Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Drottning Silvias far Walter Sommerlath’

Den ende i svenska mediavärlden som stod upp mot nazisterna till 100 %, var Göteborgs Handels och Sjöfartstidning Torgny Segerstedt Motståndsmannen Torgny Segerstedt, Populärhistoria 2011. Den ende i Kulturvärlden i övrigt som till 100 % stod upp mot nazisterna, var Karl Gerhard Den ökända hästen från Troja av Karl Gerhard, youtube KilgoreTrout47

Drottningen anklagas för att vilja tysta kritiker, DN 10 oktober 2013 Hmmm vad skall man kalla det som svenska mediavärlden, kulturvärlden och stor del av politiska världen sysslar med. Är det inte som minst allvarligt med all mörkning om vad som verkligen hände i Sverige från 1920 talet och framåt. Sopa framför egen dörr först!
Kampen om Silvias far fortsätter, SvD 10 oktober 2013 Det är då för märkligt med det politiskt korrekta Sverige som inte verkar ha förstått att det var få av de som yttrar sig, oavsett vilket parti de tillhör/röstar på vars släktingar under 30-40-talets mitt hade dagens pk-uppfattning… Det är också för märkligt att ingen tycks fatta ‘att inget barn väljer sina föräldrar’ på gott och ont oavsett vad. Lägg av!

Det var inte’bara’ svenska kungahuset (pga Gustav V:s frus släkt) utan i stort sett hela det etablerade Sverige som reagerade på ett sätt som de, politiska partier, enskilda och tidningsredaktioner, idag försöker sopa under mattan.
Redan innan nazisterna kom till makten i Tyskland hade KulturSverige, Idrotts-Sverige och Politiska Partierna i Sveriges båda kamrar i Sveriges Riksdag indoktrinerats med rastänkande där det ansågs riktigt att mäta skallar, intelligens och härkomst för att inte de som ansågs undermåliga (hemsk märklig människovärdering) skulle kunna sprida sina anlag. Konsekvenserna av 1920 års svenska Riksdagsbeslut att inrätta Rasbiologiska institutet i Uppsala?

Utdrag ur: Rätt fråga, Norah4you 26 september 2013
Wikipedia som verkligen inte är någon källa att normalt lita på, har helt rätt när det gäller Rasbiologiska institutet: Fredagen den 13 maj 1921 fattade riksdagen utan omröstning beslut att upprätta ett Statens institut för rasbiologi. Bakom riksdagsbeslutet fanns en motion, som hade framförts i riksdagens båda kammare den 13 januari 1920 och undertecknats av ledande politiker som socialdemokraten Hjalmar Branting och högerns Arvid Lindman. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade starkast möjliga politiska stöd.
…….
1936 blev Gunnar Dahlberg chef för institutet. Samma år blev Dahlberg också professor i rasbiologi vid Uppsala universitet. Under Dahlberg ledning ändrades institutets inriktning mot en mindre rasbiologisk grundsyn till att mer inrikta sig på vad man ansåg var en samhällsnyttig ärftlighetsforskning för att stärka folkhälsan, vilket kom att bidra till steriliseringslagen. Dessa tankar hämtades bland annat ifrån makarna Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan. I linje med dessa idéer propagerade Dahlberg 1936 i Sveriges radio för nyttan av att sterilisera utvecklingsstörda, se tvångssterilisering.

Institutet hade till sin officiellt angivna arbetsuppgift att rasbiologiskt genomforska Sverige genom att studera olika släkters och andra befolkningsgruppers livsbetingelser och utvecklingsmöjligheter, att klarlägga såväl det biologiska arvets som miljöns betydelse för individer, släkter och folk, samt att utreda sjukdomars och normala mänskliga egenskapers ärftlighetsförhållanden.
…….
1958 ändrades namnet, då institutet ersattes av Institutionen för medicinsk genetik, , och verksamheten knöts till universitetet. Idag sker forskning kring genetik vid Uppsala universitets Genetikcentrum, där flera universitetsinstitutioner ingår.
Fråga vad för forskning är det som bedrivs och vilka universitetsinstitutioner ingår samt har tillgång till tidigare insamlat material samt register?

Det är rätt fråga som ställs i Svenska Dagbladet idag: Hur hanterar myndigheter sina register? Socialstyrelsen ska gräva i sitt mörka förflutna, SvD 26 september 2013

För det är på tiden att Sverige helt och hållet gör upp med sitt rasistiska förflutna. Det var svenska politiker Socialdemokrater lika väl som Högerpartister som tidigt lade grunden för det som senare Nationalsocialisterna (Nazisterna) i Tyskland och andra länder drog helt uppåt väggarna slutsatser från. Det var Sverige som tillsammans med Schweiz var de länder som krävde, indirekt tvingade, Nazityskland att registrera vilka som var judar i pass. Allt för att Sverige, och aktiva svenska politiker var i princip alla utöver Kommunister och Folkpartister. Har inte hittat något belastande för Erlander och Sträng som Socialdemokrater i övrigt går att hitta i uttalanden och beslut. Men de är de undantag jag hittat sedan frågan lyftes av en medstudent vars C-uppsats i historia jag kom att opponera på.
____________________

