norah4you's Weblog

Etiopien är ett av de länder som inte erkänner en person som här i Sverige fått medborgarskap som svensk. För att få medborgarskap här, så måste personen ha dubbelt medborgarskap – Etiopien är sällan villiga att ge upp en persons medborgarskap.

För och nackdelar med dubbelt medborgarskap står att läsa om på Regeringssidan. Från den har jag hämtar följande:

Risker och problem med dubbelt medborgarskap
Det kan medföra risker eller problem att ha dubbla medborgarskap. Nedan hittar du exempel på situationer där problem kan uppstå och där Sverige har svårt att hjälpa till.

Det svenska medborgarskapet erkänns inte
Den främsta risken är att ditt svenska medborgarskap kanske inte erkänns av det andra landet, där du också är medborgare. Det innebär till exempel att myndigheterna i det landet inte tillåter Sverige att ge dig konsulär hjälp om du skulle frihetsberövas/gripas av polisen. Det kan till och med hända att en svensk…

Visa originalinlägg 459 fler ord

Read Full Post »

Media bestämmer inte
* arbetsuppgifter för svensk eller annat lands president, regeringschef eller minister
* media stiftar inte lagar.
* om vilka som skall undantas från t.ex. svenska regeringsformen, varken dess 1kap 2§ eller något annat som står i våra svenska Grundlagar.

Nu krävs nya strategier för att få Dawit Isaak fri, Gunnar Ardelius ordf. Sveriges författarförbund, Stina Lundberg Dabroski ordf. Publicistklubben, Jeanette Gustafsdotter vd Utgivarna, Ola Larsmo ordf. Svenska PEN, Jonathan Lundqvist ordf. Reportrar utan gränser, Thomas Mattsson chefred. Expressen, Kerstin Neld vd Sveriges Tidskrifter, Jonas Nordling ordf. Journalistförbundet, Leif Öbrink ordfl Stödkommittén Free Dawit på DN debatt 20 juli 2013 Tunga medianamn? Allt är relativt….

Tunga medieaktörer kräver att Bildt agerar, Expressen 20 juli 2013 Så var då Dawitfrågan uppe på bordet igen. Finns två saker som mediaktörerna glömmer bort.

* Inte alla länder som godkänner svenskt medborgarskap och är villiga att ge upp sin ‘egen’ rätt att neka att upphäva ‘egen’ medborgares medborgarskap. För problemställningen se gärna: Dubbelt medborgarskap inte enkelt, Norah4you 15 juli 2013

* Att Dawit med dubbelt medborgarskap samt kännedom om Eritreas lagstiftning och den Eritreanska lagens syn på vad som är straffbar kontakt med andra, är journalist är inte något som gör att han bara för att han är journalist skall bedömas annorlunda än andra med dubbelt medborgarskap. Problemen med dubbelt medborgarskap se länken ovan.

Det må vara så att Dawit Isaak flydde Eritrea, kom till Sverige och blev svensk medborgare. Det må också vara så att Dawit NavalnIsaak sedan valde att återvända för att jobba som journalist i det land han flytt ifrån för att han fruktade sitt liv där. Det må också vara så att han valt att använda svensk syn på yttrandefrihet och politisk verksamhet i sitt gamla hemland och därför kastats i fängelse där han nu suttit i åtta år. Många andra fångar, i Eritrea som i övriga världen, sitter fängslade på för oss svenskar obegripliga och mycket felaktiga lösa grunder. Sitter i samma fängelse som Isaak, liknande eller värre annorstädes. Det är i sig en fruktansvärd situation. Dawit Isaak, Norah4you 8 april 2010

OM, Alla människor är lika värda
så är
varken journalister, politiker eller andra kändisar undantagna från de lagarna som gäller varken i Sverige eller i något annat land
I Yttrandefrihet ingår att alla även ens värsta fiender har exakt samma rättighet att yttra sig som man själv har. För Dig, Mig och alla andra gäller att det får ske inom de begränsningar som varje land själv beslutat om i sin riksdag, sitt parlament eller sin kongress. I alla länder oavsett om de är demokratiska eller diktaturer, så är det enligt respektive lands grundlagar/konstitution som respektive lands domstolar fattar sina beslut.

Det finns lika lite undantag för politiker som för journalister eller för andra att ett krav är att var och en tar ansvar för sina egna handlingar samt följer respektive lands lagar. I en demokratisk stat, oavsett om demokratin är direkt eller indirekt, så finns det inget som säger att någon inte kan ha begått brott för att vederbörande är ‘tung’ mediarepresentant eller oppositionspolitiker.
Navalnyj välkomnas till Moskva med jubel, Expressen 20 juli 2013
Navalnyj välkomnas till Moskva, Aftonbladet 20 juli 2013
Navalnyj välkomnas till Moskva, SvD 20 juli 2013
Naalnyj: ”Utan er hade jag inte stått här”, Sveriges Radio 20 juli 2013
Navaljnyj välkomnas till Moskva, GP 20 juli 2013
Navalnyj är fälld i rysk domstol. Finns inget ens i det som vänsternissar vänster om Vänsterpartiet i svenska eller andra tidningar presenterat, så utesluter att Navalnyj brutit mot ekonomisk lagstiftning. Om någon har bevis för motsatsen, så är det det beviset som borde presenterats i media, inte att Navalnyj är populär oppositionspolitiker. Inte heller att han av vissa grupper i Ryssland samt här inom EU ses som Putins motståndare. Varken det ena eller det andra är ett giltigt argument i den diskussionen.

I de mänskliga rättigheterna ingår inte att någon person eller grupp äger rätten att kräva undantag. Inte heller ingår det i de mänskliga rättigheterna att sk. politiskt korrekta grupper oavsett vilka på något sätt äger rätten att misstänka att det är för att någon är oppositionspolitiker och/eller journalist som vederbörande hamnat inför domstol. Varje lands domstolar har att fria eller fälla utifrån det som gäller i respektive land.

Det är ingen mänsklig rättighet att få kränka andra. Detta gäller oavsett om vi talar om Pussy Riot som i kyrka kränkte de troende eller om det gäller någon som kan antas ha skjutit någon utifrån rasistiska fördomar. När det gäller de förra, så har de helt korrekt fällts i rysk domstol för det de gjorde i kyrkan. När det gäller det senare så friades Zimmerman. I första fallet bör vi i Sverige vara lite ödmjuka. Det var långt in i nutid ett allvarligt brott att häda speciellt i ett kyrkorum. När det gäller det andra ställer sig media så vitt jag ser det fel fråga som ställs.
Jag förstår fast jag inte håller med, att för en amerikan är rätten att bära vapen stark. Det jag inte förstår är att rätten att använda vapnet till annat än att skadeskjuta om det är enda möjligheten att själv överleva. Döda andra människor är en sak som jag inte tar lätt på. Det bör inte vara ens möjligt att diskriminera någon eller misstänkas för att ha diskriminerat någon man skjutit ihjäl. Ligger en del i det Obama sa.
Obama: ”Jag kunde ha varit Trayvon”, Aftonbladet 20 juli 2013
Obama om rasism efter Trayvon Martin-fallet, Sveriges Radio 20 juli 2013
Trayvon protester i 100 städer i USA, GP 20 juli 2013
Trayon protester i 100 städer i USA, SvD 20 juli 2013 Kanske dags att definiera vad som menas med nödvärnsrätt. Inte bara i USA utan också på internationell basis. FN?

Mitt förslag till utgångspunkt är om det inte skall krävas mycket starka skäl för att någon skall kunna hävda att nödvärnsrätten i sig, oavsett bevisad att det var den Zimmerman utövade eller ej, skall medge att skjuta annan person så den dör.

Diskriminering är alltid allvarlig oavsett utifrån vilken utgångspunkt man ser. I mina ögon är antagande att någon är oskyldig utifrån att vederbörande försvarar sig lika diskriminerande som att anta att någon är oskyldigt dömd för att den är journalist eller politiker.