Men hur behandlades då frågan inom t.ex. Socialdemokratin, Svenska Kyrkan respektive Katolska Kyrkan?
En mycket intressant genomgång har Fil. Mag. Johan Johansson Sterilisering, En D-uppsats i historia om sterilisering i Sverige, Del 1 Fil Mag Johan Johansson gjort i en D-uppsats (D-uppsats motsv. Master) där det i inledning bl.a. står: De som var drivande i debatten under 1930-talet om den sjukande nativiteten var makarna Alva och Gunnar Myrdal. I Kris i befolkningsfrågan varnade de för denna utveckling. De förespråkade dels radikala ekonomiska och sociala reformer för att öka levnadsstandarden hos barnfamiljerna, dels insatser för att ”höja kvaliteten” hos kommande generationer. För att göra det senare möjligt förespråkade man en ganska långtgående steriliseringspolitik. Makarna Myrdal motivering för sterilisering var huvudsakligen relaterad till sociala skäl. De var ofta starkt kritiska mot de rasbiologiska debattörerna, trots att de till stora delar ofta delade deras åsikter. Enligt makarna Myrdal skulle det nämligen vara svårt att nå en total utrensning av oönskade arvsanlag genom sterilisering. När det gällde de sinnesslöa trodde de dock att sterilisering skulle ha en viss effekt. Vad makarna Myrdal framför allt pläderade för var en sterilisering av ”socialpedagogiska” skäl. Detta särskilt när det gällde de utvecklingsstörda, där samhället också kunde anses ha ett rent ekonomiskt intresse av inskränkt fortplantningsfrihet hos dessa grupper.

Så sopa framför egen dörr innan någon av Er i kulturvärlden, vetenskapsvärlden, media eller övrigt ger er på drottning Silvia!

Read Full Post »

Det är skrämmande att det finns de på vänsterkanten som inte ens sopat framför egen dörr ändå har mage att ge sig på Drottning Silvia för att hennes far var medlem i nazisternas parti. Observera två saker:
* För det första var tiderna annorlunda under 30-talet än vad de är idag. Det var Sverige inte Tyskland som hade rasbiologisk forskning och det med höga myndigheters och politikers goda minne. Det var Sverige som land genom våra politiker som nekade en hel del judar som under de närmaste åren före krigsutbrottet och i början av kriget ville fly till Sverige.

* Inget barn väljer sina föräldrar. Inte ens en drottning har haft förmånen att välja sina föräldrar.

Inte ens om det varit möjligt för ett nyfött barn att välja till vilka föräldrar det föddes, så hade någon idag ägt rätten att skriva barnet som nu är vuxen, vem som helst, på näsan vad än föräldrarna varit medlemmar i för snart 80 sedan. Inte heller om någon av föräldrarna begått det skändligaste brott som tänkas, skulle det ge någon rätten att skriva barn på näsan för detta. Arvssynden finns inte i den protestantiska kristendomen och borde inte finnas någon annanstans heller.

Starka reaktioner på nya uppgifter, GP 10 augusti 2011
Drottningen om pappans affärer, GP 9 augusti 2011

Jag finner det märkligt att Mats Deland, professor i Historia, fortsätter sin i och för sig viktiga granskning av Andra Världskriget med att dra slutsatser utan giltiga argument för att utifrån det ge sig på drottning Silvia.
Drottningens far tjänade på ”ariseringen”, Professor Mats Deland i Aftonbladet 11 augusti 2011

Observera att det var få tyskar som inte var med i något av de nazistiska grupperingarna. Mycket färre än vad som sägs efteråt. Observera också att nationalism rent generellt sett sågs som positivt långt efter Andra Världskriget även här i Sverige utan att det för den skull innebar att alla som var för nationalism var nazister.

Själv har jag aldrig haft något till övers för nazister och inte heller för deras gelikar på vänsterkanten. Uppvuxen som jag är, nu snart 62 år gammal, med så väl kända som okända motståndsmän i Norge och längs gränsen mot Norge har jag bara avsky till de som stod bakom de förföljelser vi idag känner till. Detta innebär inte att jag skulle drömma om att ge mig på något barn för vad deras föräldrar än gjort. Någon måtta på omänsklighet måste det väl ändå vara i ett fritt demokratiskt samhälle?

Tillägg 13 augusti 13.14 På förekommen anledning:
förtal och förutfattade meningar om barn till föräldrar som varit medlemmar eller stött nazister eller kommunister – kommer aldrig att publiceras i min blogg. Vill för övrigt tala om för signaturen Ina att hon inte har ett dugg aning om hur norrmän reagerar när det inte rör sig om barn till norsk person och nazist. Det är något annat för alla oss med norröne påbrå. Något helt annat. Sluta upp att förfölja och lär dig en sak: Sverige skall inte sätta sig på höga hästar och situationen i Europa var en helt annan med annan (märklig) människosyn o.s.v. Det ger dig inte rätt att förtala nu levande barn till någon!

Tillägg 20.47 30 januari 2012 Det är beklämmande att det fortfarande finns de som inte förstått att INGET BARN, OAVSETT VILKET, SOM INTE ADOPTERATS VID VUXEN ÅLDER HAR VALT SINA FÖRÄLDRAR. INGET BARN KAN BELASTAS MED FÖRÄLDRARNAS GÄRNINGAR ELLER OGÄRNINGAR! NU FÅR DET VARA NOG!
En uppvisning i oetisk journalistik av TV4, GP 30 januari 2012

För att vissa av journalisterna som försvarar angreppen på Drottning Silvia är ättlingar till judar och i vissa fall andra utsatta grupper som Nazityskland gjorde allt för att utrota, så är det varken etiskt, moraliskt eller ens mänskligt att ge sig på Drottningen i detta fallet eller någon annan i något fall i världshistorien under århundradenas gång för att en nu levande människa är barn eller barnbarn till någon som begått vidrigheter av de värsta slag. Barn väljer inte sina föräldrar!

Read Full Post »