Read Full Post »

Etiopien är ett av de länder som inte erkänner en person som här i Sverige fått medborgarskap som svensk. För att få medborgarskap här, så måste personen ha dubbelt medborgarskap – Etiopien är sällan villiga att ge upp en persons medborgarskap.

För och nackdelar med dubbelt medborgarskap står att läsa om på Regeringssidan. Från den har jag hämtar följande:

Risker och problem med dubbelt medborgarskap
Det kan medföra risker eller problem att ha dubbla medborgarskap. Nedan hittar du exempel på situationer där problem kan uppstå och där Sverige har svårt att hjälpa till.

Det svenska medborgarskapet erkänns inte
Den främsta risken är att ditt svenska medborgarskap kanske inte erkänns av det andra landet, där du också är medborgare. Det innebär till exempel att myndigheterna i det landet inte tillåter Sverige att ge dig konsulär hjälp om du skulle frihetsberövas/gripas av polisen. Det kan till och med hända att en svensk ambassadtjänsteman inte ens får träffa dig.

Du kan också få problem i tredje land, i synnerhet om du inte rest in i landet på ditt svenska pass utan i stället använt ditt andra pass. Då kan myndigheterna i landet hävda att Sverige inte har rätt att hjälpa dig om du får problem.
Dubbelt medborgarskap, Regeringen.se

Detta är något som alla, speciellt svenska politiker med annat än svenskt ursprung borde ha klart för sig. Inte minst för att det är något som alla som söker svenskt medborgarskap och inte har giltigt Främlingspass eller fått sitt forna hemland att avstå från medborgarskapet där skall ha fått kännedom om. Förut fanns det i klartext på sidorna från Migrationsverket. Inte kollat om det fortfarande står där.

Sedan är det ytterligare en sak jag reagerar starkt på i artikellänkarna nedan: När en person oavsett hur länge han bott i Sverige och när han blev svensk medborgare, oavsett om han/hon är politiker på lokalplan eller sitter i Riksdagen. Om en person har Etiopien som ursprungsland, så vore det orimligt att inte känna till dessa risker. Många har drabbats av dem och Sverige kan inte göra mycket. Hjälper inte hur mycket media skriker. Det är en sak om personen vill utsätta sig själv för risker, men hur är man funtad när man tar med sig sina barn till en situation där man vet om att det ingalunda är riskfritt för en själv?

Göteborgspolitiker greps i Etiopien, Skånskan 15 juli 2013
Göteborgare gripen i Etiopien, Sveriges Radio 15 juli 2013
Göteborgspolitiker greps i Etiopien, SvD 15 juli 2013
Göteborgspolitiker greps i Etiopien, GP 15 juli 2013
Svensk politiker gripen i Etiopien, GT 15 juli 2013
Göteborgspolitiker misshandlad i Etiopien, Aftonbladet 15 juli 2013

Blir man förälder, så är man förälder hela sitt liv. Oavsett om man är närvarande, frånvarande närvarande (kvalitétstid) eller helt frånvarande. Det är barnets bästa och barnets säkerhet man måste sätta över sina egna önskningar och drömmar! Att till råga på allt bege sig till Ogadenprovinsen där det är välkänt att det är oroligt och att det finns gerilla/upprorsgrupper som inte godtas av den Etiopiska regeringen utan att alla kontakter med dem betraktas som kriminella hade varit en sak om Mohamud Dayib (MP) gjort ensam, men ta med sig barn? Hur tänkte han?

Självfallet skall Sverige göra det Sverige kan, men när inte Etiopien accepterar det svenska medborgarskapet, så är det inte mycket Sverige kan göra. Inget fel att föra upp frågan om att få Etiopien att gå med på att erkänna dubbelt medborgarskap och acceptera att Sverige har rätt att betrakta honom som svensk. Men det är inte den allvarligaste frågan här. Hur kan någon utsätta sina barn för risker och för att få se sin far bli misshandlad? Det förstår jag inte.

Read Full Post »

varje gång en svensk medborgare, se diskussion om dubbelt medborgarskap nedan, oavsett var den är född på denna jord begått ett brott i annat land! Förvisso är det sedan familjen Myrdals tid så att många i juridiska precis som i andra sammanhang tycks tro att svenska staten skall lösa alla problem som enskilda själva vållat eller dragit på sig genom sina handlingar!

Den svenske medborgare som begår ett brott i annat land, vill jag verkligen inte ha tillbaka hit. Absolut inte när det gäller människor som ger sig in i strider och deltar på terroristers sida eller på paramilitära gruppers sida oavsett var i världen detta förekommer och oavsett vad enskilda svenskar, politiker eller media eller vanliga enskilda tycker!

Så långt är det däremot klart, att svenska UD har att hjälpa de svenskar som begått brott och inte själva kan få tag på advokat vanlig humanitär hjälp samt hjälp att få tag på advokat och att hålla kontakt med släktingar i Sverige. Något annat är inte svenska staten skyldig att göra och det vore helt orimligt att som en del vänsternissar vill fortsatt försvara att det kommer människor hit får svenskt medborgarskap men behåller det gamla och så fort som de beviljats svenskt medborgarskap sticka iväg och strida i det land de inför svenska myndigheter sagt sig vara förföljda och hotade till livet i.

Dubbelt medborgarskap innebär inte bara fördelar även om många stirrar sig blind på dessa. Från Immigrationsverkets sida:
Risker och problem med dubbelt medborgarskap
Det kan medföra risker eller problem att ha dubbla medborgarskap. Den främsta risken är att ditt svenska medborgarskap inte erkänns av det andra landet, där du också är medborgare. Det innebär till exempel att myndigheterna i det landet inte tillåter Sverige att ge dig konsulär hjälp om du skulle gripas av polisen. Det kan till och med hända att en tjänsteman från en svensk ambassad inte får träffa dig.
Du kan också få problem i tredje land, i synnerhet om du inte rest in i landet på ditt svenska pass utan i stället använt ditt andra pass. Då kan myndigheterna i landet hävda att Sverige inte har rätt att hjälpa dig.
Vad innebär svenskt medborgarskap, Migrationsverket.se 2012-10-04
Om du läser noga så är det så att å ena sidan har en svensk medborgare den ovillkorliga rätten att vistas i Sverige. Å andra sidan har svenska staten aldrig någonsin åtagit sig skyldigheten att se till att den som begått ett brott i annat land kan kräva att utanvidare få hjälp att flyttas till Sverige och dömas här.

Det är också viktigt att komma ihåg att: Den som är medveten om att den begår ett brott utifrån det landets lagar där handlingen begås, det är den personen och inte svenska staten som är ansvarig för handligen! Allt annat är nys!

Den starkes orätt, DN huvudledare 9 januari 2013
Det är inte svenska statens skyldighet att kratsa kastanjerna ur elden när någon begått brott i främmande land!

Dags att regeringen svarar när UD duckar, Gösta Hultén talesman för Charta 2008 på SvD opinion NEJ det är inte regeringens bord. Det är heller inte UD:s sak. Som UD gjorde klart i UD har inte diskuterat utlämningen med USA, SvD 3 januari 2013 så är utrikesdepartementet inte ens inblandat i frågan när ett brott begåtts i ett land av någon med dubbelt medborgarskap och där landet godkänt utlämning av någon som är svensk medborgare till begärande land. Någon måtta på okunskapen får det väl ändå vara hos vänsternissar. Humanism och drömmar är en sak, men verkligheten är det som gäller!

Tillägg 23.23 Somaliasvenskar kända av SÄPO, GP 9 januari 2013 Trodde någon något annat? Vi har betydligt bättre säkerhetspolis än vad många anar. Litar till 100% på dem och underrättelsetjänsten. Dock är det viktigt att poängtera att svenska UD och regeringen inte får lägga sig i säkerhetspolisens utredningar. Ministerstyre är inte tillåtet i Sverige!

Read Full Post »